Patenty so značkou «dusíku»

Zapojení hydraulického obvodu pro dodávku dusíku do chladicího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270327

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dobeš Jan, Majer Jiří, Hájek Pavel, Škába Václav

MPK: F25D 3/10

Značky: zapojení, zařízení, chladicího, dusíku, hydraulického, dodávku, obvodů

Text:

...místa a plynnćho duaíku na jedno místo chladioího zařízení.Obr. l představuje základní variantu prevedenia Dvd Devarovy nádoby łjsou vybaveny odběrovými zařízeními, sestdvajícími z hlavice g, tlakové membránová pojistky l, odporověho topnćho töleaa i a hladinomłruí. Odblrovd zařízení jsou pripojene prostřednictvím ryohlospojek i rozvodu kapalného dusíku a ryohlospojek 1 rozvoduplynného dusíku na elektromeohanicky rozvodovy blok g.Potrubí...

Mobilní odpařovač kapalného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269805

Dátum: 14.05.1990

Autori: Prokop Bohumír, Hrdina Augustin, Bureš Vladimír, Kříž Vlastimil, Novotný Oldřich, Dürrer Milan, Dočkal Miloslav, Máčálík Miroslav, Štryncl Vladimír, Novák František, Houdek František, Císař Oldřich

MPK: F28D 7/02, E21D 5/00

Značky: kapalného, dusíku, odparovač, mobilní

Text:

...ještě opatřene komínom 35 pro odvádění spalín do atmosféry.Ponorný olejový hořák 3 se zapaluje zapalovacím plynovým hořákom 5, Palívem pro ponorný olejový hořák 3 je lehký topný olej, přiváděný z tepelné izolované, elektricky vyhřívané nádrže Z potrubím 3. Do nádrže Z je lehký ropný olej doplňován potrubím 3. K rozprášení lehkáho topného oleje v ponorném olejovem hořáku 3 slouží stlačenývzduch. přiváděný potrubím 33 ze zdroje 33. V příkladu...

Způsob čistění surového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269255

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fryček Vladimír, Dolejš Václav, Lederer Jaromír, Martinovič Viktor, Schamberger Jiří, Bittner Bedřich, Hozman Rudolf, Weigner Pavel, Parpel Jan

MPK: B01D 3/14

Značky: dusíku, surového, čištění, způsob

Text:

...množství pro úplnou spotřebu kyslíku na spálení vodíku a vede se při teplotě 50 až 200 °C a zatížení 1 000 až 10 000 11-1 na katalyzátor obsahující 0,2 až 0,6 š hmot. plstmy nebo/s paladia na game-alumině, potom se plyn odvédí ke spotřebě nebo se dočístí na konečný obsah kyslíka o sobě známým způsobem.Při způsobu čištění snrového dusíku podle vynálezu se proud surového dusíku 2 odplynu rektifikeční kolony vede na sání dmychadla, na...

Katalyzátor pro regeneraci plynné směsi na bázi kysličníku uhličitého, dusíku, hellia, která je v laseru a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268887

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrbová Miroslava, Koloušek Vladimír, Gavrilov Petr

MPK: B01J 23/62, H01S 3/223

Značky: hellia, kysličníku, bázi, laseru, způsob, regeneraci, která, uhličitého, přípravy, plynné, směsi, dusíku, katalyzátor

Text:

...části je předmět vynálezu vysvětlen a doložen příklady. Tyto příklady však rozsah vynálezu v žádném případě neomezují. l40 g oxidu ciničitého o zrnitosti 0,5 až 1,0 mm/oxid ciničitý byl připraven v laboratoři srážením chloridu ciničitěho hydroxidem amonným ve vodném prostředí, specifický povrch byl 200 m 2/g/ bylo impregnováno 50 ml roztoku, který obsahoval 1,7 ml kyseliny hexachloroplatičitě /250 g/1/ v destilovsné vodě. Směs byla...

Způsob odstraňování oxidů dusíku z proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268668

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schliebener Claus, Kristof Wolfgang, Linde Gerhard

MPK: B01D 53/36

Značky: proudu, způsob, dusíku, oxidů, odstraňování, plynů

Text:

...řaäení přináší možnost rozdělit proud plynu doněkolika dílčích proudů, které jsou oddělaně přiváděny do vrstev katalyzátoru. Toznamená, že~plyn~může být rozäělen jak do vzájemné rovnoběžných dílčích proudú a v této formě může procházet vrstvami katalyzátoru, tak také může být do vrstev přiváděn po~ stupně.Kromě toho je možné rovněž měnit smer proudu plynu ve výměnícíeh tepla v oblasti katalyzátoru nebo mezi výměníkem tepla a katalyzátorem....

