Patenty so značkou «dymových»

Spôsob regenerácie katalyzátora pre selektívnu katalytickú redukciu otráveného fosforovými zložkami v dymových plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14331

Dátum: 29.10.2008

Autori: Hoffmann Thies, Hartenstein Hans-ulrich

MPK: B01J 23/92, B01J 38/64

Značky: katalytickú, dymových, regenerácie, katalyzátora, otráveného, redukciu, plynoch, zložkami, selektívnu, spôsob, fosforovými

Text:

...Bio-Residues, J. Beck, S. Unterberger, K. Hein,náhrada fosílnych palív biologickými zvyškami, ako je splaškový kal, odpadové drevo alebo mäsovovokostná múčka, je diskutovaná ako čim ďalej tým zaujímavejšia na zníženie emisií oxidu uhličitého (C 02). Podla článku v priebehu spoločného spaľovania týchto palivových zmesi v existujúcich elektrárňach spaľujúcich uhlie je pozorovaná zvýšená deaktivácia SCR-DeNOx katalyzátorov. Rovnaký efekt môže byť...

Zariadenie na spätné získavanie tepelnej energie a čistenie dymových plynov z vyhrievacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19434

Dátum: 04.03.2008

Autor: Werner Martin

MPK: B01D 53/34, B01D 53/78, F23J 15/04...

Značky: dymových, získavanie, vyhrievacích, zariadení, energie, plynov, špatně, čistenie, zariadenie, tepelnej

Text:

...tiež zneutralizačnej oblasti, pričom jednotka výmenníka tepla má výmenník tepla pre výpary adruhá jednotka výmenníka tepla má výmenník tepla pre dymové plyny, ktorých spodné výstupy ústia do čistiacej oblasti. Táto čistiaca oblasť je tvorená spodnou vaňou, ktorá je naplnená kvapalinou, pričom vtejto spodnej vani je usporiadaná najmenej jedna disková(0010) Neutralízačná oblasť pozostáva z oddelenia s neutralízačným priestorom, usporiadanéhonad...

Spôsob odstraňovania oxidov dusíka z dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8293

Dátum: 30.06.2005

Autori: Gleizer Iliya Shulimovich, Kuzhevatov Sergey Aleksandrovich, Kulish Olga Nikolaevna, Borodina Elena Vladimirovna

MPK: B01D 53/56

Značky: odstraňovania, spôsob, plynov, oxidov, dusíka, dymových

Text:

...redukčnej zmesi plyn-vodná para, ktorá sa vopred získa termohydrolýzou močoviny vo vodnom roztoku pri 60 až 150 °C s následným odparovaním reakčnej zmesi pri 100 až 350 °C pomocou prehriatej vodnej pary do dymových plynov pri 700 až 1 200 °C. Postupy termohydrolýzy a odparovania redukčnej zmesi získanej ako produkt termohydrolýzy sa realizujú v reaktoroch0011 Nevýhodami vyššie uvedených spôsobov sú nízka účinnost spôsobov čistenia...

Spôsob odlučovania ťažkých kovov z dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4180

Dátum: 14.03.2005

Autori: Gambin Amandine, Laudet Alain

MPK: B01D 53/46

Značky: dymových, kovov, odlučovania, ťažkých, plynov, spôsob

Text:

...spôsob sírenia prírodných silikátov na zachytenie výparov kovov.0008 Bohužiaľ výroba silikátov funkcionalizovaných sírnymilátkami je nebezpečná, ťažká a drahá, čo sa odráža na ichpoužití. Napríklad dokument ES 8704428 opisuje sírenie silikátu oxidáciou sulfánu (HZS) V presne definovanom molárnom pomere s cieľom adsorbovania základnej síry na uvedený silikát. Manipulácia s toxickým sulfánom (Hgs) je nebezpečná a na zabránenie každej ďalšej...

Spôsob a zariadenie na ultračistenie dymových a iných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1507

Dátum: 26.09.2003

Autor: Tognazzo Valerio

MPK: B01D 53/00, B01D 53/46

Značky: iných, ultračistenie, dymových, plynov, zariadenie, spôsob

Text:

...na roztápanie, pokiaľ je to potrebné, a0008 Z dôvodu týchto vážnych problémov, ktoré sú schopné spôsobiť takéto nečistoty, existuje problém ich odstraňovania v čo najväčšej možnej miere. Preto je úlohou predmetného vynálezu navrhnúť spôsob a zariadenie, ktoré sú použiteľné napríklad zazariadením na čistenie za sucha, aby sa tento problém vyriešil.0009 Ďalšou úlohou je odstrániť z plynov pred ich. použitím všetky nečistoty, ktoré...

