Patenty so značkou «držadlo»

Držadlo zábradlia pohyblivých chodníkov, eskalátorov a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12311

Dátum: 23.03.2009

Autor: Wieczorek André

MPK: B66B 23/24

Značky: podobně, držadlo, zábradlia, chodníkov, eskalátorov, pohyblivých

Text:

...masívnych držadiel. V konečnom dôsledku je aj zníženie ceny výroby ďalším pozitívnym prínosom vynálezu.0012 V súlade s uskutočnením vynálezu môžu byť bočné rebrá vodiaceho prvku naklonené v uhle u vzhladom na rovinu posúvacieho povrchu držadla alebo môžu byť ohnuté smerom nahor a ohnuté okraje držadla sú tiež ohnuté približne o tento uhol smerom dovnútra v smere k posúvaciemu povrchu. Tým sa poskytuje ďalšia podporná funkcia zabránenia...

Zlatnícke držadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5109

Dátum: 05.02.2009

Autor: Běhounek Karel

MPK: B24B 1/00, A44C 27/00, B24B 13/005...

Značky: zlatnícke, držadlo

Text:

...a tým predĺžiť životnosť telesa aparátu a rovnako odstranit obrábacie operácie pri upevňovaní zlatníckych držadiel v aparáte.Toto sa do veľkej miery dosiahne zlatníckym držadlom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva najmä V tom, že telo zlatníckeho držadla a hlava zlatníckeho držadla majú zhodný priemer, pričom medzi hlavou a telom zlatníckeho držadla je obvodová drážka.S ohľadom na kvalitu uloženia zlatníckeho...

Držadlo na montáž ohrievača vody na stenu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19363

Dátum: 26.10.2007

Autor: Lichvarcik Marián

MPK: F24H 9/06

Značky: montáž, stěnu, držadlo, ohrievača

Text:

...na montáž0011 Ak je závesný prípravok tvorený hákom alebo uholníkom,rovnako vyčnieva výstupok cez Výrez za držadlom na montáž.0012 Výhodou je symetrické usporiadanie výrezov a kruhových otvorov v pároch. Usporiadaním viacerých párov výrezov sa môžudo príslušných párov výrezov zavesiť ohrievače vody s rôznymizávesnými prípravkami. Taktiež je výhodné uvažovať viacej párovkruhových otvorov na upevnenie držadla na montážnu stenu. Toto je...

Automobilové držadlo s rukoväťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6973

Dátum: 14.07.2006

Autori: Böhner Jan, Loewe Hubert

MPK: B60N 3/02

Značky: automobilové, rukoväťou, držadlo

Text:

...ktoré sú do jedného kusa spojené dnom 42 úložnej konzoly, pričom dno 42 úložnej konzoly má montážny otvor 44. Na úložnej konzole 14 sú dva osové čapy 22 a 24, ktoré určujú os S otáčania rukoväte 12. Presnejšie povedané, osové čapy 22 a 24 sa vždy udržujú v otvore bočníc 38 a 40 úložnej konzoly 14. Osové čapy 22 a 24 vytvárajú spolu súložnou konzolou 14 predmontovanú jednotku a na úložnej konzole 14 sú zaistené proti strateniu. V danom prípade...

Posuvné držadlo a vodiaca koľajnička pre zariadenie na prepravu osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5997

Dátum: 30.08.2005

Autori: Dürrer Albrecht, Miessbacher Herwig

MPK: B66B 23/22, B66B 23/00

Značky: zariadenie, osôb, prepravu, koľajnička, držadlo, vodiaca, posuvné

Text:

...tretia forma uskutočnenia, v ktorej postrarmé okrajové záhyby nevykazujú žiadne zhrubnutie ani obdobné,ale na svojich koncoch vykazujú konštantnú hrúbku. Ak nie je materiál posuvného držadlazvolený príliš mäkký a stlačiteľný, je možné do príslušnej stopy vodiacej koľajničky zaviesťaj takýto profil bez toho, že by vykĺzol.V priebehu obežného pohybu kĺže profilovaný odsek v stope spravidla stacionámej vodiacej koľajničky. Z tohto dôvodu je stopa...

