Patenty so značkou «dynamického»

Systém na spresnenie dynamického modelu aktuátora na báze pneumatických umelých svalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7423

Dátum: 02.05.2016

Autori: Piteľ Ján, Hošovský Alexander, Židek Kamil

MPK: F16H 21/00, B25J 7/00, B25J 13/00...

Značky: pneumatických, báze, spresnenie, systém, dynamického, modelů, aktuátora, umělých, svalov

Text:

...postupnosť riadiacich logických impulzov pre ventily aktuátora. Z tohto merania je potrebné získať väčší počet vzoriek,aby boli dáta obsiahnuté V meraniach dostatočne reprezentatívne vo vzťahu k dynamike sústavy. Naučená sieť by mala potom poskytovať výsmpný signál predstavujúci potrebnú mieru korekcie danej veličiny pri ľubovoľných kombináciách riadiacich logických impulzov (generalizačná schopnosť neurónovej siete - poskytovať presné...

Systém dynamického vyhodnocovania poistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5988

Dátum: 04.01.2012

Autori: Novotný Ondřej, Boldiš Miroslav

MPK: G06Q 40/00, G06Q 10/00

Značky: vyhodnocovania, systém, dynamického, poistenia

Text:

...fyzické a/alebo virtuálne vstupy jednotlivých funkčných blokov znázomených na priložených obrázkoch.Vstupné parametre C 1 až cn sú voliteľné použiteľné parametre, ich hodnoty sú po dobu časovej platnosti poistnej zmluvy medzi klientom a poisťovňou meniteľné a ich vzájomnou reláciou upravujú výstupné koeficienty kej až kc, ktoré nadobúdajú hodnôt v intervaloch celých a/alebo prirodzených čísel. Parametre cl až en môžu byť súčasne...

Metóda kódovania dynamického obrazu, zariadenie na kódovanie dynamického obrazu, metóda zaznamenávania dynamického, záznamové médium, metóda reprodukcie dynamického obrazu, zariadenie na reprodukciu dynamického obrazu a systém na reprodukciu dynam…

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13264

Dátum: 12.12.2007

Autori: Toma Tadamasa, Ikeda Wataru, Yahata Hiroshi

MPK: H04N 5/85, G11B 27/00, G11B 27/32...

Značky: reprodukcie, systém, reprodukciu, kódovanie, obrazů, médium, dynam, kódovania, záznamové, metoda, dynamického, zaznamenávania, zariadenie

Text:

...alebo prúdu AV údajov, a podobne. V prípade diskov DVD sa informácie na ovládanie prehrávania tiež označujú ako0011 Medzi súbory s informáciami na ovládanie prehrávania patria VIDEOTS.IFO na správu celého disku asúbor VTS 0 l 0.IFO, ktorý obsahuje informácie na ovládanie prehrávania pre jednotlivé skupiny titulov videa (v prípade diskov DVD môže byť na jednom disku zaznamenaných viacero titulov, napr. rozličné filmy alebo rôzne verzie...

Technologický postup výroby dynamického vyváženého delostreleckého granátového tela a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285871

Dátum: 12.09.2007

Autor: Dinič Vasil

MPK: F42B 35/00, F42B 5/00, F42B 33/00...

Značky: vykonávanie, delostreleckého, technologický, výroby, granátového, postup, dynamického, vyváženého, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa technologický postup výroby dynamického vyváženého delostreleckého granátového tela a zariadenie na jeho vykonávanie. Zariadenie je tvorené kontrolným vyvažovacím zariadením (3) s displejom (32) a najmenej dvoma kontrolnými snímačmi (31). Pritom je prepojené z jednej strany so sústružníckym zariadením (4), ktoré je tvorené na jednej strane unášacou lunetou (42) s vyosovacou podložkou (43), do ktorej je rozoberateľne pripevnené telové...

