Patenty so značkou «dvojic»

Usporiadanie dvojíc kontaktov pre zásuvku elektrického zásuvného spoja

Načítavanie...

Číslo patentu: 286693

Dátum: 25.02.2009

Autor: Gwiazdowski Michael

MPK: H01R 24/00

Značky: zásuvku, elektrického, kontaktov, dvojic, usporiadanie, zásuvného, spoja

Zhrnutie / Anotácia:

Usporiadanie dvojíc kontaktov pre zásuvku elektrického zásuvného spoja majúceho aspoň dve dvojice kontaktov, ktoré sú vložené vzájomne jeden do druhého, najmä pre zásuvný spoj RJ-45. Kontakty sú smerom k spájajúcej oblasti čiastočne pripevnené a smerom ku kontaktnej oblasti sú umiestnené pružne v telese zásuvky. Aspoň dva kontakty vložených dvojíc kontaktov sa krížia, pričom miesto (11) kríženia kontaktov (4, 5) je v pružnej podoblasti...

Valčekový dopravník na rozdelenie dvojic ingotov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260268

Dátum: 15.12.1998

Autor: Magyar František

MPK: B65G 47/28, B21B 43/04

Značky: ingotov, rozdelenie, valčekový, dopravník, dvojic

Text:

...dvojíc ingotov podľa vynálezu spočíva v tom, že jeho dopravné valčeky v jednej -polovine svojej pracovnej dĺžky m.ajü väčší, v druhej polovine menší vonkajší prie-mer. Pomer väčšieho priemeru dopravných valčekov k ich menšiemu priemeru jeD 2 - D 1 1 p/1 I kde význam symbolov jeD 2 je väčší priemer D 1 je menší priemer»p je želaný predstih jedného ingotu pred druhým z 1 je dlžka vaičekového dopravníkn.Výhodou vaičekového doprnvníkaa na...

Usporiadanie prvkov pruženia dvojíc výkyvných polosí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1877

Dátum: 08.07.1998

Autor: Vlnka Ján

MPK: B60G 5/00

Značky: polosí, prvkov, pruženia, výkyvných, usporiadanie, dvojic

Text:

...sa kyvne o oporný čap zalisovaný do konzoly medzikusu podvozku.Výhoda usporiadania prvkov pruženia podľa technického riešenia spočíva v odstránení závesného strmeña medzi polonápravou a koncom listovej pružiny a spôsobe uloženia vUsporiadanie prvkov pruženia, zvlášť pre dvojice výkyvnýchpolonáprav bude ďalej bližšie objasnene podľa výkresu na obr.1. Príklad uskutočnenia technického riešeniaMedzi dvoma nápravami l usporiadanými za sebou...

Zapojení pro dielektrické svařování dvojic materiálů různých tlouštěk jedním zdvihem nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265553

Dátum: 13.10.1989

Autor: Houdek Jaromír

MPK: B29C 65/04

Značky: materiálů, různých, svařování, jedním, zdvihem, tlouštěk, zapojení, dvojic, nástroje, dielektrické

Text:

...deska lg. Druhá kovová deska 2 je elektricky připojena k prvnímu pôlu druhého spínače gg. Třetí kovová deska lg je elektricky připojena jednak k druhému pölu třetího spínače lgra jednak na třetí díl 3 nástroje, který je realizovaný trnem. Třetí díl 3 nástroje je uspořádaný mezi druhým dílem g nástroje a prvním dílem l nástroje. První díl l nástroje je od přívodní desky Q oddělen izolační deskou E a elektricky je napojen jednak na druhý...

Upínací zařízení dvojic rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265064

Dátum: 12.09.1989

Autori: Válka Miloslav, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 13/02, B23Q 7/00

Značky: obrobků, zařízení, rotačních, upínací, dvojic

Text:

...prüchozímotvorem Ži pro levý vodorovný pracovní nástroj a pro usměr ~nění odchodu třísek a chladící kapalíny. K předpolohováníobrobků 1 slouží odpruženýýdoraz áà opatřený pružínou Ž a umístěný v dorazové kostce ll, jehož krajní poloha je vymezena nákružkem Ži. K samosvornému zaklínování obrobku 1 slouží tlínovací válce lg, jejíchž plovoucí píst ââ je suvně uložen na klínovací pístnící žg, opatřené na jednom konci nákružkem Ži, na...

