Patenty so značkou «důlního»

Způsob vyhledávání nehomogenit horského masívu při ražení dlouhého důlního díla trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266663

Dátum: 12.01.1990

Autori: Taufer Antonín, Nadvorník Pavel

MPK: G01V 1/104

Značky: horského, důlního, nehomogenít, vyhledávání, řazení, masivů, prací, díla, trhací, dlouhého, způsob

Text:

...důl ního díla do horského masívu dovrchně. Ustálenou teplotou ve vrtu je teplota zjištěná po odezně ní rušivých vlivů způsobených vrtáním vrtu. Zjístí se například opakováním měření teploty ve vrtu v 1/4 hodinových intervalech. Přítom teplotu ve vrtu považujeme za uetálenou teprve tehdy. až dvě po sobě takto zjištěná hodnoty teplot vykazují diferenci menší než 0.1 °C.Výhodou způsobu vyhledávání nehomogenit horského masívu při ražení...

Zařízení pro zvednutí a přepravu důlního vozu bez kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 266635

Dátum: 12.01.1990

Autori: Požár Hugo, Šulc František, Střešnák Josef

MPK: E21F 13/02

Značky: prepravu, zařízení, důlního, zvednutí

Text:

...2.Zařízení podle vynálezu sestává ze závěsného rámu gg, který je tvořen držákem 3 tvaru Q, k jehož oběma koncům je uohycen nosník 31. Na opačné straně je k držáku 23 vodorovnou častí připevněn záchyt gl tvaru E, jehož svislá část je opatřena dvěma aretačními prvky gg. Svislá a vodorovné část záchytu gł tvoří spolu se stěnou držáku 3 držáku pro uchycení-závěsného rámu gg k rámu důlního vozu lg. Nosník 23 držáku 3 je po stranách opatřen proti...

Vložka poddajné výztuže důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263890

Dátum: 12.05.1989

Autori: Schmidt Kurt, Lecian Jaroslav, Odstrčilík Zdeněk, Richtar Radoslav, Kallus Petr, Rapant Jan

MPK: E21D 11/00

Značky: výztuže, vložka, důlního, díla, poddajné

Text:

...paždeří, konopných pr-ovvazců nebo z heraklibových desek. Dosud známé vložky poddajné viýztuže důlního »díla mají nevýhodu iv malé stlačitelnosti .a v malé odolnosti pro tl stlačení váhou samotné výztuže důlního díla.a P gľ , Dosud jsou známy vlłłžlêy pomPopsané nevýhody odstraňuje vložka pOiddajné výztuže důlního díla ,podle vynálezu,jejíž podstate spočíva v tom, že sestává ale s- oňťz vijniçbh plechů voštin-ovitě üąpogäçäď-nýýrgiąřià...

Zařízení pro kotvení a ovládání polohy vodicího nosníku důlního dobývacího stroje nebo/a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261624

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Stanislav, Tkáč Ivan, Baránek František, Dzierža Emil

MPK: E21F 13/10, E21D 23/00

Značky: stroje, zařízení, dobývacího, nosníků, ovládání, polohy, vodicího, kotvení, dopravníku, důlního

Text:

...vodicího nosníku v chodbě. Zařízení podle vynálezu je výrobné i montážne jednoduché a lze je snadno přízpůsobit pro různé podmínky. je použitelná v případě, že je v porubu pouze vodicí nosník i v případě, že je vodicí nosník připojen k trati porubového dopravniku.Na .pripojených výkresech je zjednodušeně znázorněn príklad provedení zařízení po. dle vynálezu - na obr. 1 v půdorysu, na obr. 2 v bokorysu. Na obr. 3 je hydraulické zapojení...

