Patenty so značkou «důlní»

Hydraulicky řízený jednostranný ventil pro stojky posuvné důlní výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270415

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krieger Karl, Reinelt Werner, Hartleb Jochem

MPK: E21D 15/51

Značky: jednostranný, stojky, důlní, posuvné, hydraulický, ventil, řízený, výztuže

Text:

...v utésněném prostoru pro zavěrne teleso mezi závěrným telesom a škrtícím tälesem, zabraňuje posunutí závěrného telesa V opaćném smeru, ke kterému by došlo v důsledku náhlého zvýšení tlaku.Vynález využívá tlaku kapaliny, nashromážděné v utěsněném prostoru ventilové vložky pro závěrné těleso, k uklídnění otevrenáho zävěrneho tělesa při rázech vyvolaných poklesem tlaku. Ventil podle vynálezu se hodí obzvláště dobře pro nízkovískózní...

Ovládací pouzdro ovládacího modulu hydraulického obvodu, zejména důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269422

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef

MPK: E21D 23/26

Značky: pouzdro, modulu, ovládací, obvodů, ovládacího, výztuže, důlní, hydraulického, zejména, mechanizované

Text:

...je vyústěn z vnější části ovládací ho pouzdra do hadice.Hlavní výhodou ovládacího pouzdra ovládacího modulu hydraulickáho obvodu, zejména ddlní mechanizované výztuže, podle vynálezu je, že tlakové kayalina-je přiváděna tlakovým kanálem do vybrání ve smeru podélné oay ovládacího pouzdra a přitlačuje tlakovou kuželku do sedla, takže nemůže dojít k úniku tlakové kapaliny a kuželka se po zrušení řídicího tlaku vlivem dynamického účinku...

Zapojení impulsního ovládacího obvodu přesouvacího válce důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269421

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vrchovecký Josef, Tkáč Ivan, Matula Jan

MPK: E21D 23/26

Značky: impulsního, zapojení, válce, ovládacího, důlní, přesouvacího, mechanizované, obvodů, výztuže

Text:

...je průchod pracovní kapaliny z nízkotlaké větve přímo ke epotřsbiči, tj. přesouvaoímu válci. Řídioí část obvodu přeaouveoího válce je výrazně kratší, čímž jsou zkráoeny reakční časy. Další výhodou jsou menší rozměry a výrobní i montážní jednoduchoet. Lze také očekávat i vyälí provozní spolehlivosvPříkldd zapojení impulaního ovládacího obvodu přesouvacího válce podle vyrxálezu je sohematicky zndzorněn na připojeném výkresu.zapojení...

Zařízení pro zvedání hlav důlní obloukové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269365

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štěpánek Jan, Pacl Václav

MPK: E21D 13/04

Značky: výztuže, důlní, zařízení, zvedání, obloukové

Text:

...ve srovnání s výše uvedeným zařízením projeví novým a vyšším úćinkem, zejména jednoduchosti konstrukce, umožňující zhotovení v podmínkách důlnich organizací, zjednodušenou manipulací a vyloućením poškozování a deformace celého zařízení padajicí odřezávanou hornínou. Zařízení umožňuje odstranění fyzické námahy při zvedání hlav důlní ooloukové výztuže a dalších břemen do hmotnosti ADD kg. Zařízením lze zvedat í kompletní obloukovou výztuž...

Ovládací ventil vzduchové trysky pneumaticko-samospádové dopravy důlní zakládkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269177

Dátum: 11.04.1990

Autori: Verner Jindřich, Pařízek Bedřich, Dočekal Antonín, Konečný Petr, Chýla Augustýn, Šimek Pavel, Holas Mikoláš, Dvořák Antonín, Černý Miloslav, Čermák Josef

MPK: F16K 1/30

Značky: ovládací, směsi, dopravy, ventil, základkové, vzduchové, důlní, pneumaticko-samospádové, trysky

Text:

...v ťlokotěsná odbočce g dopravního potrubí l pomocí příruby lg a svorníko gg, je tvořen tälem 5 opatřeným vstupen gł a výstupengg tlakového vzduchu. V tele 5 je suvne uložen dřík Ž s centrálne upevněnou kuželkou g na horním konci Q a s centrálne upevně nou nemhránou łgna dolním konci 1.,HeIbrána gg je podložena tvarovanou podložkou ll takécentrálne upevněnou k dolnímu konci 1 dŕíku 2. Proti kuželce Q je v těle 5 upevněno kuželové sedlo 3, o...

