Patenty so značkou «druhu»

Elektricky ovládaný stroj na pokrývanie knižných dosiek a uzatváranie obálok a predmetov rôzneho druhu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17480

Dátum: 22.11.2011

Autor: Farneti Aldo

MPK: B42C 15/00, B65B 51/14, B29C 65/18...

Značky: predmetov, stroj, dosiek, pokrývanie, ovládaný, rôzneho, obálok, uzatváranie, elektricky, druhu, knižných

Text:

...kzískaniu požadovaného výsledku.0011 Znaky a výhody tohto vynálezu budú zrejmé znasíedujúcehopodrobného opisu jeho uskutočnenia, ukázaného ako neobmedzujúci priklad na sprievodných výkresoch, na ktorýchobrázok 1 je perspektívny pohľad, v kľudovej pozícii, na stroj na pokrývanie predmetov podľa tohto vynálezuobrázok 2 je pohľad zhora na stroj z obrázku 1obrázok 4 je pohľad v reze podľa línie IV-IV, na stroj z obrázku 2obrázok 5 je pohľad...

Použitie aspoň jedného mikroorganizmu patriaceho do druhu Aureobasidium pullulans ako kvasného prostriedku pre ovocie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17727

Dátum: 19.11.2010

Autori: Binder Eva-maria, Danner Herbert, Donat Christina

MPK: C12G 3/02, C12G 1/022

Značky: patriaceho, prostriedku, kvasného, aureobasidium, pullulans, jedného, ovocie, mikroorganizmů, druhu, aspoň, použitie

Text:

...výkonné, aby premenili všetok cukor na alkohol. Okrem tohovedie nedostatok kvasinkami zužitkovateľných živín a kalových častíc v šťave z ovocia alebonnute, okrem obyčajne nepriaznivej teploty počas kvasenia, k nadmemému stresu pre kvasinky,ktorého výsledkom môže takisto byť nesprávne kvasenie, resp. inhibícia kvasenia počas0009 Aj keď sa v rámci kvasenia pridajú kvasinky z čistej kultúry, môže dôjsť k zastaveniu kvasenia ovocného rmutu,...

Corynebacterium glutamicum druhu produkujúceho L-arginín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9663

Dátum: 11.01.2008

Autori: Choi Hyejin, Lee Ji-hye, Kim Hye Won, Hwang Soo Youn

MPK: C12N 15/74

Značky: l-arginín, glutamicum, corynebacterium, spôsob, produkujúceho, výroby, druhu

Text:

...génom s rovnakou funkciou ako gén argD kódujúci acetylornitín-amínotransferázy,nadexprímuje gén argD 2 a produkuje L-arginín vo vyššom výťažku ako rodičovský kmeň, čímCieľom tohto vynálezu je poskytnúť polypeptid kódovaný génom argD 2 (Ncgl 2355), ktorý je domnelým génom acetylornitín-aminotransferázy zúčastňujúcej sa v biosyntéze arginínu vĎalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť rekombinantný vektor obsahujúci základnúEšte ďalším...

Zlepšené spôsoby separácie polysacharidov typu 3 druhu Streptococcus pneumoniae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8064

Dátum: 09.10.2007

Autori: Bahler Brian Douglas, Lee Tsu-shun, Hughes Erik Heller

MPK: A61P 31/04, A61K 31/715, C12P 19/04...

Značky: polysacharidov, separácie, streptococcus, pneumoniae, spôsoby, zlepšené, druhu

Text:

...filtráciu lyzátu cez hĺbkový filter. V ďalšomuskutočnení zahŕňa oddelenie zrazenín od lyzátu centrifugáciou lyzátu, ktorou sa z0008 Ďalšie uskutočnenie predloženého vynálezu poskytuje spôsob zníženia obsahu proteínových nečistôt alebo ich odstránenie z bunkového lyzátu alebo centrátu rodu Streptococcus pneumoníae obsahujúcich polysacharidy sérotypu 3,pričom tento spôsob zahŕňa úpravu pH lyzátu alebo centrátu. Vtomto uskutočnení úprava pH...