Způsob odběru vojtěšky, odolné kořenovým hnilobám, se zvýšenou fixací dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266477

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kovalenko Nikolaj, Krivčenko Vladimir

MPK: A01H 1/04

Značky: odběru, odolné, zvýšenou, dusíku, způsob, kořenovým, fixaci, vojtěšky, hnilobám

Text:

...no nnemneny ąBuy He ornnqammca or maxux me pacmennň, nmpamenumx őes HHÓÉKĽHĚ.Hpenaraeuň cnocoö noanonxem ononpeménno Bmnennwb nHHunnmuepuu, ycwoäuunoñ K Kopnenmu rmnnam H oönanammeň noauenuoň cnocóőHocTbm K Quxcauuu asc Ta sa cqer MHOPOKpaTHOPO ynenuqennn qncna Knyőénbxon öaxrepnü na Kopuesoů3 T 0 unser öonnmoéHapoHoxosxñcTBenHoesnaqenne, Tax xax naer Bosmom HÓCTL HOBHmaTb nnonóponue noqnu sa cuer önonornqecxoro asara Knyöennxonux őaxrepnů H...

Zariadenie na zmrazovanie a tepelné spracovanie súčiastok při nízkych teplotách v tekutom dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266267

Dátum: 13.12.1989

Autor: Rolinec Štefan

MPK: F17C 3/08

Značky: zariadenie, tekutom, dusíku, zmrazovanie, súčiastok, teplotách, spracovanie, tepelně, nízkých

Text:

...hlave 2 tak,hým k regulátoru tlaku Zł spojeneho2 utesneno Dolný koniec vývodnej trubky2 je vyústený v Dewarove 2 ná s trojcestným ventilom gg, kt do vzduchovej medzery 33 a dru Činnost trojcestného ventilu gg je spojenskrinkou gł. S horným koncom vývodnej trubky Ä je prostrednictvom matice 1 vstupnej trubkeQ, ktorej druhý koniec je prostredníctvom matice 31 pripojený ku a gl sú izolované teflexovými objímkami (na výkrese...

Způsob výroby amoniaku z dusíku a vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266207

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gdalin Semen, Černjakov Josif, Rumjancev Ivan, Novickij Eduard, Krotov Leonid

MPK: C01C 1/04

Značky: dusíku, amoniaku, vodíku, výroby, způsob

Text:

...3 a. AMMaqHuñ Koneucarnocne-cenapaun nocwynaer B rasooTnennTenb 4, rue H 3 mnxoro aunaxa Banana mwcs pacrnopenuue B nem aprou, Meŕaa, a 3 oT, nonopou, a raxme raaooópasubm.aMmmaK - raK uasbnnaemie Taxxonwe rastu. Oróop Lmpxynnnnouuoro rasa nponsv sonar nocne nepnnquoň cenapaun aMMaKa(ToqKa a). Owönpaeumň ras(37 rue. HM/uac, unn 2,5-oőmero nowoa) poccehupymr no aanenna 40 aTM,cnemnnamr c ranxonmu rasauu (3 THC. HM/uac). Honyqennym cuecb...

Zařízení ke stanovení obsahu síry popřípadě dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265909

Dátum: 14.11.1989

Autori: Opekar František, Polák Jaroslav, Langmaier Jan

MPK: G01N 27/26

Značky: dusíku, stanovení, obsahu, zařízení, síry, popřípadě

Text:

...propojeny přes potenciostat8 na vyhodnocovací zařízení g. Do přívodu g může být popřípadě zařazena kolona 1 s oxidačnístanovení obsahu síry ve vzorku organické látky s použitím zařízení podle vynálezu yrolysní produkty tohoto vzorku přivádějí k nepokovenému povrchu é detekční elektrody Q, nejčastěji pozlacené polyelektrolytu 3, kterým je napříkladse provádí tak, že se plynné p jednostranné pokovené polymerní membránov tetrafluorethylenové...

