Patenty so značkou «dvojitým»

Vozidlo s dvojitým módom riadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17333

Dátum: 08.08.2012

Autor: Baron Yoram

MPK: B62K 21/24, B62K 9/02

Značky: vozidlo, riadenia, dvojitým, módom

Text:

...druhom móde podľa jedného uskutočnenia vynálezuObrázok 21 je perspektívny pohľad na trojkolku v jej druhom móde podľaObrázok 22 je zväčšený čiastočný pohľad v priereze na predný koniec trojkolky v jej druhom móde podľa jedného uskutočnenia vynálezuObrázok 23 je perspektívny pohľad na závesný mechanizmus podľa jedného uskutočnenia vynálezuObrázok 24 je bočný pohľad na závesný mechanizmus podľa jedného uskutočnenia vynálezuObrázok 25 je pohľad...

Kompozitná nosná strešná konštrukcia s dvojitým predpätím pre veľkorozponové priemyselné budovy s rovným podhľadom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286997

Dátum: 17.08.2009

Autori: Šmrček Branko, Skendžić Milovan

MPK: E04B 7/00, E04C 3/04, E04B 7/08...

Značky: budovy, strešná, rovným, kompozitná, konštrukcia, predpätím, podhľadom, veľkorozponové, nosná, dvojitým, priemyselné

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitná nosná strešná konštrukcia s rovným podhľadom na výstavbu veľkorozponových priemyselných budov podľa vynálezu zahrnuje podhľadovú betónovú dosku (1) a z dvoch horných oceľových nosníkov (2) zloženú oceľovú konštrukciu, ktoré sú vzájomne prepojené pomocou zvislých spojovacích prvkov (3). Konštrukcia je dvakrát predpätá dvoma nezávislými metódami. Betónová podhľadová doska (1) je centricky predpätá vo forme (6) a po vytvrdnutí...

Farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním alebo dvojitým režimom uvoľňovania obsahujúca inhibítor cGMP PDE-5, spôsob jej prípravy a použitie inhibítora cGMP PDE-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 286473

Dátum: 20.10.2008

Autori: King Elizabeth, Macrae Ross James

MPK: A61K 31/505, A61K 31/519, A61K 45/00...

Značky: inhibítora, kompozícia, spôsob, obsahujúca, dvojitým, predĺženým, přípravy, uvoľňovaním, inhibitor, farmaceutická, použitie, uvolňovania, režimom, pde-5

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca inhibítor cGMP PDE-5, v ktorej inhibítor cGMP PDE-5 tvorí 5 až 50 % hmotn. kompozície, a až 75 % hmotn. inhibítora cGMP PDE-5 sa z kompozície do gastrointestinálneho traktu uvoľní po časovom úseku v rozmedzí 1 až 24 hodín po podaní, pričom inhibítor cGMP PDE-5 je a) uložený v matrici alebo b) obsiahnutý v jadre, ktoré je potiahnuté membránou riadiacou rýchlosť uvoľňovania, alebo c)...

Žehliaci valec s dvojitým výkyvom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8362

Dátum: 14.03.2008

Autori: Annels Trevor Shaun, Small David George, Osborne Paul Ronald

MPK: B65H 18/26, B21C 47/06

Značky: výkyvom, žehliaci, válec, dvojitým

Text:

...je omnoho citlivejšie, a tým sa umožní presné meranieširšieho rozmedzia hrúbok pásu.0004 Zmena dráhy pásu medzi naberacím valcom a zvitkom, ktorá je spôsobená zmenou polohy naberacieho valca, vedie k premiestneniu dotyčnicového bodu pásu. Preto u zariadenia s dvojitým uhlom opásania nie je dráha dotyčnicového bodu behom navíjania konštantná, avšak meni sapre rôzne polohy naberacieho valca.0005 Pre zaistenie konštantnej...

Zapojenie meniča pre asynchrónny generátor s dvojitým napájaním s variabilným dodávaným výkonom a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7894

Dátum: 19.01.2008

Autor: Schreiber Dejan

MPK: H02P 9/00, H02P 23/00

Značky: spôsob, variabilným, generátor, dodávaným, dvojitým, meniča, napájaním, prevádzky, zapojenie, asynchrónny, výkonom

Text:

...menič usmerňovač, ako aj zo strany0008 Rovnako je zo spisu EP 1 313 206 A 2 podľa tam citovanéhostavu techniky známe usporiadanie vo vnútri prúdového meniča, pozostávajúceho zo vstupného usmerňovača, medziobvodu a0009 Úlohou daného vynálezu je uviesť zlepšené zapojenie meniča s asynchrónnym generátorom s variabilným dodávaným0010 Úloha sa rieši zapojením meniča S asynchrónnym generátoron s dvojitým napájaním s variabilnýnx dodávaným výkonom,...