Způsob ochrany raženého dlouhého důlního díla z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261005

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dittrich Horst, Šmíd Miroslav, Stejskal Jan, Nadvorník Pavel, Kuba Eduard

MPK: E21F 5/00

Značky: způsob, plynů, ochrany, hlediska, průtrží, díla, raženého, uhlí, nebezpečí, důlního, dlouhého

Text:

...aplikovat, protože v nadloží do 40 m, resp. v podloží do 70 m nebyla žádné vhodná sloj,kterou by bylo možno použít jako sloj ochrannou. Proto bylo ražení dlouhého důlního díla zastaveno a byla známým způsobem vyrubána sloj v nadloží ve výšce 52 m, která měla úklon 17 °. Sloj V nadloží byla vyrubána v ploše, přesahující kolmý průmět celé plánované trasy dlouhého důlního díla do sloje v nadloží ve všech místech více než 60 m. současně s rubáním...

Způsob prozatimního zajišťování boků důlního díla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261317

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zajíček Václav, Chlebík Jindřich, Jambor František

MPK: E21D 11/18, E21D 19/04

Značky: důlního, tohoto, zajišťování, způsobu, díla, způsob, zařízení, boků, provádění, prozatimního

Text:

...žádným současným ani následným operacím při ražbě.Na přiložených výkresech jsou znázorněna příkladná provedení zařízení k provádění způaobu prozatimního zajiščování boků raženého důlního díla podle vynálezu, kde na obr. 1 je pohled na zajištěný bok důlního díla a na obr. 2 čelní pohled na důlní dílo se zajištěným bokem díla. Obr. 3 představuje detailní boční pohled na zabudované zařízení a obr. 4 jeho půdorysný pohled. Na obr. 5 je v...

Zařízení pro nakládání nánosu těživa z důlního kolejiště do důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256982

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bichler Jaroslav, Ecler Zdeněk

MPK: B65G 67/04

Značky: důlních, nánosu, nakládání, důlního, zařízení, těživa, vozů, kolejiště

Text:

...na kolejovem podvozku pro vlečení důní lokomotivou. Na obr. 1 je jeho nárys, na obr. 2 je půdorys zařízení a na obr. 3 rotující nůž rozdružovacího orgánu.Zařízení je koncipováno jako návěs za důlní lokomotivu, která je zdrojem jak potřebné tažné síly, tak energie k pohonu rozdružovacího orgánu, vynášecího a plnicího dopravníku. Pohon je hydrostatický.K lokomotivě je zařízení kloubově připojeno návěsnými rameny łg pevně spojenými se...

Článkový výložník, zejména důlního zakladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256878

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popelínský Jiří, Šabatka Lubomír, Trubáček Josef

MPK: E02F 9/14

Značky: zejména, zakladače, výložník, důlního, článkový

Text:

...funkce tlumiče je využito natáčení sousedních článků výložníku, které se na příklad projeví změnou vzdálenosti konoú jejich dolníoh pásů. zajištění dostatečného zdvihu tlumiče lze zajistit vhodným pákovým meohanismem.Při natáčení sousedních článků výložníku vznikají V tlumicích prvcích síly, které působí vždy proti směru pohybu. Výložník se při rozkmitání začne chovat jako spojitý nosník. Tím značné vzroste jeho odolnost proti...

Způsob ochrany dlouhého důlního díla protiprůtržovou trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 256693

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stejskal Jan, Nadvorník Pavel, Šmíd Miroslav, Neumann Pavel, Ramík Milan

MPK: E21F 5/00

Značky: díla, protiprůtržovou, způsob, dlouhého, důlního, ochrany, trhací, prací

Text:

...vý vinu uhlené sloje.Domlnantní částí profilu uhelné sloje nebo jejího zbytku je celý profil uhelné sloje nebo jejího zbytku. V případě tektoniokého porušení profilu na čelbě, kdy je prifil rozčleněn do několika částí, je dominantní vždy největší část profilu uhlené sloje nebo jejího zbytku.Dosahovou zónou je oblast po obou stranách profilu uhelné sloje na čelbě dlouhého důlního díla, v níž exploze náloží zajistí ještě potřebný účinek...