Způsob stanovení množství dusíku a/nebo uhlíku v oceli nebo slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264859

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tůma Hanuš, Cíznerová Miroslava

MPK: G01N 33/20

Značky: množství, dusíku, oceli, uhlíku, způsob, stanovení, slitinách

Text:

...dusíku, metanu, příp. oxidu uhelnatého.Z výsledků průběžně po celou dobu tepelného rozkladu zaznamenávaných se obsah hledaného plynu, tedy celkové množství plynu uvolněného z izolátu, určí grafickým zpracováním výšky píků v závislosti na teplotě a integrací plochy tohoto záznamu. Porovnáním výsledků se známým vzorkem čisté fáze lze pak určit, z jaké fáze se plyn uvolňuje. Identifikace jednotlivých fází se provádí podle určité, pro fázi...

Cytokininový, membránově aktivní prostředek ke zvýšení rostlinné produktivity, obsahu bílkovinového dusíku a přijímání aniontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264313

Dátum: 12.07.1989

Autori: Márton József, Szarvas Tibor, Horváth László, Eifert József, Szabó Ildiko, Virányi Sándor, Poszár Béla, Šimon Peter, Nagy József, Keserü József, Koppány Enikó, Dombay Zsolt, Bódi Tibor, Grega Erzsébet

MPK: A01N 43/52

Značky: přijímání, aktivní, prostředek, dusíku, bílkovinového, aniontů, zvýšení, produktivity, rostlinné, cytokininový, obsahu, membránové

Text:

...deriváty byly dosud připraveny jen v laboratoři v nepatrných množstvích. Přes mnohoslibné pokusné výsledky se cytokininů pro jejich vysoké výrobní náklady v praxi dosud nepoužívá. Mezi četnými známými látkami zpomalujícími růst není ani jedna s cytochininovým působením. známé prostředky nemají cytochininové působení, takže se od nich ani cytoohininové působení neočekává.Při výzkumu zvyšování rostlinného růstu, produktivity a množství...

Způsob zpracování recyklovaných kysličníků dusíku při výrobě koncentrované kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 263974

Dátum: 12.05.1989

Autori: Řezníček Alois, Rychna Stanislav

MPK: C01B 21/40

Značky: výrobe, dusíku, recyklovaných, kysličníku, kyseliny, dusičné, způsob, zpracování, koncentrované

Text:

...iplynu na požadovan-ou hodnotu.Způsob zpracovšní recyklovaných kysličníků dusíku podle vynsílezu má tyto výhody,- uspoří se energie, vložená do komprese nitr-osního plynu, nebof se komprimuje až desetinásobně menší množství proti současnému stavuA uspoří se energie, vložená do chlazení nitrosuího plynu v oxídační a vypírací části zařízení, protože je vraceno poměrně malé množství vysoce koncentrovaný-ch a již prooxidovaných...

Zařízení pro stanovení nekovových prvků zejména dusíku v oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 262993

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malaník Karel, Vaníček Miloš

MPK: G01N 5/00

Značky: prvků, nekovových, dusíku, zařízení, stanovení, oceli, zejména

Text:

...stavu a na obr. 2 půdorysný řez kompletní sestavené pícky.Zařízení podle vynálezu je tvořeno váloovou pracovní nádobou 1 opatřenou dnem g a zábrusovým hrdlem 2, které se vkládá do nosného víka 3 pomocí středového zábrusovéno otvoru Ž. Nosné víko A je opatřeno chladícím pláštěm Q a pevně zabudovanou termočlánkovou utrubicí Z se zataveným konoem a otvorem § pro vkládání termočlánků. Souběžně s termočlánkovou trubicí 1 je v nosném víku 1 pevně...

Způsob výroby tlakového dusíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261791

Dátum: 10.02.1989

Autori: Chrz Václav, Jirsa Jan, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: dusíku, zařízení, výroby, způsob, tohoto, způsobu, tlakového, provádění

Text:

...sacím pntrubím 3. stlačuje jej na tlak 800 kPa. Po oehlazení ve výparníkug chladící jednotky na -2 C je vzduch adsorpčnä zbaven vody a kysličníku uhličitého v čistící adsorpční stanici v levém adeorbéru 3. Vzduch zbavený nećistot je veden do vlastního nízkoteplotního bloku. Nejprve se ochlazuje v hlavních výměnících § na teplotu blízkou teplote zkapalnění. Pak je dělen v rektifikační koloně 1 jednostupňovou rektifikscí. V hlavě kolony 1 vzniká...