Zariadenie na drvenie častí akéhokoľvek druhu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15430

Dátum: 08.01.2007

Autori: Watzelt Holger, Herbold Karlheinz

MPK: B02C 23/02, B02C 18/22

Značky: zariadenie, drvenie, částí, akéhokoľvek, druhu

Text:

...zariadenia je obzvlášť dobrý vtedy, ked sú pozdĺžne osi dopravných jednotiek priamo vyrovnané s osou rotora,alebo prebiehajú nanajvýš mierne posunuto k osi rotora. Pritom môže byť dopravná chodba rozdelená do rôznych dopravných častí, aby mohol byť smer materiálu na drvenie na dopravnej ceste otočený.0014 Podla vynálezu je k dispozícii niekoľko závitovkových dopravníkov ako dopravných jednotiek. Pritom by závitovkové dopravníky mali proti...

Lis na spracovanie materiálu ľubovoľného druhu s výkyvným lisovacím ramenom a lisovacím vekom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7826

Dátum: 24.04.2006

Autori: Pechtel Harald, Van Der Beek August, Klother Andreas, Schaaf Michael, Fischer Walter

MPK: B23D 31/00, B30B 9/00

Značky: lisovacím, druhu, ľubovoľného, ramenom, vekom, materiálů, spracovanie, výkyvným

Text:

...pracovnej polohe. Pohon potrebný na vychylovanie a sklápanie lisovacieho ramena a lisovacieho veka a na vyvíjaníe Iisovacích síl zaisťujú pn/ý hydraulický valec 1.1.1 a druhý hydraulický valec 1.2.1.0011 Táto konštrukcia má zjavné nevýhody ako z hľadiska konštrukčného pojatia tak i z hľadiska priebehov síl znázornených na obrázku 5, najmä potom z hľadiska sledov pracovných funkcií lisovacieho ramena 1.1 a Iisovacieho veka 1.2 ako i...

Skrátený proces liečenia rán pomocou rúna nového druhu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4723

Dátum: 30.12.2005

Autori: Haisch Andreas, Thierauf Axel, Baecker Iwer

MPK: A61L 15/16

Značky: nového, skrátený, druhu, liečenia, pomocou, rúna, proces

Text:

...a znamenajú hydroxy, vodik, EP 1833518 B 1 37.98halogén, amino, alkoxy, alkyloxy, alkylkarbonyl alebo alkoxykarbonyl alebo sa odvodzujú od aIkyIových zvyškov a môžu byť prerušené kyslíkovými atómami alebo atómami síry alebo aminoskupinami.0011 Ďalej sú známe postupy výroby kožných implantatov príp. buniek,tkanív a orgánov opísané vo W 0 01/42 428 a vEP A O 1 262 542, ktoré vychádza z vyššie uvedených vláknitých štruktúr. W 0 01/42 428...

Rastlina rodu Brassica rezistentná k hube druhu Leptosphaeria maculans (fomová hniloba)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7585

Dátum: 21.12.2004

Autori: Laga Benjamin, Botterman Johan, Diederichsen Elke

MPK: C12N 15/82, C12Q 1/68, A01H 5/00...

Značky: rezistentná, fomová, leptosphaeria, rastlina, brassica, hniloba, druhu, maculans

Text:

...Rimmer a kol., 1999, Proceedings of the10 th International Rapeseed Congress, boli publikované Iokusy rezístencie (označené ako RLM) umiestnené na chromozóme N 07.0007 Pokiaľ je však rezistentný kultivar široko používaný dlhšie časové obdobie,začne byť rezistencia druhu Brassíca napus (genóm AACC) nedostatočná a hrozi jej úplné zlyhanie. Tento problém viedol šľachtiteľa a vedca k hľadaniu alternatívnych zdrojov rezístencie. Hlavná pozornost...

Spôsob výroby niťových syrových produktov druhu Mozzarella a syrové produkty vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1001

Dátum: 17.03.2004

Autori: Schröder Angela, Mehnert David, Wolfschoon-pombo Alan, Cortes Martinez Eduardo, Schmid Thomas

MPK: A23C 19/00

Značky: syrových, druhu, produkty, vyrobené, spôsobom, týmto, produktov, nitových, mozzarella, spôsob, výroby, syrové

Text:

...sčasti spôsobená krokom pretláčania. Preto je veľmi prekvapive, že krok pretláčania V rámci spôsobu predkladaneho vynálezu nespôsobuje nežiadúcu vláknitú textúru syru Mozzarella a je ďalej prekvápive, že niťový syrový produkt nie je ďalej gumový.Dodatočnou výhodou spôsobu predkladaneho vynálezu je dosiahnutie možnosti pridania omnoho väčšieho množstva rozdielnych druhov prísad počas kroku zahrievania, miesenia a preťahovania, ktoré...