Hydraulický pohon vrtací hlavy komínovacího důlního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255969

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bureš Otokar

MPK: E21B 4/02

Značky: důlního, vrtací, hlavy, stroje, pohon, hydraulický, komínovacího

Text:

...vedením gl nasává konstantní hydrogenerátor 3 a vede dále vedením gg k regulačnímu hydromotoru 3, z něhož je zpětná kapalina vedena vedením 33 přes filtr A zpět do nádrže l. Za regulační hydromotor 3 je na vedení gg, g§.vložen rozvaděč É a mezi tento rozvaděč à a konstantní hydrogenerátor 2 je na vedení ě napojeno vedení a tlakového ventilu 6,určujíoího pracovní tlak obvodu kapaliny. Z nádrže 1 nasává hydraulickou kapalinu...

Vedení důlního dobývacího stroje, zejména uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244666

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sloup Václav, Kupf Lubomír, Hrašeovă Věra

MPK: E21C 35/12

Značky: uhelného, dobývacího, pluhu, zejména, vedení, důlního, stroje

Text:

...na úseky. Vedeníslouží k vedení důlního dotąývscího stroje, zejména k nuoenemu vedení uholliłw pluhu, ktorý není znázorněn.Vedení E sestava v podstatě z úhelníku B, kluznyoh distančních kusů u, stojím JA a krytu jj. Úhelníky 3, které mají úseky odpovídající dálkově úeemm 1 Q žlabtl řetlzoveho hŕeblového dopravníku, mají jednak zduižené rameno 16 a jednak dolní rameno u, ktoré as opírá o počvu g a slouží jako kluzná dráhe dobývacího stroje...

Rozpojovací orgán důlního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243746

Dátum: 11.04.1988

Autori: Odduch Kazimír, Niemiec Karel, Sikora Pavel

MPK: E21C 25/10

Značky: orgán, rozpojovací, stroje, důlního

Text:

...výkresech jsou zjednodušene znázorněna čtyři provedení rozpojovacího orgánu důlního stroje podle vynálezu. Na obrázcích 1. 2 a 3 jsou v částečnám řezu rovínou. procházející osou výložníku, znäzorněny rozpojovací orgány důlního stroje s nejméně dvěma hlavami ve třech různých provedeních, vhodných zvláště pro výložníkový razicí stroj. Obrázek 4 představuje rozpojovací orgán se třemi hlavami určenými pro rozpojování vytrháváním v provedení pro...

Zařízení pro kontrolu polohy důlního razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245793

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bratislava, Strýeek Oldoich

MPK: E21C 35/08

Značky: zařízení, stroje, důlního, kontrolu, polohy, razicího

Text:

...hydraulickým válcem s řetězovým převodem nebo hydraulickým motorem, respektive elektromotorem přes závitové vřeteno s matící. Pohon natáčení skříňky 2 kolem svislé osy 3 může být odvozen od hydraulického válce 7 podle schematického znázornění na obr. Z. Pastorek 8 je přitom V záběru s ozubeným segmentem 9, tak, že je přes ně možno odvozovat danou polohu natočení a snímat ji elektrickým snímačem 10 polohy natočení. Elektrický snímač li je...

Způsob zjišťování a snižování nebezpečí vzniku průtrží uhlí a plynů při ražení dlouhého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253359

Dátum: 12.11.1987

Autori: Stejskal Jan, Šmíd Jaroslav, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: průtrží, důlního, vzniku, uhlí, nebezpečí, díla, zjišťování, snižování, dlouhého, plynů, způsob, řazení

Text:

...deeorpoe in situ a deeorbovatelná plynonosnost a ve kterém se měří hodnoty počáteční plynové produkce a tlaku plynů Přitom odběr vzorků vrtné drtě se provádí počínaje hloubkou 2,0 metrů vždy v intervalu 0,2 metru před doaažením hranice každého celého jednoho metru délky vrtu. Vrtání ae přerušuje pouze při dosažení této hranice, kde ee provádí nejprve měření počáteční plynové produkce a poté se utěsní poslední 0,5 až 1,0 metru vrtu, přičemž v...

