Patenty so značkou «dvojitá»

Dvojitá frézka s centrálnym pracovným mostíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14971

Dátum: 23.01.2012

Autor: Maier Franz

MPK: B23C 9/00, B23C 1/00, B23C 1/12...

Značky: dvojitá, frézka, centrálnym, pracovným, môstikom

Text:

...obrábania do vodorovného smeru obrábania a späť.0008 Ak sú stykové plochy na vretenníkoch frézovacích strojov otočné a možno ich riadiť do ľubovoľných uhlových polôh a v nich udržiavať, vznikne ako zvláštna výhoda možnosť použiť pracovné vreteno na pracovnom mostíku aj pre vodorovné obrábacie procesy, pokým sa obrobok nachádza na kruhovom stole, na všetkých stranách obrobku. Tým sa môže vo vhodných prípadoch upustiť od toho, aby sa pre...

Kábel USB-A dvojitá zástrčka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5740

Dátum: 05.04.2011

Autor: Gürtler Ervín

MPK: G06F 3/00, H01R 11/00, H01R 31/00...

Značky: usb-a, zástrčka, dvojitá, kábel

Text:

...USB-A dvojitá zástrčka sa vyznačuje tým, že sú pomocou kábla prepojené dve rovnaké koncovky,ktoré zatiaľ prepojené neboli.Podstata tohto zariadenia spočíva v unikátnej kombinácii koncoviek, ktoré slúžia na jednoduché prepojenie dvoch zariadení, ktoré už nevyžaduje použitie ďalších káblov, alebo počítača. Výhody zariadenia vychádzajú z jednoduchosti a kompatibility používania.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok č. 1 Znázomené obidve...

Dvojitá disková radlica s vodiacim kotúčom na reguláciu hĺbky a akumulátorom energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17069

Dátum: 12.10.2007

Autori: Gebbeken Martin, Meurs Wilhelm, Werries Dieter

MPK: A01C 5/06, A01C 7/20

Značky: dvojitá, disková, energie, reguláciu, radlica, vodiacim, hĺbky, kotúčom, akumulátorom

Text:

...pri veľkom tlaku na radlicu a veľkej pracovnej rýchlosti roluje dvojitá disková radlica cez prekážku a následne sa opäť vychýli späť, musia byť spájacím ramenom absorbované väčšie ťahové sily, pretože vodiaci kotúč na reguláciu hĺbky cez spájacie rameno vedie dvojitú dískovú radlicu v hĺbke. Predpoklad tlmiacichprvkov zaisťuje to, že väčšie ťahové sily sú odpružené a tým je možné použiť ľahšie a tým ajmenej nákladné spájacie ramená.0011...

Baliaci proces pre čerstvé mäsové produkty, z neho získané nové balenie čerstvého mäsa a dvojitá baliaca fólia na to určená

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11852

Dátum: 08.02.2006

Autori: Capitani Stefano, Roveda Carmen

MPK: B65B 7/16, B65B 25/06, B65B 31/02...

Značky: čerstvého, získané, čerstvé, určená, mäsové, balenie, proces, dvojitá, baliaci, nové, baliaca, fólia, produkty, mäsa

Text:

...tenkou kyslík prepúšťajúcou oblasťou oddeľujúcou dve baliace fólie a neprerušovaným voľným objemom balenia obsahujúcim také množstvo kyslíka,aby zabránilo strate sfarbenia. Táto výmena kyslíka je nutná počas celého času skladovania balenia,keďže kyslík je postupne absorbovaný mäsom a strate sfarbenia sa tak predchádza iba ak je množstvo kyslíka upotrebene V tenkej vrstve v blízkosti povrchu mäsa postupne obnovované.0013 Taktiež kyslík...

Dvojitá odvíjacia jednotka pre kotúč listového materiálu, vybavená zariadením na spájanie odvíjaných listov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9801

Dátum: 25.11.2004

Autor: Renzo Tommasi

MPK: B65H 19/18

Značky: vybavená, zariadením, listov, odvíjaných, kotúč, jednotka, listového, odvíjacia, materiálů, spájanie, dvojitá

Text:

...Tento ciel je dosahovaný pomocou dvojitej odvíjacej jednotky podľa predloženého vynálezu, ktorej podstatné znaky sú definované v prvom z0010 Znaky a výhody dvojitej odvíjacej jednotky podľa predloženého vynálezu pre kotúč Iistového materiálu, vybavenej zariadením pre spájanie odvíjaných kotúčov, budú zrejmé z nasledujúceho opisu jej uskutočnení,poskytnutého iba ako ilustratívny a neobmedzujúci príklad, s odkazom na pripojené...

