Patenty so značkou «dusitanů»

Způsob odstraňování dusitanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268962

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rudovský Jaroslav, Janda Václav, Wanner Jiří

MPK: C02F 3/04

Značky: dusitanů, způsob, odstraňování

Text:

...manganu spočíva v tom, že tato vrstvička zdrsňuje jinak hladký povrch pískověho zrna, na němž by nitrifikační mikroorgenismy obtížné ulpívaly a byly by jak při vlastním provozu, tak především během regenerační fáze (praní) filtru vyplavovany z pískového bžepryč, čímž by docházelo pouze k částečnému nebo žádnému odstranění dusitanů z upravované vody. Na napreparované vrstvičee dochází k velice pevnému ulpívání autotrofních nitrifikačních...

Způsob zneškodnění odpadních popouštěcích solí s obsahem alkalických dusitanů a dusičnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264051

Dátum: 12.05.1989

Autori: Moravcová Anna, Váňa Jaroslav, Hronešová Helena

MPK: C02F 3/34, C05F 9/04

Značky: solí, obsahem, dusičnanu, odpadních, popouštěcích, zneškodnění, alkalických, dusitanů, způsob

Text:

...nitrifikaćních bakterií po dobu minimálně 3 týdnů při zabezpečení intenzívni aerace kompostované směsi.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že k detoxikaci není třeba budovat zvláštní zarízení a používat chemikálie jako v předchozíoh případech. Snižují se nároky na pracovní sílu. Současně se vyrobený produkt obohacuje o prvky z odpadu, zejména dusík.Surovinami pro prípravu kompostové hmoty se rozumí odpady komunalní,...

Zařízení pro stanovení dusičnanů, dusitanů a jiných dusíkatých sloučenin v roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263402

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matoušek Stanislav, Černý Ivan, Rott Robert, Král Antonín

MPK: G01N 27/10

Značky: dusitanů, roztocích, sloučenin, stanovení, dusičnanu, jiných, dusíkatých, zařízení

Text:

...roznývání vyplevoveneho oxidu duenatćho z reakčního sektoru a podetetnä zryohluje analýzu, protože odstraňuje zložítou unípulací pri výačnč vzorku, která .je náročná Jak na zručnoet, tak ne čo. llíníailní doba analýzy pri normální obeluze Je 25 az so .zą, což zmenená dve až čtyři analýzy za hodinu. U zařízení podle výndlezu ee manuální obsluha redukuje m nietřik malého množství vzorku (0,2 až 1,0 al) ínjekční etŕílnačkou do reekčního...

Způsob odstraňování dusičnanů a dusitanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243952

Dátum: 01.07.1988

Autori: Krtek Václav, Fuxa Lubomír, Chlubna Blažej, Pálffy Alexander, Krbálek Karel, Láznieka Karel

MPK: C02F 3/34

Značky: dusičnanu, dusitanů, způsob, odstraňování

Text:

...i v zimních měsících, velice levnou biotechnologií.Způsob podle vynálezu je dále blíže popsán na příkladu provedení a Pbdle připojeného výkresu, na němž je znázorněn.echematický řez půdním profilem. .Příklad 1 Má být denitrifikována povrchová nebo podzemní voda o koncen traci duaičnanů 100 mg 1 l Noš Bylo zjištěno, že teplota vodyv podzemí je 10 °C. Při poloprovozním pokusu s danou vodou, do které byl jako organický substrát dávkován...

Práškovitá reagenční směs pro semikvantitativní stanovení dusičanů a dusitanů v rostlinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 255776

Dátum: 15.03.1988

Autor: Matula Jiří

MPK: G01N 37/00

Značky: dusičanů, dusitanů, reagenční, směs, stanovení, rostlinách, semikvantitativní, práškovitá

Text:

...a rychlá. Reagenční směs je nutno přachovávat v tmavém obalu. Na rozdíl od testovacích papírků je po zhomogenizování reagenční směsi se vzorkem vylísované tekutiny ze zkoumané rostliny dosahovéno stejnosměrného plošného vybarvení, čímž se zvyšuje objektívnost při posuzování vybarvení.Modelací složení reagenční směsi a jejího hmotnostního poměru k testované tekutině lze měnit intenzitu zabarveng a tím i rozlišovací schopnost v potřebném...

Semikvantitativní stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v rostlinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 254779

Dátum: 15.02.1988

Autor: Matula Jiří

MPK: G01N 21/29

Značky: obsahu, stanovení, semikvantitativní, dusitanů, dusičnanu, rostlinách

Text:

...vybarvení. Modelací složení resgenční směsi a jejího hmotnostního poměru k testované tekutině, za dodržaní podmínky dobře.mIsitelné pasty, lze měnit intenzitu zsbsrvení,s tím i rozliěovscí schopnost v potřebném rozsahu koncentrace dusičnsnů a dusitanů v tekutině,se stanovení .je jednoduché s dostatečně citlivé, proveditel né s minimální vybavenosti přímo hospodáŕsko-technickými prs~ covníky zemědělského provozu, takže mohou...

