Patenty so značkou «dusíkaté»

Dusikaté heterocyklické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21011

Dátum: 14.11.2008

Autori: Bourke David Gerard, Feutrill John Thomas, Kling Marcel Robert, Burns Christopher John, Cuzzupe Anthony Nicholas, Nero Tracy Leah

MPK: A61P 11/06, A61K 31/5377, A61K 31/519...

Značky: zlúčeniny, heterocyklické, dusíkaté

Text:

...1, tak JAK 2 budú užitočné v liečení rakovín zahŕňajúcich mnohopočetný myelóm,rakovinu prostaty, prsníka a pľúc, Hodgkinov lymfóm, chronickú lymfocytárnu leukémiu B-buniek, metastatický melanóm,mnohopočetný myelóm, rakovinu žalúdka, glióm a hepatóm.0007 Silné a špecifické inhibítory JAK 3 budú medzi iným vhodné ako imunosupresívne činidlá pre orgánové transplantácie a imunologické a zápalové ochorenia, ako je astma a chronická obštrukčná...

Tricyklické dusíkaté zlúčeniny ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8771

Dátum: 16.04.2008

Autori: Giordano Ilaria, Davies David Thomas, Hennessy Alan Joseph, Davies David Evan, Pearson Neil David

MPK: A61P 31/00, A61K 31/4985, C07D 471/16...

Značky: antibakteriálně, tricyklické, činidla, zlúčeniny, dusíkaté

Text:

...skupinou a aminokarbonylovú skupinu, v ktorej je aminoskupina prípadne substituovaná (C 14)alkylovou skupinou s výhradou, že pokiaľ Z 2 je atóm dusíka, potom R je atóm vodíka a pokial Z je atóm dusíka, potom Rlbje atóm vodíkaR 2 je atóm vodíka alebo (C.4)alkylová skupina alebo tvoria spoločne s R 6 ďalej uvedený Yv ktorej R 3 je definovaný pre R a RH alebo je R 3 atóm kyslíka a n je celé číslo l alebo 2 alebo A je skupina (ii)V ktorej...

Herbicídna zmes obsahujúca 3-heterocyklylsubstituované benzoylové deriváty, dusíkaté hnojivo a pomocnú látku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284544

Dátum: 16.05.2005

Autori: Otten Martina, Sievernich Bernd, Bratz Matthias, Kibler Elmar, Berghaus Rainer

MPK: C05G 3/02, A01N 43/78, A01N 43/80...

Značky: látku, pomocnú, deriváty, dusíkaté, benzoylové, 3-heterocyklylsubstituované, hnojivo, obsahujúca, herbicídna

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídna zmes obsahujúca a) herbicídne účinné množstvo 3-heterocyklylsubtituovaného benzoylového derivátu všeobecného vzorca (I), v ktorom premenné majú nasledujúce významy: R1, R2 znamenajú vodík, halogén, C1-C6-alkylovú skupinu, C1-C6-alkyltioskupinu, C1-C6-alkylsulfinylovú skupinu, C1-C6-alkylsulfonylovú skupinu, C1-C6-halogénalkylovú skupinu, C1-C6-alkoxyskupinu, C1-C6-halogénalkoxyskupinu R3 predstavuje vodík, halogén, C1-C6-alkylovú...

Dusíkaté heterocyklické deriváty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283197

Dátum: 17.02.2003

Autori: Breliere Jean-claude, Perreaut Pierre, Clement Jacques, Nisato Dino, Bernhart Claude

MPK: C07D 233/70, C07D 233/96, C07D 233/84...

Značky: heterocyklické, přípravy, deriváty, spôsob, dusíkaté

Zhrnutie / Anotácia:

Dusíkaté heterocyklické deriváty všeobecného vzorca (II), v ktorom R3 napríklad znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu alebo alkenylovú skupinu, R4 a R5 nezávisle jeden od druhého napríklad znamenajú alkylovú skupinu alebo fenylovú skupinu alebo R4 a R5 spolu napríklad znamenajú skupinu -CR7R8, kde R7 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu alebo fenylovú skupinu a R8 znamená alkylovú skupinu alebo fenylovú skupinu, p + q = m, n znamená celé číslo...

Mikrobiologický spôsob hydroxylácie dusíkatých heterocyklických karboxylových kyselín, mikroorganizmy Ki101 DSM 6920 a dusíkaté hydroxyheterocyklické karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279322

Dátum: 07.10.1998

Autori: Tschech Andreas, Kiener Andreas, Heinzmann Klaus, Tinschert Andreas Biológ

MPK: C12N 1/20, C07D 241/24, C07D 213/80...