Způsob zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů již vyraženého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252252

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šmíd Miroslav, Stejskal Jan, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: průtrží, způsob, vyraženého, zjišťování, nebezpečí, uhlí, díla, plynů, důlního

Text:

...hloubek. Úsek dlouhého důlního díla po obou stranách ústí jednotlivých průzkumných vrtů do vzdálenosti rovné hloubce tohoto průzkumného vrtu je bez nebezpečí průtrže uhlí a plynů, pokud jsou v tomto průzkumném vrtu naměřené hodnoty počáteční plynové produkce nižší než 3,0 1.minl a počáteční rychlost desorpce in situ v hloubce do 4 m nižší než1,5 cm 3/10 g . 35 s/l, popřípadě v hloubce 4 m a více nižší než 1,3 cm 3/log . 35 s/1 a hodnoty...

Samočinné brzdicí zařízení důlního vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243880

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ille Booivoj, Angelisová Pavla, Macku Blanka, Deml František, Viklický Vladimír

MPK: B61D 11/02, B61H 11/02

Značky: brzdící, samočinně, důlního, zařízení

Text:

...suvně ve vodítkách oproti odpružení, který je opatřen na obou koncích brzdovými špalky proti kolu důlního vozu, a ve střední části je k příčníku jedním koncem suvně uchyoeno táhlo, jehož povrchová část tvoří vedení tlačné pružiny zajištěná stavitelnou opěrou, přičemž na druhém konci táhla je uložená ve vedení suvná opěra proti ovládací kulise upevněné na odpruženém nárazníku.Výhodou samočinného brzdicího zařízení důlního vozu podle vynálezu...

Zadní rám kloubového podvozku kolového důlního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238246

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pařízek Bedřich, Šetek Miroslav, Šantrůček Jaroslav, Holas Mikuláš

MPK: B61D 11/00, E21F 13/00

Značky: důlního, stroje, kloubového, zadní, podvozku, kolového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zadní rám kloubového podvozku kolového důlního stroje určený pro uložení výkyvné zadní nápravy, ležatého vznětového motoru, měničové skupiny, převodového ústrojí, nádrží provozních hmot a příslušenství. Zadní rám sestává z bočnic v přední části spojených oky kloubu řízení, zdola uzavřený dnem, zhora ztužený nosnými blatníky. Ve střední části je opatřen pánvemi ve formě příček pro uložení výkyvné zadní nápravy. Zadní část nosných...

Vahadlo nápravy důlního podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238243

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šetek Miroslav, Holas Mikuláš, Šantrůček Jaroslav, Pařízek Bedřich

MPK: E21F 13/00, B61D 11/00

Značky: důlního, podvozku, nápravy, vahadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vahadlo nápravy důlního podvozku určené pro výkyvné uložení zejména těžkých hnacích náprav samohybných kolových kloubových důlních podvozků určených pro práci v těžkých důlních podmínkách. Vahadlo sestává ze dvou bočnic, které obepínají nohavice nápravy a spojují zadní příčník opatřeny zadním čepem s předním příčníkem, jehož přední dutý čep je spoučástí příruby přišroubované k prstenci předního příčníku. Dutinou předního dutého...

Úsek vedení tažného prvku důlního dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237300

Dátum: 01.05.1987

Autori: Šmerda František, Nykl Jan

MPK: E21C 27/34

Značky: vedení, úsek, důlního, tažného, dobývacího, prvků, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je úsek vedení tažného prvku důlního dobývacího stroje, zejména uhelného pluhu. Účelem vynálezu je zvýšení tuhosti úseku vedení, zjednodušení jeho montáže i údržby v provozu. Podstatou vynálezu je, že úsek vedení, sestávající ze základní desky (l) a dvojice segmentů (2, 3) s žebry (21), přivrácenými k základní desce (l) a opatřenými středicími prvky (6), má v každém segmentu (2, 3) vytvořena alespoň dvě vybrání (210) pro spojovací...

