Patenty so značkou «dvojité»

Fajčiarsky výrobok obsahujúci dvojité teplo-vodivé prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20950

Dátum: 12.02.2013

Autori: Samulewicz Aleksandra, Lavanchy Frederic, Roudier Stephane

MPK: A24F 47/00

Značky: obsahujúci, teplo-vodivé, výrobok, fajčiarský, prvky, dvojité

Text:

...počas fajčenia udržiavať teplotu aerosól tvoríaceho substrátu v požadovanom teplotnom rozsahu.Podľa tohto vynálezu sa uvádza fajčiarsky výrobok obsahujúci tepelný zdroj aerosóltvoriací substrát po prúde od tepelného zdroja prvý teplo-vodivý prvok okolo zadnej častia v priamom kontakte so zadnou časťou tepelného zdroja a susediacou prednou časťou aerosól tvoriaceho substrátu a druhý teplo-vodivý prvok okolo najmenej časti prvého...

Ochranný profil na dvojité zasklenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12870

Dátum: 23.03.2006

Autor: Nicolás Romera Enrique

MPK: E06B 3/66, B65G 49/06

Značky: zasklenie, ochranný, dvojité, profil

Text:

...jeden proti druhému a sú položené na stranu. Tabule by nemali prísť do kontaktu medzi sebou,pretože akýkoľvek pohyb alebo trenie môže spôsobiť následné poškodenie produktu. V súčasnej dobe sú umiestnené medzi nimi korkové vankúšiky s hrúbkou 2 - 3 mm. Tieto korkové vankúšiky by nemali byt potrebné, pretože hrúbka profilu ochrannej obvodovej vrstvy slúži ako deliaci prvok s následným dosiahnutím úspory nákladov a času pri inštalácii.o V...

Dvojité tesnenie pre skrine chladničiek s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7033

Dátum: 20.03.2006

Autori: De Giorgi Marco, Cittadini Paolo

MPK: F25D 23/08

Značky: skříně, vysokými, tesnenie, vlastnosťami, tepelnoizolačnými, dvojité, chladničiek

Text:

...vertíkálnych profiloch 16 a 6, ako aj na horizontálnom profile 13.0018 Podľa tohto vynálezu, bez ohľadu na špecifické uskutočnenie, uvedená tuhá Základová čast 12 - na konci horizontálneho profilu 13, funkčne ležiaceho oproti vnútorným dverám 31 - sa zakrivuje vertikálne alebo šikmo podľa profilu 6, ktorý v podstate sleduje profil vnútorných dverí, kde sa nachádza prostriedok 5 vyrobený v podstate z mäkkého materiálu spôsobilý utesniť...

Hnací systém pre dvojité kolesá, najmä typu ktorý sa používa na cestných valcoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6726

Dátum: 01.04.2005

Autor: Zinzani Giovanni

MPK: B60K 7/00, B60K 17/04, E01C 19/22...

Značky: ktorý, systém, cestných, valcoch, najmä, dvojité, používa, hnací, kolesa

Text:

...ktorý otáča hnacím hriadeľom 15 (obr. 6) na prenášanie pohybu na súpravu dvojitých kolies s pneumatikami, napríklad N 1, mg (obr. 4).Ako je znázornené na obr. 6, hnací hriadeľ 16 je nesený na dvoch ložiskách 11, 18, ktoré zasa spočívajú na rúrovitom nosnom člene Q,integrálnom s konštrukciou 113.Hnací hriadeľ 16 je pripevnený na jednom konci kuželovým súkolesím 20, ktoré pri použití zaberá s ozubeným vencom 21 (obr. 6, 7).Ako je...