Elektronický modul s dvojitým komunikačným rozhraním, obzvlášť pre čipovú kartu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13881

Dátum: 28.08.2006

Autori: Brunet Olivier, Boccia Henri, Artigue Olivier

MPK: G06K 19/077

Značky: čipovú, obzvlášť, dvojitým, modul, rozhraním, kartu, komunikačným, elektronický

Text:

...značne obmedzujúspoľahlivosť hotovej karty. Fakticky vyvolávajú mechanické a tepelné namáhania, pôsobiace na kartu pri jej použití, prerušenie spojenia alebo značné zvýšenie elektrického odporu tohto spojenia, ktoré má za následok stratu výkonu karty v priebehuTento typ kariet nemôže byť teda zárukou veľmi dlhej doby používania (napríkladdlhšej ako päť rokov), čo obmedzuje aplikácie kariet tohto typu, ktoré sú k dispozícii.Na elimináciu...

Spôsob výroby karty s dvojitým rozhraním a takto získaná karta s mikroobvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13842

Dátum: 12.10.2004

Autori: Venambre Jacques, Launay François

MPK: G06K 19/077

Značky: výroby, takto, mikroobvodom, karta, rozhraním, dvojitým, získaná, karty, spôsob

Text:

...spojenie zabezpečované pomocou vodivých guľôčok ponorených do adhezívnej hmoty. Okrem toho, teleso karty, ktoré je nosičom anténových svoriek, veľmi často realizované z plastu, môže byťsamotné deformované trvalým spôsobom alebo viskoelasticky počas ohýbania alebo ešte podvplyvom účinku termických cyklov. Silná ohybnosť lepiacej hmoty môže takto viesť k presunu vodivých guličiek, s možnosťou nezvratného alebo striedavého prerušenia0013...

Čiastočne rozpadavá strela s dvojitým jadrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12472

Dátum: 30.07.2004

Autori: Muskat Erich, Riess Heinz

MPK: F42B 12/56, F42B 12/34, F42B 12/74...

Značky: dvojitým, střela, čiastočne, jadrom, rozpadavá

Text:

...zostáva zo za studena zlisovanej zmesi prášku tvrdého kovu, napríklad wolfrámu, a prášku ľahkého kovu, napriklad cínu, pričom je k zmesi pridanéV európskej patentovej prihláške EP 0997700 A 1 sú opísané spôsob výroby opláštenej strely s nízkou úrovňou Škodlivín a podľa neho vyrobená strela. Strela vykazuje jadro zo zmesi wolfrámového prášku a mazacíeho a klzného prostriedku,napríklad stearanu vápenatého. Jadro je na konci strely uzavrté...

Zariadenie na prenos krútiaceho momentu s dvojitým tlmiacim zotrvačníkom, hlavne pre motorové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1017

Dátum: 16.02.2004

Autor: Thery Pascal

MPK: F16D 1/00

Značky: zotrvačníkom, hlavne, momentu, vozidlo, prenos, krútiaceho, tlmiacim, dvojitým, zariadenie, motorové

Text:

...belleville) apôsobína tlačné prvky na aktivovanie, a radiálne výčnelky, ktoré sú nasmerované k osi otáčania zariadenia a spolupracujú vysúvacou zarážkou s uvedeným akčným členom.0022 S výhodou ovládacie prostriedky druhej spojky zahŕňajú druhý hydraulický valec, ktorý je namontovaný vnútri uvedeného prvého akčného člena.0023 Podľa ďalších znakov vynálezu- primárnym zotrvačníkom je tiexibilný zotrvačník,- torzný tlmič sa nachádza radiálne...

Rezná doštička s dvojitým žliabkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2094

Dátum: 25.08.2003

Autori: Müller Matthias, Zitzlaff Wolfgang

MPK: B23B 27/16

Značky: doštička, rezná, dvojitým, žliabkom

Text:

...neovplyvniloupínacie vlastnosti reznej doštičky.Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená reznoudoštičkou podľa nároku 1.Tvar prvého a/alebo druhého upínacieho žliabku môžehviezdicový. Sú však možné aj iné geometrické tvary.S výhodou tvarprvého upínacieho žliabku tvorí plochu paralelnú s hornou stranou reznej doštičky alebo jeS výhodou je V tomto prvom upínacom žliabkuJedna výhodná forma uskutočnenia sa vyznačuje tým, že tvar druhého...