Dvojitá spojka, hlavne pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1935

Dátum: 14.10.2004

Autori: Dhalleine Christophe, Cuny Bernard, Marie Eric, Thery Pascal

MPK: F16D 21/00

Značky: spojka, dvojitá, motorové, hlavne, vozidla

Text:

...podmienkam.0009 Medzi týmito podmienkami si všimnime nevyhnutnosť nepretržite vykonávať axiálne zaťaženie na lamelách, aby sa zaistila neprítomnosť vôle na úrovni oblastí na pohyblivé pripojenie týchto lamiel počas obvyklej životnosti dvojitej spojky a to aj napriek opotrebovaniu týchto oblastí na pohyblivé pripojenie, zapríčinenému presunom lamiel. Navyše oblasti na pohyblivé pripojenie lamiel musia účinne odolávať axiálnym zaťaženiam...

Dvojitá dopravná skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281393

Dátum: 11.02.1999

Autor: Becher Ulrich

MPK: F04C 18/08, F04C 18/16

Značky: skrutka, dopravná, dvojitá

Zhrnutie / Anotácia:

Bezdotyková doprava látok v skrutkových čerpadlách sa v známych zariadeniach zaisťuje jednochodovou dvojitou dopravnou skrutkou ovládanou riadiacou pohonnou jednotkou a majúcou rovnaké profily čiel na obidvoch skrutkách, obsahujúcou stredovú kružnicu, hlavovú kružnicu, evolventné boky závitov a duté boky umožňujúce rozdelenie komory čerpadla na axiálne nad sebou zoradené komôrky, a tým umožňuje dosiahnutie väčších tlakových rozdielov v jednom...

Dvojitá doska, predovšetkým na spájanie dvoch dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279162

Dátum: 08.03.1995

Autor: Lind Stefan

MPK: F16B 13/08, E04F 13/08

Značky: spájanie, dvoch, predovšetkým, doska, dosiek, dvojitá

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitá spojka, predovšetkým na spájanie dvoch dosiek z kameňa, mramoru a pod., pozostáva z puzdrovitého spojovacieho dielu (1) s ľavou a pravou čapovou časťou (2, 3), ležiacimi proti sebe a zasahujúcimi do vyvŕtanej diery (13) v prvej a druhej doske (14, 18), ktoré sa majú spájať, ktoré sú spojiteľné vždy so zodpovedajúcim dolným a horným kotevným prvkom (4, 5), upevniteľným v doske. Aby sa prídavne k jednoduchej montáži umožnilo aj účinné...

Skriňová dvojitá rozkladacia posteľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 77

Dátum: 07.07.1993

Autor: Kohlíček Jiří

MPK: A47C 17/58

Značky: dvojitá, skříňová, rozkladacia, postel

Text:

...krátkým ramenem 3 s čepem §ł, který je uložen v ložisku 210 stojky gl. Ve složeném stavu podle obr. 1 je ve skříni 1 uložena druhá - výklopnápostel A tak. že mezi jejím rámem 49 a rámem 99 sklopné postele 9 jsou uloženy jejich matrace 99,99. Rámy 39.99 jsouopatřeny výklopnými nožkami g.a na svých čelech 399,499 jsou opatřeny čepy 391,491 tak. jak je to znázorněno na obr. 2. Na čepech gg,gg jsou pak nasazeny prostřednictvím otvorů 59...

Dvojitá osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260935

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skřepek Jan, Reinisch Milan, Sokol Václav

MPK: D04B 21/10

Značky: efektem, barevným, dvojitá, plastickým, pletenina, osnovní

Text:

...3 ze suknového kladení. S tímto základním plným úsekem B sousedi z oboustran efektni úsek Q sestávajicí ze skupin mezi sebou vazebně spojených dvou sloupku zdvojených oček 3 efektního ůseku Q. Tato zdvojená očka g obou eťektníoh úseku 5 jsou vytvořena z přímého a suknového kladení stejně jako zdvojená očka l základniho plného úseku É se kterým jsou vazebně propojena. Jak je patrno ze zvětšeného pohledu na licní stranu této jednolícní osnovní...