Značky: mikrobiologický, karboxylové, ki101, heterocyklických, spôsob, kyselin, hydroxylácie, dusíkatých, hydroxyheterocyklické, dusíkaté, mikroorganizmy, kyseliny, karboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového mikrobiologického spôsobu prípravy dusíkatých hydroxyheterocyklických karboxylových kyselín alebo ich rozpustných solí všeobecného vzorca (I). Východiskovou látkou sú dusíkaté heterocyklické karboxylové kyseliny. Vynález sa ďalej týka nových, na spôsob prípravy vhodných mikroorganizmov.

Způsob výroby kapalného hnojiva s omezenou rozpustností dusíkaté složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266094

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beránek Jaroslav, Židek Rudolf, Martínek Bořivoj, Coufalík Jaroslav, Mutínský Jaroslav, Kropáček Pavel

MPK: C05C 9/02

Značky: rozpustností, hnojiva, složky, kapalného, dusíkaté, omezenou, výroby, způsob

Text:

...skutečnosti výroby kapalného hnojiva proti výrobě pevného neho suspenzního hnojiva a dále v tom, že je možno využít zavedené a běžně průmyslové využívané technologie výroby močovinoformaldehydových pryskyřic. Oproti technologii výroby kapalného hnojiva na bázi pevných močovinoformaldehydových pryskyřic se realizací způsobu podle vynálezu sníží výrobní náklady, především energetické.Přídavek amoniaku zaručuje nepřítomnost volného...

Čiré kapalné dusíkaté hnojivo se zinkem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265672

Dátum: 14.11.1989

Autori: Maťátko Jaroslav, Čampulková Jarmila, Galia Milan

MPK: C05D 9/02, C05C 13/00

Značky: kapalné, hnojivo, čiré, dusíkaté, způsob, výroby, zinkem

Text:

...náročnějšii plodíny se u hnojiv s nižším obsahem obtižněi zajišłuje určená dávka základních živín a zinku. Při použití koncentrátu typu ZINKOVIT je naopak obvykle nutné biogenníprvky dodávat rostlinám odděleně.Nedostatky těchto hnojiv jsou odstraněny při použití nového typu čirého kapalného dusikatého hnojiva se zinkempnüě vynálezu, určeného k přímé aplikaci do půdy. Hnojivo se vyznačuje tím, že obsahuje 22 až 29,5 , s výhodou 25 celkového...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256715

Dátum: 15.04.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C07C 69/54, C07C 101/18, C03C 25/02...

Značky: deriváty, esterov, dusíkaté, akrylovej, kyseliny

Text:

...esterov kyseliny akrylovej obecného vzorcaPripravu zlúčenín je možné uskutočniť pôsobením dietylamínu na pentaeritritoltriakrylát v mo-lárnom pomere 1 1. Neutralizaciou s kyselinou mravčou alebo octnovou je ich možné v pripade potreby previesť na príslušné hydrofilné soli. Priebeh edície a kontrol konečného produktu je možné najpresnejšie určovať stanovením obsahu nenasýtených väzieb akrylátu.vynález je dalej objasnený formou príklsadov.Do...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256714

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C07C 69/54, C03C 25/02, C07C 101/18...

Značky: esterov, deriváty, dusíkaté, akrylovej, kyseliny

Text:

...odstraňovanie buď vody, alkoholu, kyseliny či soli príslušného halogenidu za účelom získaniačistého produktu, čo ešte komplikuje slabáTieto problémy sa v podstatnej miere odstránia pri výrobe zlúčenln podla vynálezu,ktorých synteza je založená na. edícii aktiv p neho vodíka aminu na akrylátovú skupinu.Predmetom v-ynálezu sú dusíkaté deriváty esterov. kyseliny akrylovej obecného vzorcanajpresnejšie určovat stanovovanim obsahu nenesýrtených...

Dusíkaté deriváty esterov kyseliny akrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256713

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C07C 69/54, C03C 25/02, C07D 207/08...

Značky: kyseliny, dusíkaté, akrylovej, esterov, deriváty

Text:

...1 1. Neutralizáciou s kyselinou mravčou a octovou je ich možné v pri pade potreby previesť na príslušné hydrofilné soli. Priebeh edície a kontrolu koneč~ ného produktu je možné najpresnejšie určovat stanovovaníln obsahu nenasýtených väzieb akrylátu.zlúčeniny vyrobitelné podľa vynálezu sú vhodné ako surovina k príprave polymérov.vynález je ďalej objasnený formou príkladov.Do banky sa predložilo 40 g 5 D (Vo-ného roztoku...

Kvapalné dusíkaté, alebo kvapalné viaczložkové hnojivá obsahujúce dusík

Načítavanie...