Spôsob čistenia a/alebo obnovy úplne alebo čiastočne dezaktivovaných katalyzátorov na odstránenie dusíka z dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282677

Dátum: 10.10.2002

Autori: Benz Jochen, Schneider Günter, Buck Peter

MPK: B01J 38/48

Značky: čistenia, čiastočne, dusíka, dymových, katalyzátorov, úplné, obnovy, spôsob, plynov, dezaktivovaných, odstránenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia a/alebo obnovy úplne alebo čiastočne dezaktivovaných katalyzátorov na odstránenie dusíka z dymových plynov, pri ktorom sú katalyzátory ošetrované pracou prípadne obnovovacou tekutinou, ktorú tvorí úplne alebo čiastočne odsolená voda.

Spôsob čistenia plynov, najmä dymových plynov, za mokra a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279330

Dátum: 07.10.1998

Autor: Berthold Hermann

MPK: B01D 47/04

Značky: čistenia, mokra, plynov, dymových, vykonávanie, najmä, tohoto, spôsob, zariadenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu a zariadenia na čistenie plynov, najmä dymových plynov, za mokra, pri ktorom sa plyn uvádza pôsobením turbulencie do styku s penotvornou čistiacou kvapalinou. Aby sa znížil náklad na energiu a zlepšila sa tvorba peny, navrhuje sa viesť čistený plyn do primárneho reakčného priestoru, ktorý má v smere prúdenia meniaci sa prierez priechodu a v smere prúdenia je bočne ohraničený aspoň jednou pohyblivou stenou, ktorá má...

Reakčná kompozícia pre čistenie plynov obsahujúcich chlorovodík a spôsob čistenia dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280562

Dátum: 05.03.1997

Autor: Fagiolini Nilo

MPK: B01D 53/68, B01D 53/50, B01J 20/04...

Značky: chlorovodík, čistenia, dymových, kompozícia, spôsob, obsahujúcich, reakčná, plynov, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná, prášková reakčná kompozícia obsahujúca viac ako 98 % hmotnostných hydrogénuhličitanu sodného a menej ako 2 % hmotnostné uhličitanu sodného a majúca granulometrické rozloženie definované stredným priemerom častíc menším ako 0,050 milimetra a granulometrický spád nižší ako 5. Táto reakčná kompozícia sa používa pri čistení dymových plynov vznikajúcich pri spaľovaní odpadov z domácností. Do rozsahu vynálezu rovnako patrí postup čistenia...

Zariadenie na odsírenie dymových plynov mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281479

Dátum: 05.02.1997

Autori: Iwashita Koichiro, Endo Yoshikazu, Ohishi Tsuyoshi, Shimizu Taku

MPK: B01D 53/80, B01D 53/50, B01D 53/14...

Značky: mokrou, dymových, zariadenie, plynov, cestou, odsírenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie zahŕňa kombinovanú absorpčnú kolónu (12) s kvapalinovým tankom (18) na absorpčnú kašu a zahusťovacím tankom (38) na koncentráciu reakčného produktu, vytvoreného reakciou absorbenta a oxidu siričitého v dymovom plyne usadzovaním. Nad kvapalinovým tankom (18) je umiestnená absorpčná sekcia (20) na uvedenie dymového plynu a absorpčnej kaše do kontaktu, nad absorpčnou sekciou (20) je inštalovaný komín (22) na vypúšťanie upraveného...

Zariadenie na odsávanie dymových výparov, vznikajúcich vo vnútri akumulátorových batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280070

Dátum: 06.11.1996

Autor: Stocchiero Olimpio

MPK: H01M 2/12

Značky: batérií, výparov, vnútri, akumulátorových, zariadenie, dymových, odsávanie, vznikajúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z aspoň jednej komory (7) vytvorenej vo veku (2) akumulátorovej batérie a spojenej na jednej strane s prieduchovými kanálikmi (4) a na strane druhej s vonkajším prostredím. Komora (7) je vybavená jedným alebo niekoľkými otvormi (20), ktoré sú spojené s článkami akumulátorovej batérie ležiacimi pod týmito otvormi (20). Odnímateľná čiapočka (12) je vložená do komory (7) a podopiera kotúč (11) vyrobený z nevýbušného materiálu,...

Spôsob čistenia dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279543

Dátum: 11.07.1995

Autori: Okino Susumu, Iwashita Koichiro, Takashina Toru, Oshima Michio, Ukawa Naohiko

MPK: B01D 53/40, B01D 53/68

Značky: dymových, spôsob, plynov, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení dymových plynov obsahujúcich súčasne oxid siričitý a fluorovodík mokrým spôsobom s konverziou vápno-sadra, pri použití suspenzie uhličitanu vápenatého ako absorbentu, sa k suspenzii absorbentu alebo absorpčnej kvapaline pridáva roztok obsahujúci hliník tak, aby molárny pomer koncentrácie rozpusteného hliníka ku koncentrácii rozpusteného fluóru v absorpčnej kvapaline mal hodnotu jeden alebo väčšiu. Roztok obsahujúci hliník sa...