Způsob výroby tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261790

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav, Jirsa Jan

MPK: B01D 3/32

Značky: výroby, tlakového, způsob, dusíku

Text:

...v kapalném stavu.zjednodušene technologické schéma pfíkladného postupu výroby tlakového dusíku jadnostup ñovou nízkoteplotní rektitikaoí podle vyndlezu je na obrázku. Jde o výrobu dusíku o čistotě 99.999 | N 2 a tlaku 800 kPa. směa dělená rektifikací je v tomto případě vzduch. Vzduch se odebírd 2 atmolléry a sacím potrubim g se vede do zdkladního komprenoru ł. V základním kompreIoru l se vzduch atlačuje na tlak 775 kPa. následuje ochlazeni...

Zařízení k výrobě tlakového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261114

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Chrz Václav

MPK: B01D 3/32

Značky: tlakového, výrobe, zařízení, dusíku

Text:

...podle vynálezu je to, že umožňuje jednoduchým způsobem přímo využít práci odebíranou v expianzní turbíně k dodatečně kompresí vzduchu určeného k dělení. zapojení brzdicího kompresoru mezi vzduchový kompresor .a adsorpční čistící stanici umožňuje snížit di 4menze .ads-orbérů, neboť adsorpce pr-obíhá ze vyššího tlaku. Expanzní turbína, která tvoří s brzdicím kompresorem jediné solustrojí na společném hřídeli je investičné lacínější než...

Ručný dávkovač tekutého dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259553

Dátum: 17.10.1988

Autor: Poláček Milan

MPK: F25D 3/10

Značky: tekutého, dusíku, ručný, dávkovač

Text:

...je pripevnená zátka pre uzatvorenie otvoru v tryske.Vyšší účinok vynálezu spočíva v mo.bilnosti, oproti dostal známym stabilným zariadeniam, čo umožňuje rozvinúť a použiť nové metódy v elektrotechnick-om priemysle najmä pri rýchlom vytriedení tepelne závislých súčiastok, pripadne pri lokalizácií občas 4ných porúch, ktoré sa v elektronických obvodoch niekedy vyskytujú.Na obr. 1 je znázornený ručný dávkovač tekutého dusíka V rozloženom stave....

Způsob detoxikace dusíku nebo vodíku nebo vzácných plynů nebo oxidu uhličitého nebo jiných vzájemných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259456

Dátum: 17.10.1988

Autori: Škuta Dušan, Tesařík Pavel, Smrček Jaromír

MPK: B01D 53/04

Značky: směsi, vodíku, jiných, vzájemných, uhličitého, dusíku, způsob, plynů, detoxikace, oxidů, vzácných

Text:

...křemičitý. Sloučeninami mědi jsou oxid mědnaty, chroman měčnatý neho komplexní chroman mědnatý obsahující jako ligandy amoniak nebo skupiny -OH a -NH 2. Sloučeniny mědi jsou vysráženy na povrchu qranulí pevného nosiče. Koncentrace Cu 2 je 3,5 8 až 11 1. Sorpční lože obsahuje vždy jako poslední vrstvu oxidační sorbent.významnou vlastností uvedené soustavy je schopnost odstranit prakticky Veškerý obsah toxické složky, a to za nepřístupností...

Způsob separace přebytečného dusíku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258327

Dátum: 16.08.1988

Autori: Vinš Luděk, Mikulec Jan

MPK: F25J 3/00

Značky: separace, tohoto, způsobu, provádění, způsob, zařízení, dusíku, přebytečného

Text:

...výměníku tepta jev teplejši části spojen potrubim se vstupem.do expanzní turbiny, a druhý trubkový proštor jo ve studenějši části spojen potrubia s výstupom expanzní turbiný.Zařízení tohoto provedení podle vynálezu nůže být doplněno prací kolonou umištěnou pod trimedíovým výměníkem tepla,která je propojéna s jeho mezitrubkovým prostorem, přičemž. přtvodní potrubí z mezítrubkového prostoru čtyřmedíového výměníku tepla je spojéno se...

Způsob zkujňování oceli plynným kyslíkem s proměnným obsahem dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243953

Dátum: 01.07.1988

Autori: Doskoeil Zdenik, Plšková Alena

MPK: C21C 5/04

Značky: proměnným, oceli, obsahem, zkujňování, kyslíkem, způsob, dusíku, plynným

Text:

...média o proměnném obsahu dusíka při výrobě oceli, například v tandemových pecích,umožnuje řešit případné disproporce mezi výrobními možnostmi kyslíkáren dodávkami kyslíka o vysoké čistotě s potrebami ocelářskýoh pecí. Navíc výroba kyslíka o nižší čistotě je energeticky výhodná, pokud lze tohoto kyslíka účinně metalurgicky využít. Rovněž lze očekávat při použití kyslíka o nižší čistotě i menší vývin hnědých dýmů příznivě ovlivněný...

