Patenty so značkou «dvoustupňové»

Způsob dvoustupňové impregnace olepovací dekorační fólie směsí aminoplastové pryskyřice a akrylátové disperze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269802

Dátum: 14.05.1990

Autori: Studnička Alexandr, Houžvíček Václav, Mencl Jaromír

MPK: D21J 1/08

Značky: disperze, olepovací, fólie, dekorační, akrylátové, impregnace, pryskyřice, způsob, dvoustupňové, směsi, aminoplastové

Text:

...dispsrza ss složaním výchozich monomsrů 1 až 95 Etylakrylát 1 až 95 Butylakrylát 1 až 5 N-mothylolakrylamid nebo II. disperze so složoním 60 až 90 Butylakrylát 5 až 35 Styren 1 až 5 N-mathylolakrylamids velikosti části mensi než 0,3 nm. a s obsahom nstěkavých složek od 40 do so .Vhodnou močovinoformaldshvdovou pryakyřicí se rozumíIII. močovinoformaldahydovú pryskyřics pripravená trojatupňovou kondanzací a molárnim poměram výchozích...

Zařízení pro mechanizovanou dopravu skleněných kuliček při dvoustupňové výrobě skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 268008

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvíčera Vladimír, Stráník Václav, Ropek Josef

MPK: B65G 49/06

Značky: zařízení, mechanizovanou, vláken, výrobe, dvoustupňové, kuliček, sklenených, dopravu

Text:

...skleněnývui kuličknmi neznázorněnou tavlcí pícku. Dopravní vozík B (obr. ll) Jo konstrukčnč uzpůsobsn k vypruzdnování dnem Q pomocí pókovóho mechnnlsmu 1 l, ovládanćho uzávčrem lg. ktorý se pohybuje vrntně vo vertikální rovlně. V uzavřené poloze Je znjlštěn západkou l otočnou kolem čepu lľc. Západkou Q Je zabezpečena uzavřená poloha dnałq, znäzornñná polohu zňpadky l Jo zabszpečena sílou pružiny 1 § a dornzem l 6. Mlnlmúlní výška hladiny...

Dvoustupňové hydrostatické servořízení vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 259755

Dátum: 15.11.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: servořízení, hydrostatické, dvoustupňové, vozidel

Text:

...dvojici rohatek se západkamí,elektromagnety, míkrospínače, třccí spojku, neumožňuje zvládnout výše uvedené rozmanité dynamické stavy řízení. zejména kloubových pobbzků s hmotnými polorámy. Proto i zde při velké rychlosti řízení může docházet k tvrdým nárazům polorámů na sebe a při malé rychlosti řízení k zastavení polorámů před koncovými polohami.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dvoustupnové hydrostatícké servořízení podle vynálezu,...

Seřiditelný vlnový generátor dvoustupňové harmonické převodovky plochého provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259180

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Jiří, Hněvsa Josef, Jančík Luděk

MPK: F16H 1/32

Značky: generátor, seřiditelný, dvoustupňové, harmonické, převodovky, vlnový, provedení, plochého

Text:

...ve ztížených klimatických podmínkách, při vnášení vibrací, mechanických rázů a lineárního zrychlení,a to i v silně znečíštěném prostředí prašněm a písečném.Seříditelný vlnový generátor podle vynálezu umožňuje větší životnosti a funkční apolehlivoati převodového mechąnismu harmonické převodovky, vyššího stupně kinematické přesností po ce lou dobu jeho životnosti, menšího mrtvého chodu pro rozsah přeivodových poměrů 4900-až 25 600 nebo 70 až...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256421

Dátum: 15.04.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: zařízení, hydraulické, ovládací, dvoustupňové, servomotoru

Text:

...střed zesilovače průtoku lg. ovládací zařízení ll je napájeno dvěma hydrogenorátory gg. äg,-přičemž hydrogenerátor gg je spojen s přívodní větvi lg zesilovače průtoku lg přímoa hydrogenerátor šg prostřednictvím děličo průtoku äg « coho príoárního výstupu 3) Holíč průtoku ää, standardního provedaní, má škrtící průřaäy gg, §, kterými děli průtok hydrogenarátoru äg mezi primární výstup Š spojený přívodní větví lg s dvoustupňovým ovládacím...

Hořák pro dvoustupňové spalování práškového uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254745

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bém Čeněk, Šmálek Josef, Adámek Vladimír, Buršík Miloš, Široký Engelbert

MPK: F23D 17/00

Značky: spalování, horák, práškového, dvoustupňové, uhlí

Text:

...vodící žebra. Terciární vzduch vstupuje do plemene tryskami v hořákovém ústí a ukončuje dokonalé spalování pevného podílu práškového uhlí před vstupem do spalinového kotle. žebrový vírič způsobuje rotaci sekundárního vzduchu ve spalovacím prostoru prvního stupně a dokonalé promísení s práškovým uhlím, který je sem dopravován primárním vzduchem a jeho pohyb je usměrňován regulační kuželkou srlopatkovým vířičem.Protože 1 terclární vzduch je...

