Patenty so značkou «dvojčinný»

Dvojčinný spúšťový mechanizmus samonabíjacej pištole

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12677

Dátum: 11.06.2008

Autori: Filko Ivan, Rezek Jaroslav, Hrubos Rostislav

MPK: F41A 19/48

Značky: spúšťový, mechanizmus, dvojčinný, pistole, samonabíjacej

Text:

...smerom k osobe strelca novou konštrukciouvyhadzovača, ktorý vykonáva viac funkcií, novou konštrukciou upevnenia kolika spúšte.0011 Zvýrobného hľadiska je konštrukcia spúšťového mechanizmu podľapredloženého vynálezu výhodná tým, že použité súčiastky sú oproti známym samonabijacím pištoliam s dvojčinným spúšťovým mechanizmom zjednodušene a obmedzené na súčasti hriadeľového charakteru, lisované súčiastky, alebo na súčiastky vyrobené metódou...

Dvojčinný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285468

Dátum: 08.01.2007

Autor: Strelec Ján

MPK: F02G 5/00, F01K 23/00

Značky: dvojčinný, motor, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný spaľovací motor využíva tepelnú energiu výfukových plynov a energiu, ktorá uniká chladením a sálaním. Pracuje v dvoch režimoch: v spaľovacom a v parnom. V spaľovacom režime prebieha horenie paliva a pracuje ako spaľovací motor. Teplo spaľovacieho režimu je prevedené na paru, ktorá sa využíva v parnom režime.

Dvojčinný spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3514

Dátum: 03.06.2003

Autor: Strelec Ján

MPK: F02G 5/00, F02B 73/00, F02B 75/00...

Značky: motor, dvojčinný, spalovací

Text:

...zložitý chladiaci systém ajeho regulácia, pretože aj energia odvádzaná chladenim sa v pamom režime meni na mechanickú prácu.Zložitejšia konštrukcia by mohla patriť k nevýhodám daného riešenia. Ak však berieme do úvahy, že napr. dvojvalcovć prevedenie dvojčinného spaľovacieho motora má na dve otáčky kľukového hriadeľa šesť pracovných zdvihov, čo sa rovná šesťvalcovćmu spaľovaciemu motoru, je táto nevýhoda do značnej miery vyvážená.Prehľad...

Dvojčinný pružinový vypúšťací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2969

Dátum: 11.09.2001

Autori: Suchan Josef, Koukol Josef

MPK: F16K 17/02, F16K 17/04

Značky: ventil, dvojčinný, vypúšťací, pružinový

Text:

...výkrese je zobrazený uvedený dvojčinný pružinový odpúšťací ventilPríklady uskutočnenia Duté teleso l je zhora opatrené vekom 2, s ktorým je spojené nastavovacím závitom Z.Dole je duté teleso l opatrené upevňovacím závitom Q na pripojenie k nátrubku na regulovanom objeme, nie je zakreslené. Vo vnútri dutého telesa l je vytvorené sedlo 12, na ktoré zhora dosadá Záklopka i. Medzi vekom 2 a záklopkou 3 je vložená vonkajšia pružina 51....

Dvojčinný vypúšťací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2968

Dátum: 11.09.2001

Autori: Koukol Josef, Suchan Josef

MPK: F16K 17/06, F16K 17/02

Značky: vypúšťací, ventil, dvojčinný

Text:

...záklopky do príslušného sedla.Prehľad obrázkov na yýkresochObrázok znázorňue uveden dvočinn od úšťací ventil v čiastočnom ozdlžnom reze. PPríklady uskutočnenia Prívod z je opatrený hrdlom Q na pripojenie nátrubku na plášti regulovaného objemu, čonie je znázornená. Prívod z ústi do komory ventilového telesa l. V dolnej časti je ventilové teleso 1 opatrené dolným sedlom ga vhornej časti horným sedlom Q. Dolné sedlo L 2 je s homým sedlom...

