Patenty so značkou «dusičnanu»

Spôsob stabilizácie dusičnanu amónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 285297

Dátum: 18.09.2006

Autori: Poukari Juhani, Hero Heikki

MPK: C05C 1/00, C01C 1/00

Značky: stabilizácie, dusičnanu, amonného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zosietený kremičitan kovu v množstve 1 až 3 % hmotn. z produkovaného dusičnanu amónneho sa rozpustí v tekutine pozostávajúcej hlavne z kyseliny dusičnej, vzniknutý roztok sa nechá reagovať s čpavkom, čím sa vytvorí suspenzia dusičnanu amónneho a roztok sa neutralizuje. Vzniknutá suspenzia dusičnanu amónneho sa vysuší a granuluje.

Způsob separace ceru z roztoků dusičnanů vzácných zemin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270775

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bízek Vladislav, Procházka Jaroslav, Heyberger Aleš, Horáček Jan

MPK: C01F 17/00

Značky: zařízení, tohoto, způsobu, způsob, vzácných, zemin, roztoku, dusičnanu, provádění, separace

Text:

...zdrojem potřebné tepelné energie lacíné odpadní teplo parního kondenzátu.Zařízení k provádění zpúsobu separace ceru z roztoků vzácných zemin podle vynálezu je soubor o sobě známých aparátů, které jsou však upraveny a vzájemné propojeny tak, že umožňují provedení způsobu podle vynálezu. Pro vysoce účinné protiproudé kontaktování dvou vzájemné nerozpustných nebo omezeně rozpustných kapalnýoh fází pomocí vibrací se osvědčíly vibrační patrová...

Způsob přípravy roztoku dusičnanu vápenatého a dusičnanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 268718

Dátum: 11.04.1990

Autori: Němeček Jiří, Eisler Jan, Výborný Jiří, Skalský Jiří, Madron František

MPK: C01F 5/38, C01F 11/38

Značky: přípravy, způsob, dusičnanu, roztoku, vápenatého, horečnatého

Text:

...fáze z vrstvy je roztok dusičnanů bez pěny. Významné je to, že při souprouděm toku kapalné a plynné fáze prakticky veš- ksrá kyselina dusičné zreaguje, takže nejen nedochází k prechodu oxidu dusíku do plynu, ale naopak dojde k-absorpci oxidu dusíku do roztoku, které do plynu přeěly při jeho styku s koncentrovanou kyselinou dusičnou, v horní části věže. Oxid uhličitý odebíraný ze spodní části kolony j e tak prakticky prostý oxidu dusíku....

Spôsob prípravy kryštalického dusičnanu amónneho a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268596

Dátum: 14.03.1990

Autori: Németh Imrich, Bartoš Vladimír, Krajčí Pavol, Orság Ivan

MPK: C01C 1/18

Značky: přípravy, vykonávaniu, amonného, dusičnanu, krystalického, spôsob, zariadenie

Text:

...j a/alebo kondenzátora gg. Mntečný roztok z kryštulickej kaše sa zhromažäuje v zberuči 1 mntečnáho roztoku, kryštalický dusičnan omőnny zo scparačného zariadenia 1 za tronsportným syntámom 15 a 1 § dávkuje do deaorbára 12. Vzdušnina do desorběra 11 so filtruje na flltri vzduchu 22 I ventilátorom Q so vhàňa do kondenzátora žg a do ohriovnča Q. Desorbovnný kryštalioký duničnnn amőnny z desorbéra 11 so zochytl v odlučovoči Q | vzdušnina sa...

Stabilní reagenční proužky ke stanovení dusičnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265012

Dátum: 12.09.1989

Autori: Svoboda Vlastimil, Sládková Jarmila

MPK: G01N 33/18

Značky: stanovení, reagenční, proužky, dusičnanu, stabilní

Text:

...způsobu přípravy i Jejich nedostatečná eitlivost a velmi malá stabilita. Další NDR-patentni spis č. 216542 pak popisuje obdob~ né reagenčni papirky, u nichž je však jako reduktoru použito práškové kadmium, nanesené na papír vo formě suspenze vo vodnom roztoku dextranu Griessovo činidlo spolu s potřebnou kyselinou je pak naneseno na výsušený papír Jako druhá impregnaco z metanolověho roztoku. Tyto proužky, jejichž obdoba je v současné...

