Patenty so značkou «dvojfázový»

Dvojfázový synchrónny elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13723

Dátum: 18.06.2007

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14, H02K 17/08, H02K 7/14...

Značky: dvojfázový, elektromotor, synchrónny

Text:

...jadra, aby sa znížilo množstvo medeného drôtu použitého v statorovom vinutí, sú experimentálne pozorované negatívne demagnetizačné účinky z dôvodu malého súčinu magnetického toku v cievke a počtu závitov elektromagnetu. Konkrétnejšie, problémy sú z toho dôvodu, že SMC materiál je anizotropný a permeabilita môže týmto byť medzi stredom a okrajom rozdielna kvôli procesu tvárnenia, ktorým je toto realizované.0011 Tento posledný problém je z...

Dvojfázový oceľový pás valcovaný za tepla s charakteristickými vlastnosťami pásu valcovaného za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5092

Dátum: 24.11.2004

Autor: Arvedi Giovanni

MPK: C21D 8/02

Značky: studena, charakteristickými, ocelový, tepla, dvojfázový, pásu, valcovaný, vlastnosťami, valcovaného

Text:

...pás, ktorý je, aj bez významných prímesí chrómu a fosforu, vybavený rovnakými vlastnosťami, ako je uvedené, ktoré sú príznačné pre ocele, kde sú prítomné značné množstvá týchto dvoch prvkov.0009 Pás podľa predkladaného vynálezu je výhodne, aj keď nie výlučne,vyrobený pomocou zariadení škrupinového typu usporiadaných vrade za sebou, ako je opísané v EP 0 415 987 menom tohto prihlasovateľa a schematicky ilustrované na obrázku 1, avyznačuje...

Dvojfázový oceľový pás vhodný na žiarové zinkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18017

Dátum: 17.05.2004

Autor: Hoydick David

MPK: C21D 6/00, C23C 2/06

Značky: ocelový, žiarové, vhodný, dvojfázový, zinkovanie

Text:

...v zložení definovanom patentom Omniya a iní pretavíme spôsobom, aký patent Omnia a iní odporúča (napr. pri teplote 952 °C 1475 °F) anásledne na polotovar aplikujeme tepelný proces zahŕňajúciudržiavaciu fázu popísanú vtomto dokumente (455-494 °C 850-920 °F), výslednýímateriál nebude obsahovať väčšinový podiel požadovanej feritovo-martenzitovej mikroštruktúry, ale bude naopak obsahovať významný podiel bainitu, či perlitu.0007 Zdôrazňujem...

Dvojfázový prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283208

Dátum: 18.02.2003

Autori: Schlachter Herbert, Hamm Michael

MPK: A23L 1/30, A23L 1/304, A23L 1/302...

Značky: prípravok, dvojfázový

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je dvojfázový prípravok na časovo odstupňované použitie, ktorý zahŕňa produkt A pre svoju prvú fázu a produkt B pre druhú fázu, ktoré vzájomne nezávisle obsahujú najmenej jedného zástupcu nenasýtených mastných kyselín, a/alebo najmenej jedného zástupcu zo skupiny stopových prvkov a minerálnych látok, a/alebo najmenej jedného zástupcu zo skupiny vitamínov, a/alebo najmenej jedného zástupcu zo skupiny bioaktívnych rastlinných látok,...

Dvojfázový zdvíhací mechanizmus pre ovládanie trojbokého nožnicového mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248475

Dátum: 12.02.1987

Autori: Gažo Vladimír, Markovič Jozef

MPK: B66F 3/22

Značky: mechanizmus, nožnicového, trojbokého, ovládanie, dvojfázový, zdvihací, mechanizmu

Text:

...JOZEF ing., MARTIN(541 Dvojfázový zdvíhací mechanizmus pre ovládanie trojbokovéhu nožnicnvého mechanizmuDvojfázový zdvihaci mechanizmus je určený pre ovládanie trojbokého nožnicového mechanizmu. Tento dvojÍázov-ý zdvihaci mechanizmus sa skladá z teleskopického priamočiareho hydromotora, iloženého na základovej doske trojbokého nožnicového mechanizmu, opatreného zdvíhacou doskou,ktorou V prvej fáze zdvíha bremeno a v druhej fáze ho zdvíha...