Počítačom regulovaný systém podávania lieku so snímaním dynamického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20751

Dátum: 19.04.2007

Autor: Hochman Mark

MPK: A61M 5/48, A61M 31/00

Značky: tlaku, dynamického, podávania, lieku, systém, počítačom, regulovaný, snímaním

Text:

...Int. 2006 372469-476).0020 Rôzne charakteristiky novinky, ktorá charakterizuje vynález, sú zdôraznené najmä v nárokoch pripojených a tvoriacich súčasť tohto dokumentu. Na lepšie pochopenie vynálezu, jeho pre-3 vádzkových výhod a špecifických cieľov dosiahnutých jeho používaním sa odkazuje na priložené výkresy a opis, v ktorých sú zobrazené výhodné uskutočnenia vynálezu.STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH 0021 Na výkresochObrázok 1 je...

Spôsob bezdotykového dynamického zisťovania profilu pevného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4716

Dátum: 16.01.2004

Autori: Walter Michael, Brinkmann Andreas, Hoffmann Dieter, Hoffmann Manfred

MPK: G01B 11/00, G01B 11/24, G01B 11/30...

Značky: zisťovania, dynamického, profilů, tělesa, spôsob, bezdotykového, pevného

Text:

...použiteľný v drsnýchprevádzkových podmienkach hlavne na určovanie opotrebovania súčastí. 0009 Táto úloha je vyriešená prostredníctvom znakov nároku 1.0010 Pri pevnom telese sa pritom môže jednať o rotačne symetrické teleso, hlavne o kolesovozidla, vykonávajúce translačný, rotačný alebo výhodne otáčavý pohyb. Spôsob podľavynálezu tak predstavuje krajne výhodnú možnosť určovania profilu kolesa počas jazdy a zneho urobiť závery o...

Zariadenie na vytvorenie plynokvapalného dynamického prúdu s riadiacim uzlom – ventilom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2090

Dátum: 11.02.1999

Autori: Lepešinsky Igor Alexandrovič, Dorkin Eduard Alexandrovič, Karpyšev Alexander Vladimirovič

MPK: B05B 1/00, B05B 1/02

Značky: plynokvapalného, prúdu, zariadenie, ventilom, dynamického, uzlom, riadiacím, vytvorenie

Text:

...a kvapalinový zásobník sú premiestniteľné.Výhodou technického riešenia je možnost zvyšovania výstupnej rýchlostí plynokvapalného dynamického prúduz pri plynulom a prerušovanom toku. Riešenie dýzy v alternatívnomuskutočnení je oddelitelné od telesa zariadenia, čo umožňuje použiť rôzne vym enne dýzy prerôzne režimy použitia. Riešenie má rôzny uskutočnenia, pričom môže mat oddelené uloženie zásobníkov kvapaliny a plynu, napríklad v...

Zapojení bezpečného dynamického součinného logického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269302

Dátum: 11.04.1990

Autori: Konečný Ivan, Chudáček Václav

MPK: G08B 1/08, B61L 27/04

Značky: obvodů, logického, součinného, dynamického, zapojení, bezpečného

Text:

...první výstup li druhého optočlenu lg je připojen na výstupní svorku l§, druhý vstup ll a druhý výstup lg druhého optočlenu lg jsou pripojeny na spoločnou zemní evorku lg.Funkce zapojení spočíva ve využití dokonalých izolačních vlastností optočlenů mezi vstupem s výstupom. Tyto vlastnosti zaručují, že ve všech uvnžcvaných poruchových atavech optočlenů ve smyslu požadavků železniční zabezpečovací techniky nedojde k falošnému pruniku vstupního...

Způsob měření jednoho fyzikálního nebo technického parametru nejméně dvěma čidly s použitím průběžného komparačního dynamického testu a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268855

Dátum: 11.04.1990

Autori: Žídek Milan, Fejfar Petr, Cichoň Stanislav, Randák Otokar

MPK: G01R 17/06

Značky: tohoto, provádění, testu, parametrů, komparačního, způsob, zapojení, použitím, jednoho, nejméně, dynamického, dvěma, měření, způsobu, čidly, průběžného, technického, fyzikálního

Text:

...v řídicích a měřících systémoch tak vytváří jednotnou bázi informaci pro kritické měření technologického procesu.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provádění e provedení podle přiloženého výkresu, kde ja zobrezsno zařízení k provádění způsobu měření jednoho fyzikálního nebo technického parametru nejmáně dvěma čidly s použitím proběžného komparačního dynamického testu.Zařízení k provádění zpoeobu sastává z...