Číslo patentu: 247314

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holop Jozef, Škrada

MPK: C05C 9/00

Značky: obsahujúce, kvapalné, hnojiva, dusík, dusíkaté, viaczložkové

Text:

...hnojiv obsahujúcich dusík, podľa vynalezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že kvapainé dusíkaté, alebo kvapalné viaczložkove hnojivá obsahujúce dusík, obsahujú 1,7..1 O 1 až 2,8.1 D 1 percent z celkového dusíka viazaného vo forme tiornočoviny ĺNH 2-CS-~NH 2 a/alebo vo forme dikyándiamidu (NH 22 CN-CN. Tiomočovina a/alebo dikyándiamid sú v kvapalnom dusíkatom, alebo kvapalnom viaczložkovom hnojive obsahujúcim dusík prítomné vo forme...

Tuhé dusíkaté priemyselné hnojivo s obsahom fosforu a síry a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253425

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hutár Eduard, Kopčanová Ľudmila, Teren Ján, Gabčo Milan

MPK: C05D 9/00, C05C 11/00

Značky: přípravy, síry, spôsob, tuhé, hnojivo, fosforu, dusíkaté, priemyselné, obsahom

Text:

...dochádza k stuhnutiu kvapôčiek zmesnej taveniny do formy granül tuhéhuo dusíkatého hnojiva obsahujúceho amidický dusík, fosfor a síru.štúdiom fázovej rovnováhy binárnych systémov CONl-l 22-PSNI-l 23 a CONH 22-SPO.H 5 CaNH 22 sa zistilo, že pridavok týchto amidov tiofvosforečnej kyseliny k močovine v uvedenom rozmedzí 0,05 až 18,0 spôsobuje zníženie teploty topenia študovanej binärnej zmesi.Dusíkato-fosforečno-sírne hnojivá podľa vynálezu sú...

Stabilné suspenzné dusíkaté hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251969

Dátum: 13.08.1987

Autori: Juhás Milan, Kotvas František, Liptáková Veronika, Bačík Zdeno

MPK: C05C 9/02, C05C 9/00

Značky: stabilné, suspenzné, hnojivo, dusíkaté

Text:

...s pozvolne pôsobiacim dusíkom na báze níočovinoformaldehydového kondenzátu podla vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v 100 hmotnostných dieloch obsahuje 5,0 až 50,0 hmot. dielov dusičnanu a/alebo síranu amónneho a/alebo 0,5 až 30,0 hmot. dielov Inočovíny,0,5 až 30,0 hmot. dielov níočoviiíoformaldehydového kondenzátu, 20 až 75 hmot. dielov vody.Zistilo sa tiež, že kvapalné hnojivo podla vynálezu môže prípadne obsahovat 0,5 až 25...

Způsob výroby kapalné fosforečné a dusikaté přísady pro minerální výživu zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 231122

Dátum: 01.06.1986

Autori: Pokorná Zdenka, Doležalová Ludmila, Scholle Stanislav

MPK: A23K 1/175, C01B 25/28

Značky: způsob, kapalné, přísady, dusíkaté, zvířat, fosforečné, výživu, minerální, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje technologii výroby minerální kapalné krmné přísady s nízkým obsahem arsenu a fluoru rafinací hnojivářského amofosu, nečisté směsi soli s převažujícím podílem NH4H2PO4. Amofos se rozvaří ve vodě, případně prooxiduje a vzniklý arseničnan se případným přídavkem železité solí koprecipituje s basickým fosforečnanem železitým. Fluor ve výluhu obsažený se přídavkem hlinité soli převede na hexafluorhlinitan, který se sodnou solí nebo...

Kvapalné dusíkaté hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223076

Dátum: 15.03.1986

Autori: Teren Ján, Nádvorník Róbert, Liptáková Veronika

Značky: kvapalné, hnojivo, dusíkaté

Zhrnutie / Anotácia:

Kvapalné dusíkaté hnojivo roztokového typu obsahujúce v 100 hmotnostných dieloch kvapalného hnojiva 5 až 40 hmotnostných dielov hexametyléntetramínu, 5 až 60 hmotnostných dielov dusičnanu amonneho a/alebo 5 až 50 hmotnostných dielov močoviny a 35 až 90 objemových dielov vody.

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod obsahujících uhlíkaté a dusíkaté látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228208

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich

Značky: uhlíkaté, dusíkaté, čištění, obsahujících, látky, odpadních, zařízení, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod, obsahujících uhlíkaté a dusíkaté látky. Denitrifikační prostor je spojen s přívodem surové vody, vytvořeným v nádrži se svislým válcovým pláštěm. V nádrži je vytvořen také separační prostor pro fluidní filtraci, který je napojen na denitrifikační prostor prostřednictvím odvodu aktivního kalu. S denitrifikačním prostorem nádrže je spojen aktivační prostor, vytvořený v další nádrži s válcovým...