Způsob zneškodnění odpadních popouštěcích solí s obsahem alkalických dusitanů a dusičnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264051

Dátum: 12.05.1989

Autori: Váňa Jaroslav, Moravcová Anna, Hronešová Helena

MPK: C05F 9/04, C02F 3/34

Značky: zneškodnění, způsob, dusičnanu, solí, dusitanů, popouštěcích, odpadních, alkalických, obsahem

Text:

...nitrifikaćních bakterií po dobu minimálně 3 týdnů při zabezpečení intenzívni aerace kompostované směsi.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že k detoxikaci není třeba budovat zvláštní zarízení a používat chemikálie jako v předchozíoh případech. Snižují se nároky na pracovní sílu. Současně se vyrobený produkt obohacuje o prvky z odpadu, zejména dusík.Surovinami pro prípravu kompostové hmoty se rozumí odpady komunalní,...

Způsob úpravy pitné vody s vysokým obsahem dusičnanů snižováním koncentrace dusičnanů v podzemním horninovém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263837

Dátum: 12.05.1989

Autori: Klement Ján, Novák Zdeněk, Starý Petr Prom

MPK: C02F 1/58

Značky: horninovém, obsahem, dusičnanu, podzemním, úpravy, způsob, pitné, koncentrace, vysokým, prostředí, snižováním

Text:

...11 kvidovat jediné naředěním ve vodnaténi toku, c vysoká potreba dávzkovaných žívimzpravidia čistého lihu, což vyvoláva další provozní komplikace nehledě na to, že se neúměrně zvyšují provozní náklady.Tyto potíže se sčítají a jejich důsledkemje, že se dosud snižování koncentrace dusičnanů V pítně vodě jak u nás, tak ve »světě ve větším měřítku neprovádí.Nedostatky při úpravě vody snižováním koncentrace dusičnanů v pitné vodě se cdstraňu-jí...

Zařízení pro stanovení dusičnanů, dusitanů a jiných dusíkatých sloučenin v roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263402

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matoušek Stanislav, Král Antonín, Černý Ivan, Rott Robert

MPK: G01N 27/10

Značky: dusíkatých, zařízení, roztocích, sloučenin, dusitanů, jiných, stanovení, dusičnanu

Text:

...roznývání vyplevoveneho oxidu duenatćho z reakčního sektoru a podetetnä zryohluje analýzu, protože odstraňuje zložítou unípulací pri výačnč vzorku, která .je náročná Jak na zručnoet, tak ne čo. llíníailní doba analýzy pri normální obeluze Je 25 az so .zą, což zmenená dve až čtyři analýzy za hodinu. U zařízení podle výndlezu ee manuální obsluha redukuje m nietřik malého množství vzorku (0,2 až 1,0 al) ínjekční etŕílnačkou do reekčního...

Způsob výroby roztoku dusičnanu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262108

Dátum: 10.02.1989

Autori: Fousek Josef, Luňáček Jiří

MPK: C01G 3/08

Značky: roztoku, způsob, výroby, měďnatého, dusičnanu

Text:

...o koncentraci mědi vyšší než 200 kg.m 3 vhodného zvláště pro přípravu katalyzátorü podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že při rozpouštění mědí v kysellně dusičné se v průběhu rozpouště 4ní do reaköní směsi uvádí kyslík a nebo vzduch, přičemž kyselina dusíčná se přidává v množství 05-50 kg/mí kyslíku a nebo vzduchu. -Plynné exhaláty se uvádějí do styku s kovovou mědí, čímž se množství produkovaných nitrözních plynů sníží pod...