Způsob kalibrace analyzátorů pro stanovení kyslíku a dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257512

Dátum: 16.05.1988

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 21/27

Značky: kalibrace, analyzátorů, způsob, kyslíku, dusíku, stanovení

Text:

...s ověřeným nízkym obsahom kyslíku a dusíku, nejlépe menším než 10 ppm.Výzkumem chování systému alkalický dusičnan-kovový nosič-grafit za vysokých teplot v inertní atmosféře, tj. za reakčních podmínek obvyklých V používaných analyzátcrech, bylo metodou kvadrupôlové hmotnostní spektrometrie zjištěno, že redukce dusičnanu probíhá kvantitativně, přičemž jedinými plýnnými reakčnímí produkty obsahujícími kyslík a dusík jsou oxid uhelnatý,resp....

Ústoj pro stanovení oxidů dusíku v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 244291

Dátum: 01.05.1988

Autori: Turek Ivan, Eáp Ivo

MPK: C01B 21/20

Značky: dusíku, stanovení, ovzduší, ústoj, oxidů

Text:

...jen velmi pomalu oxídujídłoztok peroxidu vodíku je též v alkalickém prostředí nestâlýoPoužítí samotného roztoku peroxidu vodíku k absorpci a oxidaci oxidu dusíku je pouze kompromísem mezi vąřhodami a nevýhodami roztoku zředěné kyseliny sírová s roztoku ąydroxídu sodnéłíoastanoveni ausičnanů dusičnsnorou iontově selektivni e 1 ek~ trodou v uvedených roztocích vyžaduje jejich předchozí úpravu»/Křížek J. Chemicü průmysl łšg 558 /1966/3 Valentová...

Způsob stanovení organicky vázaného dusíku a zařízení ke stanovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256969

Dátum: 15.04.1988

Autori: Churáček Jaroslav, Bulušek Jaroslav, Prokeš Bořivoj

MPK: G01N 31/00

Značky: organicky, zařízení, způsob, stanovení, dusíku, vázaného

Text:

...délky vrstvy, a tím je aparatura připravena k sériovému použití. Takto připravený katalyzátor neobsahuje žádný zbytkový dusík a přitom se zachovává jeho dlouhá životnost. Unášení mikročástic oxidu hořečnatého do absorpčního roztoku se zabráni zařazením odlučovacínádobky před absorpční nádobku.Aplikace metodiky ke stanovení stopových množství dusíku (max. 2- hmot.) bezpodmínečněk vyžaduje zařazení čističe vodíku, který je tvořen jednak...

Způsob výroby dusíku nízkoteplotní rektifikací směsi, obsahující kyslík, dusík a argon, obvykle vzduchu, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chrz Václav, Holub Josef

MPK: B01D 3/14

Značky: obsahující, obvykle, kyslík, výroby, způsobu, argon, provádění, způsob, dusík, směsi, rektifikací, nízkoteplotní, vzduchu, dusíku, tohoto, zařízení

Text:

...prostorem gg zkapalňovacího výměníku 3, kde se ochlazuje nízkotlakou odpadní frakcí, pak přes potrubí lg vstupu kolony do paty kolony 5. Druhý proud prochází včtví li nejprve do druhého prostoru gg hlavního výměníku l, kde je ochlazován nízkotlakou odpadní frakcí, dále druhým spojovacím potrubím li a druhým prostorem gg studeného výměníku í, kde se ochlazuje dusíkem a středotlakou odpadní frakcí, pak rovněž přes potrubí lg vstupu kolony...

Prostředek pro zachování dusíku v půdě

Načítavanie...

Číslo patentu: 255886

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rogers Richard, Arndt Kim, Mccormick Ronald

MPK: A01N 43/56

Značky: půdě, prostředek, dusíku, zachování

Text:

...amoniak, vodný roztok amoniaku, anorganické amonné soli, jako jsou fosforečnany amonné, dusičnan amonný a síran amonný, amonné soli organických kyselín, močovinu, kyanamid, dusičnan quanidinu, dikyandiamid, thiomočovinu, sloučeniny na bázi močoviny a jiná organické strojená hnojiva obsahující dusík, jakož i směsi proteínu, živočíšne moučky, zelený hnůj, rybí výrobky, zbytky zemědělských plodín a jiné materiály známe jako zdroje amoniových...

