Patenty so značkou «duálne»

Automatické injekčné zariadenie s oneskorovacím mechanizmom, obsahujúcim duálne fungujúci predpínací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19795

Dátum: 24.02.2011

Autori: Fourt Jesse Arnold, Yurchenco James, Kaplan Jonathan, Silberschatz Paul Joseph, Adams Matthew Robert

MPK: A61M 5/20

Značky: injekčné, zariadenie, duálne, automatické, předpínací, fungujúci, obsahujúcim, prvok, mechanizmom, oneskorovacím

Text:

...puzdra, ktorýje najbližšie k takémuto injekčné-mu miestu.0018 Akoje ďalej zobrazené na obrázkoch 3 a a 3 b, rúrkové hlavné teleso 24 puzdra 22 pokračuje medzi proximálnym koncom 32 a distálnym koncom 34 a je vytvorené z priehľadného plastového materiálu ako je ABS. Blízko distálneho konca hlavného telesa vyčnieva obvodový alebo prstencový zaskakovací krúžok 36 dovnútra z vnútorného povrchu telesa puzdra. Pozdĺžne pokračujúce rebro 38 na...

Bicyklické zlúčeniny a ich použitie ako duálne inhibítory c-SRC/JAK

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17357

Dátum: 17.02.2011

Autori: Shetty Shankar Jayaram, Murone Maximilien, Sengupta Saumitra, Mc Allister Andres

MPK: A61P 35/00, A61P 19/00, A61K 31/519...

Značky: použitie, duálne, zlúčeniny, bicyklické, inhibitory

Text:

...Texas System), že inhibítory c-SRC a JAK majú synergické protinádorové účinky. Skutočne, c-SRC môže byť rýchle a trvale inhibovaná napríklad pomocou dasatinibu, zatiaľ čo STAT 3 podlieha iba prechodnej deaktivácii. Pridania inhibítorov JAK, ako sú pyridón 6 alebo AG 490, počas inkubácie sdasatinibom viedli ktrvalej inhibicii STAT 3, hoci aktivácia JAK pomocou dasatinibu nebola preukázaná. Kombinovaná inhibicia c-SRC a JAK viedla...

Duálne pôsobiace antihypertenzívne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18404

Dátum: 23.04.2008

Autori: Choi Seok-ki, Olson Brooke, Mcmurtrie Darren, Mckinnell Robert Murray, Jendza Keith, Allegretti Paul, Fatheree Paul, Gendron Roland

MPK: A61K 31/4164, A61K 31/417, A61K 31/415...

Značky: pôsobiace, duálne, antihypertenzívne, činidla

Text:

...beta blokátory môžu tiež spôsobiť znížený srdcový výstup a bradykardiu, čo môže byť nežiaduce pri niektorých skupinách pacientov. Blokátory vápnikových kanálikov sa používajú široko, avšak je otázkou,ako efektívne tieto lieky redukujú fatálne a nefatálne srdcové príhody vo vzťahu k ostatným triedam liečiv. Inhibítory ACE môžu vyvolať kašeľ a vzácnejšie nežiaduce účinky zahrnujú vyrážku, angioedém, hyperkalémíu a funkčné zlyhanie ľadvín....

Antitrombotické duálne inhibítory obsahujúce biotínový zvyšok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9595

Dátum: 21.12.2005

Autori: Van Boeckel Constant, De Kort Martin

MPK: A61K 47/48, C07H 15/26, A61P 9/00...

Značky: obsahujúce, inhibitory, zvyšok, biotínový, duálne, antitrombotické

Text:

...soli alebo ich derivátov, kde aminoskupina amidinoskupiny je chránená hydroxylovou alebo (1-6)alkoxykarbonylovou skupinoukde medzerník zlúčeniny vzorca (I) ďalej zahŕňa najmenej jednu kovalentnú väzbu s biotínovým zvyškom.0012 zlúčeniny podla tohto vynálezu sú duálne inhibltory, ktoré majú nastaviteľný zmiešaný profil nesprostredkovanej, priamej anti-trombinovej (faktor Ila) aktivity a anti-trombínovej IlI (AT-Ill) sprostredkovanej...