Držadlo na upevnenie meracej hlavy na ráfe kolesa vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 284702

Dátum: 24.08.2005

Autor: Ohnesorge Axel

MPK: G01M 17/013, G01B 5/25

Značky: držadlo, vozidla, hlavy, upevnenie, meracej, kolesa, ráfe

Zhrnutie / Anotácia:

Držadlo na upevnenie meracej hlavy na ráfe (5) kolesa (2) vozidla je uskutočnené so základným telesom (3) na priame alebo nepriame stabilné priloženie na ráf (5) kolesa (2) vozidla, s dvoma diametrálne protiľahlo usporiadanými ramenami (13, 14), ktoré sú na svojich radiálne von smerujúcich koncoch vybavené vždy hákom (15, 16) na upevnenie na profil pneumatiky (17) a ktoré svojimi radiálne dovnútra smerujúcimi koncami sú vždy prostredníctvom...

Niekoľkovrstvové držadlo obalového zloženého nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 283629

Dátum: 03.10.2003

Autor: Bates Aaron

MPK: B65D 71/00

Značky: obalového, nosiča, niekoľkovrstvové, držadlo, zloženého

Zhrnutie / Anotácia:

Čiastočne otvorený nosič obalového typu je kombinovateľný s úložným dielom na sformovanie zloženého nosiča. Obalový nosič má stredový diel obklopený protiľahlými koncovými dielmi a protiľahlými bočnými dielmi. Jeden koncový diel je koncovým dielom držadla, majúcim otvory na ruku na sformovanie držadla. Spojovacie prúžky/kliny príslušne spájajú koncové a bočné diely. Jeden z týchto spojovacích prúžkov/klinov obsahuje diel držadla, v ktorom tento...

Odnímateľné držadlo nádoby bez zmeny spôsobu uchopenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 524

Dátum: 16.07.2003

Autori: Montgelard Michel, Lorthioir Christophe

MPK: A47J 45/00

Značky: odnímatelné, uchopenia, spôsobu, změny, držadlo, nádoby

Text:

...sú diely tvoriace kliešte unášané do svojej otvorenej polohy.0012 Podľa iného špeciálneho príkladu obsahuje držadlo hriadeľ,okolo ktorého je klbovo usporiadaný prevádzací prostriedok,ktorý je umiestnený V blízkosti koncovej časti páky, protiľahlej k tej časti, ktorou je páka pripojená na teleso držadla, a ktorý je premiestniteľne pohyblivý V drážke, vytvorenej V prevádzacomprostriedku V blízkosti koncovej časti prevádzaciehoprostriedku,...

Držadlo do veľkopriestorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 283294

Dátum: 22.04.2003

Autori: Hanold Richard, Nuyan Vedat

MPK: B60N 3/02

Značky: veľkopriestorových, držadlo, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Držadlo do veľkopriestorových vozidiel, ako sú napr. trolejbusy, je vyrobené z objímky (1) koncentricky obopínajúcej držadlovú tyč (3) a príchytky (2) vloženej do objímky (1). Objímka (1) je prostredníctvom jednej axiálne vedenej deliacej medzery (4) pružne roztiahnuteľná. Na jej koncoch sú zľava i sprava deliacej medzery (4) vždy po dva radiálne prečnievajúce výstupky (5, 6), ktoré sú pri roztiahnutej objímke (1) od seba vzdialené a pri úzkej...

Páska na držadlo s gélom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5515

Dátum: 27.01.2003

Autor: Yu Tsai-yun

MPK: B25G 1/00, A63B 49/02, B62K 21/00...

Značky: držadlo, páska, gélom

Text:

...má vnútornú plochu 21 a vonkajšiu plochu 22, a elastickú vrstvu 30 prilepenú k celému povrchu vnútornej plochy 21 základnej vrstvy 20. Základná vrstva 20 je vyrobená z tkaniny. V tomto uskutočnení má základná vrstva 20 hrúbku približne 1,2 mm. Elastická vrstva 30 je vyrobená zo silikónového gélu, takže táto elastická vrstva spája výhody vysokej pružnosti a primeranej Iepkavosti. Pri Iepení umožňuje priľnavá sila gélu dobré priľnutie...

Odnímateľné držadlo kuchynskej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 157

Dátum: 11.08.1993

Autori: Dřevo Pavel, Plíhal Vratislav

MPK: A47J 45/10

Značky: odnímatelné, nádoby, kuchynskej, držadlo

Text:

...vykazuje dostatečnou tuhost spojení a vylučuje samovolné uvolnění držadla. Držadlo se pevně připojí k nádobě bez jekýchkoli pomůcek nebo nářadí, prostým nasazením na příchytku a dotlačením.Přehled obrázků na výkreseNa připojeném výkrese znázorňuje 0 br.1 podélný řez držadlem, Obr.2 příčný řez objímkou držadla v místech příčného zářezu pro vaunutí zahnutého konce plenžetové pružiny.Příklad provedení užitného vzoruOdnímatelné držadlo i ke...