Způsob odstraňování dusičnanů a dusitanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243952

Dátum: 01.07.1988

Autori: Krbálek Karel, Chlubna Blažej, Krtek Václav, Pálffy Alexander, Fuxa Lubomír, Láznieka Karel

MPK: C02F 3/34

Značky: odstraňování, dusitanů, dusičnanu, způsob

Text:

...i v zimních měsících, velice levnou biotechnologií.Způsob podle vynálezu je dále blíže popsán na příkladu provedení a Pbdle připojeného výkresu, na němž je znázorněn.echematický řez půdním profilem. .Příklad 1 Má být denitrifikována povrchová nebo podzemní voda o koncen traci duaičnanů 100 mg 1 l Noš Bylo zjištěno, že teplota vodyv podzemí je 10 °C. Při poloprovozním pokusu s danou vodou, do které byl jako organický substrát dávkován...

Zařízení pro stanovení obsahu dusičnanů, rozpuštěných organických látek a velikosti zákalu vod, zejména povrchových, podzemních a pitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 256869

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrkva Miroslav, Šetřil Stanislav

MPK: G01N 21/01

Značky: rozpuštěných, pitných, povrchových, zařízení, velikostí, stanovení, organických, látek, zákalů, obsahu, dusičnanu, zejména, podzemních

Text:

...kanály se rozumí soubory elektronických obvodů pří-« slušejících vždy k měření jedné složky jakosti vod.Měřicí kanály á, §, 1 zahrnují předzesilovače ŠEJ gg 13, na něž navazují logaritmické zesilovače 55, 53, lg, jejichž výstupy jsou napojený na vstupy sčítacích zesilovačů §g, QA, 4.Výstupy sčítacích zesilovačú 55, 55. 11 jsou vedeny na víceliniový registrační přístroj 5 a V případě použití tiskárny gg jsou rovněž vedený na vstupy...

Způsob stanovení obsahu dusičnanů, rozpuštěných organických látek a zákalu vod, zejména povrchových, podzemních a pitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 256419

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrkva Miroslav, Šetřil Stanislav

MPK: G01N 21/33

Značky: látek, dusičnanu, zejména, rozpuštěných, stanovení, zákalů, pitných, obsahu, povrchových, způsob, organických, podzemních

Text:

...A 2 - A 3 . ka absorbance úmčrná hodnotě zákalu (AL 3) podle vztahu ALS A 3 ,kde Al naměřená absorbance ultrafialového záření o určité2 naměřená absorbance ultrafialového záŕení o jiné vlnové délce (L 2) v rozsahu od 195 do 350 nm naměřená absorbance viditelného záření o vlnové délce (L 3) v rozsahu od 430 do 600 nmfaktory stanovené pro daný typ vody, korigujicívliv organické a zákalové složky při výpočtech hodnot absorbancí ALI a AL 2.256...

Semikvantitativní stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v rostlinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 254779

Dátum: 15.02.1988

Autor: Matula Jiří

MPK: G01N 21/29

Značky: rostlinách, obsahu, semikvantitativní, dusitanů, stanovení, dusičnanu

Text:

...vybarvení. Modelací složení resgenční směsi a jejího hmotnostního poměru k testované tekutině, za dodržaní podmínky dobře.mIsitelné pasty, lze měnit intenzitu zsbsrvení,s tím i rozliěovscí schopnost v potřebném rozsahu koncentrace dusičnsnů a dusitanů v tekutině,se stanovení .je jednoduché s dostatečně citlivé, proveditel né s minimální vybavenosti přímo hospodáŕsko-technickými prs~ covníky zemědělského provozu, takže mohou...

Způsob odstranění uhličitanových inkrustací z chladičů tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241916

Dátum: 01.12.1987

Autor: Šafáo Jan

MPK: C23F 14/02

Značky: chladičů, uhličitanových, způsob, dusičnanu, inkrustací, tavenín, dusitanů, odstranění, směsi, alkalických

Text:

...množství dusitanů představuje zatím nevyřešený vekologický problém.způsobem podle vynálezu lze uvedený problém vyřešit bez nutnosti výněny solné lázně. Podstata vynálezu spočívá v tom,že se do taveniny směsi alkalických dusičnanů a dusitanů přidá při-provozní teplotě dusíčnan sodný nebo dusitan sodný nebo směs dusičnanu a dusítanu sodného v takovém množství, aby molární poměr sodíku a draslíku v tavenině byl V rozmézí 1,2 ažUvedeným způsobem...