Způsob přípravy horniny pro ražení důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234417

Dátum: 01.03.1987

Autori: Smolík Jiří, Berka Václav, Benda Roman

MPK: E21F 17/00, C09K 7/04

Značky: řazení, důlního, horniny, díla, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy horniny pro ražení důlního díla, zejména vrstev s obsahem kyselých škodlivin, neutralizací hydroxidem vápenatým. V zakyselené horninové vrstvě o pH nižším než 6 se v zájmové oblasti nejdříve vyvrtají neutralizační vrty o délce 1 až 40 m a o průměru 33 až 72 mm, jejichž rozteč je 0,5 až 2,5 m. Neutralizační vrty jsou vrtány ve směru osy budoucího důlního díla pod úhlem 0 až 45° od osy. Do neutralizačních vrtů se...

Hydraulická část ovládací skříně důlního dobývacího kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248522

Dátum: 12.02.1987

Autori: Suchánek Jaroslav, Klein Milan

MPK: E21C 31/08, F15B 15/02

Značky: ovládací, skříně, kombajnu, hydraulická, důlního, část, dobývacího

Text:

...prvkem, Řešení hydraulické části ovládací skříně důlního dobývaoího kombajnu podle vynálezu zabraňuje zavzdušnění čerpadla při poklesu hladiny oleje a umožňuje kontrolovat ladinu oleje. Hydraulické část ovládací skříně důlního dobývaoího kombajnu pro strmé sloje zajišťuje spolehlivost provozu a minimální údržbu, která je v podmínkách strmých slojí obtížná, 248 522Na připojeném výkresu je znázorněna hydraulická část ovládací skříně důlního...

Spoj luten k větrání důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 234752

Dátum: 15.01.1987

Autor: Duda Antonín

MPK: E21F 1/06

Značky: luten, větrání, díla, důlního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká větrání důlních děl. Vynález řeší spoje luten bez šroubování pomocí několika kusů H-spon (1), nasazených na věnce (8, 8`) spojů luten (7, 7`), přičemž je možnost osové výchylky luten (7, 7`) do 5°. Spoj luten (7, 7`) je dostatečně a bezpečně utěsněn širokou pryžovou manžetou (9) po jeho obvodě. Podstatou vynálezu je spoj luten (7, 7`) vytvářen H-sponami (1), nasazenými na věncích (8, 8`) luten (7, 7`), přičemž doklepnutím konců...

Způsob mechanického vytváření základkového polštáře za výztuží materiálem z čelby raženého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 230396

Dátum: 15.11.1986

Autori: Barabosz Ondřej, Prokop Jiří

MPK: E21F 15/06

Značky: výztuží, základkového, mechanického, způsob, důlního, materiálem, vytváření, čelby, díla, polštáře, raženého

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mechanického vytváření základkového polštáře za výztuží materiálem z čelby důlního díla, vyznačující se tím, že se hornina rozpojena trhací prací nebo razicím kombajnem odtěžuje přes třídicí odtěžovací žlab (2) vřazený do tahu odtěžovacího hřeblového dopravníku (1), kde se odtřídí potřebné množství požadované fragmentace, které se násypkou nebo skluzem pak odvádí buďto do zafoukávacího stroje (3) nebo do zásobníku propojeného se...

Způsob určení přesného objemového průtoku větru hlavního důlního ventilátoru a integrální sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234095

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: důlního, větru, tohoto, ventilátoru, průtoku, určení, integrální, přesného, objemového, sonda, provádění, hlavního, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že se na přetlakové straně hlavního důlního ventilátoru stanoví dvě roviny průřezů na obou koncích difuzoru nebo tlumiče a v nich se měří celkový tlak ventilátoru integrálními sondami, načež se z naměřených celkových tlaků, zmenšených o ztrátové rozdíly úměrné velikostem dopravovaných průtoků mezi oběma místy měření, stanoví rozdíl celkového tlaku, který odpovídá výhradně příslušnému objemovému průtoku,...

Zařízení pro automatické navedení ramene důlního vrtacího vozu pomocí kamery

Načítavanie...