Podtlakový vyvíječ plynného dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242576

Dátum: 01.03.1988

Autor: Bruna Ladislav

MPK: B01J 7/00

Značky: vyvíječ, dusíku, plynného, podtlakový

Text:

...je v kterénkoliv okamžiku k dispozici,zařízení není třeba konstruovat jako tlakové a umožňuje značnou úsporu kapalného dusíku za provozu snížsníu jeho odporu na nezbytnou níru. Podtlakový vyvíječ je možná nasadit přímo na Dewarovu nádobu, ktera ná nininální odpar a dostatečnou,předem určenou, zásobu kapalného dusíka.vynález blíle objasní přilolený výkres, na kterém je v osověn řezu naznačen příklad provedení podtlakovóho vyvíjeěe.Podtlakový...

Způsob výroby kyslíku nebo dusíku o proměnném průtoku nízkoteplotním dělením vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254251

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Borovička Josef

MPK: G05D 21/02, B01D 57/00

Značky: proměnném, kyslíku, zařízení, průtoku, delením, vzduchu, dusíku, způsob, výroby, provádění, nízkoteplotním

Text:

...kompresoru 1 poháněného asynchronním elektromotorem Q, čistíoího bloku gg a z nízkoteplotního bloku 35 pro dělení vzduchu. Nízkoteplotní blok gg se skládá z hlavního výměníku ll, z tlakové kolohy lg, z podchlazujícího výměníku gg, vařáku - kondenzátoru lg a z expansní turbiny ll. Hlavní aparáty čistícího bloku 3 jsou adsorbéry lg, lg a elektroohřívač ll.je prnpojen přes chladič 2, odlučovač lg, jeden z adsorbérů lg, ll a hlavní výměník...

Zařízení pro odběr kapalného a/nebo plynného dusíku z Dewarových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 241639

Dátum: 01.01.1988

Autori: Lange Peter Michael, Baker Stephen Richard

MPK: F25D 3/10

Značky: dusíku, dewarových, plynného, zařízení, kapalného, odber, nádob

Text:

...z tvrzené tkaniny připevněna hlavice 3 odbčrového zařízení, vyrobená z tvrzené skelné tkaniny a opatřená tepelně izolačním pláštěm 3 z pěněného polyatyrenu. Do hlavice 3 je vlepena trubka Ž z tvrzeného papíru, kterou je přetlakem plynu nad hladinou vytlačována kapalina z nádoby. Na spodním koncitéto trubky je upevněno topné těleso Q, tvořené cívkou z odpo- 3 241 639 rového drátu, navinutou na tělese vyrobeném z polytetrafluoretylénu,...

Způsob stanovení obsahu a vazby kyslíku, dusíku a uhlíku řízeným termickým rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253102

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G05D 23/00, G01N 25/36

Značky: uhlíku, obsahu, řízeným, způsob, termickým, dusíku, stanovení, rozkladem, kyslíku, väzby

Text:

...mají některé technické nevýhody,které omezují jejich použitelnost jen na analýzu jednoduchých typů oxidických, nitridických nebo karbidických fází a sloučenin. Kupříkladu při lineárním ohřevu vzorku nelze rozlišit dvě nebo více fází s blízkými teplotami rozkladu a nesprávne výsledky se získávají i v tom případě, jsou-li analyzované fáze přítomny ve větším množství nebo když rychlost rozkladné reakce je nízká.Uvedené nedostatky odstraňuje...

Způsob stanovení dusíku Kjehldalovou metodou v materiálech obsahujících sloučeniny dusíku s kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245671

Dátum: 15.09.1987

Autor: Pišoft Václav

MPK: G01N 31/16

Značky: stanovení, dusíku, kjehldalovou, sloučeniny, způsob, metodou, materiálech, obsahujících

Text:

...s hydroxidem sodmfm (S. Pappalardo Cim. et industr. /Mílano/ 46 (1964) nebo líthnym (S. V. Savčíllo a kol. Vysokotempsraturnyje něorg. sojediněnija, Haukova Dumka Kijev (1965) 395).Jak bylo uvedene, zmíněné postupy jsou však náročné na potřsbnou pracovní dobu nebo jsou málo spolehlivá s hlediska kvantity, popříp. mnohdy jsou obtížné reprodukovatelné.Uvedené nedostatky so nsprojevují při postupu podle tohoto vynálezu, jehož předmětem je...

