Patenty so značkou «dvoudobého»

Vypouštěcí soustava výfukových plynů dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269792

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lindner Wolfgang, Müller Ehrenfried

MPK: F02B 27/06

Značky: plynů, dvoudobého, výfukových, motorů, soustava, spalovacího, vypouštěcí

Text:

...peauuaucuoñ Kanepu nocTHraeTca Aanbueüuee yneubmeuue noTepb aapnna npn nponynxe H yaennqenue noueauuro ootena uunuunpa npn uacrore Bpamenus numa pasoqeroJmanaaoua FIGZIÚIIBIICFIUĚ CHCTEHM BNHVCKa ÚTPäGOTBBLIIHX raaoa 110 CPaBHEHHD C PEFVJIHPOBKOH38 CNET Půäñelłłełlłbł HPPETHPVDNGFÚ ycrpoñcrsa H PBFYHHPOBÚHHOH YCTPOHCTBÉ nnanaaauHBOÓPGTÚIIHB IlúHClłñeTCH 60.1186 Hüłlpüóllü Ilä HHMECJIGÄVDIMEM HPHMEPG (JCYIIIECTBJIEHHH ....

Jazýčkový ventil k ovládání sání dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261267

Dátum: 12.01.1989

Autori: Čadina Jiří, Bouška František

MPK: F02B 33/30, F16K 15/16

Značky: jazýčkový, sání, spalovacího, motorů, ovládání, dvoudobého, ventil

Text:

...k tělesu ventilové klece provedeno upínacím klínem pomocí spojovacích členů. Výhodou tohoto zařízení je jednoduchá montáž jazýčkového ventilu a jednodušší výměna jazýčků při poškození. výhodou uspořádání ventilové klece dvojitého střechovitého tvarus profilem písmena M je to, že není nutné použití omezovacích drážek s ohledem na dvojnásobne průchozí průřezy pro nasávání směsi V tělese ventilu.Na přiložených výkresech je znázorněn príklad...

Šoupátkový rozvod dvoudobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258576

Dátum: 16.08.1988

Autor: Doležal Luboš

MPK: F01L 5/20

Značky: šoupátkový, motorů, dvoudobého, rozvod

Text:

...pomocí šroubovice v unášeči a do ní zapadajícího kolíku, který je pevně spojen s posuvným a na hnací hřídeli neotočně uloženým stavěcím členem. Toto řešení není na obr. znázorněno.Základní šoupátko l je unášeno pomocí drážkování na hnací hřídeli 3 nebo klikové hřídeli. Přídavné šoupátko 3 je unášeno čepy 1, které jsou pevně spojeny 5 unášečem §, který tvoří ozubené kolo se šikmými zuby otočně uložené na hnací hřídeli 3.Unášeč § zabírá do...

Rozvod dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258538

Dátum: 16.08.1988

Autor: Ferdus Stanislav

MPK: F02B 33/30, F02B 29/02

Značky: motorů, spalovacího, dvoudobého, rozvod

Text:

...přisávané směsi vzduchu a paliva podtlakově otevíratelným ventilem mezi vstupními ústími propojovacích kanálkůa sacím kanálem motoru má svůj význam, protože tento ventil za žádných podmínek práce motoru nedovolí, aby docházelo touto cestou ke zpětnému proudění únikem přetlaku z válce do sacího kanálu motoru. Přitom k těmto výhodám navíc přistupuje možnost kombinovat takto provedený rozvod 5 jinými známými řešeními zajiščujíoími zvyšovaní...

Jazýčkový ventil k ovládání sání dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257332

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lukeš Václav, Kozák Karel

MPK: F02B 33/30, F16K 15/16

Značky: dvoudobého, spalovacího, ovládání, motorů, ventil, sání, jazýčkový

Text:

...vrchnĺ jazýčky a jsou apatřeny okénky radiusového tvaru v celkové ploše cca 3/4 plochy činné části jazýčku. Jazýčkový ventil s dvěma jazýčky o nestejné tlouščce, z nichž spodnĺ je opatřen otvory, umožňuje vhodnou volbou kombinací tlouštěk a velikosti otvoru zlepšovat výkonové parametry dvoudobého motoru za různého režimu otáček a příznivě ovlivñovat vlastnosti při startování motoru.Řešení dle vynálezu lze využít u všech známých provedení...

Motorová skříň jednoválcového dvoudobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240793

Dátum: 01.08.1987

Autori: Hutár Eduard, Iuriš Juraj

MPK: F01L 7/12, F02F 7/00

Značky: motorů, dvoudobého, jednoválcového, motorová, skříň

Text:

...pro průchod ojnioe tvoří část přepouštěcího systému mezi prostorem klikového hřídele a válce V tunelu vybraní pro průohod ojnice je vestavěna vložka,jejíž vnitřní objem je spojen se sacím potrubím v místě mezi karburátorem a motorovou skříní a zadní stěna vložky je posuvnáš Využitím vybraní pro průchod ojnice jednak k umístění přepouštěoího kanálu a jednak vytvoření prídavného prostoru paralelne napojené mu k saoímu potrubí se dosáhne...