Podpěrná konstrukce důlní výztuže pro nasazení ve strmých a polostrmých uloženích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268830

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beckmann Klaus, Becker Kunibert, Kleinböhmer Fritz, Arsuaga Yavier, Ciordia Luis, Marquart Alfred

MPK: E21D 23/04

Značky: důlní, polostrmých, podpěrná, strmých, výztuže, uloženích, nasazení, konstrukce

Text:

...pro přesunuti výztuže. Kloubový nosník 12 sestává ze skupiny nosnikových dilů které jsou vzájemné kloubově spojeny alespoň v rovině kolmě na porubni stenu g. Přesouvadi ústrojí l jsou umistäna vedle úzkych základových rámů 8 na straně přivrácené k úklonu sloje a jsou opatřsna vždy dvěma nad sebou umistěnvmi a navzájom rovnoběžnými vodicimí tyčemi g, které leží. v rovine kolmé na počvu s jsou opatřeny na svých předních koncieh spoločnou...

Způsob snížení vlivu dobývání na důlní díla v předpolí porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268454

Dátum: 14.03.1990

Autori: Lucák Otakar, Požár Josef

MPK: E21D 13/02

Značky: porubu, snížení, dobývání, předpolí, důlní, způsob, vlivů, díla

Text:

...u mechsnizovaných výztuží.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob snížení vlivu dobývaní na důlní díla v předpolí porubu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že porub, který se přibližuje k důlnímu dílu, se při půdorysné vzdálenosti 50 až 80 m od dnlního díla rozdälí jednou nebo více dělicími ohodbami na dva nebo více kratších porubů o dělce 30 až 50 m, které se dobývají postupně, a to tak, že k dñlňímu dílu v dobývanés 1...

Optoelektronický důlní registrační kovergometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 267601

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ševčík Jiří, Macek Tomáš, Bortlík Břetislav

MPK: E21B 47/02, G01C 7/06

Značky: kovergometr, registrační, důlní, optoelektronický

Text:

...je upevněna kódovací lišta lg. Zespodu do vnějšího plášte 1 se zasouvá spodní díl konvergometru §,který je opatřen kloubovou připojovací hlavicí 2. Krycí objímka lg chrání připojovací konektor propojovacího kabelu ll, který zajištuje přenos dat z optoelektronického zařízení, umístěného uvnitř konvergometru, do koncentrátoru dat 5.Konvergometr je mezi strop a počvu nebo mechanizovanou výztuž upevněn pomocí kloubových přípojovacích hlavic 2. 0...

Přesouvací zařízení pro důlní mechanizovanou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 267544

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ševčík Arnošt, Rohovský Milan, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/00

Značky: přesouvací, důlní, výztuž, zařízení, mechanizovanou

Text:

...přesouvncí zařízení pro důlní mechanizovanou výztuž s dvojicí přímočarých hydromotorů, z nichž každý je jednou částí kloubově připojen k jednomu z přilehlých základových rámů sousedních sekcí mechanizovsne výztuže podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že výsuvné části obou přímočnrých hydromotorů jsou ve smčru přesouvání sekce výkyvně připojeny k vodicí tyčí, jejíž pilířový konec je opatřen úchytom připevněným k porubovćmu dopravníku u...

Horní příložka šroubového spoje poddajné obloukové důlní ocelové výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 267440

Dátum: 12.02.1990

Autori: Sanitrák Karel, Cieluch Petr, Odšťádal Václav, Antl Jan

MPK: E21D 11/22

Značky: ocelové, důlní, obloukové, poddajné, príložka, horní, spoje, výstuže, šroubového

Text:

...otvorů a její konstrukce umožňuje využívat 1 maximální dotahovací moment s použitím šroubü z houževnatých druhů ocelí. což například u ocelových příložek vyráběných kováním nebo lisováním za tepla možné není. Příložka si i při nejvyšších svěrných tlacích ponechává optimální výpočtový tvar díky qeometrii uspořádání své horní pásnice bočních stěn 1 připevňovacích patek. Tyto vlastnosti. zkušebně i provozně svěřené,předurčují použití této...

Ventilový blok pro individuální hydraulickou důlní stojku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267023

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lédl Lumír, Koudelka Karel

MPK: E21D 15/44

Značky: stojku, individuální, hydraulickou, ventilový, důlní

Text:

...dílu ll je upraven vstup llg pro neznázorněnou plnicí pistoli.Vložka g sestává z první části gg a z druhé části gl, které jsou spojeny druhým závitem gg. V první části gg je provedena první dutina § 99 v níž je uložen plenící ventil 1, provedený současně i jako plnicí ventil. Sestává z uzavírscího prvku 19, který je opetřen alespoň jedním opěrným elementem lgo uloženým s vůlí ve vybrání go první části gg, a dále pružinou ll. Uzavírací...