Způsob odstranění uhličitanových inkrustací z chladičů tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241916

Dátum: 01.12.1987

Autor: Šafáo Jan

MPK: C23F 14/02

Značky: odstranění, alkalických, chladičů, uhličitanových, směsi, dusičnanu, tavenín, dusitanů, způsob, inkrustací

Text:

...množství dusitanů představuje zatím nevyřešený vekologický problém.způsobem podle vynálezu lze uvedený problém vyřešit bez nutnosti výněny solné lázně. Podstata vynálezu spočívá v tom,že se do taveniny směsi alkalických dusičnanů a dusitanů přidá při-provozní teplotě dusíčnan sodný nebo dusitan sodný nebo směs dusičnanu a dusítanu sodného v takovém množství, aby molární poměr sodíku a draslíku v tavenině byl V rozmézí 1,2 ažUvedeným způsobem...

Způsob znovuzískávání podílu dusitanů a dusičnanů z odpadních popouštěcích solí a likvidace neregenerovatelného zbytku těchto solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240917

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šafáo Jioí, Micka Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: popouštěcích, zbytků, dusitanů, podílu, odpadních, dusičnanu, neregenerovatelného, solí, likvidace, znovuzískávání, způsob, těchto

Text:

...skelnou vatou. Filtrát obsahuje dusitany a dueičnany, které se znovu použijí při přípravě popouštěcích solí. Nesfiltrovaný zbytek se zneškodní tím, že se vychladlá tavenina rozdrtí na částice menší než 1 mm, smíchá se e uhlím v hmotnostním poměru 1 až 3 ku 100, s výhodou se přidají 1 až 2 díly hydroxidu vápe 240911 natého, aby se zvýšil bod tání směsi, takže směs nemůže před vystavením působení vysoké teploty ztékat z lože a roštu spalněho...

Způsob snížení obsahu uhličitanů v taveninách směsí dusičnanů a dusitanů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244867

Dátum: 14.08.1987

Autori: Forejt Jioí, Hloušek Josef, Kulka Štipán

MPK: C01D 9/00

Značky: kovů, dusitanů, způsob, snížení, alkalických, obsahu, taveninách, uhličitanu, směsi, dusičnanu

Text:

...se probublá plynným oxidem dusičitým nebo směsi oxidu dusičitáho a chemicky inertního plynu obsahující 0.1 až 99 mol. s N 02, při teplotě v rozmezi 150 až 4 oo °c.Uvedeným způsobem se uhličitany v tavenině rozloží a vznikají alkalické dusičnany, dusitany a plynný oxid uhličitý, který z taveniny vytěká. Přitom nedochází k podststnější oxidaci dusitanů na dusičnany, takže původní složení solné lázně se nezmění.Délka procesu závisí na...

Způsob přípravy roztoku dusitanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243601

Dátum: 15.05.1987

Autori: Michaleík Rudolf, Šašek Oldoich

MPK: C01B 21/50, C01C 1/28

Značky: roztoku, přípravy, dusitanů, způsob, amonného

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že při přípravě roztoku dusitanu amonného 0 koncentraci 150 až 300 g/l z nitrozních plynů o koncentraci 9 až 13 S objemových kysličníku dusíku za tlaku 0,05 až 0,3 MPa absorpcí v absorpčním roztoku obsahujícím dusitan amonný, hydrogenuhličitan amonný, dusičnan amónný a uhličitan amonný, se absorpce v místě prvotního styku nitrozních plynů s absorpčním roztokem provádí při teplotě 0 až 20 °C a složení...

Způsob biologického zapracování pískových filtrů používaných k odstraňování suspendovaných látek při úpravě pitné vody, pro odstraňování amonných iontů, dusitanů a manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239712

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šrámek Karel

MPK: C02F 1/00

Značky: odstraňování, biologického, zapracování, manganu, suspendovaných, amónnych, vody, pitné, používaných, látek, dusitanů, úpravě, filtru, iontů, způsob, pískových

Text:

...podle vyndlezu o 30 i proti ohloraoi před filtry. Při ton obsah volneho chloru v upravene vodä se vidí a ve vcdovodní síti je etabilnějěí. «Voda o vstupní koncentraci 30 1113.14 železa, 1,4 1113.1- manganu a 2,8 1115.1 amoniaku se předupravila aerací, koagtzlaoí a sedimentací. Nedostatok lqrelíku byl nahrazen ddvkováním chloru, avlak Jen v taková množství, kterć bylo nutne pro vyardžení rozpustných solí železa do nerozpustnd hydroxidové formu...