Způsob aplikace měničů iontů při odstraňování dusičnanů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 253132

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kohn Karel

MPK: B01J 47/12, C02F 1/42

Značky: dusičnanu, aplikace, měničů, odstraňování, způsob, iontů

Text:

...demine ralizace a reverzní osmőza, jejichž nevýhodou je nákladnost a neselektivnost.Dále je známa denitrifikace vody silně bázickým anexem v chloridové, hydrogenuhliěitanově a síranové formě, upraveným do filtrů.Všechny uvedené způsoby jsou určeny pro velkoobjemovou výrobu pitné vody v úpravnách vody, nejsou však vhodné pro zajištování potrebného množství denitrifikované vody pro kojence V domácnostech, které jsou zásobovány pitnou...

Způsob znovuzískávání podílu dusitanů a dusičnanů z odpadních popouštěcích solí a likvidace neregenerovatelného zbytku těchto solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240917

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šafáo Jioí, Micka Vladimír

MPK: B09B 3/00

Značky: znovuzískávání, odpadních, podílu, likvidace, dusičnanu, způsob, popouštěcích, těchto, neregenerovatelného, zbytků, solí, dusitanů

Text:

...skelnou vatou. Filtrát obsahuje dusitany a dueičnany, které se znovu použijí při přípravě popouštěcích solí. Nesfiltrovaný zbytek se zneškodní tím, že se vychladlá tavenina rozdrtí na částice menší než 1 mm, smíchá se e uhlím v hmotnostním poměru 1 až 3 ku 100, s výhodou se přidají 1 až 2 díly hydroxidu vápe 240911 natého, aby se zvýšil bod tání směsi, takže směs nemůže před vystavením působení vysoké teploty ztékat z lože a roštu spalněho...

Způsob snížení obsahu uhličitanů v taveninách směsí dusičnanů a dusitanů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244867

Dátum: 14.08.1987

Autori: Forejt Jioí, Hloušek Josef, Kulka Štipán

MPK: C01D 9/00

Značky: alkalických, obsahu, dusičnanu, směsi, způsob, kovů, snížení, taveninách, uhličitanu, dusitanů

Text:

...se probublá plynným oxidem dusičitým nebo směsi oxidu dusičitáho a chemicky inertního plynu obsahující 0.1 až 99 mol. s N 02, při teplotě v rozmezi 150 až 4 oo °c.Uvedeným způsobem se uhličitany v tavenině rozloží a vznikají alkalické dusičnany, dusitany a plynný oxid uhličitý, který z taveniny vytěká. Přitom nedochází k podststnější oxidaci dusitanů na dusičnany, takže původní složení solné lázně se nezmění.Délka procesu závisí na...

Způsob regenerace anexu pro přípravu pitné vody s obsahem dusičnanů pod 15 mg/l a s obsahem chloridů pod 100 mg/l

Načítavanie...

Číslo patentu: 234288

Dátum: 01.03.1987

Autori: Berger Jaromír, Eliášek Jaroslav, Matějka Zdeněk, Miňovský Josef

MPK: C02F 1/42

Značky: obsahem, pitné, přípravu, regenerace, anexu, chloridů, způsob, dusičnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že se anex regeneruje směsným roztokem s 2 až 4 % hmot. chloridu sodného nebo draselného, po jeho vymytí vymývacím roztokem, například pitnou nebo destilovanou vodou, se anex uvede do kontaktu s 3 až 5 % hmot. roztokem hydrogenkarbonátu sodného nebo draselného, který se vymyje opět vymývacím roztokem. Vymývací roztok je výhodné nasytit pod tlakem 0,2 až 0,4 MPa kysličníkem uhličitým. Vymývací roztok recykluje s výhodou...

