Patenty so značkou «dutinek»

Zařízení pro stahování zbytkového ovinu z kuželových dutinek, zejména pro osnovní příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270339

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rosůlek Zdeněk, Ančík František, Hejda Josef

MPK: B65H 73/00

Značky: příze, zbytkového, dutinek, osnovní, stahování, ovinu, zejména, zařízení, kuželových

Text:

...Q, jsou otpćnä uloženy páky Q, jejichž prvá ramene QQ jsou zakončena pülkruhovýmistahovaoími öeliatmi Q. opatřenýml vymänitelnou pruznou stírací vložkou 1 z vhodného ma teriálu, ulozenou ve vnitřním vybrání Q těloee stahovaoíoh čellstí Q a zajištěnou šrouby 2.Druhá ramena ŽQ pák Q jsou na vnitřní straně opatřena výstupky lg, na nichž jsou otočně uloženy kladky il. Vnäjší konce druhých ramen Qg ee opírají o pružiny Qg. uchycené na výstupoích...

Dopravní zařízení dutinek, zejména u bezvřetenového textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268301

Dátum: 14.03.1990

Autori: Buryšek František, Jarolímek Zdeněk, Fajt Ludvík, Jirka Bohuslav

MPK: B65H 67/06, D01H 9/18

Značky: stroje, textilního, bezvřetenového, dutinek, zejména, zařízení, dopravní

Text:

...zásobník Z prâzdných dutinek 4 s příslušným známým předávacím zařízením gâ projejich předàvání na pásový dopravník Ě. Dopravní pás Q je uložen na vratné řemenici g a poháněcí řemenicí lg, která je podle výhodného provedení upravena přímo na hřídeli elektrického motoru ll, Poháněcí řemenice lg může být však také opravena na přísluš ném vývodovém hřídelí převodovky, napojené na elektrický motor ll. Na obr. 2 je blíže znázorněno provedení...

Zařízení pro přivádění dutinek u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264580

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hortlík František, Buryšek František

MPK: B65H 67/06

Značky: zařízení, stroje, textilního, přivádění, dutinek

Text:

...pás pásového dopravníku, nad kterýmje upraven jednak na počátku vodícího žlabu výstup ze záeobníku dutinek pro jejich uložení na plochý dopravní pás, jednak~ v odběrním místě zadržovací prostředek pro přivedenou dutinku.Uvedené řešení je relativně jednoduché, neboř pro unášení.dutinek je použit plochý dopravní pás a jednoduchý vodící žlab, což je výhodné nejen z hlediska výroby, ale i z hlediska funkce a údržbye Rovněž provedení...

Dopravní zařízení dutinek u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264474

Dátum: 14.08.1989

Autori: Buryšek František, Ptáček Jaroslav, Kolář Ladislav

MPK: B65H 67/06, D01H 9/10

Značky: stroje, dutinek, textilního, dopravní, zařízení

Text:

...nchyceny dvě Výkyvné páky §, 2 vedené paralelné vedle sebe a ve směru podél pásového dopravníku g. Výkyvné páky g, 2 jsou svými zachycovacími konci gł, 2 uloženy na příčných čepech lg, łł zakotvených V nosném členu 1. Každá výkyvná páka Q, g je opatřena na svém opačném konci zobcem łg, lg tj. přičemž v příkladném provedení je levá páka § opatřena větším zoboem łg a pravá výkyvná páka g menším zobcem łg. Každý zobec łg, łg je opatřen jednak...

Krokový dopravník dutinek pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262416

Dátum: 14.03.1989

Autor: Minto Luigi

MPK: B65H 67/06, D01H 9/18

Značky: dopravník, stroje, krokový, textilní, dutinek

Text:

...neznázorněná známá odváděcí a řídící skupina, například .riakláld-ací vozík nebo jiná podobná jednotka, přesttaví .například dočasne .působící páku 12, uspořädanou v tyvláudacím ú 282416stroji 113, usjpořádaném proti směru podávání před dutinkou 111.Uvedením ovládaciho ústnojí 113 do činnosti se uvede do otáčivého pohybu ozubené kolo 16, které zvedne zvedací čep 15 a ,přesune tlačnou tyč 14 proti směru podávání a bočně.Pojmy proti směru...