Dvojité špecifické ligandy so zvýšeným sérovým polčasom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1043

Dátum: 30.06.2003

Autori: Winter Greg, Jones Phillip, Holt Lucy, Tomlinson Ian, Ignatovich Olga, De Angelis Elena

MPK: C07K 16/18

Značky: ligandy, sérovým, polčasom, zvýšeným, dvojité, specifické

Text:

...399 l).3 V odbore sú známe bišpecifické protilátky obsahujúce komple mentárne páry V a VL oblastí. Tieto bišpecifické protilátky musia obsahovat dva páry VR a VL, každý VH/VL pár sa viaže k jedinému antigénu alebo epitopu. Opísané metódy zahrnujú hybridné hybridómy (Milstein Cuello AC, Nature 305 537-40),minimálne protilátky - minibodies (Hu et al., 1996, Cancer Res 56 3055-3061), bifunkčné protilátkové diméry (diabodies) (Holliger et...

Dvojité trupy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4294

Dátum: 30.05.2003

Autor: Kennedy Stephen

MPK: B63B 3/00

Značky: dvojité, trupy

Text:

...štruktúry je menší, čím sa znižuje počet, veľkosť a objem zvarov, zjednodušuje sa montáž, redukuje sa pracovný čas na montáž a skracuje sa čas zostavenia. Trupovú časť je tiež výhodné vyrobiť zprefabrikovaných sendvičových (SPS, zangl. Sandwich Plate System) panelov, ktoré sa vdoku jednoducho navarujú do rámových prvkov (priečne apozdĺžne trámy a rámové rebrá), tzv. ,stavebnicová loď. Prefabrikované panely majú výbornú kvalitu a majú tesné...

Vzorovaná osnovní pletenina s plastickým efektem ve dvojité kombinované vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 267432

Dátum: 12.02.1990

Autori: Reinisch Milan, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/06

Značky: vazbě, vzorovaná, kombinované, pletenina, dvojité, efektem, osnovní, plastickým

Text:

...rubní straně, například přesazeně nebo ve skupinách sloupků souvisle nebo přerušovaně,případně přesazeně nad sebou vytvořena ve směru sloupků oček zhuštěná vazební místa v sousedství plasticky vystupujících skupin různě dlouhých smyček z efektní soustavy niti. Tato vazební místa obsahují jak očka efektní soustavv niti a očka základní pleteniny. tak 1 vložené nitě pomocné soustavy provázané a stažené obloučky z kladení pod jehlami-...

Převodovka s čelním dvojitě šikmým ozubením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266912

Dátum: 12.01.1990

Autor: Patočka Vladimír

MPK: F16H 1/22

Značky: dvojité, ozubením, čelním, šikmým, převodovka

Text:

...hřídele 3 vpravo, zatímco druhé čelo 32 je s předlohovým hřídelem 3 vpravo spojeno závitem. Na své levé straně je pístní tyč 31 spojena pomocí dvou matic, opěrky a šroubu 14 přes čep 8 s předlohovým hřídelem 3 vlevo.V neznázoměném provedení je tlumicí píst 30 připojen závitem k pístní tyči 31, která je na své levé straně osazena, opatřena závitem a spojená pomocí matice s předlohovým hřídelem 3 vlevo. U dvoustupňové planetové převodovky...

Zariadenie pre dvojité závitovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265782

Dátum: 14.11.1989

Autori: Polák Martin, Kurinec Ferdinand

MPK: B23G 1/04

Značky: dvojité, závitovanie, zariadenie

Text:

...zachytené pero lg, zapustené svojím voľným koncom do unášacej drážky lg vytvorenej V unášacom vretene l. Pero lâ a drážky lg slúžia ako spojovacie prvky medzi unášacím vretenom l a unášaným vretenom g, umožňujúce axiálny posuv unášacieho vretena ł voči unášanému vretenu g. V prípade, že zariadenie má slúžiť na rezanie dvoch súosových, avšak protichodných závitov (obr. 2), je závitové puzdro 3 na čele ll jeho zavitového drieku É opatrené...