Antiobiotiká s dvojitým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2219

Dátum: 04.10.2002

Autori: Specklin Jean-luc, Hubschwerlen Christian

MPK: A61P 31/00, C07D 413/00, A61K 31/496...

Značky: dvojitým, účinkom, antiobiotiká

Text:

...2-propylová skupina, C 3-C 5 cykloalkylová skupina, fenylová skupina alebo pyridylová skupina, kde všetky tieto skupiny môžu byť substituované jedným, dvoma alebo viacatómami fluóru alebo aminoskupinamiR 4 je skupina vzorca -NHCOCHCHaryl, -O-heteroaryl, -NHSCMe,-NHCOOMG, -NHCS 2 Me, NHCSNH 2, -NHCSOME alebo -NHCOMeR 5 je atóm H, F, Cl, skupina OH, NH 2, alkylová skupina alebo heteroalkylová skupina, aleboR 3 a R 5 spoločne tvorí mostík vzorca...

Turbínka prietokomera s dvojitým stúpaním lopatiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2562

Dátum: 11.07.2000

Autori: Trúsik Miroslav, Vozárik Marián

MPK: G01F 1/10

Značky: prietokomera, stúpaním, turbínka, lopatiek, dvojitým

Text:

...riešenia je širší pracovný rozsah prietokomera, ako i jednoduchšia a menej časovo náročná montážPrehľad obrázkov na výkresochNa priloženývh výkresoch je znázornený jeden priklad riešenia turbinky, kde obr. 1 predstavuje uloženie turbinky a obr. 2 čiastkový priečny rez s pohľadom na lopatky s dvojitým stúpanim.Na obr. 1 je znázornený priklad uloženia turbinky, ktoré pozostáva z turbinky l, v osi ktorej je náboj g s guličkovými ložiskami Q....

Mikroskop se zjednodušeným dvojitým řádkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269931

Dátum: 14.05.1990

Autori: Petráň Mojmír, Hadravský Milan, Malý Miroslav

MPK: G02B 21/04, H04N 3/04, H01J 37/256...

Značky: zjednodušeným, mikroskop, dvojitým, řádkováním

Text:

...zobrazení od plochy neopotřená zrcadlící úpravou od žádoucího odrazu od plochy opatřené zrcadlící úpravou.Pro tento druh mlkroskopů je nezbytné používat Nípkowův kotouč s otvory rozloženými. po rovině kotouče tak, že každý z otvoru v osvětlovací rovine odpovídá otvoru ležícímu v obrazové rovine. Jen dokonalou souměrností podle středu otáčení Nipkowova kotouče lze dosáhnout dokonalého překrytí obou otvoru a následně potom ztotožnění...

Mikroskop se zjednodušeným dvojitým řádkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 269930

Dátum: 14.05.1990

Autori: Poláček Jiří, Petráň Mojmír, Malý Miroslav, Hadravský Milan

MPK: H01J 37/256, H04N 3/04, G02B 21/04...

Značky: mikroskop, zjednodušeným, řádkováním, dvojitým

Text:

...potom ztotožnění osvětlovaného s pozorovaným.Podmínkou pro ztotožnění je dokonalá seřízení soustavy pro rozdvojení světla, jakož i rovnoběžnosti optické osvětlovací cesty a optické obrazové cesty s osou otáčení Nipkowova kotouča.Mikroskop se zjednodušeným řádkováním podla vynáiszu odstraňuje výše uvedené nedostat ky u kterého tádkování je řešeno Nipkouovým kotoučen, jehož kotouč je opatřen množínou zrcadlioíoh ploěek uspořádaných na...

Mikroskop s dvojitým řádkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 265145

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hadravský Milan, Petráň Mojmír, Malý Miroslav

MPK: H04N 3/04

Značky: mikroskop, řádkováním, dvojitým

Text:

...o velikost průměru elementárního pole.Odlišnost vzdáleností os odrazu téhož elementárního pole přední plochy a zadní plochy polopropustného zrcadla nedochází k snížení kvality obrazu jeho zdvojením. neboč v důsledku odlišné vzdálenosti os obou odrazu od vzdálenosti libovolných elementárních polí je nežádoucí odraz od jedné plochy polopropuatného zrcadla zastíněn neprůhlednou částí Nipkowova kotouče.Příkladné provedení ve sohematickém...