Dvojitá vrtná jádrovnice se závitovým spojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258407

Dátum: 16.08.1988

Autor: Beckert Hermann

MPK: E21B 17/042

Značky: dvojitá, jádrovnice, spojem, vrtná, závitovým

Text:

...c Toqxu spennx ymennmeuna namerpa cxnamnmu u cunmeunx sawpar Ha reonornuecxvm pasaenxy.Banaqa H 305 peTeHHH saxnmuaemca B coaaHnn aoňnoñ Kononxonoň öypunbuoň Tpyőm c BHCOKHM Mexannuecxnm H runponnuamnqecxnm napamerpan, nmemmeň oTHoCHTGHLHO Heöonbmoň Bec H BHemHHe pasmepm, KOT 0 paH Morna ňu ömrb usroronneHa c HBÓOHBMHMM Marepnanbnmmn sawpawamn H nosnonxna őu Texnonornqecxu n axonommqecxn Bmronnoe npoBeneHHe őypunbnoro npouecca.B ocnoay HS...

Kloubová spojka ložisková dvojitá

Načítavanie...

Číslo patentu: 244185

Dátum: 11.06.1988

Autor: Nykl Ilja

MPK: F16D 3/16

Značky: spojka, kloubová, ložisková, dvojitá

Text:

...s čtyřhrannými podložkami Q, g spojky první, které mají na jedné straně vypouklou válcovou plochu 11, 1 lspojky244 185 první, na protilehlé straně jsou opatřeny čepy Q, gspojky první, kterými zapadejí do vnitřních částí ložisek g, g spojky první. Objímka 1 spojky první je svým jedním bokem přichycena šrouby g 1 k objímce 15 spojky druhé. Na tuto objímku 15 spojky druhé navazuje zařízení, které je zcela shodné se zařízením jaké obsahuje spojka...

Dvojitá pečící trouba

Načítavanie...

Číslo patentu: 244651

Dátum: 15.04.1988

Autori: Schneider Claus, Hinzen Dieter

MPK: F24C 15/00

Značky: trouba, dvojitá, pečící

Text:

...vodić a mikrovlnnou anténu, např. magnetron lg, mísíč lg v dielektrickém krytu gg, otočný tąlíř gl a na přední straně odklápěcí dvířka33 se skleněnou čelní deskou 3 a rukovětí 14. Mikrovlnná horní pečicí troubalg má vlastní větrací systém s větrákem QA, vzduchovým kanálem gá, v němž je uspořádán magnetron lg, případně jeho chladící plochy, se vstupními otvory gg, s výstupnímiotvory zl v zadní stěně, jakož i s odvětrávací šachtou gg,...

Dvojitá matica pohybovej skrutky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242530

Dátum: 15.11.1987

Autori: Janda 1ubomír, Šipoš Ján, Múeková Marta, Marková Dagmar

MPK: B23Q 5/34

Značky: dvojitá, matica, skrutky, pohybovej

Text:

...na pohybovej skrwtke.Nevýhodou »súčasného stavu odstraňuje dnvojitá mastica pohybovej skrutky podľa vvnálezu, ktorej podstata spočíva v tom, žepevná martina má na svojom čele vytvorenúnajmenej dsvojiou nepniebežných vrtaní, sosemi rovnobežnými s oso«u stredovéhlo zavitovêlro otvoru, v ktorých sú uložené tlač né pružiny spolu s jediným koncom čapu adruhý koniec čapu sa opiera o čelo posuvnej matice, pričom pevná matica je k spoločnémru...

Dvojitá vzduchová clona

Načítavanie...

Číslo patentu: 253221

Dátum: 15.10.1987

Autor: Berounský Bronislav

MPK: F24F 9/00

Značky: vzduchová, dvojitá, clona

Text:

...je umístěno na vnitřní a vnější straně vrat obvodového pláště. Na obr. 2 jsou štěrbinové výústě umístěny v zárubni vrat. Na obr. 3 jsou štěrbinové výústě s přívodním potrubím umístěny na vnitřní straně vrat obvodového pláště.Neoznačená vrata, umístěná v obvodovém plášti l jsou opatřena potrubím pro přívod vzduchu,přičemž primární přívodní potrubí 3 je umístěno s výhodou vně obvodového pláště l a sekunddrní přívodní potrubí 3 je umístěno s...

Dvojitá mikrochirurgická cévní svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 247914

Dátum: 15.01.1987

Autor: Válka Jan

MPK: A61B 17/08

Značky: mikrochirurgická, cévní, svorka, dvojitá

Text:

...je upevněna v ose svorky, to znamená, že v případě sešívání druhé strany cévy není třeba k jejímu převracení velký prostor. Tato skutečnost má velký význam zejména při sešívání cév ve větší hľbubce operované tkáně.svorka je určena k jednorázovému použití, čímž je zaručen standardní tlak na cévy a odpadá obtížné čištění a sterilizace. svorka je konstrukčně navržena tak, aby byla lisována z jednoho kusu umělé hmoty, což znamená snížení...