Patenty so značkou «dvojitý»

Dvojitý mýtny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 288188

Dátum: 22.04.2014

Autori: Konrad Wolfgang, Janos Gila

MPK: G07B 15/06, G08G 1/123

Značky: mýtny, systém, dvojitý

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je mýtny systém (SYS) so systémom (PES) na zisťovanie polohy vozidla (FAR) a so zariadením (BE2) na zisťovanie mýtneho vo vozidle, pri ktorom riadiaca jednotka (ST2) zariadenia (BE2) na zisťovanie mýtneho a/alebo riadiaca jednotka (ST3) účtovacieho centra (ABZ) sú usporiadané na zisťovanie trajektórie prejdeného úseku (STR) podľa súradníc miesta a na výpočet charakteristických znakov tejto trajektórie, to znamená signatúry (SIG)...

Dvojitý kryt akumulátorovej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20934

Dátum: 25.11.2011

Autori: Fossati Giuseppe, Maraschi Marco

MPK: H01M 2/04, H01M 2/12

Značky: baterie, akumulátorovej, dvojitý

Text:

...pomocou labyrintu s horizontálnym profilom, ktorý umožňuje, aby pri normálnej činnosti plyny prenikali do výstupného otvoru, pričom do tohto otvoru nevniká elektrolyt V prípade, keď je batériaumiestnená na jednej z jeho strán, alebo obrátená hore dnom.Špeciálne usporiadanie zberného kanála umožňuje predovšetkým vyhovieť, a to s dostatočnou rezervou, testu prevrátenia batérie, pri ktorom je úplne nabitá batéria, ktorá má teplotu 40 °C...

Tlmiaci diel pre dvojitý zotrvačník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7802

Dátum: 11.08.2006

Autor: Mateus De Jesus José

MPK: F16F 15/00

Značky: zotrvačník, dvojitý, tlmiaci

Text:

...Applications od ASTM international), tepelnú odolnost(heat aging, tepelné starnutia), ktorá je vyššia ako i 25 °C, výhodne vyššia ako150 °C, a ešte lepšie vyššia alebo rovná 175 °C, a napučanie v oleji (Swelllng inoil) nižšie ako 60 , výhodne nižšie ako 50 , a ešte lepšie nižšie ako 45 . V ďalšom opise, ak to nebude uvedené inak, materiál z elastoméru označuje tento materiál.0011 Pre odborníka v danej oblasti vyššie vymenované kritéria...

Dvojitý strižný nástroj a spôsob na použitie takého nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3020

Dátum: 21.10.2004

Autori: Weber Edmund, Alber Gerhard

MPK: B23D 35/00, B23D 15/00, B23K 26/00...

Značky: použitie, spôsob, střižný, dvojitý, nástroj, takého, nástroja

Text:

...dielec nie je vždy potrebný osobitný dvojitý strižný nástroj, avšak tento môže obstrihnút aj plechové platne pre rôzne vytvarované dielce. Predpokladom je, že tieto majú strižné čiary zrkadlovo súmerné podľa jednej osi súmernosti. Tieto strižné čiary môžu byt pritom najmä rôzne dlhé.0009 Spôsob podľa vynálezu pri použití opísaného dvojitého strižného nástroja tiež predpokladá, že jedným a tým istým dvojitým strižným nástrojom môžu byť postupne...

Membránový dvojitý držák trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265976

Dátum: 14.11.1989

Autori: Léblová Jaroslava, Novák Petr, Bareš Pavel

MPK: B05B 15/06

Značky: dvojitý, membránový, trysky, držák

Text:

...poruše. U výše uvedených řešení je upevnění na nosnou trubku provedeno pomocí ocelových šroubd a třmenů, což negativně ovlivñuje rozebiratelnost spojů sníženou následkem koroze. Při nestejnosměrném utažení dochází i k destrukci upínacích třmenů zhotovených zpravidla z plastických hmot.Uvedené nedostatky odstraňuje membránový dvojitý držák trysky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obě tělesa držáku jsou upevněna z vnější strany...