Potrubní výměník tepla pro ohřev dusíku z kyslíkového dělícího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241799

Dátum: 10.08.1987

Autori: Pajgrt Jan, Novák Jioí

MPK: F28D 7/10

Značky: dusíku, prístroje, dělícího, tepla, kyslíkového, potrubní, ohrev, výměník

Text:

...na vnějším povrchu kyslíkového tlekovéno potrubí jsou střídave pŕipevneny příčné segmenty tvaru mezikruží. . AVýhodou potrubniho výměníku tepla podľa vynelezu je..ze pro ohřev dusíku neni nutno používat perni ohříváky. Rovněž je výhodou jednoduchá konstrukcevýměniku, kteráumožňuje odběr tepla bez dynemických změn smeru nebo zvýšení odporu průtoku~kyal 1 ku.Na přiloženém výkreau je znázorneno přłkladné orovedenipotrubního výměníku...

Způsob stanovení dusíku v látkách na bázi nitridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240141

Dátum: 15.06.1987

Autor: Múeková Marta

MPK: G01N 31/16

Značky: bázi, stanovení, dusíku, způsob, látkach, nitridů

Text:

...ky-seliny o známém titru a nespotřebovaná kyselina se títruje zpět alkalickým hydroxidem. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se 10 až 140 mg rozmělně.ného vzorku vpraví do korozivzdorného au toklávu, přidají se 2 až E ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové, popřípadě s příměsí 0,2 až 4 ml kyseliny sírové zředěné 11 a/nebo kyseliny fosforečné, chlorovo díkové, chloristé, popřípadě 20- až 30peroxidu vodíku, nato se autokláv...

Způsob současného odstraňování oxidů dusíku a oxidů síry z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251098

Dátum: 11.06.1987

Autori: Wirth Johann, Storp Klaus

MPK: B01D 53/36

Značky: síry, plynů, dusíku, odstraňování, způsob, oxidů, současného

Text:

...i o směs, sestávající z oxidu hlinitého, na kterém jsou naadsorbovány sloučenlny dusíku a z aktivního uhlí, na kterém je naadsorbováno kyselina sírová,se dostává pri regenervaci nejdříve do první redukční zóny li, do níž se vedením 7 přivádí redukční plyn, obsahující síru, například sirovodík H 2 S. Teploty v prvni redukční zóně 6 se obvykle pohybují v rozmezí 100 až 300 °C, přičemž z kyseliny sírove vzniká elementárni síra a ze sloučenln...

Způsob čištění odpadních plynů za současného odstraňování oxidů dusíku a oxidů síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 251070

Dátum: 11.06.1987

Autori: Morsing Per, Donnelly James, Veltman Preston, Felsvang Karsten

MPK: B01D 53/34

Značky: dusíku, čištění, odstraňování, plynů, síry, odpadních, oxidů, současného, způsob

Text:

...ukázaly, že uspokojivé odstranění oxidů dusíkn bylo při tomto postupu dosaženo jen v těch případech, kdy byl přituomen alespoň jeden mol oxidu siřičitého na každé tři moly oxindů dusíku, což po praktické stránce znamená, že v případě,kdy se postup podle vynalezu aplikuje nadosud používané desulfurační postupy poą dle dosavadního stavu techniky, je nutno dát pozor na to, aby se při předcházející desulfuraci oeodstranil příliš velký podíl...

Způsob biologické eliminace organického znečištění a anorganických forem dusíku z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251022

Dátum: 11.06.1987

Autori: Čech Svätopluk, Grau Petr, Wanner Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: způsob, forem, anorganických, biologické, organického, znečištění, dusíku, eliminace, odpadních

Text:

...které jsou udržovány ve vznosu tlakovým vzduchem, použitým jako zdroj kyslíku pro funkční polykulturu, a ktoré vytvéřejí anoxické prostředí pro souběžnou denitrifikaci.Přednost způsobu biologické eliminace orgsnického zneöištění a anorganických forem dusíku z odpedních vod podle vynélezu spočívá v tom, že procesy esimilace orgnického znečišténí, biologieké nitrifikace a denitritikaoe probíhají souběžně v jednom reaktoru, čímž odpadá...