Způsob výroby dvojitě vázaného plyše na okrouhlých pletacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261945

Dátum: 10.02.1989

Autori: Křepinský Václav, Lauer Josef

MPK: D04B 27/04, D04B 9/12

Značky: okrouhlých, způsobu, zařízení, vázaného, výroby, tohoto, dvojité, strojích, pletacích, provádění, plyše, způsob

Text:

...postavení v plyšové pletenině. V alternativníu provedení jsou vláken» né spoje mezi jednotlivými platínovými obloučky plyšových klíček částečně zamáčknuty nezi ramena plyěových kliček,eniž by došlo k přerušeni vlákenných epojů. Plyšové klíčky e poepojovenými platinovými obloučky se nohou dále přimáčknout k základní pletenině ve aněru eloupků plyšových kliček. Tím se doeáhne delší vzájemné vezby rozvlákněnýchdplatinových obloučků plyäových...

Zařízení pro navíjení trubek do tvaru dvojité ploché spirály

Načítavanie...

Číslo patentu: 261288

Dátum: 12.01.1989

Autor: Raška Bohumil

MPK: B21D 11/06

Značky: špirály, tvaru, trubek, dvojité, zařízení, navíjení, ploché

Text:

...segmenty. Podstatou vynálezu je, tvarovací segmenty jsou otočné uloženy mezi nosným kotoučem a opěrným kotoučem na čepech, jenž oba kotouče vzájemné pevně spojují. K vnitřní ploše nosného kotouče spojeného s pohonnou jednotkou jsou přilehlé opšrné kladky uspořádané naproti sobě a spojené s pístnicemi svých silových válcü.Výhodou zařízení pro navíjení trubek je, že podstatné snižuje pracnost a složitost výroby, přičemž její prüběh je plynulý...

Tenzometrický siloměrný člen pro dvojité aerodynamické váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257560

Dátum: 16.05.1988

Autor: Vích Karel

MPK: G01M 9/00

Značky: siloměrný, dvojité, aerodynamické, váhy, tenzometrický, člen

Text:

...boční stěny tunelu proti sobě a upevnit mezi ně model je vyloučeno pro te pelné dilatace modelu a tunelu a pro deformace stěn tunelu při měření.Uvedené nevýhody odstraňuje tenzometrický siloměrný člen pro dvojité aerodynamické váhy podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestava ze dvou základen, spojených dvěma měřicími rameny ve tvaru oblouku opatřenými tenzometry, přičemž jedna za základen je na své podélné ose z vnitřní strany...

Stříhací ústrojí plyšových kliček dvojitě vázaného plyše

Načítavanie...

Číslo patentu: 243267

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kašparová Marcela, Pavlík Vladislav, Sůva Milan, Jasan Leoa

MPK: D04B 9/12

Značky: vázaného, plyšových, dvojité, ústrojí, střihací, kliček, plyše

Text:

...s dvojici plyšových platin v jednotlivých fázich výroby plyše při spolupráci s pletací jehlou, obr. 5 částečný pohled na pomocné platinové lůžko s jednou z každédvojíc plyšových plrêtín s VYIHGZOVüCÍID výstupkem V půdorysu, obr. 6 schematický pohled na část okroulííého pletacího stroje s dvojici plyšových platin a s pletací jehlou V zatahovací poloze a obr. 7 scheínatícký pohled na část pomocného platinového lůžka a na část talířového lůžka...

Zariadenie pre dvojité závitovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243940

Dátum: 15.11.1987

Autor: Mach Jaroslav

MPK: B23B 9/00

Značky: zariadenie, závitovanie, dvojité

Text:

...nárys v reze, na obr. 2 rez podľa čiary A-A, a na obr. 3 rez podľa čiary B-B z obr. 1.Hlavné časti zariadenia pre dv-ojité závitovanle sú pinola 11, hlavné závitové vreteno 3, pomocné závitové vreteno 25, vodiace matica 21 a záv-itové puzdro 9. Hlavné zá 243940-vitové vreteno 3, vybavené na. vnútornom konci závitom 12 a na vonkajšom konci zámkom 2 pre upevnenie držiaka 1 závitnice 13 je opatrené priebežnou drážkou 7 a valcovým otvorom 4, v...