Zařízení pro kontrolu válcových těles, zejména dutinek u bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261799

Dátum: 10.02.1989

Autor: Trhlík Jiří

MPK: B65H 67/06

Značky: zejména, stroje, zařízení, dutinek, válcových, těles, dopřádacího, kontrolu, bezvřetenového

Text:

...l uspořadaného vertikálně. Na ŕetězu jsou připevněny vynášecílopatky g přizpůaobené k nesení jedná dutinky. K dopravníku je přisazen zásobník dutinek g uzpñsobený tak, že lopatky 3 řetězového dopravníku l do zásobníku dutinek 3 zasahují. V horní části vynášecího dopravníku l je umístěno vystředovací ústrojí 5. Mechanizmus vystředovacího ústrojí 5 je vidět na obr. 3 a je tvořen unašečem § a opěrkou Q, tyto jsou suvně a točně uloženy na ose 1...

Dopravovatelný držák cívek pro axiální nasunutí nejméně dvou přízových dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242875

Dátum: 15.03.1988

Autor: Horský Martin

MPK: B65H 49/04, D01H 1/00, D01H 7/86...

Značky: cívek, přízových, nejméně, dopravovatelný, nasunutí, dutinek, držák, axiální

Text:

...případněvynález bude v dalším textu blíže osvětlen na pŕíkladu provedení, znäzorněněm na pripojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn axiální řez dopravovatelným držákem podle vynálezu se dvěma nasunutými přízovými dutinkami, resp. cívkami, na obr. 2 je znázorněn dopravovatelný držák podle vynálezu během jeho sestavování a na obr. 3 je znázorněn ve zvětšeném měřítku axiální řez montážní jednotkou, sestávající z odvíjeeího ústrojí a...

Zařízení pro dopravu dutinek na různé vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 236226

Dátum: 01.02.1988

Autori: Ptáček Jaroslav, Kaše Oldřich, Kartous Vladimír

MPK: B65H 67/06

Značky: dopravu, různé, dutinek, vzdálenosti, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu dutinek na různé vzdálenosti, zejména na textilním stroji sestávajícím z více sekcí s pracovními jednotkami, kde mezi sekcemi je jiná vzdálenost než mezi jednotkami v sekcích, přičemž doprava dutinek se provádí prostřednictvím unášečů na posuvném táhlu, které je pro účely překonání rozdílných vzdáleností, zejména v oblasti mezi sekcemi stroje, vybaveno pomocným unášečem, který je před následným unášečem na táhlu uspořádán...

Zařízení na podávání dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241440

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nimeeek Miroslav, Hájková Dagmar

MPK: B65H 67/02, D01H 9/18

Značky: dutinek, zařízení, podávání

Text:

...protílehle upravenými dorazovými plochami gg a gg a prakticky určují krajní polohy podávací dráhy čelistí Q, lg, nachá jzející se-první na výstupní části zásobníku 11 a druhá mezisvěrnými rameny neznázorněného cívkového držáku. Poloha čelistí 3, lg odpovídající poloze-cívkového držáku je zobrazená čárkovaně.Ve střední části ozubeného segmentu 3 je Výkyvné ve směruuk jeho kyvné rovině uložená dvouramenná západky gg, tlačenépružinou g 1 (viz...

Zařízení pro přivádění textilních dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246547

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dubek Ivan, Kožuch Štefan, Kujovie Jozef

MPK: B65H 67/04, B65H 67/06

Značky: přivádění, dutinek, zařízení, textilních

Text:

...upevněny ve vzájemném odstupu, který je větší než délka použitých dutlnek 7, Línášeče 10, 11 pro jednotlivé dutinky 7. Tyto unášeče 10, 11 z tvarových plechů jsou svými svislými konci zavedený do meziprostoru kluzné dráhy 8 a mohou během pohybu řetězu 12 ve směru přiřazené šípky posouvat dutinky 7 k zásobním přihrádkám zásobníku 1. Každý unášeč 1 U, 11 je při tom opatřen závěsnou částí pro přední okraj dutinky 7, která je zde tvořena ve...