Zapojení bezpečného dynamického logického obvodu s funkcí neekvivalence

Načítavanie...

Číslo patentu: 268637

Dátum: 14.03.1990

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

MPK: B61L 29/30

Značky: obvodů, logického, dynamického, neekvivalence, zapojení, funkcí, bezpečného

Text:

...Tyto vlastností zaručují, te ve vlech uvałovanýeh poruchových stavoch optočlenů ve sayslu požadavků elezníční zabezpečovací techniky nedojde k íalełnéau prüniku vstupního signálu na výstup optočlenu. V zapojení bezpečného dynaeického loqického obvodu s funkcí neekvivalence, podle obr. 1, je příveden budjeí íepulsní sígnél z výstupů 1 e 5 zdroje hodinového keitočtu 3 na vstupy 5 Q prvního °Dtočlenu 5. tento iepulsní signál budí vysíleč...

Zapojenie dvojokruhového dynamického brzdiaceho zariadenia asynchrónneho brzdového elektromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 268599

Dátum: 14.03.1990

Autori: Čičmanský Stanislav, Štuller Alojz, Bies Rudolf

MPK: H02P 3/06

Značky: zapojenie, elektromotora, dynamického, asynchrónneho, brzdového, dvojokruhového, zariadenia, brzdiaceho

Text:

...prvku g na etriedave napltie, pričom na etatorově vinutie 1 je pripojený usmernovač 5 vinutia brzdy 5. Na striedavé napltie je pripojená aj kaplcitná batéria Q tatorovůho vinutia Q asynchrěnncho brzdovćho elektromotora 1 cez obuedzovacie odpory § a trojftzový usmerňovač 1 a tiež kapacitna batéria 12 vinutía brzdy 5 asynchrőnneho brzdovćho elektroaotora 1 cez ochranný odpor 11 jadnofázový usmerňovať 1 Q a transforaàtor 2....

Hydrostatický simulátor dynamického zaťažovania mobilných energetických prostriedkov a ich uzlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264705

Dátum: 12.09.1989

Autori: Drabant Štefan, Petranský Ivan

MPK: G01M 1/00

Značky: simulátor, dynamického, mobilných, zatažovania, prostriedkov, energetických, hydrostatický, uzlov

Text:

...elektronický riadiaci systém umožňuje podľa vopred zvoleného algoritmu simulo 3 . 264705vat ľubovoľný priebeh zaťaženia na vstupnom hriadeli simulátcra. Algoritmus zataženia je zadaný pomocou klávesnice. Riadiaci program umožňuje vytvárať zaťaženie podľa analyticky zadanej funkcie napriklad sinusový priebeh, jednotkový skok, trojúholníkový priebeh atd. a obecný,prevádzkový priebeh prostrednictvom vzorkovaného spojitého...

Způsob dynamického zkoušení jakosti připojení kontaktu k nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 261463

Dátum: 10.02.1989

Autori: Padrta Milan, Paukert Josef

MPK: G01N 29/00, G01N 19/04

Značky: způsob, dynamického, jakosti, nosiči, kontaktů, zkoušení, připojení

Text:

...při níž se spoj kontakt - nosič rozpadnul,je ve většině případů možno znovu vrátit do výrobního procesů. Kontrola novým způsobem zkoušení může odhalit i vady dvouvrstvých kontaktů, které byly sice dobře připojeny k nosiči,ale soudržnost obou vrstev byla nedostatočná.Dva příklady způsobu dynamického zkoušení podle vynálezu jsou schematicky znázonněny na přípojeném výkrese. Na obr. 1 je znázorněn příklad zkoušení sestavy nosiče s jedním...