Lis na spracovanie akéhokoľvek druhu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7505

Dátum: 18.02.2003

Autori: Buch Reyk, Klother Andreas, Van Der Beek August, Pechtel Harald, Schaaf Michael

MPK: B30B 9/32

Značky: materiálů, druhu, spracovanie, akéhokoľvek

Text:

...jednej montážnej skupiny, c) vybavené prostriedkami na upozorňovanie na stav opotrebovaniausporiadanými v aspoň jednej oterovej doske.3 0009 Ďalej je na lôžku alebo vlôžku uložený krútiaci hriadeľ, ktorý je prostredníctvom aspoň jedného kinematického prevodu, ktorý môže byť tvorený napríklad pákou so styčnicou ojnicovitého tvaru, kĺbovo spojený sdotlačovanou doskou lisu, pričom toto spojenie je vykonané tak, že krútiaca hriadeľ s pákou a...

Mutantný kmeň druhu actinosynnema pretiosum so zvýšenou produkciou maytansinoidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8074

Dátum: 15.01.2003

Autori: Chung Johnson, Byng Graham

MPK: C12N 15/01, C12P 17/18

Značky: mutantný, pretiosum, actinosynnema, zvýšenou, produkciou, druhu, kmeň, maytansinoidov

Text:

...a publikáciu Hatano a kol. Selective accumulation of ansamitocíns P-2, P-3 and P-4, and biosynthetic origins of their acyl moieties, Agric. Biol. Chem. 48, 1721-1729, 1984). Využitím týchtospôsobov výroby je možné získať len malé množstvá cieľového produktu,ansamitocínu P-3. výťažky sa pohybujú okolo 100 mg na 1 l fermentačnej zmesi.0010 Maytansinoidy majú silnú cytotoxickú aktivitu a pokiaľ sú podané vo forme konjugátu s činidlom, ktoré sa...

Zariadenie biosenzora a spôsob detekcie objemu a druhu vzorky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 361

Dátum: 11.12.2002

Autor: Kermani Mahyar

MPK: G01R 27/26, G01N 27/22

Značky: vzorky, zariadenie, spôsob, objemu, biosenzora, druhu, detekcie

Text:

...vytvorenie demodulovaného signálu, afiltrovanie demodulovaného signálu pre vygenerovanie signálu, ktorý je úmerný efektívnej kapacite bunky biosenzora.Obr 1 znázorňuje blokovú schému biosenzora a asociovaných úrovní signálu podla predkladaného vynálezu, Obr. 2 znázorňuje schému zapojenia biosenzora podľa predkladaného vynálezu.Obr. 3 znázorňuje časový diagram na meranie objemu vzoriek ahladinyglukózy podľa predkladaného vynálezu, Obr. 4...

Čerpadlo na betón s automatickým nastavovaním ovládania S – ventilu podľa druhu betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 557

Dátum: 23.10.2002

Autori: Cipolla Davide, Baldinucci Maurizio

MPK: F04B 7/00, F04B 15/00

Značky: betonů, ovládania, čerpadlo, betón, nastavovaním, druhu, ventilu, podľa, automatickým

Text:

...v pripojenom hlavnom nárokuĎalšie hľadiská tohto vynálezu sú popísané V závislých nárokoch.Ine podstatne znaky avýhody čerpadla na betón podľa tohto vynálezu sú zrejméz nasledujúceho podrobného popisu jeho výhodneho vyhotovenia, s odvolaním na pripojenePrehľad obrázkov na ýkreseNa obr. l je celkové znázornenie čerpadla na betón, u ktorého je uplatnený tento vynález a na obr. 2 je schematicky znázornená, ako je vynález uplatnený u čerpadla na...

Vakcinálna kompozícia, obsahujúca aspoň dve valencie, jednu adjuvantnú a druhú neadjuvantnú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2013

Dátum: 31.07.2002

Autor: Francon Alain

MPK: A61K 47/02, A61K 39/295

Značky: druhu, neadjuvantnú, obsahujúca, jednu, vakcinálna, adjuvantnú, valencie, kompozícia, aspoň

Text:

...následne po svojej adsorpcii. Ako v prípade hydrolýzy O-acetylov ide o veľmi pomalý dej, ktorého účinky je možné pozorovať v skutočnosti až po uplynutíPrihlasovatel predloženej prihlášky vynálezu nielen poukázal na problémnestability Vi valencie v čase, ale tiež prišiel s riešením, ktoré spočíva v pridaní zlúčeniny k bivalentnej kombinácii, ktorá zabráni adsorpcii Vi valencie na gél oxidu hlinitého, zatiaľ čo sa súčasne bude udržiavať HA...