Zařízení pro přivádění textilních dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253463

Dátum: 12.11.1987

Autori: Dufek Stanislav, Mánek Aleš, Vencl Zbyněk

MPK: D01H 9/18

Značky: textilních, dutinek, zařízení, přivádění

Text:

...otáčeníjejich spojovacích příček se nachází blíze k výše položené vodící tyčí. V důsledku toho je po uvolnění prostoru mezi vodícími tyčemi jeětě během počáteční fáze pohybu kontrolována poloha dutinek v rediálním eměru.A konečně výhodne podle vynálezu je, že směr axiální složky uvolňovacího pohybu níže položené vodící tyče je opačný ke směru pohybu težného proetředku. Tím je každá dutinka během počáteční fáze uvolňovacího pohybu vodících...

Zařízení pro dopravu dutinek, zejména na textilním stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 241392

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pecák Václav, Uher Anuel, Kepák František

MPK: D01H 9/18, B65H 67/06

Značky: zejména, dutinek, dopravu, textilním, zařízení, stroji

Text:

...pohled na rozložení jednotlivých prvků příkladného zařízení, obr. 2 až 8 znázorňuje jednotlivé fáze krokovacího zařízení. Příkladné zařízení je tvořeno dopravním žlabem 1, ve kterém se posouvají dutinky 2, 3 působením krokovacího zařízení sestávajícího z posuvného táhla 5 s unášeči B, 7 a dalších neznázorněných elementů. Pohyb,například dutinky 3, ale l ostatních dutinek může být jen v jednom směru, například podle obr. 1 může být...

Zařízení pro automatické podávání dutinek do textilního, zvláště bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241162

Dátum: 15.08.1987

Autori: Polanský Alois, Rehbergerová Gabriela, Šlancar Ludvík

MPK: B65H 67/00, B65H 67/06

Značky: zařízení, bezvřetenového, automatické, zvláště, dopřádacího, textilního, podávání, stroje, dutinek

Text:

...li vypne a spustí zavaděcí dopravník 6 zapnutím přívodu proudu k elektromotoru 15. Přes spínací Kontakt r 1.2 detektor 3 a klidový kontakt č. 2.1 se uzavře okruh časového relé C 1 a civky stykače S 1, přes jehož silové kontakty se zapne hnací elektromotor 15 na dopředný chod. Při rozjížděnĺ zaváděcího dopravníku 8 blokuje dočasné relé Č 1 kontaktem č. 1.1 momentovou spojku 17. Po odměřeni časového intervalu relé Č 1 se připojí okruh,...

Zařízení pro kontinuální podávání textilních dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234198

Dátum: 01.04.1987

Autor: Trhlík Jiří

MPK: B65G 47/12

Značky: zařízení, textilních, kontinuální, dutinek, podávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podávání dutinek prostřednictvím lopatkového dopravníku uspořádaného jako vykloněná vertikální stěna dutinkového zásobníku a usměrňovacího skluzu, umístěného svou otevřenou vstupní částí v pohybové dráze dutinek volně opouštějících dopravník. Podle vynálezu jsou rozměry lopatek dopravníku přizpůsobeny k současnému nesení nejvýš dvou vedle sebe položených dutinek, z nichž jedna je v horizontální a druhá ve vertikální poloze. Dále je...

Plnoautomatické zařízení pro výplet a montáž kontaktních dutinek pro konektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 233884

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hrubý Zigmund

MPK: H01R 43/00

Značky: dutinek, konektory, montáž, plnoautomatické, zařízení, kontaktních, výplet

Zhrnutie / Anotácia:

Plnoautomatické zařízení pro výplet a montáž kontaktních dutinek pro konektory FRB je tvořené mechanickou ovládací částí sestávající z pohonné jednotky, programátoru, pneumatického rozvodu a hlavní části, dále z elektronické ovládací a kontrolní části, přičemž hlavní část je tvořena základním tělesem na němž je umístěn vícepolohový karusel s pletacími trny, střihacími noži a podavačem drátu spojenými s naváděcí jednotkou, střihací a ohýbací...

Textilní stroj s automatickým doplňováním dutinek pro navíjení vlákenných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235853

Dátum: 01.03.1987

Autori: Potoček Mojmír, Havlas Jiří

MPK: B65H 67/06

Značky: textilní, automatickým, doplňováním, stroj, útvaru, navíjení, vlákenných, dutinek

Zhrnutie / Anotácia:

Textilní stroj s automatickým doplňováním dutinek pro navíjení vlákenných útvarů, zejména příze, opatřený dále ústrojím pro výměnu navinutých cívek, je podle vynálezu opatřen samosběrným ústrojím pro hromadné sesmekávání dutinek z trnů palety do operačního zásobníku, pohybujícího se na stroji spolu s ústrojím pro výměnu navinutých cívek.