Samonavíjející flexibilní hrazení pro zabezpečení pracovního prostoru proti účinkům dynamického, případně gravitačního vyvržení či vysunutí hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244370

Dátum: 01.06.1988

Autori: Míka Josef, Švancara Rudolf, Pichoueek Miroslav, Šmoldas Stanislav, Jirgl Ota, Kožela Bohumil, Tkáe Ivan, Exner Karel

MPK: E21D 19/00

Značky: případně, flexibilní, účinkům, gravitačního, pracovního, hrazení, proti, dynamického, vyvržení, vysunutí, hornín, zabezpečení, prostoru, samonavíjející

Text:

...při požadavku manipulace s materiálem z pracovního prostoru výztuže na pilíř.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno samonavíjející flexibilní hrazení. Na obrąm je znázorněn princip blokovacího zařízení ve stadiu-klidu, na obr.1 b je znázorněn princip blokovacího zařízení ve stadiu zablokování flexibilního hrazeni, na obr.2 a je čelní pohled na rozvinuté flexi 244 370bilní hrazení, na obr.2 b je znázorněn boční pohled na spojení...

Zapojení pro řízení dynamického členu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255447

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pokorný František, Pidermann Bohumil

MPK: G05B 19/02

Značky: řízení, dynamického, členu, zapojení

Text:

...na připojeném výkrese.Zdroj g signálu skutečně hodnoty tlaku páry za kotlem je připojen na vstup druhéhohladinového členu 3 a na Vstup třetího hladinového členu §. Vodič lg výstupního signáluz dynamického členu ll je připojen na vstup prvního hladinového členu l a na vstup čtvrtého hladinového členu Q. Výstup prvního hladinového členu l a výstup druhého hladinového členu3 jsou pripojeny na vstupy prvního součinového členu Q. Výstup třetího...

Obvod dynamického nulování

Načítavanie...

Číslo patentu: 251701

Dátum: 16.07.1987

Autor: Müller Rudolf

MPK: H03K 21/38

Značky: obvod, nulování, dynamického

Text:

...klopného obvodu a zároveň nulovaei impuls generuje synchronně 3 funkcí centrální jednotky, a to v době, kdy nemůže dojít k poruše zápisu dat do paměti či čtení dat z paměti, to jest v době, kdy centrální jednotka provádí dekődování operačního kődu instrukce. I2 251 701 vynález je dále blíže popsán podle přiloženěho výkresu, na němž je znćzorněno schema zapojení příkladného provedení obvodudynamického nulování podle vynálezu.Klopný obvod I. je...

Čidlo pro měření dynamického tlaku proudících plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243629

Dátum: 15.05.1987

Autor: Hampel Jioa

MPK: G01P 5/14

Značky: proudících, dynamického, čidlo, tlaku, měření, plynů

Text:

...a přesahuje minimálně o tři průměry trubičku snímající statický tlak a trubička snímající statický tlak je uzavřena pulkulovým uzávěrem, přičemž má ve vzdálenosti minimálně tří průměru od pulkulového uzavěru kolmo k ose vrtány otvory. Dynamický tlak, úměrný čtverci rychlosti prbudícího plynu dané teploty a měřené hmotnosti je potom dán rozdílem tlaku měřených oběma trubičkami.Výhodou čidla pro měření dynamického tlaku proudících plynu podle...

Zařízení ke stanovení střední hodnoty dynamického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243610

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jírek Jaroslav, Koažek Jan Pardubice

MPK: G01F 1/34, E21F 1/00, G01D 1/02...

Značky: tlaku, zařízení, střední, stanovení, dynamického, hodnoty

Text:

...která je na jednom konci opatřena nastavným ěroubením lg, které slouží k rozepření rozpěrné tyče lg v sacím kanále l, jak je znázorněno na obr. 3. Rozpěrná tyč lg je opatřena jednak sondami łł pro snímání celkových tlaku, které jsou na ní upevněny v rozteěích 0,3 mm až 1,0 m, a to V závislosti na vzdálenostech těžišč jednotlivých ploch 2 a jednak jednou sondou lg pro snímaní statického tlaku. Na sondy ll, gg jsou napojený úklonné...

