Patenty so značkou «dusíkatých»

Mikrobiologický spôsob hydroxylácie dusíkatých heterocyklických karboxylových kyselín, mikroorganizmy Ki101 DSM 6920 a dusíkaté hydroxyheterocyklické karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279322

Dátum: 07.10.1998

Autori: Tinschert Andreas Biológ, Kiener Andreas, Heinzmann Klaus, Tschech Andreas

MPK: C07D 213/80, C07D 241/24, C12N 1/20...

Značky: mikrobiologický, mikroorganizmy, karboxylových, dusíkatých, heterocyklických, spôsob, kyseliny, hydroxyheterocyklické, kyselin, karboxylové, ki101, dusíkaté, hydroxylácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového mikrobiologického spôsobu prípravy dusíkatých hydroxyheterocyklických karboxylových kyselín alebo ich rozpustných solí všeobecného vzorca (I). Východiskovou látkou sú dusíkaté heterocyklické karboxylové kyseliny. Vynález sa ďalej týka nových, na spôsob prípravy vhodných mikroorganizmov.

Způsob hydrogenolýzy dusíkatých a sirných derivátů uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269575

Dátum: 11.04.1990

Autori: Klempa Vladimír, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/08

Značky: sirných, dusíkatých, derivátů, uhlovodíku, hydrogenolýzy, způsob

Text:

...některá z dvojíc kovů, výhodné molybdenu a niklu. Účinné desulrurace a denitrogenace se dosahuje zvláětě se surovinou, která obsahuje do 40 5 hmot. cykland a aromátů a neobsahuje více než 1 S hmot. olefind.Rozboren způsobu podle vynálezu lze stanovit význačnć rysy, zo kterých předev sía vyplýva vztah meli kvalitou katalyaatoru, reakční teplotou a úrovní desulruracea danitrogenace. částečně sycený katalyaator znamená, že část kovů se přidává...

Způsob výroby dusíkatých heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266332

Dátum: 13.12.1989

Autor: Franzmann Karl

MPK: C07D 217/04, A61K 31/47

Značky: dusíkatých, heterocyklických, výroby, sloučenin, způsob

Text:

...skupina a s výhodouznačí atom vodíku nebo methylovou skupinu. R 5 b je s výhodou atom vodíku neho methylová skupina.R 63 a Rsb značí výhodné atom vodíku nebo C 1 Aa 1 ky 1 ovou skupinu.R 7 je s výhodou atom vodiku a R 8 je s výhodou atom vodíku, fluoru, chloru, bromu nebo methyłová skupina.Jestliže R 11 značí monooykllcký, bícyklícký, trlcyklioký nebo tatracyklický kruhovýsystém, pak je tento systém bud nasycený, částečně nasycený nebo...

Způsob výroby dusíkatých arylmethoxythiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264298

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rovenszky Franz, Schrör Karsten, Ferber Hubert Peter, Binder Dieter

MPK: C07D 409/02, C07O 333/32

Značky: arylmethoxythiofenových, dusíkatých, způsob, derivátů, výroby

Text:

...pro enterälní nebo parenterální podání. Ide o z farmaceutického hlediska přijatelné organické nebo íanorganické nosiče, jako jsou například voda, želatina, arabské guma,mléčný cukr, škrob, stearan hořečnatý, mastek, rostlinné oleje, polyalkylenglykoly, vaselina a podobne. Farmaceutické prostředky mohou mít pevnou formu, jako například tablety, dražé, čípky nebo kapsle nebo kapalnou formu, například roztoky, suspenze nebo emulze. Tyto...

