Patenty so značkou «dvojčinného»

Piestové orgány spaľovacieho motora s kývavým pohybom dvojčinného piesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 278891

Dátum: 10.05.1995

Autor: Toporcer Emil

MPK: F02F 3/02, F16J 1/24, F02F 3/24...

Značky: spaľovacieho, piestové, kývavým, orgány, pohybom, piesta, dvojčinného, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Piestové orgány spaľovacieho motora s kývavým pohybom dvojčinného piesta sú tvorené piestom (1) pohyblivo uloženým v stredovom uložení (2), ktorý má ramená piesta (7) v spaľovacom priestore (5) a páku piesta (8) výstredne pohyblivo uloženú v nastaviteľnom bežci (10) výstupného hriadeľa (9).

Hydraulický pohon dvojčinného pístového ponorného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264658

Dátum: 14.08.1989

Autori: Karmazikov Vladimir, Ivanov Gennadij, Rozancev Vladimir

MPK: F04B 17/00

Značky: hydraulický, pohon, ponorného, dvojčinného, čerpadla, pístového

Text:

...komora 10 je ve spojení s prostorem 7 přes kanál 20 se zpětným ventilem 21 známé konstrukce jakož přes mezeru 5 a kanál 22, jsoucíV tělese l je uspořádán souose s čerpadlem 8 a nad ním dvojčimíý pístový líydroínotoí 23. Píst 24 oddělujc od sebe jeho komory komoru 25 74 strnnv víka 21 lmtnnrn 26 /c strany kliky. ktcrć jsou vytvořcííy Cclninti plochauni pÍSllI 24 a vnitřními stčnaníi tčlcszí l.Píst 24 llytlľünlOlüľll 23 je natnht) spojen s...

Zapojení dvojčinného tranzistorového měniče s cizím buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242717

Dátum: 15.05.1987

Autor: Varga Alexander

MPK: H02M 1/00

Značky: měniče, zapojení, dvojčinného, tranzistorového, cizím, buzením

Text:

...L, a.Činnost obvodu podle vynálezu je následující ve výchozím stavu na budicím primárnín vimłtí I transformátoru I je takový signál, že na konci symetrickáho eekundárníh vinutí2 m je signál kladný, tedy pŕee první odpor 5, teče budíeí proud do otevŕenáho prvního traneíatoru 1. Jeho kolektoton teče proud z prvního vínutí ą 1 a na třetím vínutí ,gs.se índukuje blokovaeí napětí kladná.Na štvrtom vínutí I vzniká blokovaeí napětí záporná....

Zapojení dvojčinného nízkofrekvenčního výkonového zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 248823

Dátum: 12.02.1987

Autor: Matouš Jan

MPK: H03F 1/02

Značky: výkonového, dvojčinného, zesilovače, zapojení, nízkofrekvenčního

Text:

...prvního tranzístoru 11 a čtvrtým odporem R 4. Jehć druhý pől .je spojen s emitorem třetího tranzistoru 221, s emitorem čtvrtého tranzistoru 221, druhým kondenzátorem gg a třetím kondenzátorem 93.Jehož druhý pől je přes sedmý odpor 31 spojen s katodou diody Q a emitorem druhého tranzistoru EQ, jehož báze je spojene s kolektorem prvního tranzistoru El. Kolektor druhého tranzistoru EQ je spojen s bází třetího tranzistoru E 1, s bází čtvrtého...

Rozvodové orgány dvojtaktového motora s kývavým pohybom dvojčinného piesta

Načítavanie...

Číslo patentu: 217657

Dátum: 16.07.1984

Autor: Toporcer Emil

Značky: dvojčinného, motora, pohybom, rozvodové, piesta, dvojtaktového, kývavým, orgány

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dvojtaktového spaľovacieho motora s kývavým pohybom piesta, ktorý rieši rozvod sania pomocou ejektorového účinku vyvolaného pohybom piesta a pod tlakom vzniknutým pri unikaní spalín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sací kanál ústi do dutiny vytvorenej v strednej časti skrine, pričom stredná časť skrine je spojená pomocou prefukovacích kanálov so spaľovacím priestorom.