Způsob dynamického měření elektrokapilárních dějů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233621

Dátum: 01.03.1987

Autor: Macků Jiří

MPK: G01N 9/00

Značky: provádění, elektrokapilárních, způsob, tohoto, způsobu, zařízení, dějů, měření, dynamického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení pro dynamické měření elektrokapilárních dějů je určeno pro výzkum kinetiky povrchových dějů a pro analýzu povrchově aktivních látek. Podstata způsobu spočívá v tom, že se fázové rozhraní polarizuje proměnným napětím nízkého kmitočtu, přičemž se snímají, zobrazují a vyhodnocují změny povrchového napětí na fázovém rozhraní. Zařízení je tvořeno skleněnou nádobkou, na jejímž dně je ve středu umístěna rtuťová kapka, propojená s...

Způsob zabezpečení pracovního porubního prostoru proti účinkům samovolného dynamického, případně gravitačního vyvržení či vysunutí hornin z pilíře

Načítavanie...

Číslo patentu: 233194

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šmidák Štěpán, Kublín Karel, Korczyňski Petr

MPK: E21D 19/00

Značky: samovolného, pilíře, porubního, případně, prostoru, zabezpečení, gravitačního, dynamického, proti, pracovního, hornín, účinkům, vysunutí, vyvržení, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zabezpečení porubního pracovního prostoru proti nežádoucímu vyplnění horninou z pilíře v porubech vybavených důlní mechanizovanou výztuží a provozovaných v podmínkách možného nepředvídaného porušení stability pilíře. Každá sekce výztuže v porubu se vybaví samonavíjecím flexibilním hrazením se samonavíjecím blokovacím zařízením mezi stropnicí výztuže a základovým rámem výztuže nebo hřeblovým dopravníkem.

Zapojení pro indikaci překročení dynamického rozsahu elektronické paměti paměťového osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223330

Dátum: 15.03.1986

Autor: Roman Zdeněk

Značky: zapojení, dynamického, překročení, osciloskopu, paměťového, pamětí, elektronické, indikaci, rozsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení, u kterého je vstup detektoru mezních úrovní připojen k číslicovému výstupu elektronické paměti paměťového osciloskopu. Výstup detektoru mezních úrovní je připojen k uvolňovacímu vstupu modulátoru jasu a synchronizační vstup modulátoru jasu je připojen k výstupu časové základny paměťového osciloskopu. Výstup modulátoru jasu je propojen se vstupem modulace jasu paměťového osciloskopu. Vynález je vhodný zejména pro paměťové...

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 226211

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kučera Jaromír, Kozák Karel, Hrubant Ladislav

Značky: namáhání, součástí, způsob, dynamického, statického, měření, lepenými, tenzometry, polovodičovými, konstrukcí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry vyznačený tím, že měřený předmět s alespoň jedním nalepeným tenzometrem se ohřeje do oblasti počáteční pracovní teploty, načež se postu pně ohřívá až do oblasti konečné pracovní teploty a současně se vyhodnocuje změna odporu tenzometru na teplotě, potom se měřený předmět podrobí měření v pracovních podmínkách a nalezená změna odporu...

Zařízení ke sledování dynamického průběhu diurézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225265

Dátum: 01.07.1985

Autori: Mates Štefan, Mates Jiří

Značky: zařízení, diurézy, dynamického, sledování, průběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke sledování dynamického průběhu diurézy. Podstata zařízení spočívá v tom, že nastavitelný dávkovač, napojený přívodní trubicí na cévku močového měchýře, je opatřen indikátorem spojeným se snímačem. Zařízení je možno využít i v jiných oborech, kde je zapotřebí sledovat diskrétní rozložení objemového průtoku kapalin v závislosti na čase.