Spôsob separácie vopred vybraného druhu hemoglobínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281839

Dátum: 18.06.2001

Autori: Magnin Anthony, Pliura Diana, Wiffen Diane, Ashraf Salman

MPK: C07K 14/805, C07K 1/18, A61K 38/42...

Značky: vybraného, vopred, spôsob, druhu, separácie, hemoglobinu

Zhrnutie / Anotácia:

Hemoglobín je purifikovaný z nepurifikovaného roztoku hemoglobínu s cieľom získať vodný roztok obsahujúci aspoň 99 % vopred vybraného druhu hemoglobínu, pomocou dvojstupňovej vytesňovacej chromatografickej metódy. Jeden zo stupňov sa uskutočňuje za podmienok výmeny aniónov a ďalší za podmienok výmeny katiónov. Pri oboch stupňoch je kolóna na výmenu iónov naplnená tak, aby bola presýtená a mala schopnosť vytesniť formy hemoglobínu z kolóny...

Nádoba akéhokoľvek druhu na potraviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2799

Dátum: 12.02.2001

Autor: Hellwig Herbert

MPK: B65D 81/32

Značky: potraviny, druhu, nádoba, akéhokoľvek

Text:

...soDno veka je -výhodne hlboko tahané, čím sa vytvorí uchopovací priestor, v ktorom je na dne odoberateľne upevnený najmenej jeden známy príbor, pričom uchopovací priestor je uzavretý pružnou, odlupovateľnou fóliou s uchopovacím jazykom, umiestnenou na veku. Odlupovacia fólia môže byt pripečatená na hornom okraji veka tak, aby sa z tohto dala stiahnut len po zobratí veka z nádoby, to znamená po odstránení odtrhávacieho jazyka originálneho...

Způsob rozlišení Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris a jiných bakteriálních druhů metabolizujících cukry za tvorby kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260445

Dátum: 15.12.1998

Autori: Cvak Zdeněk, Salaba František, Jičínská Eva, Erban Vladimír

MPK: C12R 1/46, C12Q 1/14

Značky: tvorby, druhu, způsob, bakteriálních, kyselin, cukry, streptococcus, lactis, cremoris, metabolizujících, jiných, rozlišení

Text:

...mléčnou, která je vylučována do prostředí s pH indikátorovým barvivem bromkresolpurpurem, který přecházi z modré barvy na žlutou, a jednak ve schopnosti charakteristické pouze pro Streptococcus lactis utilizovat arginin, jako zdroj uhlíku a uvolňovat do prostředí amonné ionty, které prostředí alkalizují, a tim se žlutá barva kolem kolonií mění opět na modrou. Rozplýváni uvolněných metabolitů do širokého okoli zabraňuje právě bentonit,svými...

Teleso na selekciu druhu prenikajúcich striel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 78

Dátum: 07.07.1993

Autor: Šmoldas Josef

MPK: F41H 11/00

Značky: selekciu, těleso, prenikajúcich, striel, druhu

Text:

...k jejím parametrům průnik tělesem, např. pláštěmbojového vozidla. Rovněž tak je umožněno eliminovat vlivkumulativní hlavice i v tandemovém uspořádání či dálkověodpalovaných protitankových min apod.Eghed Qb ázk na vzkresechKonkretní příklady provedení tělesa dle technického řešení jsou schematicky znázorněny na připojených výkresech,kde obr.1 je přičný řez tělesem aktivní ochrany s jednou vrstvou výbušníny, obr.2 podélný řez tělesem 2 obr.1...

Způsob současné výroby různých druhů etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268100

Dátum: 14.03.1990

Autori: Huml Miroslav, Kolář Zdeněk, Čech Stanislav, Macek Vladimír, Putna Zbyněk

MPK: C07C 29/04

Značky: druhu, etanolu, současné, výroby, různých, způsob

Text:

...s frakcí nečistot v samostatné strípovací koloně s cílem zabrénit ztrátám.Způsob podle vynélezu je podrobněji znázorněn na výkresu. Surový produkt syntézy etanolu, který nemusí být předběžně zbaven dietyléteru, se do systému přivádí potrubím l. Jeho část se potrubím 3 zavádí do linky deetilační raíinage. Další podíl lze potrubím 1 pŕivádět do linky výroby technického a hydrogenačně rafinovaného etanolu. V lince destilační raíinace vstupuje...