Samočinný upínač dvojic krátkých rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255984

Dátum: 15.04.1988

Autori: Válka Miloslav, Harašta Petr, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: rotačních, krátkých, obrobků, dvojic, samočinný, upínač

Text:

...šroubem gg. Na upinacím šrohbu lá je uložen držák gg naklápěcí upínky gg, která je v ose obrobků 3 opatřena jednak výměnnými kulově výkyvnými upínkami 21, jednak seříznutými vodicími čepy gg, které jsou v alternativním styku s čelními pouzdry gg pístnic gg válců gł. Upinací čepy gl výměnných kulově výkyvných upínek 31 jsou qmtřeny drážkou 33, do níž zapadá kužel nezakresleného přidržovaného šroubu. KNa upínacím šroubu lg je fixována...

Způsob výroby dvojic součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243140

Dátum: 15.10.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Cerhová Andila, Florian Jan

MPK: B22C 9/04, B22D 25/00

Značky: způsob, výroby, dvojic, součástek

Text:

...trískovým obrdblním,zatímco pri výrobě presným litím budou náklady podstatu nini. Presné lití ale obecnlneumožňuje tak presnou výrobu. Pro výrobu tvarovo presných protilazsů lse však pouiít premene lití způsobem podle vyndlezu, ktorý zaručí dostatečnou vaájemnou presnost protikueů vůči sobě.Príklad npůsobu výroby podle vynálezu je následujícíZnámými opůsoby výroby se zhotoví voskové modely obou nožů entlovacích nůžek. Tyto nože ee zeformují...

Zařízení pro současné ovládání dvou dvojic pomocných vazebních nití pro zpevňování okrajů tkaniny rotační perlinkou u bezčlunkových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232389

Dátum: 01.01.1987

Autori: Uhlíř Jaromír, Matoušek Ladislav

MPK: D03D 47/44

Značky: bezčlunkových, tkaniny, okrajů, zpevňování, perlinkou, strojů, současné, tkacích, zařízení, pomocných, ovládání, vazebních, dvojic, nití, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro současné ovládání dvou dvojic pomocných vazebních nití pro zpevňování okrajů tkaniny rotační perlinkou u bezčlunkových tkacích strojů. Jeho podstata spočívá v tom, že obě dvojice pomocných vazebních nití jsou ovládány jedním ovládacím ramenem, přičemž bočnice ovládacího ramene jsou opatřeny obdélníkovými výřezy, kterými jsou vedeny dvojice pomocných vazebních nití do prostoru mezi bočnicemi a v tvořičích vazby zpět...

Samosvorný automaticky ovládaný upínač zejména shodných dvojic skříňových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217317

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pavlík Miroslav

Značky: dvojic, upínač, ovládaný, zejména, shodných, automatický, skříňových, součástí, samosvorný

Zhrnutie / Anotácia:

Samosvorný, automaticky ovládaný upínač zejména shodných dvojic skříňových součástí. Vynález se týká samosvorného, automaticky ovládaného upínače vhodného zejména pro upínání shodných dvojic menších skříňových součástí, jako jsou např. skříně regulátoru. Upínač má dvě kolmo na sebe uspořádané upínací místa, z nichž každé je vybaveno upínacími a klínovacími prvky, které jsou uspořádany tak, aby v nejvyšší možné míře využívaly volného prostoru...

Nosič dvojic polovodičových prvků pastilkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217282

Dátum: 15.07.1984

Autori: Ošlejšek Oldřich, Šťastný Antonín

Značky: polovodičových, dvojic, prvků, pastilkového, nosič

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič dvojic polovodičových prvků pastilkového typu pro jejich propojení v elektrických přístrojích, zejména usměrňovačích, sevřením mezi svírací desky, sloužící jako přívodní kontakty, a za použití plochých přívodů, sevřených mezi prvky dvojic, vyznačující se tím, že ploché přívody jsou vytvořeny jako dvojice rovnoběžných přívodních pásů (4), mezi nimiž je sevřen vyrovnávací člen (9).

Samočinný upínač zrcadlově shodných dvojic deskovitých sučástí s výstupkem rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215561

Dátum: 15.04.1984

Autor: Pavlík Miroslav

Značky: shodných, samočinný, zrcadlově, súčastí, upínač, výstupkem, dvojic, rotačního, tvaru, deskovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká samočinného upínače shodných dvojic deskovitých součástí s výstupkem rotačního tvaru, na příklad dvojic článků pásů pásových vozidel, s postupnou funkcí upínacích prvků. V tělese upínače jsou nad sebou upravena dvě upínací místa, vybavená jednak polohovacím válcem a klínovacím válcem, jednak upínacím válcem. Obě upínací místa jsou provedena shodně, ale zrcadlově. Pístnice polohovacího válce má na svém volném konci polohovací...