Držadlo pracovního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266668

Dátum: 12.01.1990

Autor: Březina Jiří

MPK: F16F 15/02

Značky: stroje, pracovního, držadlo

Text:

...propojeny šroubys maticemi, jejichž osa je kolmá na rovinu bočnic, přičemž mezibočnicí a rukojetí jsou na ěroubech uloženy kluzné podložky.Základní výhoda vynálezu spočívá v tom, že omezuje podstat ně nepříznivé vibrace. Pohyblívé spojení bočnic a rukojetí umožňuje její vibrace ve směru osy rukojetí bez současných víbracíkonců rukojetí ve směru kolmém na její osu a rovinu bočnic.na příkladu provedení podleVynález je dále blíže popsán 1 značí...

Držadlo k ručním zavazadlům

Načítavanie...

Číslo patentu: 257230

Dátum: 15.04.1988

Autor: Macura Vítězslav

MPK: A45C 5/02

Značky: držadlo, ručním, zavazadlům

Text:

...na smyčky jsou zhotovena tak, že oba její konce jsou svařeny teplem a tepelně je držadlo svaŕeno 1 ve střední části. Celá tato střední část je přeplatována vrchovým materiálem držadla a ve střední části zpěvněna přešitím. Vnější vzhled je tvořen návlekem ve tvaru trubice, který překrývá spojový materiál ve středu držadla.Další obdohná držadla jsou tvořena kroužkem, který je ve střední části podélně svařen opět teplem a dále je konstrukce...

Držadlo kontaktního grilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254078

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šváb Jaroslav, Pěchota Miroslav, Malina Josef, Nováček Miloslav

MPK: A47J 37/06

Značky: kontaktního, grilu, držadlo

Text:

...vynálezu je, že opěrka při sevření horní grilovaoí desky s dolní grilovaoí deskou tvoří s tvarem držadla kompaktní celek.Na výkresu je na obr. 1 naznačen pohled v částečném řezu na uzavu řený kontaktní gril s opěrkou v držadle, na obr. 2 je naznačen v nárysu kontaktní gril s opěrkou v pracovní poloze.Těleso ł držadla je upevněno na horním krytu li pomocí spojovacího plechu à, nasunutého do dutiny g,vytvořené na horní straně tělesa l držadla...

Držadlo dentálnej nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 247320

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bene Gabriel, Koneelík Mirko

MPK: A61C 15/00

Značky: dentálnej, držadlo

Text:

...je dražkou prepojena s priečnou dierou vytvorenou v sedle, pre prevedenie dentálnej nite na protiľahlú stranu sedla, odkiaľ je dentálna nit prevedená cez otvory, Ittvorené na koncoch ramien vidlice. Voľný koniec dentálnej nite je ukotvený medzi dvomi pruž 4nými výstupkami vytvorenými tesne vedľa seba v sedle.Držadlo je z hľadiska použitia výhodné V tom, že ubožňuje jednoduchú hygienickú údržbu, umožňuje na manipuláciu nenáročné prestavenie...

Držadlo aktoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242215

Dátum: 15.09.1987

Autori: Štol Miroslav, Tomek Stanislav, Adam Milan, Tomek Vladimar

MPK: A45C 3/02

Značky: držadlo, aktoviek

Text:

...je zvlášť dôležité u školských aktoviek.Uvedené nevýhody odstraňuje vynález,ktorého podstata spočíva v tom, že vo výstužnom dielci je vytvorená profilová drážka, v ktorej je Lipravený usňový pásik pripevnený stehom.Technický flčinok vynálezu spočíva v tom,že držadlo aktoviek má jednoduché zlože nie a jeho výroba nevyžaduje zložité operácie a vyššie materiálové náklady. zníži sa prácnost a zvýši sa produktivita. Steh sa pri nosení nenamáha,...

Odnímatelné držadlo ručního elektrického vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233770

Dátum: 15.08.1986

Autori: Beran Jaromír, Žoudlík Josef, Sedlák Josef, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 5/24

Značky: prachu, držadlo, elektrického, odnímatelné, ručního, vysavače

Zhrnutie / Anotácia:

Odnímatelné držadlo je určeno k ručnímu elektrickému vysavači prachu, kde součást držadla je závěr 11, který pomocí výstupku 7 zajišťuje spojení držadla s nástavnou trubkou nebo vysavačem. Součástí držadla jsou rovněž pevná žebra navijáku 21, která umožňují navinutí přívodního kabelu.