Dvojčinný splachovač záchodovej misy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278486

Dátum: 09.07.1997

Autori: Růžička Jiří, Vrzal Vladimír

MPK: E03D 1/14, E03D 1/34, E03D 3/12...

Značky: záchodovej, splachovač, dvojčinný

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný splachovač záchodovej misy, obsahujúci odtokovú rúrku (14), vybavenú v hornej časti sedlom (2), nad ktorým je zvisle pohyblivo uložená prepadová rúrka (1), vybavená dvoma plavákmi a v spodnej časti tesnením (3). Na prepadovej rúrke (1) je v hornej časti uložený horný plavák (4) a v spodnej časti prepadovej rúrky (1), uloženej zvisle pohyblivo v plášti (11), je nad tesnením (3) uložený na prepadovej rúrke (1) zvisle pohyblivo dolný...

Dvojčinný splachovač záchodovej misy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278419

Dátum: 10.08.1994

Autor: Růžička Jiří

MPK: E03D 1/33, E03D 1/24, E03D 1/34...

Značky: splachovač, záchodovej, dvojčinný

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný splachovač pozostáva zo spodnej rúrky (1), k hornej časti ktorej je pripevnené spodné sedlo (2), na ktoré dosadá spodné tesnenie (3), pripevnené k spodnej časti strednej rúrky (4), zvisle pohyblivo uložené v plášti (9) a v hornej časti ukončené vrchným sedlom (13), pričom stredná rúrka (4) je v strednej časti vybavená spodným plavákom (7). Na vrchné sedlo (13) dosadá vrchné tesnenie (14), pripevnené k vrchnej rúrke (15), zvisle...

Dvojčinný šroubový lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 267686

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nosov Anatolij, Lunkov Jevgenij, Salov Viktor, Perepečin Igor, Mjakiněnkov Vladimir, Bovykin Igor, Bočarov, Zajdlin Mark, Safonov Anatolij, Rudman Leonid, Tamaris Jurij

MPK: B30B 1/18

Značky: dvojčinný, šroubový

Text:

...H 28. ľañxa 7 u Kouyc 6 na xoe naarcua numa ne upamanwcu. Tax Kax onu aaropnomeuu (rovno ne noxaaau).Cuuuecruoe nnumeuue uapymuoro nonsyua 2 H nonsumuoň nonepewuuu 19 npaucxunnr na nunenraHOIIEPGHHHa 1 UCTBEIHBJIHBZIBTCSI H HHXDÄHTCSI B Henonunmlłun ImJIUmeuHH. ĺlpn EJTÚM xxapymnuň (Icumyu 2 HE IIOXÚJXHT IU CBOGFD KPañlłGľD HHMIIEFO HOJIDMEHHH łlí| perymnuyrgnyn BEJHFIHHY. PCFYJIIÍIJÚUKEA ueuuunuu nunxana nonayna 2 ocymecremnercn c nauombn...

Dvojčinný vyhazovač, zejména lisovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266172

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kristek Boleslav

MPK: B30B 15/30

Značky: dvojčinný, zejména, lisovacích, forem, vyhazovač

Text:

...koliky gg. Horní vyhazovaci desky gg a ggg jsou pŕestavítelně uloženy prostřednictvím vodicích pouzder gg, ggg, upevněných v dolních vyhazovacich deskách łé, łâg a horních vyhazovacich deskáoh gg, ggg na vodicich sloupcĺch gg upevněných V opěrné desce gg umistěné vedle horní rozpěrné desky łg. Horní vyhazovaci deska gg se opírá o dolni rozpěrnou desku łg, přičemž proti horní vyhazovací desce ggg jsou v opěrné desce 35 uložena boční jádra 35...