Číslo patentu: 230203

Dátum: 15.08.1986

Autori: Matys Milan, Lukeš Miloslav

MPK: E21C 11/02

Značky: kamery, automatické, vrtacího, důlního, navedení, zařízení, ramene, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného účelu se dosáhne snímáním polohy světelného zdroje (2), umístěného na konci ramene (3) vrtacího vozu, pomocí televizní kamery (l). Sejmutý obraz čelby s polohou světelného zdroje (2,) je po předzpracování převeden v mikropočítači (6) do tvaru matice mxn a porovnán s maticí vrtného schématu. Z rozdílu polohy pozorovaného světelného zdroje (2) a požadovaného místa vrtání se vypočtou povely pro změnu polohy ramene (3), které jsou...

Zařízení pro kotvení důlního jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233028

Dátum: 15.08.1986

Autori: Klimunda Antonín, Pavliska Jiří

MPK: B66C 23/78

Značky: důlního, zařízení, jeřábu, kotvení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru kotvení jeřábů a prac. plošin a týká se kotvení jeřábu s výložníkem v podmínkách hlubinných dolů. Podstata spočívá v tom, že zařízení sestává ze stabilizačních a přítlačných opor, uchycených nebo uložených na skříňovém nosníku (3) s pevným sloupem (4) spolu s výložníkem (5), z nichž tři stabilizační opory (1) jsou připojeny pomocí vysouvatelných a otočných ramen (2) a jedna přítlačná opora (6) je uložena kloubově ve středu...

Stavitelný doraz pro výkyvnou součást důlního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229115

Dátum: 01.02.1986

Autori: Šmerda František, Nykl Jan, Koudelka Karel

MPK: E21C 27/32

Značky: důlního, stavitelný, součást, stroje, doraz, výkyvnou

Zhrnutie / Anotácia:

Stavitelný doraz pro výkyvnou součást důlního stroje, zejména pro nožový držák pluhového tělesa. Účelem vynálezu je zjednodušení známého řešení dorazu, zvýšení jeho životnosti a provozní spolehlivosti. Podstata vynálezu je, že doraz je vytvořen z hřídele (1), k němuž jsou připojena alespoň dvě ramena (2, 3) nestejné délky a který je opatřen několika lůžky (6) pro zajišťovací prvek (7), uložený vždy v jednom z lůžek (6) s vůli. Omezeným výkyvem...

Kloub kloubového kolového důlního podvozku s rychlospojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 221325

Dátum: 15.01.1986

Autori: Pařízek Bedřich, Holas Mikuláš

Značky: kloub, kolového, důlního, rychlospojkou, kloubového, podvozku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší kloub kloubového kolového důlního podvozku s rychlospojkou, který umožňuje k pohonné části podvozku střídavě připojovat různé nosné části s účelovými nástavbami. Kloub je tvořen svislým kloubem se svislou osou otáčení a horizontálním kloubem s horizontální osou otáčení, jehož vnější objímka tvoří jednu část rychlospojky a druhá část rychlospojky je součástí rámu nosné části podvozku. Horizontální osou otáčení horizontálního kloubu...

Hrázový objekt důlního díla s průjezdnou závěsnou drážkou, uzavíratelného výbuchovzdornými dveřními křídly

Načítavanie...

Číslo patentu: 221094

Dátum: 15.01.1986

Autori: Šmolka Tomáš, Medák Jiří, Gřešek Antonín

Značky: dveřními, průjezdnou, díla, důlního, křídly, drážkou, uzavíratelného, hrázový, výbuchovzdornými, závěsnou, objekt

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hornictví na hlubinných dolech. Vynález se týká hrázového objektu důlního díla s průjezdnou závěsnou drážkou, uzavíratelného výbuchovzdornými dveřními křídly pro hlubinné doly, zejména pro doly s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu. Jeho podstata spočívá v tom, že nad výbuchovzdornými dveřními křídly je vytvořen průchozí kanál pro upevnění tělesa závěsné drážky, přičemž přímý průřez průchozího kanálu je jak na vtažné,...