Způsob diferenčního stanovení dusitanů v odpadních vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 248531

Dátum: 12.02.1987

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 27/44

Značky: způsob, stanovení, dusitanů, odpadních, diferenčního, vodách

Text:

...byla odečtena jeho hodnota. Do grafu na semilogaritmický papír byla vynesena závislost potenciálu v mv na molární koncentraci dusičnanu.Za účelem stanovení dusitenů, to je sumy dusičnanů a dusitanů bylo do suchých 50 ml kádinek odpipetovéno po 20 ml analyzovaného vzorku, případně 5.l 05 M až 5.lO 2 M roztoků dusitanu sodného. Roztoky v kádinkách byly okyselenydněma kapkamizředěné kyseliny sírové a přídaván po kapkáoh za míchání...

Způsob odstraňování uhličitanů z tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234620

Dátum: 01.01.1987

Autor: Sláma Ivo

MPK: C01D 9/16

Značky: odstraňování, způsob, alkalických, uhličitanu, dusičnanu, dusitanů, směsi, tavenín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá obecně do oblasti zabraňování znečištění a nánosu nečistot a konkrétně řeší odstraňování uhličitanů z tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů. Podstata vynálezu spočívá v tom v tom, že se solná tavenina probublává plynnou směsí oxidu dusičitého a kyslíku nebo vzduchu, obsahující 0,1 až 30 mol. % oxidu dusičitého, při teplotě v rozmezí 160 až 400 °C.

Způsob zneškodňování kalírenských odpadů s obsahem dusitanů, dusičnanů, kyanidů a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228882

Dátum: 15.08.1986

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: kyanidů, dusitanů, obsahem, směsi, dusičnanu, kalírenských, způsob, odpadů, jejich, zneškodňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zneškodňování kalírenských odpadů s obsahem dusitanů, dusičnanů, kyanidů a jejich směsí, vyznačený tím, že se kalírenské odpady rozdrtí nebo rozpustí na hustou vodní suspenzi, za stálého míchání se přidá hydroxid vápenatý nebo vápenec nebo jejich směs v množství 10 až 80 % hmotnostních vzhledem k původní hmotnosti odpadů, popřípadě se zahustí uhelným mourem nebo dřevěnými pilinami a přidá se v množství 0,5 % až 10 % hmotnostních do...

Způsob likvidace odpadních popouštěcích solí s obsahem dusitanů, dusičnanu a kyanidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223715

Dátum: 15.04.1986

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír, Zoltán Pavel

Značky: způsob, odpadních, solí, obsahem, likvidace, popouštěcích, dusitanů, dusičnanu, kyanidů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů, dusitanů a kyanidů redukcí dusitanů a dusičnanů síranem železnatým nebo ocelovým obrusným odpadem, které se provádí tak, že se kyanidy po rozpuštění odpadních popouštěcích solí a před redukcí dusitanů a dusičnanů rozloží v rozmezí pH 11 až 13 chlornanem sodným, chlorovým vápnem, formaldehydem nebo manganistanem draselným.

Způsob odstranění uhličitanů z tavenin směsí dusičnanů a dusitanů alkalických kovů a uhličitanových inkrustací z chladičů tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239294

Dátum: 15.05.1985

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: C01D 9/00

Značky: uhličitanových, inkrustací, kovů, alkalických, tavenín, chladičů, odstranění, dusitanů, uhličitanu, dusičnanu, směsi, způsob

Text:

...vynálezu spočivá v tom, že se do taveniny směsi dusičnanů a dusitanů alkalických kovů při teplotě 180-200 °C pridá dvojohroman alkslického kovu v množství ekvivaientnim množství uhličitanu v reaktoru, načež se teplota postupně zvyšuje až na 350 °C.uvedeným postupem se uhličitany rozloži na plynný oxid uhličitý, který z taveniny vytěká. V tavenině vzniká jako produkt reakce alkalioký chroman, který je v použ 1 témmnožatvi v tavenině...

Způsob likvidace odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217583

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zoltán Pavel, Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

Značky: dusičnanu, solí, obsahem, dusitanů, popouštěcích, odpadních, způsob, likvidace

Zhrnutie / Anotácia:

Název vynálezu: Způsob výroby dusíkatých hnojiv z odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů a dusitanů. Obor, kterého se vynález týká: strojírenství, zemědělství. Technický problém, který vynález řeší: využití odpadních popouštěcích solí jako dusíkatého hnojiva. Stručný výklad podstaty vynálezu: v odpadních popouštěcích solích se v aerátoru nebo v oxidační koloně zoxidují toxické dusitany na dusičnany, případně obsažené kyanidy se...