Sposob kontinuálného vedenia reakcie amoniakátov dusičnanu amónneho a/alebo močoviny s kyselinou sírovou a/alebo fosforečnou a zariadenie na prevádzanie tohoto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248480

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bocko Jozef, Hutár Eduard, Teren Ján, Nelišer Ladislav, Chromický Karol, Nosko Vladimír, Strapek Milan, Drozdík Ernest, Dobiáš Štefan

MPK: C05C 9/00, C05C 1/00

Značky: prevádzanie, reakcie, kontinuálneho, tohoto, spôsob, kyselinou, fosforečnou, zariadenie, amoniakátov, spôsobu, močoviny, amonného, dusičnanu, sírovou, vedenia

Text:

...mieste uviesť aspoň stručne dva, ktoré boli skúšané už i v podmienkach prevádzkovej praxe výroby GVH.Základom funkcie prvého z nich bola ho 7348480mogenizácia reagujücich zložiek amoniakátu dusinčanu amônneho a kyseliny sírovej po ich nastrekovani na stabilný teflónový kužel.Druhý typ skúšaného predneutralizätora využíval na miešanie amoniakátu s kyselinou voľný gravitačný tok reagujúcich zložiek po striedavo uložených prepážkach zabudovaných...

Způsob odstraňování uhličitanů z tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234620

Dátum: 01.01.1987

Autor: Sláma Ivo

MPK: C01D 9/16

Značky: tavenín, odstraňování, způsob, alkalických, dusitanů, směsi, uhličitanu, dusičnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá obecně do oblasti zabraňování znečištění a nánosu nečistot a konkrétně řeší odstraňování uhličitanů z tavenin směsí alkalických dusičnanů a dusitanů. Podstata vynálezu spočívá v tom v tom, že se solná tavenina probublává plynnou směsí oxidu dusičitého a kyslíku nebo vzduchu, obsahující 0,1 až 30 mol. % oxidu dusičitého, při teplotě v rozmezí 160 až 400 °C.

Způsob přípravy směsi práškovité inertní látky a dusičnanu močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231894

Dátum: 15.12.1986

Autori: Řehák Alexandr, Hartman Jiří

Značky: dusičnanu, látky, přípravy, směsi, inertní, způsob, močoviny, práškovité

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu bylo zkrácení doby reakce kyseliny dusičné s močovinou za přítomnosti inertní práškovité látky. Cíle bylo dosaženo způsobem podle vynálezu, kdy se ke směsi inertní práškovité látky a močoviny přidává na míchání kyselina dusičná o koncentraci 50 až 85 % při teplotě 75 až 110 °C, za stálého odvodu unikajících vodních par.

Způsob zneškodňování kalírenských odpadů s obsahem dusitanů, dusičnanů, kyanidů a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228882

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav

MPK: B09B 3/00

Značky: kalírenských, zneškodňování, způsob, odpadů, kyanidů, obsahem, dusitanů, jejich, směsi, dusičnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zneškodňování kalírenských odpadů s obsahem dusitanů, dusičnanů, kyanidů a jejich směsí, vyznačený tím, že se kalírenské odpady rozdrtí nebo rozpustí na hustou vodní suspenzi, za stálého míchání se přidá hydroxid vápenatý nebo vápenec nebo jejich směs v množství 10 až 80 % hmotnostních vzhledem k původní hmotnosti odpadů, popřípadě se zahustí uhelným mourem nebo dřevěnými pilinami a přidá se v množství 0,5 % až 10 % hmotnostních do...

Tuhé priemyselné hnojivo na báze dusičnanu amónneho a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247310

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šimko Marián, Hinner Eduard, Makovíni Peter, Ježek Ladislav Modra, Rybár Alfonz, Stacho Vladimír, Szemes Fridrich

MPK: C05C 1/00

Značky: hnojivo, tuhé, báze, dusičnanu, výroby, amonného, priemyselné, spôsob

Text:

...kryštalíokej formy ĺĺžlldlkll a zmes NH 4 lzSO 4 a NHmHPDí znameho pod komerčným označením PERMALEDJE.iŤeraz sa zistilo, že na báze dusičiíaníi emónneho možno pripravovať tuhé priemyselne hnojivá, ktoré sa vyznačujú dobrými iyizálno-chemickými a manipulačnými vlastnosťami, torých poiížitie je významným prínosom iagrochemického, agronomického, ped-ologiclçêho i ekologického hľadiska. Podstata vynálezu spočíva V tom, že tuhe priemyselné hnojivá...