Zařízení na dvoustupňové odlučování kapalných aerosolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242382

Dátum: 01.12.1987

Autori: Zubal Boetislav, Šmerda Jaromír

MPK: B01D 50/00

Značky: odlučování, kapalných, zařízení, aerosolů, dvoustupňové

Text:

...zařízení, čímž se pouze minimá 1 ně.zvětšují rozměry zařízení. Tlakový spád zařízení je 20 50 Pa. hNa připojených výkresech je schematícky znázorněno zařízení na odlučovárxí kapalných aerosolů ze vzduěin podle vynálezu v alternativách podle obr. 1 s vírníkovým odlučovačem a podle obr. 2s pletivovým nebo lamelovým odlučovačem.Vzdušina obsahující kapalné aerosoly a shluknutá kapalina unášená po stěně potrubí vstupuje do zařízení potrubím....

Zařízení k dvoustupňové regulaci výkonu chladivových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239856

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kaška Václav

MPK: F25B 49/00

Značky: výkonu, regulaci, dvoustupňové, kompresoru, zařízení, chladivových

Text:

...kde k pohonu kompresoru a ventilátorů výparníku je použít jeden motor.Na výkresq je znázorněn příklad provedení zařízení k dvoustupňové regulaci výkonu chladívových kompresorů podle vynálezu. Vventil 1 je v prostoru vyrovnávaciho válce opatřen dvěmapísty Š a É. Píst 2 má ve dně vytvořen otvor 9 a na opačnéstraně má dosedací plošku à opatřenou po obvodu několika vybránimi. Nevybrané části plošky Š při regulaci dosedají na plošku sedla...

Zařízení pro dvoustupňové uzavírání průtoku předvoleného množství kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251345

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bernášek Stanislav

MPK: F16K 21/10

Značky: množství, uzavírání, kapaliny, předvoleného, zařízení, průtoku, dvoustupňové

Text:

...šroub g zašroubovanýve etěně ventílového tělesa l. Propojovací kanálok § je vytvořenvo vontilovém tělone l n propojuje P°dPĺ 3 t°V° k°m°ľ Ž 5 Pľ° 5 t°run vstupního hrdla §251 345 V horní části ventilového tělesa 1 nad diferenciálnímpístem g je vytvořen regulační kanálek 1, který ústí na jedné straně do otvoru, ve kterém je zešroubován druhý regulační šroub lg. Druhá strana regulačního kanálku 1 ústí do čtvrtého spojovacího kanálu lg,...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250524

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: F15B 11/16

Značky: zařízení, dvoustupňové, servomotoru, hydraulické, ovládací

Text:

...ze sekundárního výstupu 38 k seklwnldárnímu spotřeblči 31. Otačí-li se volantem. 4 s řídicím stupněm 1, přichází z něho řídící proud q do zesilovače průtoku 10, v něm-ž se zesiluje HIH celkový proud QM a jednou ze spotřebních větví 22, 22, podle směru otáčení volantu 4, postupuje do servomotoru 24. Přebýtek proudu kapaliny jde z děliče piňt-oku 35 sekundárním výstupom36 k sekundárnímu spotřebiči 31. ovládání servo-motoru 24 dalším řĺidicĺm...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249709

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: servomotoru, zařízení, dvoustupňové, hydraulické, ovládací

Text:

...přestavným~ústrojím §§, spojeným ovládací větví §§ se sígnální větví gg.Přestavné ústrojí §§ je propojeno uvnítř hydrogenerátoru gg s přívodní větví lg a externé s ovládací větví âá.Předmět vynálezu v provedení podle obr. 1 pracuje takto Není-li dvoustupňové ovládací zařízení ll v činností, klesne tlak v pružinovém ovládaním prostoru 59 únikom kapaliny přesmalou tryeku 11 až na odpadní tlak. V přívodní větví lg panuje předepínací tlak, který...

Dvoustupňové fluidní ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 247767

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šedina Miloslav

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, dvoustupňové, ohniště

Text:

...zpět do fluidního reaktoru. U části paliva je tím zvýäena doba pobytu ve fluidním reaktoru a tím zvýien stupeň zplynění.Ve spalovací komore jsou pak spalovany plyny na bázi smíäenáho plynu spolu s nejjemnšjšíu mi částečkami paliva, ktoré proäly odlučovacím zařízením. Tuto smie lze ve spalovaoí komoŕe dokonale spálit známým. způsoby s relativně vysokou účinnosti. Zvýši se i doba pobytu částic aditíva ve fluidní vrstvě a podstatně klesne í...

Dvoustupňové, tlakově kompenzované hydraulické ovládací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234924

Dátum: 15.01.1987

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: tlakově, dvoustupňové, kompenzované, zařízení, ovládací, hydraulické

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je dvoustupňové, tlakově kompenzované hydraulické ovládací zařízení několika spotřebičů, napájené ze společného hydrogenerátoru, které může plnit funkci jak proporcionálního rozváděče, tak i servomechanismu. Toho se dosahuje odlišným provedením řídicího stupně, který může být proveden buďto jako povelový řídicí člen, nebo jako odměrný objemový člen. Ovládací zařízení podle vynálezu umožňuje výrazně zjednodušit hydraulické...

Hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení sevromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235845

Dátum: 01.12.1986

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: dvoustupňové, zařízení, sevromotoru, hydraulické, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hydraulické dvoustupňové ovládací zařízení sevromotoru, určené zvláště k řízení vozidel, napájené společně s dalším hydromotorem ze společného hydrogenerátoru. Všechny funkce: usměrnění, zesílení průtoku a brzdění negativní zátěže jsou zabezpečeny malým počtem součástí, s relativně malými ztrátami škrcením kapaliny a s maximální provozní spolehlivostí. Toho je podle vynálezu dosaženo tím, že rozváděč, násobič průtoku a...

Způsob kontinuální dvoustupňové kultivace kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235614

Dátum: 15.11.1986

Autori: Rut Miloslav, Štros František, Ederer Karel, Adámek Lubomír

MPK: C12N 1/32

Značky: dvoustupňové, kultivace, kontinuální, způsob, kvasinek

Zhrnutie / Anotácia:

Ze známých kontinuálních kultivačních postupů se průmyslově využívají především kultivace v limitu substrátu metodou chemostatu a kultivace typu nutristatu, probíhající v limitu kyslíku. Oba kaltivační postupy mají své přednosti, ale i nevýhody. Kultivace metodou chemostatu například neumožňuje plné využití aerační kapacity fermentorů, postup typu nutristatu má vyšší nároky na živiny a nezajišťuje produkci biomasy s vysokým obsahem dusíkatých...

Způsob dvoustupňové amoniakální absorpce oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 219624

Dátum: 15.08.1985

Autori: Choura Václav, Molnár Hugo, Klimeček Rostislav

Značky: amoniakální, absorpce, dvoustupňové, způsob, siřičitého, oxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zefektivnit dvoustupňovou amoniakální vypírku SO2 z průmyslových plynů. Tohoto cíle se dosáhne tak, že do cirkulační předlohy I, absorpčního stupně se přivádí veškerý absorpční roztok z I, absorpčního stupně, veškerý absorpční roztok z cirkulační předlohy II, absorpčního stupně a převážná část čpavku. Čpavku se přidává tolik, aby parciální tlak SO2 nad absorpčním roztokem v cirkulační předloze I. byl v mezích 10 až 50 Pa....

Zapojení zařízení pro dvoustupňové sušení zejména zemědělských plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 221891

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kučera Vlastimil, Těšík Jan, Choc Miroslav

Značky: dvoustupňové, zejména, zařízení, zapojení, plodin, sušení, zemědělských

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalejší využití dodávaného tepla při sušení zemědělských plodin při zachování kvalitního vzhledu, nutriční hodnoty a odstranění pachů sušeného materiálu. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením zařízení pro dvoustupňové sušení, jehož podstatou je, že na vstup do prvního sušicího prostoru 2 prvního stupně 15 sušárny je přiváděn sušený materiál podávačem 3 a na vstup prvního sušicího prostoru 2 je zároveň přiváděno sušicí...

Zapojení k dvoustupňové nadproudové ochraně řízeného usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 225493

Dátum: 15.04.1985

Autori: Zdeněk Miroslav, Smolík Antonín

Značky: řízeného, ochraně, nadproudové, usměrňovače, zapojení, dvoustupňové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k dvoustupňové nadproudové ochraně řízeného usměrňovače, sestávající ze dvou komparátorů, dvou bistabilních klopných obvodů a jednoho zpožděného hradla NAND, vyznačující se tím, že vstup (11) prvního komparátoru (1) a současně vstup (21) druhého komparátoru (2) jsou spojeny s výstupem signálu (iist) skutečné hodnoty vstupního proudu usměrňovače (D) z převodníku(C), přičemž výstup (12) prvního komparátoru (1) je spojen se vstupem (S3)...

Předřazené spalovací zařízení kotlů pro dvoustupňové spalování hořlavých vodních suspenzí pevných látek.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213576

Dátum: 01.03.1984

Autori: Veszprémi József, Boross Lászlo, Bozi Lajosné, Kiss Miklós, Urmössy Miklós, Szabó Lászlóne

Značky: předřazené, látek, spalování, suspenzí, dvoustupňové, pevných, zařízení, vodních, hořlavých, kotlů, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Předřazené spalovací zařízeni kotlů pro dvoustupňová spalovaní hořlavých vodních suspenzí pevných látek, zejména směsí uhelného prachu a vody anebo odpadových kalů, u něhož předřazené ohnité navazuje na hlavní ohniště kotle a má rozprašovač, jakož i hořák opatřený vířivým lopatkovým věncem, vyznačující se tím, že průměr (D) předřazeného ohniště (l) je menší než trojnásobek průměru (d) horáku (16), ale délka (L) předřazeného ohniště (l) je menší...