Patenty so značkou «dusnatý»

Kompozície generujúce oxid dusnatý používané pri liečení subungválnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 126

Dátum: 02.08.2002

Autor: Benjamin Nigel

MPK: A61K 33/00, A61P 31/10, A61K 31/04...

Značky: infekcii, používané, liečení, kompozície, dusnatý, generujúce, subungválnych

Text:

...percento vyliečenia (~ 70 ) a kratší čas liečenia (12-16 týždňov). Avšak existuje znepokojenie ohľadne bezpečnosti týchto nových orálnych terapií, pretože môžu byt toxické pre pečeň, spôsobovať vážne kožnéZ uvedeného vyplýva, že je potrebná nová topická alebo transungválna terapia, ktorá poskytuje rýchlosť liečby podobnú, ale lepšiu ako orálne terapie,pritom ale bez obáv o bezpečnosť.Teraz sa nečakane zistilo, že oxidy dusíka sú schopné...

Spôsob čistenia plynu obsahujúceho oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 279872

Dátum: 02.10.1996

Autori: Blondel Jean-marie, De Soete Gérard, Ninane Léon

MPK: B01D 53/34

Značky: čistenia, obsahujúceho, dusnatý, plynů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia plynu obsahujúceho oxid dusnatý, pri ktorom sa použije plyn obsahujúci kyslík a oxid siričitý a pôsobí sa na neho hydratovaným uhličitanom sodným pri teplote 320 až 500 K.

Katalyzátor pre oxidáciu amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 266106

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sabadoš Július, Šimeček Antonín, Matzenauer Tomáš, Kondrát Emanuel, Gebelová Alžbeta, Vondrák Pavel

MPK: C01C 1/02, B01J 23/74, B01J 35/04...

Značky: oxidáciu, katalyzátor, amoniaku, dusnatý

Text:

...na čtverečky velikosti.5 x 5 mm. Aktivní vrstva na nosiči vytváří nanesením roztoku vhodné soli a následným tepelným rozkladem. Tak například při nanášení aktivní vrstvy oxidu kobaltu se nosič ponoří do roztoku dusičnanu nebo octanu kobaltnatého. Po vyjmutí z roztoku se nosič zahřeje na teplotu 300 až 900 °C, čímž se vytvoří aktivní vrstva. Tento postup lze podle potřeby opakovat.Aktivní vrstva může obsahovat jeden nebo několik...

Spôsob výroby katalyzátora oxidácie amoniaku na oxid dusnatý na báze oxidov kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261408

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bernauer Bohumil, Horochonič Jozef, Jurovčák Ondrej, Berežný Viktor

MPK: B01J 23/74

Značky: kobaltu, oxidácie, báze, dusnatý, amoniaku, katalyzátora, spôsob, oxidov, výroby

Text:

...roztoku dusičnanu kobaltnatéh-o pri teplote 15 až 30 °C zohriateho na teplotu nosiča, za. nasledovného vypalovania pri. teplote 300 až 900 °C a namáčanie a vypaľovanie sa (ipakuje 2- až S-krát. Katalyticky aktívna vrstva oxidov kobaltu sa ďalej tvorí namáčaním takto pripravených častíc v tavenine hexahydrátu dusičnanu kobaltnatého pri teplote nosiča a taveniny 60 až 150 °C za nasledovného vypalovvania v počte uvedených cyklov 1 až...

Spôsob výroby katalyzátora selektívnej oxidácie amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 247315

Dátum: 15.01.1988

Autori: Franko Peter, Mezovský Milan, Marko Vladimír, Szentivány Norbert, Bezák Štefan, Benedikty Ján, Samuhel Jozef, Oddejmiška Koloman, Maeurák Milan

MPK: B01J 21/00, C01B 21/26

Značky: spôsob, katalyzátora, výroby, amoniaku, oxidácie, dusnatý, selektívnej

Text:

...oxidy kobaltu, s Výhodou 30 až 8 U °/0 hmot. a 0,1 až 10 hmot. oxidu titaničitého. K takejtozmesi sa musia pred jej formovaním do tvaru plných, s Výhodou dutých valčekov veľkosti 3 až 9 mm, alebo guličiek, alebo teliesok iných tvarov a veľkosti pridať všeobecne používané pomocné formovacie, - lepivé a kĺzne prísady. Ako pomocné formovacie prísady sa používajú napríklad vyššie mastné kyseliny a ich estery s vyššími alkoholmi, vyššie...