Dvojité mořidlo pro moření dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 237094

Dátum: 01.10.1987

Autor: Fic Vojtěch

MPK: B27K 5/02

Značky: moření, mořidlo, dvojité, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvojitého mořidla pro moření dřeva tvořeného předmořidlem a zamořidlem s obsahem dalších složek příznivě působících na napouštění mořeného dřeva. Jeho aplikací se vytvoří ve dřevní hmotě vodostály barevný gel, který zvýrazňuje vybarvení dřeva, aktivně působí proti vlivům světla a vody a má zvýšenou odolnost proti otěru. Po navlhčení dřevo nešpiní, přičemž póry jsou otevřené a v případě potřeby dřevo přijímá další impregnační...

Dvojité teleskopické zdvihací zařízení pro akumulátorové vysokozdvižné vozíky se zvýšenou dohledností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246555

Dátum: 20.08.1987

Autori: Loja Ladislav, Košík Eduard, Kaplan Murray Arthur, Granatek Alphonse Peter

MPK: B66F 9/06

Značky: vozíky, akumulátorové, vysokozdvižné, dohledností, zdvihací, teleskopické, zařízení, zvýšenou, dvojité

Text:

...Maqwm, ee BGPXHHMH nonepequumu 6 anKaMM H sepxneň uacrbw noabemnoro runpannnuecxoro uunnnpa,H Bnemuee npocwpancrao cöoxy nonbeuaoň ycwauonxu, nem ocTnrHyT noauoxno Haunyumnň oösop aux aourenz Mamunm, npnqem B T 0 me apbma yMeHLmaeTcx nuna Hanpasnammx npoąnneň, a orwyna H Bec Henonsnmnoň qacrn Maqru, KOTO pan, önaroapa nosony saxpennennm uanm nna Hanpannxmmmx ponnxon nne nee öonee mexnonornqna, Tax Kax ycTpaHHeTcH pan Texnonornqecxnx...

Způsob vytváření dvojité antireflexní vrstvy na podložce z optických skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251633

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pokorný Pavel, Horký Miloš

MPK: C03C 17/34

Značky: optických, vrstvy, antireflexní, vytváření, podložce, dvojité, způsob

Text:

...v obr. 1 představují dosavodní stav, kde Jsou použity vrstvotvorné materiály oxid křemičitý S 102 s indexem lomu n 1,47 a oxid titaničitý s indexem lomu n 2 2,27,zatímco grafy na obr. 2 představují stav podle vynálezu, kde místo oxidu titaničitého je použit oxid ytritý s indexem lomu na I 1,8.Jak patrno z obr. 1, odchylke optické tlouštky kterěkoliv vrstvy má za následok nejen posun minima odrazivosti ve spektru, ale zejména růst...

Způsob výroby stříhaného dvojitě vázaného plyše na okrouhlých pletacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237673

Dátum: 01.06.1987

Autori: Křepinský Miroslav, Křepinský Václav

MPK: D04B 9/12

Značky: plyše, pletacích, dvojité, stříhaného, tohoto, vázaného, způsob, způsobu, provádění, zařízení, strojích, okrouhlých, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby plyše a zařízení k provádění tohoto způsobu, při kterém se z nakladených nití vytvářejí nová očka a plyšové kličky z plyšové nitě, které jsou při výrobě vytvarovány na předem určenou délku. Podstatou způsobu výroby je, že plyšové kličky se vytáhnou mimo jehelní řadu směrem na stranu obvodových hran (2) platinových drážek (9) platinového lůžka (7) a po vytvarování se ustříhnou vrcholy jednotlivých plyšových kliček (19)...

Dvojité počítadlo výstrelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233480

Dátum: 15.09.1986

Autor: Červinka Peter

MPK: F41J 5/06

Značky: dvojité, výstrelov, počítadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dvojitého počítadla výstrelov hlavne pre strelnice. Zvukové impulzy sa snímajú v každom boxe dvoma mikrofónmi a elektrické obvody pozostávajúce z hradiel, tvarovacích obvodov, monostabilných klopných obvodov, rozlíšia z ktorého z dvoch zdrojov zvukových impulzov v boxe vyšiel impulz. Zariadenie možno použiť tam, kde treba oddelene registrovať počet zvukových impulzov z dvoch približne rovnako silných a od seba málo vzdialených...