Mikroskop s dvojitým řádkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262185

Dátum: 14.03.1989

Autori: Petráň Mojmír, Malý Miroslav, Hadravský Milan

MPK: G02B 27/00

Značky: mikroskop, dvojitým, řádkováním

Text:

...řešený mikroskop umožňuje využít objektivů vytvářejících obraz v nekonečnu a ten pak pozorovat nikoliv jednoduchým okulárem, nýbrž donekonečna zaostřenýrn dalekohledem. Doposud tomu tak býv-á u míkroskopu metalografických a mineralo 4gických. Aby se í pro tyto prípady dalo využít míkroskopu s dvojitým řádkováním, opatřeného polopropustným zrcadlem konečné tlouštky, je žádoucí oddělit od sebe zobrazení vzniklé odrazem na jeho ploše neopatřené...

Mikroskop s dvojitým řádkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261284

Dátum: 12.01.1989

Autori: Beneš Jiří, Hadravský Milan, Malý Miroslav, Petráň Mojmír

MPK: H04N 3/04

Značky: mikroskop, dvojitým, řádkováním

Text:

...je zrcadlo vložené mezi polopropustnou zrcadlící plochu soustavy pro rozdvojení světla a objektiv, které snižuje optickou kvalitu takto řešeného mikroskopu.Uvedené nevýhody odstraňuje mikroskop s dvojitým řádkováním Nipkowovým kotoučed ustaveným v rovinách osvětlovací a obrazové. Osy optické cesty osvětlovací n obrazové se ztotožñují v soustavě pro rozdvojení světla opatřené objektivem. obě osy jsou rovnoběžné s osou otačení Nipkowova...

Kazeta s dvojitým zámkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256099

Dátum: 15.04.1988

Autor: Homola Jaroslav

MPK: B65D 81/02

Značky: dvojitým, kazeta, zámkom

Text:

...je prikladne znázornená na pripojenych výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslená kazeta v axonometrii a na obr. 2 je nakreslený rez zámkom v zväčšenej mierke.Kazeta s dvojitým zámkom pozostáva zdvoch bočníc 1, 2 Spojenými rozpernými rúrkami 3. V každej bočnici 1, 2 je vytvorená drážka 5, v ktorej sú prestaviteľne uložené hrebene 4. Hrebene 4 sú na jednom konci odpružené pružinou 7 opierajúcou sa o segment B upevnený skrutkou B na bočnicl 1,...

Uspořádání výměníku tepla pro automatické odmrazování standardního chladicího prostoru kompresorových chladicích skříní s dvojitým chladicím prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244833

Dátum: 14.08.1987

Autori: Hortlík František, Lichvár Milan

MPK: F25D 21/06

Značky: prostoru, chladicím, chladicích, uspořádání, výměníku, kompresorových, odmrazování, skříní, tepla, prostorem, standardního, chladicího, automatické, dvojitým

Text:

...vynálezu jednoduläí.U výhodného příkladného provedení uspořádání podla vynálezu deska výparníku vykazuje na svých obou stranách přídavně plochy pro přenos tepla.U dalšího výhodného provedení uspořádání podle vynálezu články pro zvětšení plochy3 244833 jsou zekryty krytom, který je spojen kovovým spojeni s výměníku teple.Technická řešení podle vynález .je podrobně vysvětleno v následujícím popise výhradného Pĺíklsdnćho provedení. které je...

Vypúšťacie zariadenie s dvojitým dávkovaním vody pre nádržkové splachovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236632

Dátum: 15.02.1987

Autori: Lapka Milan, Čechmánek Miroslav, Ďurec Ján, Baran Ľuboš

MPK: E03D 3/12

Značky: splachovače, dvojitým, nádržkové, dávkováním, zariadenie, vypúšťacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vypúšťacie zariadenie s dvojitým dávkovaním vody rieši problém úspory pitnej vody u nádržkových splachovačov s možnosťou použitia tzv. veľkého i malého spláchnutia podľa potreby. Uvedeného účinku sa dosahuje tým, že dvojsedlo slúžiace pre uzatváranie malého dávkovania vody i sedlo slúžiace pre uzatváranie veľkého dávkovania vody sú usporiadané tesne nad dnom nádržkového splachovača vo zvislej osi tak, že spodné sedlo je vytvorené priamo na...

Vertikální válcová vinutá laminátová nádoba s ručně laminovaným dvojitým dnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233136

Dátum: 01.01.1987

Autori: Hovorka Jaromír, Skupin Lumír

MPK: B32B 1/02

Značky: nádoba, dvojitým, laminovaným, válcová, laminátová, vinutá, ručné, vertikální

Zhrnutie / Anotácia:

Vertikální válcová laminátová nádoba sestává z vinutého laminátového pláště a dvojitého ručně kladeného dna. Provedení dna umožňuje jednoduchou výrobu nádoby a tím, že horní část dna je ve spádu, také dokonalé vyprázdnění nádoby výpustným otvorem, její snadné čištění i umístění kohoutu výpuště v dostatečné výši nad podlahou. Pláště dvojitého dna rovněž příznivě působí ze statického hlediska redukováním ohybových momentů, což dovoluje provést...