Přepouštěcí píst dvoudobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242779

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lichvár Milan

MPK: F01L 11/02

Značky: přepouštěcí, píst, motorů, dvoudobého

Text:

...zbylé spaliny při stěně válce vypuzeny ven.Přepouštěním palivové směsi pístem nad úrovní výfukových kanálů se docílí. že její nevyužité část neuniká výfukovými kanály ven a neznečištuje ovzduší. Měrná spotřeba paliva se takto sniží o cca 30 . O tutéž hodnotu se zvyšuje i výkon motoru. odpadnutím přepouštěcích kanálů ve válci lze využít celého jďho vnitřního obvodu k výfuku spalín. Proto výška výfukových kanálů může být podstatné snížena, aniž...

Víko šoupátkové skříně sání dvoudobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249355

Dátum: 12.03.1987

Autor: Fesl Václav

MPK: F01L 5/24, F01L 7/12

Značky: motorů, šoupátkové, dvoudobého, sání, víko, skříně

Text:

...nových otvorů V řezu A-A.K víku šoupátkóvé skříně l s jazýčkovým ventilem g, jeho dorazem Ä je připojena zásobní kých otáčkách proudí směs v době sání sacím otvorem § do klikové skříně. Po skončení sání krátce za horní úvratí pístu se otvor Q uzavře kotoučovým šoupätkem §. Píst se pohybuje z horní úvratě dolů a vytlačuje směs pomocným otvorem Q do zásobní nádržky 1. Jestliže je místo nádržky použito víčko, je směs vytlačována pouze do...

Válec dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228183

Dátum: 15.05.1986

Autori: Husák Pavel, Steiger Josef, Pýcha Karel, Havrlík Jiří

Značky: válec, motorů, dvoudobého, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Válec dvoudobého spalovacího motoru s nuceně ovládaným sáním ústícím do motorové skříně, složený z pláště válce s válcovým otvorem a dosedacími plochami pro motorovou skříň a hlavu válce, v kterém jsou dále vytvořeny přepouštěcí kanály a výtokový kanál a z vložky válce nalisované svým vnějším povrchem do válcového otvoru pláště válce, na jejíž vnitřní straně je vytvořena funkční plocha pro posuv pístu přerušená kanály, vyznačený tím, že na...

Rozvod sání dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220688

Dátum: 15.12.1985

Autori: Havrlík Jiří, Steiger Josef, Pýcha Karel

Značky: dvoudobého, sání, rozvod, motorů, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotoučového rotačního šoupátka rozvodu sání dvoudobých motorů. Řeší problémy se špatným těsněním šoupátka, komplikovaného přístupu k šoupátku u jiných konstrukcí, případně problém s velkou stavební šířkou motoru zapříčiněné konstrukcí šoupátka. Kotoučové rotační šoupátko je uloženo na klikovém hřídeli mezi ložisky uložení klikového hřídele. Víko skříně šoupátka plní funkci těsnění šoupátka, držáku zapalování a v prodloužení...

Zařízení k regulaci tlaků výfukových plynů ve výfukovém potrubí dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225970

Dátum: 01.07.1985

Autor: Jaroš Karel

Značky: spalovacího, potrubí, dvoudobého, tlaku, motorů, plynů, zařízení, výfukových, regulaci, výfukovém

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci tlaků výfukových plynů ve výfukovém potrubí dvoudobého spalovacího motoru, vyznačené tím, že do výfukového potrubí (1) zasahuje přestavitelné regulačné šoupátko (8) přestavitelně uložené v prostoru za výfukovým kanálem (2) válce (5) motoru ve směru od vnějšího prostoru válce (5) k jeho podélné ose (x) pod úhlem sklonu v rozmezí od 10° až 90°, kde spodní hrana regulačního šoupátka (8) zasahující do výfukového potrubí (l) je...

Výfukové zařízení dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225088

Dátum: 01.12.1984

Autor: Křivka Jan

Značky: zařízení, spalovacího, dvoudobého, motorů, výfukové

Zhrnutie / Anotácia:

Výfukové zařízení dvoudobého spalovacího motoru tvořené hlavním kanálem a pomocnými kanálky, zařízením na regulaci okamžiku otevřeni výfukových kanálů i na regulaci průtočného průřezu kanálů s výfukovým potrubím vyznačené tím, že vyústění hlavního výfukového kanálu (7) a pomocných výfukových kanálků (8) do stěny válce (5) jsou umístěna vedle sebe a horní okraje (12) vyústění pomocných výfukových kanálků (8) do válce (5) jsou nad horní hranou...

Rotační šoupátko rozvodu dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215744

Dátum: 15.06.1984

Autori: Rajchrt Jan, Křivka Jan

Značky: motorů, rozvodu, spalovacího, rotační, dvoudobého, šoupátko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotačního šoupátka rozvodu dvoudobého motoru. Řeší problém netěsnosti a pomalosti šoupátek, u jiných konstrukcí velké stavební šířky či komplikovanosti pohonu šoupátka. Šoupátko dle vynálezu je tvořeno dvěma válcovými segmenty, které jsou souosé a protiběžné. Sycí kanál motoru je segmenty šoupátka otevírán ve dvou průřezech. Vynález může být využit na vozidlech a dvoudobým motorem. Nejlépe ho charakterizuje obrázek č. 2.