Patenty so značkou «dvojproudový»

Křížový kus dvojproudový

Načítavanie...

Číslo patentu: 217264

Dátum: 15.07.1984

Autor: Götz Josef

Značky: dvojproudový, křížový

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je křížový kus dvojproudový uspořádaný tak, že osy na sebe kolmých potrubí leží v jedné rovině a ve směru obou os tekou dva na sobě nezávislé proudy média, aniž by se mohly vzájemně mísit. Potrubí, které má větší nebo stejnou dimensi se v místě proniku křížících se os opatří dvěma oválnými, symetricky k těmto osám uspořádanými otvory, jejichž šířka je rovna nejvýše třetině skutečného vnitřního průměru tohoto potrubí a jejichž...