Patenty so značkou «dvoufázového»

Zařízení k regulaci dvoufázového mokrého hašení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270746

Dátum: 12.07.1990

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 39/04

Značky: mokrého, koksu, zařízení, hašení, dvoufázového, regulaci

Text:

...na stav vodní hladiny v hasicí nádrži a vylučuje tak nepřetržitý chod čerpadla.Zařízení podle vynálezu je znázorněno schematicky na připojeném výkresu, který znázorňuje vzájemná uspořádání všech důležitých uzlů vodního chlazení s regulačními prvky a čidly, ktere je uvádějí V činnost.sací potrubí l čerpadla g je zaústěno do sedimentační jímky l, do které přitéká jednak vode proteklá hašeným kokaem, který je sprchován z hasicího roštu 5 a jednak...

Zapojení dvoufázového nebo vícefázového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 268457

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sova Jiří, Rejent Jan, Čapek Miloslav, Fridrich Miloš

MPK: H02H 3/04, H02M 3/125

Značky: dvoufázového, pulsního, vícefázového, měniče, zapojení

Text:

...provedení dvoufázového pulsníhoměniče, jehož schéma zapojení je znázornčno na výkresu.Jak z přiloženého výkresu vyplývá, každá fáze se skládá ze dvou tyristorových spínačů,dvou nulových diod a dvou dílčích vyhlazovacích tlumivek zapojených tak, že ke kladnému pőlu kondenzâtoru EQ vstupního filtru je zapojena anoda prvého tyristorového spínače l, resp. ll,jehož katodą, spojené s katodou první nulově diody 3, resp. 13, je přes první dílčí...

Zapojení pro řízení úhlu natočení rotoru dvoufázového indukčního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259658

Dátum: 17.10.1988

Autori: Spíral Ludvík, Michalík Petr

MPK: H02P 7/36

Značky: stroje, dvoufázového, rotoru, indukčního, úhlu, zapojení, natočení, řízení

Text:

...a enalogově číslicový převodník na mikropočítač.Blokové schěma obvodu podle tohoto vynálezu je uvedeno.nn příloženém výkresu.Jedná se zde o dvoufázový indukční stroj se dvěma rotorovými cívknmi Q s Q. Mikropočítač l je propojen ss třemi číslicově analogovými převodníky gł, gg a gz. Výstupy těchto tří číslicově snalogových převodníků gł, gg a gg jsou připojeny na vstupy střídavých zesílovačů žł, äg a 51. Výstup prvního střídavého zesilovače zl...

Elektronický obvod pro řízení úhlu natočení dvoufázového indukčního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259657

Dátum: 17.10.1988

Autori: Spíral Ludvík, Michalík Petr

MPK: H02P 7/36

Značky: řízení, elektronický, dvoufázového, úhlu, indukčního, obvod, stroje, natočení

Text:

...je přírůstek resp. krok požadovaného natočení, 259657- 3 u/je kruhové frekvence střídevého napájecího napětí.Napětí índukovsné na vinntí Q je Up a indukuje se tehdy, jestlíže osa rotoru nesouhlasí s požedovanou polohou rotoru.Generátor ł hodinových pulsů je propojen jednak as vstupem prvního čítače gł, jednak s prvním vstupem prvního přičítacího obvodu gg, Jednak s prvním vetupem druhého odečítscího obvodu gž a jednak se vstupem...

Zapojení dvoufázového bezkontaktního kolejového přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257559

Dátum: 16.05.1988

Autori: Srb Stanislav, Faran Antonín, Srb Tomáš

MPK: B61L 23/00

Značky: prijímače, dvoufázového, zapojení, bezkontaktního, kolejového

Text:

...3 je připojen na výstup vyhodnocovaného kolejového obvodu. Na obrázku za je uvedena závislost diskretizovaného místního napětí 100 na čase 5. Na obrázku Zb je zřejmý fázový úhel Ý mezi průběhem místního napětí001 a kolejovým napětím 1000. Na obrázku Zc je znázorněna závislost diskriminovaného proudu 1001 na čase 5.Z obrázku 1 je zřejmý princip činnosti dvoufázového kolejového příjímače. Místní napětí ggł je jednocestně diskretizováno prvním...