Zařízení k upínání dutinek s nasoukanými cívkami na cívečnici textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233903

Dátum: 01.03.1987

Autori: Čech Miloslav, Vašíček Vladimír

MPK: D02H 1/00, B65H 49/00

Značky: textilních, zařízení, nasoukanými, cívkami, dutinek, upínání, strojů, cívečnici

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k upínání dutinek s nasoukanými cívkami na cívečnicích textilních strojů, obsahujícího kuželové těleso s vidlicí a výstředník. Podstatou vynálezu je, že výstředník je uložený mezi rameny vidlice kuželového tělesa a je nehybně spojený s trubkou cívečnice. Kuželové těleso, které je na trubce cívečnice uloženo otočně, má vedení, v němž je uložen rozpínací trn nesoucí pružinu, jedním koncem opřenou o čelo vedení a druhým o...

Zařízení k osovému vyrovnání a dalšímu předání textilních dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236049

Dátum: 01.02.1987

Autor: Trhlík Jiří

MPK: B65G 47/18

Značky: vyrovnání, dutinek, textilních, předání, osovému, dalšímu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zařízení k osovému vyrovnání a dalšímu předání textilních dutinek neuspořádaně přiváděných ve sledu jedna za druhou s využitím gravitačního principu, obsahující v podstatě vertikální, nahoře a dole otevřenou padací šachtu trychtýřovitého tvaru, přičemž účinná světlost užšího úseku je menší než délka dutinek a současně větší než je jejich průměr, kdy proti směru přivádění dutinek uspořádaná vnitřní stěna šachty je opatřena směrem dolů...

Zařízení pro uložení zásoby dutinek na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 247874

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kartous Vladimír, Ptáček Jaroslav, Kaše Oldřich

MPK: D01H 9/18, B65H 67/06

Značky: strojích, dutinek, zásoby, uložení, textilních, zařízení

Text:

...suvně uloženo posuu vové táhlo 5, opatřené soustevou unašečů Q a připojené k neznázorněněmu ovládacímu krokovacímu ústrojí. K hornímu konci každé zásobní skříně l je kloubově připojeno svislé táhlo 1 zakončené rukojetí §. V úrovni závěsu 1 je svislé táhlo 1 opatřeno opěrkou 2 pro styk s pružnou vidlícovitou podpěrou gg připevněnou-k boční stěně zásobní skříně l. Horní konec každé zásobní skříně l je upreven Jako plnicí otvor ll, který je...

Zařízení k vytváření zásoby cívkových dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233522

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vencl Zbyněk, Mánek Aleš

MPK: D01H 9/18

Značky: zásoby, dutinek, zařízení, vytváření, cívkových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vytváření zásoby cívkových dutinek u navinovacích jednotek textilního, zejména bezvřetenového dopřádacího stroje prostřednictvím horizontálního zásobního žlabu, umístěného k řadě vedle sebe uspořádaných navinovacích jednotek, a k němu přiřazeného nekončitého tažného prostředku s unašeči, který přivádí jednotlivé cívkové dutinky k odebíracím místům, nacházejícím se v zásobním žlabu vždy jedno odebírací místo proti jedné navinovací...

Univerzální trn se sklopnou pákou pro upnutí cívkových dutinek potáčů u soukacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221354

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hek Jaroslav, Filippov Petr

Značky: dutinek, soukacích, cívkových, potáčů, sklopnou, univerzální, upnutí, strojů, pákou

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem je univerzální trn pro předlohové potáče soukacích strojů pro použití vyššího rozsahu potřebných vnitřních průměrů dutinek. Těleso univerzálního trnu se sklopnou pákou má uvnitř uloženy alespoň dvě dvojice listových či tyčových pružin, zaklesnutých do tělesa dolními konci. Těleso je vybaveno jednak regulačními prostředky, vytvářející podpěru horním koncům dvojic pružin a jednak zářezy v tělese vytvořené stupňovitě pod sebou pro obě...