Dvojčinný uťahovací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: 258654

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jakab Vojtech, Tóth Imrich, Zsigó Zoltán

MPK: B23Q 11/12, B23B 31/10

Značky: dvojčinný, válec, utahovací

Text:

...puzdro 121 stacllonárnej časti 100. V telese 210 je známym spôsobom vratne posuvné uložený piest 220 .a nimi vymedzený tlakový priestor 212 a odpadový priestor 213, do ktorých vyúsťuje cez známy hydraulický zámok 214 vstupná vetva e,e, resp. výstupná vetva i, ř, ktorá realizuje prívod tlakového média.V puzdre sú na vnútornom povrchu v strednej časti jeho dĺžky vytvorené dve obvodové drážky 126. Do jednej vyú-sťuje vstupná vetva e telesa...

Dvojkomorový dvojčinný spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 256052

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holman Peter, Riecky Ernest

MPK: F01C 9/00

Značky: dvojčinný, motor, spalovací, dvojkomorový

Text:

...27 otáča prvé rozvodové ozubené kolo 28, ktoré je pevne spojené s rozvodovým hriadelom 32, na ktorom je upevnený prvý zdvojený rozvodový palec 35, ktorý riadí v druhej pracovnej komore 56 otváranie druhého nasavacieho ventila 38, ktorý tlakom ventilovej pružiny 41 uzatvára nasávací otvor v tretej radiálnej priečke 3 a otváranie druhého výfukového ventila 37, ktorý tlakom ventilovej pružiny 41 uzatvára výfukový otvor V tretej radiálnej...

Dvojčinný axiálny proporcionálny elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 240512

Dátum: 15.08.1987

Autori: Bykov Valerij Alexejevie, Osipov Vladimir Alexejevie, Schirmer Werner, Petzold Klaus-michael

MPK: H01F 7/16

Značky: proporcionálny, dvojčinný, axiálný, elektromagnet

Text:

...náryse zobrazené konštrukčné riešenie dvojčinného axiálneho proporcio~nálneho elektromagnetupodľa tohoto vynálezu, obr. 2 zobrazuje priečny rez stredom elektromagnetu v mies te, kde je vyvedený pohybový účinok jadra elektromagnetu, obr. 3 zobrazuje závislost priebehu krútiaceho momentu na hriadeli a charakter jeho možných zmien pri konštantnom budiacom prúde I v cievke elektromagnetu. ~Vlastnosti a účinky popísané v cieľoch tohoto návrhu je...

Dvojčinný válec zejména pneumatického pohonu rychločinné armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 250477

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kolář Lumír, Quis Vladivoj, Šopík Jaroslav, Schwan Jaroslav

MPK: F16K 31/122

Značky: válec, armatury, dvojčinný, zejména, pohonů, rychločinné, pneumatického

Text:

...těsně posuvně ul-ožen píst 2 upevněný na pístnici 3. Těleso 1 je na koncích opatřeno čely 4, 5. Ve spo-dním če 4le 4 a v tělese 1 je upraven první kanál 6 ústí-cí do tělesa 1 těsně pod horním čelem 5. Ve spodním čele 4 je rovněž upraven druhý kanál 7 ú-stící do tělesa 1 pod pístem 2. Vně tělesa 1 je pístnice 3 nad horním čelem 5 opatřena prvním opěrným talířem 8,mezi nimž a druhým opěrným talířem 9 je uložena alespoň jedna tlačná pružina 10....

Dvojčinný pneumatický pohon pro elektrické spínače vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236730

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kalina Josef, Maxa Stanislav, Vostracký Zdeněk

MPK: H01H 33/32

Značky: vysokého, velmi, napětí, spínače, pohon, elektrické, pneumatický, dvojčinný

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká spínací techniky s plynem SF6 a řeší problém pneumatického tlumení doběhu pístů v koncových fázích pohybu pohonu, při použití jednoho média pro funkci i tlumení. Je to vyřešeno tím, že otvory závislého přepouštění a otvory řízeného přepouštění ve dně, provedené z obou stran kanálu, jejichž osa je rovnoběžná s osou dna, jsou spojené kanálem. Kanál je připojen k přívodu tlakového plynu. V otvorech řízeného přepouštění jsou...