Důlní oblouková výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 266934

Dátum: 12.01.1990

Autori: Odstrčilík Zdeněk, Richtar Radoslav, Schmidt Kurt, Slaměník Jiří

MPK: E21D 11/12, E21D 11/14

Značky: výztuž, důlní, oblouková

Text:

...z lrubkových oblouků podle vynálezíu. jehož podstata je v tom, že trubkové oblouky jsou spojeny hrdly, jejichž otevřcné konce jsou nasměrováííy k počvě důlního díla.Hlavní výhodou obloukové výztuže z trubkových obloukü podle vynálezu je její jednoduchost, což má příznívý vliv nejen na její cenu. nýbrž i na její rychlé budování i rychlou demontáž v dole. Výhodou důlní obloukové výztuže z trubkových oblouků je i to, že odpadá...

Zařízení pro automatické cejchování důlní radiometrické kontrolní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266603

Dátum: 12.01.1990

Autori: Herold Ervín, Pecivál Ivan, Karas Miroslav

MPK: G01T 1/142, G01T 1/169

Značky: cejchování, důlní, kontrolní, automatické, stanice, radiometrické, zařízení

Text:

...Konstrukční uspořádání umožnilo podstatné snížít hmotnost a rozměrnost rudního etalonu, neboč k jeho stínění je využite kolimačního stínicího bloku směrové detekční jednotky. Zařízení podle vynálezu, v důsledku jednoduchosti, je možno snadno dekontaminovat, ěistit, jednoduše opravovat a udržovat. Detekční sonda je ehráněna proti nárazům a proti nežádoucímu snímání záření z okoliNa pžilcžených výkresech je schematicky znázorněno příkladné...

Důlní kolejový zhutňovač mezipražcových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266100

Dátum: 14.11.1989

Autori: Solanský Petr, Ecler Zdeněk

MPK: E01B 27/12, E21F 13/00

Značky: zhutňovač, kolejový, mezipražcových, důlní, prostoru

Text:

...rám podvozku a střešní konstrukcí vozu, a nosič je připevněn otočně kolem axiální osy vertikálního sloupu.Výhody důlního kolejového zhutňovače dle vynálezu, spočívají v tom, že kinematickým uspořádáním zhutňovacích vibračních těles, natáčených V obloucich vodicím ramenem lze provádět zhutňování vždy dvojice mezipražcových prostorú důlní úzkorozchodné koleje včetně oblouků. Systém natáčení těles umožňuje zachovat v obloucích rovnoběžnost...

Lehká mechanizovaná důlní výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 265481

Dátum: 13.10.1989

Autori: Raszka Jan, Koláček Viktor, Dědek Miloslav, Kolář Josef, Rojíček Petr, Hájek Eduard

MPK: E21D 17/00

Značky: mechanizovaná, výztuž, důlní, lehká

Text:

...gg, kromě prvního nosného vodítka,které podpírá přední stropnici ll líchého stropnioového tahu ł při prvním kroku.K přesouvání obou stropnicových tahů slouží dva hydraulické dvojčinné válce uchycené kloubově tak, že válec lg na boku stropnicového tahu l je umístěn mezi úchytem na přední stropnici ll a nosným vodítkem gg zadní stropnice 23, a že válec gä na boku stropnicového tahu g je umístěn mezi nosným vodítkem łg přední stropnice ll a...

Odprašovací komora pro čistění výdušných větrů od prachu vznikajícího při důlní činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265270

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hinterholzinger Otto, Dudák Vladimír, Hemer Miroslav, Handlíř Jaroslav, Smetana Josef, Verner Jindřich

MPK: E21F 5/00

Značky: prachu, výdušných, důlní, odprašovací, čištění, činnosti, větru, vznikajícího, komora

Text:

...jednou vrstvou kertáčovych filtračních prvků. Řez rámovym kertáčovým filtrem 3 dvojitou vrstvou kartáčových filtračních prvků je zobrazen na obr. 7, kdežto na obr. 8 je zobrazen řez tkaninovým filtrem. Na obr. 9 je pohled na kartáčový filtrační prvek, jehož příčný řez je uveden na obr. 10. Na obr. 11 je uveden podélný řez filtračním tunelen, ve kterém jsou instalovány jak rámové kartáčové filtry, tak i rámové tkeninové filtry. Obr. 12...

Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechnizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265196

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sanetřík Zdeněk, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt, Bena Zdeněk, Koudelka Karel

MPK: E21D 23/26

Značky: zejména, ovládání, ovládací, automatizované, mechnizované, výztuže, důlní, modul

Text:

...rovinou, procházející osou. V části řezu pod osou je ovládací modul zakreslen ve výchozí poloze a v provedení pro ruční ovládání, v části řezu nad osou v poloze, kdy odpadní píst dosedne na tlakový píst a v provedení pro automati zované ovládání.Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechanizované výztuže seatává 2 tělesa 3, opatřeného několika dutinami 33, k nimž je připojen tlakový přívod 323, vývod 393 ke spotřebiči...

Elektrické trolejové vedení se sběračem proudu, zejména pro důlní prostory ohrožené třaskavými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264311

Dátum: 12.07.1989

Autori: Warnke, Lachner Hans

MPK: B60M 1/34

Značky: zejména, plyny, proudu, elektrické, prostory, sběračem, ohrožené, vedení, trolejové, důlní, třaskavými

Text:

...je spojen s ventilovým členem upraveným posuvné V těsnicí štěrbině. Takovćto těsnicí prvky, které jsou uspořáñány na sběrači proudu, mají zanedbatelně malý třeci odpor a kromř toho další výhodu spočívající v tom, že na aerostaticky uložených součástkách nedochází k žâdnému otěru.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, který je popsánza pomoci připojených výkresů. Na obr. 1 je znázorněn řez trolejovým vedením a...

Kotevní zařízení pro dopravní a/nebo dobývací zařízení, zvláště důlní pluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264253

Dátum: 13.06.1989

Autori: Weirich Walter, Linke Horst, Heyer Willi, Beyer Herbert, Dettmers Michael, Rassmann Christoph

MPK: E21D 23/10, E21C 27/32

Značky: dobývací, kotevní, pluhy, důlní, zařízení, zvláště, dopravní

Text:

...opírá o jinou přesuvnou hydraulíckotí stojku 22 a zalbíra také za jiný žlabový díl 11 poruhního -d-opravníku 11. Na obr. 1 jsou znázornený celkem čtyři upínací válce 24přičemž další pátý upínací valec, ležící na honním konci doprawníh-o a dobývacího zařízení v prostoru horní dráhy 15 je tvořen prodlo-uželným šikmým upinacim válcem 24,který má podstatné delší zdvih než ostatní šikmé, upínací válce 24. Prodloužený šikmý upínací valec 24 zabírá...

Nevýbušný důlní vysokonapěťový rozvaděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 263883

Dátum: 12.05.1989

Autor: Nečas Svatopluk

MPK: H02B 13/00

Značky: vysokonapěťový, nevýbušný, rozvaděč, důlní

Text:

...kabelu jsou ukončený v nevýbušných připojovacích Jskříních na nevýbušnýohs pnůohodkách Vysokonapěťový vypínač se zhášecím médiem fluoridem sírovým SFo -omezuje spínací přepětí v porovnání s vypínařl máloolejovýmí .nebo případně vakuovými nejlépe. Zapouzdřené odpojovače odolávají klimatickým vlivům důlního prostředí a zabezpečují vyšší spolehlívost při manípulacích odpojeIní- připojení. Použití ľluorldu sírovéhoBFG zabezpečuje dobré...

Zapojení elektrické části automatizovaného řídícího systému důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 262726

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/12

Značky: řídicího, zapojení, automatizovaného, mechanizované, důlní, částí, systému, výztuže, elektrické

Text:

...napájecí zdroj, není třeba použít zvláštní zařízení ke galvanickému oddělení skupin ovládacích jednotek, napájených ze samostatných zdrojů. Podstatně se zjednoduší i kabelový rozvod a sníží se tak í zranitelnost systému.Příklad zapojení podle vynálezu je zjednoduěeně znázorněn na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení,na obr. 2 pak ve zvětšení blokové schéma ovládací jednotky sekce,Kde jsou znázorněny i...