Zapojení převaděče dvoufázového signálu sinus-kosinového rozkladače úhlu na odpovídající třífázový signál selsynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241403

Dátum: 01.02.1988

Autori: Trepáe Dušan, Ruml Vladimír

MPK: G08C 19/48

Značky: rozkladače, odpovídající, selsynu, převaděče, signál, úhlu, sinus-kosinového, třifázový, signálu, zapojení, dvoufázového

Text:

...objem převaděče. Další výhodou je zvýšení přesností a spolehlivosti převodu a menší zatížení vysílače sinus-kosinového rozkladače úhlu. Technologickou výhodou je shodný typ všech čívek třífázového transformátoru.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na výkresu, kde představuje obr. 1 zapojení podle vynálezu a obr. 2 schéma elternativních možností převodu dvoufázového signálu na třífázový signál pomocí elektrioko-mechanioko-elektriokého...

Obvod pro připojení dvoufázového bezkontaktního měniče k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 243381

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wachtarczyk Tomáš, Návrat Emil, Morcinek Antonín

MPK: G06F 3/03

Značky: připojení, mikropočítači, dvoufázového, obvod, měniče, bezkontaktního

Text:

...se vstupy 331, 393, 39,1, 39.4 snelogováho multiplexeru 191, jehož analogový výstup 311. je spojen se vstupem LL bloku 391, enslogo-číelicováho převodníku, jenž je zároveň vstupom 11,9, vsorkovncíbo zesiloveče 19,., Výstup m vzorkovecího zesilovače 19, je spojen se vstup § 13 snelogo-číslicováho převodníku § 11, jehož skupinový obousměrný výstup § 29, je zároveň skminovým obousmärným výstupom 393 bloku JM, anelogo-číslioového...

Zařízení obvodu pro čítání pulsů jednoho dvoufázového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245659

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krejeí Jioí, Bajer Ivo, Vojtíšek Jaroslav

MPK: H03K 23/00

Značky: signálu, čítání, pulsu, jednoho, dvoufázového, zařízení, obvodů

Text:

...paměti g ľkolbinlÄnĺ logihou že SPOjen s prvním výstupom gg gonerâtoru g hodin s blokováním. První datový výstup a programovatelné paměti 2 s kombinační logikou je připojen na vstup g pro čítání nahoru vratného čítnče g s pamätí. Druhý datový výstup 39, pr-ogramovstelně paměti 2 s kombinační logikouje připnáen ne vetu j pro čítání prvků vratného čítač g s paměti. Výstup 31 programovatelné paměti B s koubineční logikou je připojen na...

Zapojení vinutí dvoufázového elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230527

Dátum: 15.05.1986

Autori: Podzimek Oldřich, Preuss Andrej, Preuss Petr

MPK: H02K 3/28

Značky: dvoufázového, vinutí, zapojení, elektromotorů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vinutí dvoufázového elektromotoru napájeného ze statického střídače pomocí spínacích prvků, vyznačené tím, že vinutí obou fází (A, B), motoru jsou rozdělena na dvě sekce (A1-A2, B1-B2) spojené do čtyřúhelníku, jehož protilehlá vinutí přísluší vždy jednomu pólu K, přičemž do vzniklých uzlů je zapojena dvojice spínačů (S11, S12, S21, S22 S31, S32, S41, S42) kde vždy jeden spínač (S11, S21, S31, S41) z dvojice je zapojen na jeden pól (K)...

Startovací obvod dvoufázového generátoru s periodickým obnovováním počátečních podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225928

Dátum: 01.07.1985

Autor: Horský Jiří

Značky: dvoufázového, podmínek, obnovováním, generátoru, obvod, počátečních, periodickým, startovací

Zhrnutie / Anotácia:

Startovací obvod dvoufázového generátoru s periodickým obnovováním počátečních podmínek sestávajícího z invertoru a prvního a druhého integrátoru, přičemž invertující vstup prvního operačního zesilovače je přes sedmý odpor spojen s jezdcem proměnného odporu, jehož jedna svorka je spojena se společnou svorkou a druhá svorka je spojena jednak s výstupem prvního integrátoru a vstupem druhého integrátoru a jednak s první svorkou řízeného spínače,...