Způsob výroby dusíkatých arylmethoxythiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264287

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rovenszky Franz, Schrör Karsten, Ferber Hubert Peter, Binder Dieter

MPK: C07D 333/32, C07D 409/02

Značky: arylmethoxythiofenových, derivátů, dusíkatých, způsob, výroby

Text:

...hnedého oleje, který se rozpustí V methanoltl a pak se smísí s přebytkem methanolnového r-oztolku kyseliny chlorovodíkoavé. Rak se směs odpaří a odparek se nechá překrystalovat z methan-olu.Takto zskaný krystalícký produkt se dělí mezi nasycený vodný roztok hydrnogenuhličitanu s-odněho a methylenchlorid, vodná fáze se ještě dvakrát extrahuje methylenchloridem, organické fáze se sliji, vysuší se síranem sodným, ztlltrují a odpaří. Odparek...

Zařízení pro stanovení dusičnanů, dusitanů a jiných dusíkatých sloučenin v roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263402

Dátum: 11.04.1989

Autori: Černý Ivan, Rott Robert, Král Antonín, Matoušek Stanislav

MPK: G01N 27/10

Značky: dusitanů, dusíkatých, stanovení, sloučenin, dusičnanu, zařízení, jiných, roztocích

Text:

...roznývání vyplevoveneho oxidu duenatćho z reakčního sektoru a podetetnä zryohluje analýzu, protože odstraňuje zložítou unípulací pri výačnč vzorku, která .je náročná Jak na zručnoet, tak ne čo. llíníailní doba analýzy pri normální obeluze Je 25 az so .zą, což zmenená dve až čtyři analýzy za hodinu. U zařízení podle výndlezu ee manuální obsluha redukuje m nietřik malého množství vzorku (0,2 až 1,0 al) ínjekční etŕílnačkou do reekčního...

Způsob odstraňování dusíkatých látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261605

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hladký Václav, Bučko Zdeněk, Jindřich Luboš, Hromada Vladimír

MPK: C02F 3/14

Značky: amoniakálního, zplyňování, látek, odstraňování, tlakového, dusíkatých, průmyslových, způsob, uhlí, odpadních

Text:

...vyřešit způsobem podle tohoto vynálezu. Podstatou vynálezu je způsob odstraňovaní dusíkatýclí látek amoniakálního typu z průmyslových odpadních vod tlakového zplyňováíií uhlí, vyznačený tím, že směs duSíkatých látek a jejich oxidovaných forem se ve směsi částečně vyčištěne vody vzniklé recyklací z oxické a dosazovací nádrže o velikosti recyklu 0,5 - 1,5 a původní vody se nejdříve denitrifikuje směsnou kulturou denitrifikačních...

Amidy dusíkatých derivátov polyfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256745

Dátum: 15.04.1988

Autori: Martišovič Jozef, Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C07C 103/30, C03C 25/02

Značky: polyfenolov, amidy, dusíkatých, derivátov

Text:

...zmiešaním živice s kyselinou bud tesne po ukončení syntézy, alebo pred ich aplíkačným použitím.vynález je dalej objasnený formou príkladov, v ktorých zloženie je uvádzané v hmotnostnej koncentrácii.Do sklenenej banky, opatrenej miešadlom,spätným chiadíčom, kontaktným teplomerom a oddelovacím lievikom sa predložilo 100 g epoxidovej živice na báze dianu o priemernej molekulovej hmotnosti 380, 27,7 g dietanolamínna 127,7 g etylalkoh-olu....

Amidy dusíkatých derivátov polyfenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256744

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Martišovič Jozef, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02, C07C 103/30

Značky: dusíkatých, derivátov, polyfenolov, amidy

Text:

...skupin.V prípade potreby je možné syntézu uskutočňovať aj v prostredí organických riadidiel, pričom najväčší význam majú alk-oholy a éteralkoholy ako etylalkohol, etylénglykolmonoetyléter. Prípravu solí vo vode rozpustných kyselín, či už minerálnych alebo organických je možné uskutočniť jednoduchým zmiešaním živice s kyselín-ou buď tesne po ukončení syntézy, alebo pred ich aplikačným použitím, za vzniku emulzií až roztokov vo vode.Vynález je...