Způsob ochrany důlního díla soustavou štěrbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220496

Dátum: 15.11.1985

Autori: Chovanec Jiří, Kolář Josef

Značky: štěrbin, díla, soustavou, způsob, důlního, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ochrany důlního díla soustavou štěrbin vytvořených umělým rozrušením horniny mezi vývrty a vrty trhacích prací nebo mechanicky. Jeho podstata spočívá v tom, že se v okolí důlního díla provede soustava štěrbin, vytvořených umělým rozrušením horniny mezi krajními vývrty a vrtem, přičemž krajní vývrty a vrt jsou situovány v jedné nebo více rovinách. Rozrušením celistvosti masívu se vytvoří v okolí důlního díla odlehčené...

Zařízení pro větrání čelby důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220180

Dátum: 15.10.1985

Autor: Stacho Jan

Značky: zařízení, díla, čelby, důlního, větrání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru ražení v hlubinných dolech. Vynález se týká zařízení pro větrání čelby důlního díla při sacím lutnovém odvětrávání a použití předsuvné výztuže. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ramena předsuvné výztuže jsou uzpůsobena jako dufky, foukající čerstvý vzduch na čelbu a odvětrávající vyronující se plyny, zejména metan. Vynálezu lze s výhodou požít ve stavebnictví při ražbě tunelů a šachet.

Přídavná pracovní plošina pro údržbu svislého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 224729

Dátum: 01.08.1985

Autori: Buček Ernest, Gabzdyl Karel, Hadrava Josef, Sehnal Miroslav

Značky: přídavná, díla, údržbu, plošina, důlního, pracovní, svislého

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavná pracovní plošina pro údržbu svislého důlního díla, vyznačená tím, že je tvořena základním tělesem (l) výsuvně uloženým na podložných lištách (5) a pod vodicí konstrukcí (6) na straně (10) těžní nádoby (9), které je opatřeno na jedné čelní straně zarážkou (4) pro omezení délky maximálního vysunutí a na druhé čelní straně spojeno závěsy (3) s odklopnou částí (2), přičemž v základní poloze je přídavná pracovní plošina zajištěna proti...

Obrtlík tažného řetězu důlního dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229632

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Breuer Oswald, Steinkuhl Bernd, Merten Gerhard

MPK: E21C 29/14

Značky: řetězů, tažného, dobývacího, stroje, obrtlík, důlního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obrtlíku taženého řetězu důlního dobývacího stroje, který je veden v řetězovém kanále s průchozím výřezem. Podstata řešení spočívá v tom, že těleso obrtlíku je na straně odvrácené od důlního dobývacího stroje, zejména uhelného pluhu, opatřeno čistícím nosem vytvořeným proti směru jízdy uhelného pluhu šikmo k průchozímu výřezu ve vedení uhelného pluhu.

Hráňová výztuž důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229614

Dátum: 01.11.1984

Autori: Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Tengler Julius, Von Viebahn Hans-eckart

MPK: E21D 23/06

Značky: díla, hráňová, důlního, výztuž

Zhrnutie / Anotácia:

Hráňová výztuž důlního díle, sestávající s opěrné rámové konstrukce, stojící na počvové konstrukci a výškově na-stavitelná stojkami, a dále ze soustavy stropnic, nesených opěrnou rámovou konstrukcí, vyznačující se tím, že stropnice je složena z rovnoběžně vedle sebe uspořádaných, na opěrné rámové konstrukci uložených, jednotlivě nebo po skupinách dopředu posouvatelných segmentů (20).

Zapojení odpojovače okruhu žárovky důlního osobního svítidla se záchranným vysílačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216060

Dátum: 01.07.1984

Autori: Lazar Mojmír, Kuchta Zdeněk

Značky: důlního, zapojení, osobního, okruhu, svítidla, vysílačem, žárovky, odpojovače, záchranným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení odpojovače žárovky důlního osobního svítidla se záchranným vysílačem pro vyhledávání zasypaných horníků. Jeho podstata spočívá v tom, že žárovka je připojena ke kladnému pólu akumulátoru svítidla a k jednomu kontaktu vypínače, přičemž je druhý kontakt vypínače připojen prostřednictvím klopného obvodu a pojistky se záporný pólem akumulátoru, zatímco napájecí okruhy klopného obvodu jsou ovládány klíčovacím obvodem,...