Jednotka důlní kombinované výztuže pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262524

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dzierža Emil, Lédl Lumír, Koudelka Karel, Krumnikl Antonín, Tkáč Ivan, Mochel Jiří, Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír, Novotný Stanislav

MPK: E21D 23/00

Značky: kombinované, výztuže, sloje, jednotka, nízké, důlní

Text:

...Lze ji snadněji přizpůsobit různým provozním podmínkám i dopravovat do porubu, montovat i demontovat v důlních podmínkách. Umožňuje dobrý průchod pracovníků výztuží a zvyšuje bezpečnost práce. Ve srovnání 5 dosud u nás převažující individuální výztuží nizkých slojí lze očekávat při použití důlní kombinované výztuže podle vynálezu podstatné zlepšení pracovních podmínek a zvýšení produktivity práce.Na připojených výkresech je zjednodušene...

Důlní chromatografický analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 261555

Dátum: 10.02.1989

Autori: Keclík Ladislav, Štikarovský Jiří, Smékal Martin, Kahle Vladislav, Krejčí Miloš, Oboda Oldřich, Rusek Miroslav

MPK: G01N 30/00

Značky: důlní, chromatografický, analyzátor

Text:

...32 je opatřena výstupní kapilárou 32 vyústěnou do skříně 32, Ve které senachází pneumatické část důlního chromatografického analyzátoru. Vzduchotěsná Skříň 3 § je se sk ní 32 pneumatické části analyzátoru- 3 261 555 Důlní chromatografický analyzátorpod 1 e vynálezu pracuje tak, že tok nosného plynu ze zdroje l nosného plynu se nastaví pomocí regulátoru 2 tlaku, regulátorů Š a 11 průtoku nosného plynu tak, aby indikátor § tlaku připojený k...

Mostové manipulační zařízení, zejména pro důlní účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 261500

Dátum: 10.02.1989

Autori: Čtviertka Alfréd, Pacl Václav, Zezula Pavel

MPK: E21F 13/02, B61B 3/00

Značky: manipulační, účely, důlní, zejména, mostové, zařízení

Text:

...vozících g~dvoustopé závěsné dráhy 1 jsou otočně zavěšena táhla gl, která jsou odnimatelně spojena se závěsnými rameny 2 pomocí nosných čepů gg. K jedné straně závčsných ramen 2 jsou spojovacími čepy gg odnimatelně připojeny dvojité třmeny gl. Do vrchní části třmenů gl je pomocí průchozích čepů 22 odnimatelně připojen vymezovaoí člen 4 s vidlicí 31. Na opačnou stranu závěsných ramen g je připojovacími čepy gg, pomocí jednoduchého třmenu...

Důlní větrné dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 259710

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lecian Jaroslav, Sehnal Miroslav

MPK: E21F 1/10

Značky: důlní, větrné, dveře

Text:

...svou polohu vzhledem k počvč díla. Větrné dveře jako celek mohouproto nadále plnit svou funkci izolační i komunikační.Proti známé konstrukcí s teleskopicky zasouvatelnou částí zárub-ně je vyšší účinek řešení podle vynálezu v tom, že celá konstrukce větrných dveří je schopna přenest větší deformační síly z horského» masívu,funkce dveřniho křídl-a včetně zárubně je nezávisle na deformaci důlního díla a je umožněn průchod pásového dopravníku,...

Hydraulická důlní stojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259543

Dátum: 17.10.1988

Autori: Balász Károly, Virágh János, Zachár László, Korbuly József, Németh László

MPK: E21D 15/44

Značky: hydraulická, stojka, důlní

Text:

...k dolnímu konci dolní stojky, z ventilové skříně připe-vněné k hornímu konci horní stojky, ze spojovací trubky umístěné mezi ventily ventilové skříně a tlakovým prostorem hydraulické důlní stojky pro spoje-ní kapalinou uprostřed horní stojky, z pružiny nanpnuté uvnitř spojovací trubky mezi horní stojkou a dolní stojkou,přičemž v prostoru mezi spojovací trubk-ou a vnitřní stěnou horní stojky jsou ve směry povrchových čar spojovací trubky...

Důlní hydraulická stojka s vnějším plněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 259100

Dátum: 17.10.1988

Autori: Breuer Jaromír, Lédl Lumír, Ševčík Arnošt, Krulík Jiří, Měřva Zdeněk, Škrobálek Jaroslav, Koudelka Karel

MPK: E21D 15/51

Značky: vnějším, plnením, stojka, důlní, hydraulická

Text:

...blok uložen v masivni hlavioi. Přitom však nelze vyloučit jeho deformaoi a rovněž připojení plnici pistole je ztiženo blizkosti stropnice. Konečné u další známé protiotřesové stojky obráoeného uspořádání je pouzdro s ventilovým blokom připojeno k vnějšimu sloupu rovhoběžně s jeho osou a spojeno s tlakovým prostorem vrtáním ve stěně sloupu. Na protějši straně je k vnějšimu sloupu připojeno držadlo. I tato etojka máUvedené nevýhody známých...