Způsob čištění odpadních vod aktivačním procesem při současném odstraňování organického znečištění, dusíkatých látek a fosforečnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254513

Dátum: 15.01.1988

Autori: Grau Petr, Wanner Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: dusíkatých, aktivačním, látek, znečištění, fosforečnanu, procesem, čištění, způsob, současném, odstraňování, organického, odpadních

Text:

...je, že zvláště při nízkých poměrech crganického znečištění a dusíkatých látek (BSK 5 NCelk) je dosahováno lepšího využití organických látek pro denitrifikaci a tím hluhšího odstranění organických látek z vody. To je dáno tím, že do anoxické zóny je přiváděna část odpadní vody, která neprošla anaerobní zónou,v níž by došlo k akumulaci organických látek do buněk bakterií majícich schopnost polymerizace a depolymerizace fosforečnanů, přičemž...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem organických a dusíkatých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253810

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hlavicová Marie, Wanner Jiří, Rak Miloš, Žák Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: organických, způsob, látek, obsahem, dusíkatých, odpadních, čištění

Text:

...a Nitrobacter a denitrifikační baktérie rodu Bacillus a Achromobacter.Uspořádání řešení je v postupném sladu, jak je patrné z výkresu, ve kterém ve stupni l probíhá asimilace organického uhlíku a mineralizace organického dusíku, ve stupni 3 nitrifikace amoniakálního dusíku na dusitany nebo dusičnany, přičemž oba procesy nejsou ostłe ohraničeny a lze je vzájemné spojovat. Dále prochází směs odpadní vody a funkční polykultury anoxickým...

Způsob biologického aktivačního čištění odpadních vod s obsahem dusikatých látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239007

Dátum: 01.11.1987

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk

MPK: C02F 3/12

Značky: tohoto, odpadních, provádění, aktivačního, čištění, látek, zařízení, způsobu, obsahem, biologického, způsob, dusíkatých

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká biologického aktivačního čištění odpadních vod s obsahem dusíkatých látek v režimu nízkozatěžovaného kalu se současnou nitrifikací organického dusíku a amoniaku na dusičnany a s použitím fluidní filtrace a dále zařízeni k provádění tohoto způsobu. Vyznačuje se tím, že odpadní voda po aktivačním čištění s přísunem kyslíku nebo po střídavém aktivačním čištění bez přísunu kyslíku a s přísunem kyslíku se dočišťuje v průběhu fluidní...

Způsob stanovení dusíkatých zásad ve vodách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237054

Dátum: 01.10.1987

Autori: Novrocík Jan, Palacká Danuše, Novrocíková Marta

MPK: G01N 30/02

Značky: způsob, zásad, dusíkatých, stanovení, vodách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob stanovení dusíkatých zásad ve vodách, obsahujících tyto látky v koncentracích do 10-2 g. l-1 za současné přítomnosti aromatických a alifatických uhlovodíků, fenolů a jejich degradačních produktů, chromatografickou analýzou. Jeho podstatou je, že se vzorek analyzované vody okyselí minerální kyselinou rozpustnou ve vodě do pH = 2 a nechá se protéci objemovou rychlostí 1,0 až 4,0 . 10-8 m3.s-1 přes systém sériově zapojených...

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 222090

Dátum: 15.07.1985

Autori: Štaudnerová Anna, Maňásek Zdeněk, Mikulášová Darina, Rattay Vladimír, Citovický Pavol, Mejzlík Jiří, Durmis Július, Kizlink Juraj, Fančovič Karol, Majer Josef, Chrástová Viera

Značky: nízkomolekulárnych, dusíkatých, látok, spôsob, fixácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie nízkomolekulárnych dusíkatých látok obsahujúcich substituovateľné atómy dusíka, zvolených zo súboru zahrňujúceho amoniak, aminozlúčeniny obsahujúce 1 až 2 primárne a/alebo sekundárne aminoskupiny viazané k alifatickému reťazcu s počtom uhlíkových atómov 1 až 18, aromatické primárne alebo sekundárne amíny a alkylované deriváty piperidínu alebo piperazínu, na polypropylén, polyetylén alebo polyvinylchlorid modifikovaný naočkovaním...