Patenty so značkou «dusičné»

Kontinuální způsob rozkladu fosfátové suroviny kyselinou dusičnou nebo pomocí kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260410

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kužela Miroslav, Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C05B 11/00

Značky: kyseliny, kontinuální, dusičnou, kyselinou, způsob, pomocí, dusičné, rozkladu, fosfátové, suroviny

Text:

...fosíátove suroviny nebo/a se dávkuje do alespoň jednoho směšovače íosfátové suroviny s rozkladnou kyselinou nebo/a do některěho reaktoru rozkladneho zařízení nebo/a rozkladná kyselina nebo/a fosfátová surovína sedávkují nejméně do prvních dvou séríově zapojených reaktorü nebo/a do seriově zapojené skupiny neho/a skupin paralelné zapojených reaktorů, kde jednotlivé větve skupin jsou tvořeny nejlnéííě jedním sériové nebo/a paralelné...

Způsob zneškodňování koncových plynů ve výrobnách kyseliny dusičné s plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267576

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jaroš Stanislav

MPK: C01B 21/38

Značky: plynů, zneškodňování, kyseliny, koncových, dusičné, výrobnách, plynovou, způsob, turbínou

Text:

...čímž by se snížilo množství vzduchu pro technologii s tím i výše výroby kyseliny dusičné nebo by bylo nutno postavit další zařízení.nevýhody samostatných procesů selektivní redukce a totální redukce a rovněž selektivní redukce se apalovací komorou pro výrobny s plynovou turbinou odatranuje způsob podle vynálezu. Zneškodnování se dosáhne zapojením reaktoru selektivní redukce a reaktoru pro kstalytické spalování paliva. Reaktor na...

Způsob zpracování recyklovaných kysličníků dusíku při výrobě koncentrované kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 263974

Dátum: 12.05.1989

Autori: Řezníček Alois, Rychna Stanislav

MPK: C01B 21/40

Značky: dusíku, výrobe, způsob, recyklovaných, koncentrované, dusičné, kyseliny, zpracování, kysličníku

Text:

...iplynu na požadovan-ou hodnotu.Způsob zpracovšní recyklovaných kysličníků dusíku podle vynsílezu má tyto výhody,- uspoří se energie, vložená do komprese nitr-osního plynu, nebof se komprimuje až desetinásobně menší množství proti současnému stavuA uspoří se energie, vložená do chlazení nitrosuího plynu v oxídační a vypírací části zařízení, protože je vraceno poměrně malé množství vysoce koncentrovaný-ch a již prooxidovaných...

Způsob aktivace katalyzátoru pro zneškodňování koncových plynů z výroby kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 262483

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zdvořák Jaroslav, Melichar Bruno, Čejka Jiří, Jaroš Stanislav

MPK: C01B 21/40

Značky: způsob, koncových, kyseliny, zneškodňování, aktivace, plynů, katalyzátoru, dusičné, výroby

Text:

...nadměrném nadbytku paliva pro redakční proces, s výhodou pri koeficientu nadbytku paliva nepřevyšujícím jeho hodnotu na novém nebo aktivovaněm katalyzátoru o 0,5 až 0,1, při nedosahoviní žddané účinnosti i při nadmšrnám nadbytku paliva, v počátečním chodu výroby najetím reaktoru na oxidační proces s převedením na redukční a před odstavením výroby, které se provede po prevedení reaktoru na oxidační proces.Oxidační chod katalytickěho reaktoru...

Způsob rozkladu organických příměsí v odpadní kyselině sírové směsí kyseliny a kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 253134

Dátum: 15.10.1987

Autori: John Luděk, Rychnová Alena, Svoboda Jindřich

MPK: C01B 17/90

Značky: rozkladu, sírové, organických, dusičné, kyseliny, kyselině, směsi, způsob, příměsí, odpadní

Text:

...hnojiv. Jiných odpadních nitračních směsi nelze pro zbytkový obsah produktu výroby dále využít.Předmět vynálezu blíže dokumentují následující příklady provedení, jimiž ovšem neni před mět vynálezu vyčerpán ani omezen. Pokud není jinak uvedeno, rozumějí se uvedená procenta jako hmotnostní.Rozklad organických příměsí v odpadní kyselině sírové 2 výroby monomeru methylmetakrylátu pomocí odpadní nitračni směsi 2 výroby...