Způsob likvidace odpadních popouštěcích solí s obsahem dusitanů, dusičnanu a kyanidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223715

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ruml Vladimír, Soukup Miloslav, Zoltán Pavel

Značky: obsahem, solí, likvidace, dusičnanu, popouštěcích, kyanidů, dusitanů, způsob, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů, dusitanů a kyanidů redukcí dusitanů a dusičnanů síranem železnatým nebo ocelovým obrusným odpadem, které se provádí tak, že se kyanidy po rozpuštění odpadních popouštěcích solí a před redukcí dusitanů a dusičnanů rozloží v rozmezí pH 11 až 13 chlornanem sodným, chlorovým vápnem, formaldehydem nebo manganistanem draselným.

Způsob přípravy kyselého katalyzátoru na bázi dusičnanu močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 223648

Dátum: 15.03.1986

Autori: Nikl Stanislav, Lang Jaroslav, Svoboda Lubomír

Značky: způsob, katalyzátoru, kyselého, bázi, dusičnanu, přípravy, močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory na bázi dusičnanu močoviny se používají pro vytvrzování umělých pryskyřic, rezolů na bázi furfurylalkoholu, furalfenolových kondenzátů a podobně na termosety s výbornou chemickou odolností. Cílem vynálezu je bezpečný postup výroby tohoto katalyzátoru, který není citlivý na přesnost dávkování a reakční teplotu. Tohoto cíle se podle vynálezu dosahuje postupem, při kterém se směs močoviny a inertního sypkého materiálu zkrápí při...

Způsob výroby dusičnanu strontnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221386

Dátum: 15.02.1986

Autori: Havránek Josef, Homola Leo, Houdek Vítězslav

Značky: způsob, výroby, strontnatého, dusičnanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby dusičnanu strontnatého při přepracování Kola apatitu kyselinou dusičnou. Způsob výroby dusičnanu strontnatého z vodného výluhu pevné fáze, oddělené z roztoku po rozkladu Kola apatitu kyselinou dusičnou, podle vynálezu je vyznačený tím, že vodný výluh se odpaří za současné krystalizace Sr(NO3)2, odpařování se ukončí, když zbytkový obsah Sr(NO3)2 v roztoku činí méně než 15 % hmotnosti, s výhodou 5 až 7 %, suspenze se...

Způsob zpracování tetrahydrátu dusičnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221329

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kubíček Jaroslav, Nedvěd Josef, Zelenka Jaroslav, Vokřál Václav, Jäger Lubomír, Honzík Stanislav, Hegner Pavel, Klein Karel

Značky: dusičnanu, způsob, vápenatého, zpracování, tetrahydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt metodu zpracování tetrahydrátu dusičnanu vápenatého. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se tetrahydrát smíchá s roztokem dusičnanu amonného a přídavkem amoniaku se získá kapalné hnojivo obsahující 10,0 až 16,5 % hmot. rozpustného CaO a 13,5 až 18,0 % hmot. celkového dusíku o pH 4 až 7,5.

Trhavinové zmesi s obsahom dusičnanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 219558

Dátum: 30.09.1985

Autori: Filip Bohuslav, Fedák Ján, Zeman Svatopluk, Dimun Milan, Chaloupka František, Fridrich František

Značky: sodného, trhavinové, dusičnanu, zmesí, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Trhavinové zmesi obsahujúce dusičnan sodný v množstve 3 až 60 % hmot., s výhodou 7 až 49,2 % hmot., ďalej palivo, ako je drevená múčka, uhoľný prach alebo dinitnotoluén, oxidujúcu zložku, ako sú anorganické dusičnany, scitlivujúcu zložku, ako sú nitnoestery, trinitrotoluén alebo dusičnany metylamínov a spravidla aj ďalších prísad, ako je práškový hliník, anorganické chloridy anorganické stearáty, voda, guarová guma, vyznačujúci sa tým, že...