Elektrohydraulický dvojčinný regulačný prietokový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 228567

Dátum: 15.08.1986

Autori: Baráni Vladimír, Mancovič Milan, Ochodnický Vladimír

MPK: F16K 3/24

Značky: dvojčinný, regulačný, prietokový, ventil, elektrohydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrohydraulický dvojčinný regulačný prietokový ventil so zloženým telesom ventilu, pozostávajúceho z plášťa telesa s valcovou dutinou a z vložky telesa vo tvare valca, v ktorej sú hlavné valcové plochy dutiny pre vloženie zloženého valcového posúvača, vytvorené vo smere kolmom na jej os rotácie i štyri pracovné hrany zárezmi do vložky telesa pred jej vložením do valcovej dutiny plášťa telesa vo tvare drážok tak, aby tieto zárezy preťali...

Dvojčinný hydromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233016

Dátum: 15.08.1986

Autori: Landsman František, Dvořák Jaroslav

MPK: F15B 9/16

Značky: hydromotor, dvojčinný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší řízení vzájemné polohy a pohybů beranů dvojčinného hydraulického lisu jedním dvojčinným hydromotorem se dvěma písty, u kterého je pohyb a poloha pístů a beranů řízena přívodem kapaliny do prostoru mezi písty hydromotoru. Podstatou vynálezu je, že ve válci hydromotoru jsou umístěny dva písty. Horní píst je spojen s vnitřní pístnicí, která prochází otvorem ve spodním pístu a ve vnější pístnici, kde je utěsněn vnitřním těsněním....

Dvojčinný mechanický rozprašovač kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 231727

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ulbert Karel, Skalický Stanislav, Nešpůrek Stanislav, Zvoníček Miroslav, Šorm Miloslav

MPK: B05B 11/00

Značky: rozprašovač, dvojčinný, kapalin, mechanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný mechanický rozprašovač kapalin je vyrobitelný hromadnou technologií z plastů a je určen pro rozprašování laků, kosmetických prostředků, insekticidů, čisticích prostředků a podobně. Rozprašovač má zlepšené statické i dynamické těsnění pístní tyče dosažené vhodným tvarováním těsnicí vložky, odvodem případně prosáklé kapaliny zpět do nádrže a dosažené dále přitlačováním těsnění k pístní tyči tlakem pracovní pružiny. Rozprašovač má dále...

Dvojčinný dorazový šroub vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227289

Dátum: 15.06.1986

Autor: Nechyba Miloslav

Značky: vstřikovacích, dvojčinný, čerpadel, šroub, dorazový

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný dorazový šroub vstřikovacích čerpadel, vyznačující se tím, že je tvořen omezovačem minimální dávky paliva (6) maximálního výkonu, který je suvně vložen ve vymezovači maximální dávky paliva (7), jenž je opatřen zajišťovací matkou maximální dávky paliva (9), přičemž omezovač minimální dávky paliva (6) maximálního výkonu opatřený zajišťovací matkou minimální dávky paliva (10) maximálního výkonu má ve své horní části upevněno duté těleso...

Hydraulický dvojčinný tlmič

Načítavanie...

Číslo patentu: 220292

Dátum: 15.02.1986

Autor: Chalány Michal

Značky: dvojčinný, tlmič, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický dvojčinný tlmič použiteľný najmä ako stavebný prvok klieštinových podávačov a podobných mechanizmov, pozostávajúci z telesa, v ktorom sú z obidvoch strán jeho dĺžky vytvorené pracovné komory dvoch súosovo usporiadaných piestov, medzi ktorými komorami je deliaca stena. Riešeným problémom je zníženie priestorovej a nákladovej náročnosti, ako aj zvýšenie životnosti tlmiča, čo sa dosahuje tým, že v deliacej stene je vytvorený spojovací...