Způsob potlačení exhalace nitrózních plynů při nouzových výpadcích při výrobě kyseliny dusičné a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232709

Dátum: 15.01.1987

Autor: Roller Günter

MPK: C01B 21/38

Značky: způsobu, provádění, nitrózních, nouzových, zařízení, tohoto, kyseliny, výpadcích, plynů, výrobe, způsob, exhalace, potlačení, dusičné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potlačení exhalace nitrózních plynů pří nouzových výpadcích při výrobě kyseliny dusičné katalytickým spalováním amoniaku vzduchem, stlačením vzniklých nitrózních spalných plynů a chemickou nebo/a fyzikální absorpcí nitrózních plynů z proudu spalin, vyznačený tím, že se v první fází přeruší přívod nitrózních plynů k sací straně kompresoru nitrózních plynů, načež se v druhé fázi nitrózní plyny, nacházející se na sací straně kompresoru...

Způsob přípravy esteru kyseliny dusičné a N-(2-hydroxyethyl)-nikotinamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228111

Dátum: 15.07.1986

Autori: Matsunaga Isao, Mori Takashi, Sugano Shigeru, Kujirai Tatsuo, Nagano Hiroyuki, Shindo Minoru, Takaku Sakae, Ogasawara Toshichika

Značky: kyseliny, dusičné, přípravy, esterů, n-(2-hydroxyethyl)-nikotinamidu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy esteru kyseliny dusičné a N-(-2-hydroxyethyl)nikotinamidu vzorce I nebo solí této sloučeniny, vyznačující se tím, že se do reakce uvádí N-(-2-hydroxyethyl) nikotinamid vzorce IV s kyselinou dusičnou nebo s nitrilchloridem v inertním rozpouštědle při teplotě v rozmezí od -5 °C do teploty místnosti a po dobu v rozmezí od 1 do 3 hodin za vzniku sloučeniny vzorce I, která se popřípadě převede na svoji sůl.

Způsob přípravy esteru kyseliny dusičné a N-(2-hydroxyethyl)-nikotinamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228104

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kujirai Tatsuo, Matsunaga Isao, Nagano Hiroyuki, Ogasawara Toshichika, Sugano Shigeru, Takaku Sakae, Shindo Minoru, Mori Takashi

Značky: způsob, n-(2-hydroxyethyl)-nikotinamidu, kyseliny, dusičné, přípravy, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy esteru kyseliny dusičné a N-(2-hydroxyethyl)nikotinamidu vzorce I vyznačující se tím, že se do reakce uvádí sloučenina vzorce II nebo reaktivní derivát této sloučeniny na karboxylové skupině se sloučeninou vzorce III NH2CH2CH2-ONO2 (III) nebo s reaktivním derivátem této sloučeniny na aminoskupině, ve vodném prostředí nebo v organickém rozpouštědle, při teplotě v rozmezí od -10 do +50 °C po dobu 0,5 hodiny až 4 hodin, a popřípadě...

Způsob separace pevné a kapalné fáze ze suspenzí po působení kyseliny dusičné na fosfátovou surovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221757

Dátum: 15.05.1985

Autor: Baran Václav

Značky: separace, kapalné, pevně, dusičné, suspenzí, působení, surovinu, fosfátovou, kyseliny, fáze, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Při rozpuštění fosfátové suroviny v kyselině dusičné za účelem výroby umělých hnojiv nedojde k jejímu úplnému rozpuštění, takže se vytvoří suspenze nerozpustného zbytku v kapalné fázi. Oddělit tento zbytek - zvláště pak jeho jemné podíly - je nutné pro usnadnění či přímo umožnění dalšího zpracování, především pro vymražování dusičnanu vápenatého přímým kontaktem s podchlazenou, s vodou se nemísící kapalinou. Oddělení - např. usazováním či...