Dvojitý napájecí zdroj se stabilizací napájecího proudu pro operační zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263528

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: H02J 7/04

Značky: zdroj, dvojitý, napájecího, napájecí, proudu, operační, zesilovače, stabilizaci

Text:

...první napájecí svorka Ž je v tomto případě kladné n druhá napájecí svorka Ž záporná vzhledem ke společné svorce 3. Druhý pól stabilizační diody D 2 je spojgns kladnou první napájecí svorkou Ž přes luminiscenční diodu D 1e druhý pól sériového třetího rezistoru, tedy dvojpólu R 5, je spojen s druhou zápornou napájecí svorkou 5 přes tenzometrický můstek Ľ. Béze zesilovacíbo tranzisooru 22 je spojene s jezdcemnnstnvovacího notencíometru E,...

Dvojitý systém vinutí vychylovacích a kompenzačních cívek, uspořádaný ve dvou patrech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259980

Dátum: 15.11.1988

Autori: Lenc Michal, Lencová Bohumila, Kolařík Vladimír, Delong Armin Akademik

MPK: H01J 37/147, H01J 37/26

Značky: uspořádaný, kompenzačních, vychylovacích, vinutí, systém, patrech, dvojitý, cívek

Text:

...civek uspořádaný ve dvou patrechna umístěný uvnitř elektronové čočky ve směru ke spodnímu pólołvému nástavoi, jehož podstatou je, že spodní kompenzeční cívky přečnívaji ve směru ke spodnímu pólovému nástevci alespoň o W O až 15 délky spodních výchylovacích cívek a jejich šířkav radíálním směru je alespoň o 10 až 20 menší než šířka horních kompenzačníchVcívek.Hlavni výhodou tohoto uspořádání je že se jen velmi dednoduchou konstrukčni změnou...

Nízký dvojitý žebřík

Načítavanie...

Číslo patentu: 245223

Dátum: 11.07.1988

Autor: Šandalla Mojmír

MPK: E06C 7/08

Značky: žebřík, dvojitý, nízký

Text:

...počtu všech dílů.Řešení je znázorněno na připojeném výkresu, kde obr. l představuje nízký dvojitý žebřík ve stavu složeném, obr. 2 vestavu rozloženém, obr. 3 detail horní části a obr. Ä pohled z boku.Nízký dvojitý žebřík podlelobr. 1 - 4 se skládá z části pevné l, z části odklopné 2 a dvou dorazů 2. Horní plochyčásti odklopné 2 se v místě A stále dotýkají spodní části hornídesky. Ňižší stupně části pevné l jsou pro zajištění tuhosti, I v v...

Dvojitý tandemový hydrogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240537

Dátum: 15.08.1987

Autor: Böhm Hans

MPK: F04B 1/22

Značky: hydrogenerátor, tandemový, dvojitý

Text:

...servoventil a teleso ventilových prvkov.Umiestnením vyústenia ladvinkovitých otvorov a otvorov servovalcov na prvej čelnej ploche medzidosky, ako aj umiestnením kolísky na druhej čelnej ploche medzidosky dochádza k zníženiu dĺžk-ových a obrysových rozmerov a tým i hmotnosti dvojitého tandemov-ého hydrogenerátora. To sa priaznivo prejavuje v celkových znížených naro 4koch na veľkost zástavbového priestoru použitého stroja u spotrebiteľa, čo...

Dvojitý propustný měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 242739

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaszonyi Alexander, Host Miroslav

MPK: G05F 1/10

Značky: dvojitý, propustný, měnič

Text:

...regulovených zdrojů na polovinu.Princip vyndlezu je popsán pomocí výkreeu, kde je uveden příkled řešení eekundúrní části dvojitého propustnáho meniče podle vynálezu, v něm začátek sekundárního vinutí prvního transformátoru je spojen s ketodou druhé oddělovací diody 2, a koncom eekundárního vinutí druhého traneformdtoru g e e anodou první usměrňovacídiody 1.Její katoda je spojene s ketodou druhé ueměrňovaoí diody i, e katodou relcuperační...

Dvojitý spätný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237120

Dátum: 15.03.1987

Autori: Krško Ján, Kovalík Marián, Čerey Ladislav

MPK: F16K 15/00

Značky: spätný, dvojitý, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý spätný ventil je určený najmä pre pneumatické, alebo hydraulické zariadenia, kde sa vyžaduje dokonalá tesnosť vo všetkých montážnych polohách. Dvojitý spätný ventil pozostáva z telesa s prvým a druhým prívodným hrdlom a jedným odvodným hrdlom. V dutine telesa oproti prvému a druhému sedlu prívodných hrdiel je klzne uložený tesniaci valček tvorený vodiacim puzdrom z tuhého materiálu a tesniacou výplňou s väčším priemerom na oboch...