Zařízení k výrobě stříhaného dvojitě vázaného plyše

Načítavanie...

Číslo patentu: 233812

Dátum: 01.07.1986

Autori: Křepinský Miroslav, Křepinský Václav

MPK: D04B 9/12

Značky: stříhaného, zařízení, dvojité, vázaného, plyše, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba stříhaného dvojitě vázaného plyše je realizována na dvoulůžkovém okrouhlém pletacím stroji, jehož jedno lůžko (17) je opatřeno pletacími jehlami (16) a druhé lůžko (4) pomocnými jehlami (5) s háčkem (6), prostřednictvím nichž se vytvářejí plyšové kličky. Řešení spočívá v tom, že řezání plyšových kliček (23) se provádí při vypracování řádku oček ve fázi zatahování nového očka (19) oddělením vrcholu plyšové kličky (23) od obou jejích ramen...

Zapojení obvodu pro separaci dat ze signálu dvojité frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 230632

Dátum: 15.05.1986

Autori: Loutocký Dušan, Kubín Pavel

MPK: G06F 7/10

Značky: frekvence, signálu, separaci, obvodů, dvojité, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro separaci dat ze signálu dvojité frekvence vyznačené tím, že vstupní vodič (100) zapisované informace je připojen na první vstup prvního součinového obvodu (1) a dále vstupní vodič (101) režimu zápisu je připojen na druhý vstup prvního součinového obvodu (1) a dále vstupní vodič (102) čtené informace je připojen na první vstup druhého součinového obvodu (2) a dále vstupní vodič (103) režimu čtení je připojen na druhý vstup...

Dvojité zasklené okno

Načítavanie...

Číslo patentu: 226571

Dátum: 15.11.1985

Autor: Hofman Břetislav

Značky: zasklené, dvojité

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitě zasklené okno, sestávající ze dvou okenních tabulí rovnoběžně uložených v rámu křídla, které je otočně, výklopně nebo odnímatelně zasazeno do okenního rámu, vůči němuž je rám křídla utěsněn vloženým nebo vlepeným elastickým těsněním a okenní tabule jsou k sobě ustaveny distančním dřevěným nebo kovovým rámem, mezi jehož boky a vnitřní okraje okenních tabulí je vloženo elastické těsnění, podobně jako takové těsnění je vloženo mezi vnější...

Zařízení pro dvojité plynulé nastavování regulace rychlosti zavíracího mechanismu pokládacího válce u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219362

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pater Jiří, Zeidler Jaroslav, Dorazil Karel, Novotný Jiří, Jursa Petr

Značky: zavíracího, plynule, válce, strojů, mechanismu, dvojité, regulace, pokládacího, rychlostí, zařízení, koželužských, nastavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší tlumení pokládacího válce při zavírání stroje. Pokládací válec se přiklápí konstantní rychlostí k nožovému válci. Pokládací válec se před konečnou úvratí zbrzdí a dotlačí plynule regulovatelnou rychlostí k nožovému válci. Rychlost zavíracího mechanismu a pokládacího válce je v potřebné úvrati regulovatelná, dochází ke klidnému dovírání pokládacího válce k nožovému válci a...

Zapojení přístroje pro vyhodnocení signálů vstupního adaptéru pro kontrolu meziprostorů dvojité trubkovnice u parogenerátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217749

Dátum: 15.02.1985

Autor: Straka Miloslav

Značky: adaptéru, dvojité, vstupního, meziprostorů, kontrolu, prístroje, trubkovnice, parogenerátorů, zapojení, vyhodnocení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení přístroje pro vyhodnocení signálů vstupního adaptéru pro kontrolu meziprostorů dvojité trubkovnice u parogenerátorů. U zapojení podle vynálezu řídicí synchronizátor ovládá svým povelem připojení výstupního signálu ze vstupního adaptéru na první vstup u druhého komparátoru a připojení výstupního signálu ze vstupního adaptéru na vstupní komparátor, který prvním výstupem, při signálu v daných mezích, taktuje řídicí...