Spôsob regulácie hodnoty pH roztoku elektrolytu dusičnanu sodného pri elektrochemickom obrábaní a zariadenie k jeho prevádzaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218616

Dátum: 01.06.1985

Autor: Zubák Ján

Značky: prevádzaniu, regulácie, elektrolytu, obrábaní, sodného, hodnoty, roztoku, spôsob, dusičnanu, zariadenie, elektrochemickom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši plynulú reguláciu hodnoty pH roztoku elektrolytu dusičnanu sodného pri elektrochemickom obrábaní. Podstata vynálezu spočíva v elektrolytickom vylučovaní prebytku iónov Na+ na katóde pred vstupom do medzielektródového priestoru, ktoré sú odvádzané časťou elektrolytu mimo medzielektródový priestor do regeneračnej nádrže. Zariadenie k prevádzaniu spôsobu pozostáva z telesa, ktoré je umiestnené v prívodnom potrubí elektrolytu. Na...

Způsob odstranění uhličitanů z tavenin směsí dusičnanů a dusitanů alkalických kovů a uhličitanových inkrustací z chladičů tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239294

Dátum: 15.05.1985

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: C01D 9/00

Značky: dusitanů, dusičnanu, alkalických, způsob, kovů, tavenín, odstranění, inkrustací, uhličitanu, směsi, chladičů, uhličitanových

Text:

...vynálezu spočivá v tom, že se do taveniny směsi dusičnanů a dusitanů alkalických kovů při teplotě 180-200 °C pridá dvojohroman alkslického kovu v množství ekvivaientnim množství uhličitanu v reaktoru, načež se teplota postupně zvyšuje až na 350 °C.uvedeným postupem se uhličitany rozloži na plynný oxid uhličitý, který z taveniny vytěká. V tavenině vzniká jako produkt reakce alkalioký chroman, který je v použ 1 témmnožatvi v tavenině...

Způsob likvidace odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů a dusitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217583

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zoltán Pavel, Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

Značky: dusičnanu, likvidace, odpadních, solí, způsob, popouštěcích, obsahem, dusitanů

Zhrnutie / Anotácia:

Název vynálezu: Způsob výroby dusíkatých hnojiv z odpadních popouštěcích solí s obsahem dusičnanů a dusitanů. Obor, kterého se vynález týká: strojírenství, zemědělství. Technický problém, který vynález řeší: využití odpadních popouštěcích solí jako dusíkatého hnojiva. Stručný výklad podstaty vynálezu: v odpadních popouštěcích solích se v aerátoru nebo v oxidační koloně zoxidují toxické dusitany na dusičnany, případně obsažené kyanidy se...

Způsob snížení obsahu vápníku v roztoku chloridu nebo dusičnanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 217552

Dátum: 15.09.1984

Autor: Jerman Zdeněk

Značky: dusičnanu, chloridů, snížení, roztoku, horečnatého, vápníku, způsob, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Problém snížení obsahu vápníku v roztoku chloridu nebo dusičnanu hořečnatého se podle vynálezu řeší tak, že se ke zpracovávanému roztoku přidá uhličitan hořečnatý MgCl2/litr a 0,23 mol CaCl2/litr se přidala množství odpovídajícím stech poměru MgCO3 . x H20 : Ca2+ = 1 až 2. Srážení se provádí nejlépe při teplotě 10 až 50 °C. Vynález je upotřebitelný zejména při čištění roztoku hořečnatých solí pro výrobu technického MgO.

Způsob zpracování podsítného podílu z výroby ledkových hnojiv na bázi dusičnanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 215183

Dátum: 15.10.1982

Autori: Kraft Jaroslav, Vokřál Václav

Značky: dusičnanu, amonného, ledkových, zpracování, bázi, podsítného, podílu, hnojiv, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování podsítného podílu z výroby ledkových hnojiv na bázi dusičnanu amonného, vyznačený tím, že odtříděný podsítný podíl se rozpustí ve vodě, s výhodou v parním kondenzátu, nerozpustný podíl ledkového hnojiva se oddělí a k takto získanému roztoku dusičnanu amonného o koncentraci 40 - 80 hmotových % se přidá tuhá močovina.