Zariadenie na vedenie pásových píl s dvojitým ozubením pri brúsení zubov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229369

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hecl Václav, Roško Pavel, Viglaský Jozef, Oťahel Ján

MPK: B24B 3/56, B23D 63/12

Značky: ozubením, zubov, dvojitým, vedenie, brúsení, pásových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti príslušenstva zariadení pre rezanie dreva. Účelom vynálezu je odstránenie nežiadúceho mechanického opotrebenia zubov pásovej píly s obojstranným ozubením pri brúsení zubov spôsobeného vylamovaním ostria pri prerušovanom posuve. Tým sa zvýši jednak kvalita brúsenia zubov a taktiež sa zvyšuje životnosť pásovej píly. Uvedeného účelu sa dosiahne uložením pásovej píly v zvislej polohe na nekonečný pás, na ktorom je uchytená...

Drevené dvere vchodové plné a presklené s dvojitým plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223700

Dátum: 15.03.1986

Autor: Polášek Josef

Značky: dvojitým, vchodové, plastom, plně, presklené, dveře, dřevěné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie tvarovej deformácie a zaručenie stability vrchného plášťa dverí v rozdielnych klimatických podmienkach. Zdvojením plášťov dverí sa zlepšia aj tepelnoizolačné vlastnosti a zamedzí sa stratám tepla prestupom. Popísaného účinku sa dosiahne tým, že rozmery vrchného plášťa dverí umožňujú voľnú dilatáciu v obvodových profilovaných lištách, pričom nosnú konštrukciu dverí zaručí dverovka, ktorá sa skladá z rámu, výplyne a...

Posilovač riadenia s dvojitým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 227521

Dátum: 01.09.1985

Autori: Gargulák Ivan, Chittussi Vladimír

Značky: ovládáním, posilovač, dvojitým, riadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Posilovač riadenia s dvojitým ovládaním, ktorý pozostáva z vlastného rozvádzača, ovládacej tyče a guľového čapu vyznačujúci sa tým, že k telesu /5/ rozvádzača je pripevnené upravené veko /1/, v ktorom je posuvne uložený aretačný piest /2/, pričom je veko /1/ opatrené pomocným hydraulickým prívodom /4/.

Třecí spojka s dvojitým kotoučem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216530

Dátum: 15.12.1984

Autor: Maycock Ian Commander

Značky: dvojitým, kotoučem, spojka, třecí

Zhrnutie / Anotácia:

Třecí spojka s dvojitým kotoučem, opatřená stavěcím ústrojím třecího záběru pro automatické nastavování axiální polohy středního přítlačného kotouče spojky v závislosti na opotřebení třecího obložení jednoho hnaného kotouče, přičemž stavěcí ústrojí sestává z jednosměrné přímočaré spojky, vyznačující se tím, že ve středním přítlačném kotouči (14) je vytvořen otvor (41), kterým prochází kuželová rozpěra (42), opřená o kryt (23) pro vymezení...

Lisový nebo vodicí válec pro odvodňovací stroje s dvojitým sítovým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215033

Dátum: 15.10.1984

Autor: Syrowatka Rupert

Značky: lisový, stroje, dvojitým, pásem, odvodňovací, vodiči, sítovým, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Lisový nebo vodicí válec pro odvodňovací stroje s dvojitým sítovým pásem pro odvodňování suspenzí, zejména lisový válec, který je sítovými pásy s pásem materiálu, nacházejícím se mezi nimi, částečně ovinut, a který je ve směru šířky sítového pásu vytvořen z více částí a v místě styku dvou sousedních válců je uspořádáno podpěrné ložisko, vyznačující se tím, že mezi čelními plochami navzájem za sebou uspořádaných dílčích válců (4a, 4b) je nad...

Regulační naklápěcí nátoková zóna pro pásové odvodňovací stroje s dvojitým sítovým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224557

Dátum: 01.10.1984

Autor: Černý Oldřich

Značky: dvojitým, regulační, zóna, naklápěcí, stroje, pásem, pásové, sítovým, odvodňovací, nátoková

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační naklápěcí nátoková zóna pro pásové odvodňovací stroje s dvojitým sítovým pásem, vyznačená tím, že sestává z rámu (c), opatřeného vodícími válečky nebo deskami (f) pro síto (d) otočné kolem čepu (b), uloženého v závěsu (g) pevně uchyceném na rámu stroje (h) a fixovacích šroubů pro nastavení úhlu (o) síta (d),