Dvojitý tandemový hydrogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 248996

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gostanian Edward

MPK: F04B 9/10

Značky: dvojitý, hydrogenerátor, tandemový

Text:

...prevedenia dvojitého tandemového hydrogenerátora podľa vynálezu, kde je na obr. 1 dvojitý tandemový hydrogenerátor v pozdĺžnom reze, na obr. 2 pohlad na druhú čelnú plochu medzidosky, na obr. 3 pohlad na prvú čelnú plochu medzidosky a na obr. 4 pohlad na bočnú plochu medzidosky.Dvojitý tandemový hydrogenerátor pozostáva z prvej skrine 1 a druhej skrine 2,medzi ktorými je medzidoska 25 umiestnená tak, že prvá skriňa 1 uzatvorená predným vekom...

Dvojitý svěrný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 232242

Dátum: 01.03.1987

Autor: Novotný Jiří

MPK: B23P 11/02

Značky: svěrný, dvojitý

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý svěrný spoj je určen pro spojení těles se dvěma souosými otvory s hřídelem pomocí tlakového oleje. Hřídel spoje se skládá z přední osazené části opatřené pouzdrem s přední vnější kuželovou plochou pro uložení v předním kuželovém otvoru a zadní plné části, na které je suvně uloženo zadní pouzdro se zadní vnější kuželovou plochou pro uložení v zadním kuželovém otvoru, přičemž vnější průměr předního pouzdra je menší než světlý průměr...

Dvojitý systém vinutí vychylovacích cívek pro ovládání elektronového svazku v osách x, y

Načítavanie...

Číslo patentu: 235795

Dátum: 01.12.1986

Autori: Delong Armin Akademik, Kolařík Vladimír

MPK: H01J 37/26

Značky: osách, vychylovacích, ovládání, svazků, dvojitý, cívek, systém, vinutí, elektronového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká systému vinuti pro vychylování elektronového svazku. Podstatou řešení je dvojitý systém vinutí, kde vnější obvod vnitřního systému vinutí tvoří vnitřní obvod vnějšího systému vinutí identicky provedeného se dvakrát dvěma čtveřicemi smyček uspořádanými ve dvou patrech a pro oba směry v ose x, y, přičemž oba systémy vinutí jsou spolu spojeny v sérii a v protisměru proudového toku. Dvojitý systém vinutí je určen pro elektronové...

Dvojitý podbíjecí agregát pro podbíječku koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234039

Dátum: 15.09.1986

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: dvojitý, agregát, podbíječku, koleje, podbíjecí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit dvojitý podbíjecí agregát se zvláště jednoduchou, robustní a zejména v podélném směru stroje na prostor nenáročnou konstrukcí, přičemž kromě úspor materiálu a hmoty stroje se má dosáhnout i podstatně snížených nákladů při práci stroje a na jeho údržbu. Podstata řešení spočívá v tom, že vždy dvě dvojice rozpěrných podbíjecích nástrojů, které jsou uspořádány zrcadlově souměrně k podélné svislé rovině kolejnice, jsou...

Dvojitý pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 228138

Dátum: 15.07.1986

Autor: Cameron Russell John

Značky: ventil, dvojitý, pojistný

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý pojistný ventil pro razicí lisy a podobné stroje, s vypínacím regulačním ústrojím reagujícím na asynchronní tlaky, vyznačený tím, že v tělese (12, 101) ventilu (11) jsou umístěny dva posuvné ventilové dříky (31, 32, 102, 103), z nichž každý je zakončen na jednom konci pístem (34, 104) uloženým kluzně ve válci (35, 122), zatímco na druhém konci má každý ventilový dřík (31, 32, 102, 103) nástavec (36, 108) uložený kluzně v ložisku (37) a...