Odlučovacie zariadenie dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 712

Dátum: 08.02.1995

Autori: Šurina Igor, Jurečka Jan, Gorčík Radislav

MPK: F23J 15/00

Značky: dymových, odlučovacie, plynov, zariadenie

Text:

...čím je skoro úplne vylúčená možnost spätného návratu týchto látok do zdroja aopžitovného produkovania škodlivých látok. nachádzajúcich sa v dymových plýnoch.Výhodou je i to. že značná čast dymových plynov sa skvapalni v komíne. v jeho časti chladenej chladičom. Ďalšou výhodou je to. že čast dymových plynov je spalovartá horzikotn za tićittnej podpory katalyzútora v spalovacej komore. na ústí komina.Odlučovacie zariadenie dymových plynov je...

Spôsob odstraňovania prachu z dymových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281289

Dátum: 09.11.1994

Autor: Onland Horst

MPK: B03C 3/68

Značky: dymových, spôsob, odstraňovania, prachu, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu odstraňovania prachu z dymových plynov pomocou elektrofiltrov (E), pri ktorom sa elektrofilter (E) umiestnený v dymovom plyne napája kvôli ionizácii častíc prachu, ktoré cezeň prechádzajú jednosmerným napätím (U). Aby sa dosiahla čo najvyššia prevádzka (najúčinnejšia) elektrofiltra (E) tak v ekologickom, ako aj v ekonomickom zmysle, navrhuje sa, aby sa koncentrácia prachu kontinuálne merala na výstupe elektrofiltra (E)...

Spôsob oddeľovania pevného materiálu z dymových plynov a reaktor s cirkulujúcou vírivou vrstvou na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277829

Dátum: 18.11.1992

Autori: Kaj Henricson, Ragnar Lundqvist, Folke Engström

MPK: B04C 5/08, B01J 8/24, B04C 5/00...

Značky: vrstvou, tohto, vířivou, uskutočňovanie, oddeľovania, spôsobu, reaktor, pevného, dymových, materiálů, cirkulujúcou, spôsob, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Vychádzajúce dymové plyny s pevným materiálom sa vedú v zostupnom prúde, ktorý sa rozdelí na dva podiely, z ktorých jeden podiel sa podrobí vírivému odlučovaniu a druhý podiel sa priamo recykluje spoločne s pevným materiálom, oddeleným od prvého podielu. Reaktor s cirkulujúcou vírivou vrstvou obsahuje stojatú reaktorovú komoru (1), ktorej horný koniec je spojený s horným koncom najmenej jedného plynového odvádzacieho kanála (2) spojeného s...

Spôsob opätovného ohrevu odsírených dymových plynov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278096

Dátum: 15.10.1991

Autori: Marzendorfer Hans, Schaller Werner

MPK: B01D 53/34, F23J 15/00

Značky: spôsob, ohřevu, opätovného, dymových, plynov, spôsobu, tohto, zariadenie, odsírených, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vo výmenníku (1) tepla sa zahrieva dymovými plynmi väčšie množstvo vzduchu, než je potrebné na spaľovanie. Prebytočný horúci vzduch sa pridá k vyčistenému a ochladenému dymovému plynu, pričom sa do druhého výmenníka (4) tepla privádza predhriatý čerstvý vzduch. Predhrievanie vzduchu sa uskutočňuje dymovými plynmi pred ich odsírením. Zariadenie sa skladá z výmenníka (1) tepla, na ktorého prvý výstup je cez prachový filter (2) a nasávacie...

Spôsob izolácie dymových látok na výrobu udiacich preparátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264159

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dúbravický Jozef, Lörinčík Július, Smirnov Vladimir, Súrová Eva, Strmisková Gabriela

MPK: A23B 4/04

Značky: preparátov, látok, izolácie, spôsob, udiacich, dymových, výrobu

Text:

...a úprave pH na hodnotu 5,8 až 6,2.Všetky tri frakcie sú zdravotne bezchybne.Prvé dve získané frakcie sa možu použit priamo na aromatizovanie potravín dymovou arómou V dávkach podľa -výda-tnosti účinných látok vo frakciách a požadovaného aromatizačného účinku alebo sa môžu použiť na ďalšiu prípravu údiacich preparátov vzájomne-u kombináciou podľa kvalitatívneho zloženia a koncentrácie Organolepticky účinných látok a požadovanýcharomatizačných...

Spôsob koncentrovania dymových látok při výrobe udiacich preparátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264157

Dátum: 13.06.1989

Autori: Smirnov Vladimir, Lörinčík Július, Doubravický Jozef

MPK: A23B 4/04

Značky: výrobe, látok, koncentrovania, dymových, preparátov, spôsob, udiacich

Text:

...bezvodým siranom horečnatým zahustia na vákuových odpa-rkách za tlau do 0,05 MPa, pričom zvyšky extrakčných činidiel sa odstránia destiláciou za tlaku do 0,05 MPa v prúde dusíka.Extrakcia vodných roztokov dymových látok sa môže uskutočňovať extrakčnými činidlami aj v opačnom poradí.Extrakty dymových látok získané takýmito parciálnymi extrakciami sa zahustia na vákuovej odparke a zmiešajú sa vo ZIVOlenom pomere podla požadovanej aromatizačnej...