Přesouvací zařízení důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 244100

Dátum: 01.06.1988

Autori: Stanik Jan, Kubáo Josef, Votava Vlaimír, Horyna Jaroslav

MPK: E21D 23/00

Značky: mechanizované, přesouvací, výztuže, zařízení, důlní

Text:

...k rámu výztuže.Přesouvací zařízení podle vynálezu má proti známému přesouvacímu zařízení s pístnicí orientovanou k porubovému dopravníku několik předností. Především lépe vyhovuje v podmínkách, kdy se vyskytuje nerovná počva v porubu. Je snadno demontovatelné a vzhledem ke zvýšené tuhosti vodicích trubek lze u něho očekávat i menäí deformace působením sil při provozu.Příklad provedení přesouvacího zařízení podle vynálezu je...

Plochý nůž pro důlní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244078

Dátum: 01.06.1988

Autori: Banak Jozef, Romaouk Miroslav, Streinz Ludvík, Wimmer Zdenik

MPK: E21C 25/12

Značky: stroje, nůž, plochy, důlní

Text:

...konstrukce není vhodná pro použití u uhelného pluhu.Uvedené nedostatky známých nožů pro důlní stroje, zejménapro uhelné pluhy, odstraňuje plochý nůž s alespoň jednou čelní plochou opetřenou zahloubenín, v něnž je ulozene břitová vložka podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že břitová vložka má tvar konolě ľ 2 1 244 078ho kužele, jehož menší základe, přivrácená k zahloubení je provedena s průněrem rovnajícínu ae 0,8 až 1,2 tlouštky tělesa nože...

Jednotka důlní mechanizované výztuže pro úklonné až strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244066

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kamberský Vladimír, Dudak Miroslav, Jioak Jaromar, Matulík Ferdinand, Vrabec Dominik

MPK: E21D 23/00

Značky: výztuže, strmé, důlní, mechanizované, jednotka, úklonné, sloje

Text:

...rámu ł přípojen prvním kloubem 53 a druhým kloubem 32 je spojen s horním štítem 32, který je se stropnicí 2 spojen třetím kloubem §à.K 1 oubová vazba 1 je provedena jako dvojice táhe 1,výkyvně připojenýoh k rámu l a ke štítu Q.V blízkosti zadní z hydraulických stojek 3 jsou po obou stranách jednotky výztuže posuvné uloženy dolnízboční kryt Š a horní boční kryt Z.Dolní boční kryt Q je uložen na prvním vodítku §g, jehož oea je hodná s osou...

Zařízení k hydraulickélmu řízení sekce posuvné důlní výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247163

Dátum: 16.05.1988

Autori: Liberec Stark Josef, Thelen Vladimír, Paoízek Bedoich

MPK: E21D 23/16

Značky: sekce, výztuže, řízení, zařízení, důlní, posuvné, hydraulickélmu

Text:

...vysouvat.Zařízení podle vynálezu řídí samočinně souběh předsouvacího ústrojí s délkou vysunutí tlačněho válce, a to jak ve směru vysouvání při posuvu dopravníku, tak i ve směru zasouváni sekce výztuže, takže se vyloučí chyby obsluhy.Přesná reakce zařízení zajišřuje, že při posouvání výztuže je předsunutá stropnice přitisknuta na strop přítlakem. Když vysunutá stropnice narazí na překážku, zastaví se a souběhový válec dále se...

Jednotka výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244292

Dátum: 01.05.1988

Autori: Frimm Richard, Welward Ladislav, Potaneoková Marta, Cengel Peter, Jokel Igor, Fakla Igor, Rényi Marián, Martvoo Augustín

MPK: E21D 11/00

Značky: důlní, jednotka, výztuže, chodby

Text:

...konkrétním provozním podmínkám volbou dvou základních provedení jednoduššího, 4 244292 bez přesouvacího zařízení a složitějěího, vybaveného přesouvacím zařízením a ovládáním s různým stupněm automatizace. Jednotka výztuže podle vynálezu je řešena tak, že umožňuje zavěšení nebo uložení dalších důlních zařízení, například-potrubíi pro foukanou základku, sběrného dopravníku a podobě. | Na připojených výkresech jsou zjednodušeně znázorněny...