Dvojitý injekčný obturátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 227738

Dátum: 15.05.1986

Autori: Huječek Oldřich, Štadler Milan, Valentík Daniel, Rozprávka Jaroslav, Ludvík Jozef

Značky: injekčný, dvojitý, obturátor

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý injekčný obturátor pozostávajúci z úvodného a koncového uzatváracieho zariadenia vzájomne rozoberateľne prepojených rúrkou vyznačený tým, že profilované teleso (8) koncového uzatváracieho zariadenia (2) je opatrené aspoň jedným prietokovým kanálikom (10), vyúsťujúcim v spodnej časti valcovitého vybrania (9), ktoré je prepojené vo svojej hornej časti aspoň jedným výtokovým kanálikom (11) s utesňovanou dutinou (22) manžetovej rúrky (19).

Dvojitý scintilační detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 229333

Dátum: 01.03.1986

Autor: Autrata Rudolf

MPK: G01T 1/20, H01J 37/26

Značky: detektor, scintilační, dvojitý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález ne týká dvojitého scintilačního detektoru určeného k dvojí detekci sekundárních, nebo zpětně odražených elektronů pro rastrovací elektronové mikroskopy. Podstatou detektoru jsou dvě detekční jednotky, první a monokrystalickým deskovým scintilátorem se středovým otvorem s druhé s monokrystalickým scintilačním kotoučkem spojená přes světlovody do centrické koncovky doléhá jící k fotokatodě fotonásobiče, přičemž mezi ním s světlovodným...

Způsob ovládání rozdělení přímkového tlaku dvojitého válce a dvojitý válec k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226023

Dátum: 15.02.1986

Autor: Ahrweiler Karl-heinz

Značky: ovládání, rozdělení, provádění, tohoto, způsobu, válce, tlaku, dvojitého, způsob, přímkového, dvojitý, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ovládání rozdělení přímkového tlaku dvojitého válce, který má dutý válec, vytvářející pracovní obvod dvojitého válce, a pevnou příčnou hlavu, která prostupuje dutým válcem po jeho délce a je kolem dokola vzdálena od vnitřního obvodu dutého válce, a podélná těsnění, která jsou uspořádána podél příčné hlavy po obou stranách činné roviny dvojitého válce mezi příčnou hlavou a vnitřním obvodem dutého válce a podél kterých klouže dutý válec...

Dvojitý pružný prst pro dopravník chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224379

Dátum: 01.12.1985

Autori: Hajšo Štefan, Podroužek František, Hönich Pavel, Záviška Zdislav, Haken Jiří

Značky: dvojitý, chrástu, dopravník, pružný

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý pružný prst pro dopravník chrástu, uložený na nosníku dopravníku, vyznačený tím, že dvojitý pružný prst (1) je svým spojovacím můstkem (6) navlečen do oka závlačky (3) a s ní provlečen otvory (5) v nosníku (2).

Dvojitý, trojboký zrkadlový systém optických prístrojov, najmä dvojlúčových interferometrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219588

Dátum: 30.09.1985

Autor: Horváth Anton

Značky: trojboký, interferometrov, najmä, dvojlúčových, dvojitý, optických, prístrojov, zrkadlový, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Prihlásený vynález rieši technický problém vyhotovenia zrkadlových kútových odrážačov tým, že všetky tri zrkadlá sústav sú vyhotovené v tvare zhodných rovnobežnostenných hranolov o hranách (a, a) výške (v=2a) na ktorých zo štyroch pozdĺžnych strán sú len dve susedné, vyrobené ako funkčné plochy rovinne zrkadlové, s kolmosťou požadovanej presnosti (spravidla s max. dovolenou odchýlkou do jednej uhlovej sekundy). Tieto tri zrkadlá sú navzájom...

Dvojitý oběžný dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 218914

Dátum: 15.06.1985

Autori: Bartoníček Ladislav, Haken Jiří, Podroužek František A Hönich Pavel, Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

Značky: dvojitý, dopravník, oběžný

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupní konec oběžného podávacího dopravníku je zaveden ke vstupu dvojitého oběžného dopravníku, tvořeného horním a spodním dopravníkem, mezi nimiž je dopravován materiál odebíraný z podávacího dopravníku. Jeden z těchto dopravníků je vůči druhému uložen výkyvně na ramenech, uchycených na hřídelích bubnů, a odpružen odlehčovací pružinou. Je tak zaručen dobrý kontakt a doprava i při poměnlivém množství dopravovaného materiálu.