Spôsob indikácie zmeny druhu kvapalnej fázy a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266110

Dátum: 14.11.1989

Autori: Gabarík Milan, Šebeň Štefan, Jaroš Alois

MPK: B01J 19/00

Značky: tohoto, indikácie, spôsob, změny, spôsobu, zariadenie, druhu, fázy, kvapalnej, vykonávanie

Text:

...napätia - generátora Ä. Vyhodnocovací člen g vyhodnocuje dva základné stavy elektródového páru stav zapnutia, ked medzi elektrôdami je elektricky vodivá fázaa stav rozopnutia, ked medzi elektrödami je elektricky nevodivá fáza. optickú alebo elektroakusticku signalizáciu druhu kvapalnej fázy v určitej častí zariadenia resp. potrubnej trasy zabezpečuje zosilňovací člen 4 s funkčnými spínacimi obvodmi, ktorý je pripojený na vyhodno covaci...

Elektromagnet pro polovodičový mikrovlnný oscilátor s magnetickým obvodem ze dvou druhů magneticky měkkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264760

Dátum: 12.09.1989

Autori: Klouda Rudolf, Růžička Jiří

MPK: H01F 21/00

Značky: polovodičový, mikrovlnný, magnetickým, druhu, oscilátor, magnetický, elektromagnet, materiálů, měkkých, obvodem

Text:

...podle vynálezu a s pracovní mezerou ve středním jádře, jehož podstatou je, že feromagnetické díly magnetického obvodu jsou provedeny z magnetický měkkých materiálů dvou skupin, lišícíoh se od sebe podstatné rozdílnými magnetickými vlastnostmi, zejména hodnotou indukce nasycení, například střední jádro je z materiálu o vyšší hodnótě indukce nasycení do 2,5 T a koeroitivity od 8 do 20 A/m a plášť je vytvořen z magnetického materiálu o nižší...

Zapojení k řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností, vytékajících ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263619

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tůma Jiří, Morávka Jan, Pokorný Miroslav

MPK: G05D 11/02

Značky: vlastností, vytékajících, zapojení, řízení, dávek, zásobníku, druhu, proměnlivých, kapalných, téhož, sypkých

Text:

...modelu je přiveden na druhý vstup přímovazebního regulátoru a druhý výstup estimátoru parametrů modelu je přiveden na druhý vstup zpětnovazebního regulátoru.Výhodou zpúsobu řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu a zapojení k provádění tohoto způsobu je nezpožděná reakce na změny zadaní doby toku dávok a přesnější regulace skutečně doby toku docílená adaptaci parametrů přímovazebního a zpětnovazebního...

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262111

Dátum: 10.02.1989

Autori: Maršík Jaroslav, Morávka Jan, Tůma Jiří

MPK: G05D 7/06

Značky: adaptivního, zapojení, sypkých, nelineárního, téhož, vlastností, proměnlivých, kapalných, regulátoru, druhu, výtoku, dávek

Text:

...a skutočnú intenzita to-ku materiálu při posledním vyprazdňování zásobníku. Další výhodou zapojení nelineárního adaptivííího regulátoru pro řízení doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu je jednoduchost realizace a vyšší účinnost a robustnost, rovněž jednoduchost výchozího nastavení parametrů a odolnost k poruchoxvým změnání vstupních veličín.Na připojeném obr. 1 je graficky znázorněn možný postup adaptace...

Způsob stanovení bakteriálního druhu Corynebacterium equi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243991

Dátum: 01.07.1988

Autori: Oine Toyonari, Santini Georges

MPK: G01N 33/569

Značky: stanovení, bakteriálního, druhu, způsob, corynebacterium

Text:

...serotypes of Rhodococcus equi. Austral. ver.a se, 1982. s. 67-69, NAKAZAWA, M.- KUBO, M.- suoxmoT 0. C.- ISAYAMA, Y. Serogrouping of Rhodococcus equi. Mioro~ bioleľmmunol 27, 1983, s. 8375846. Dosud však nebyl určen společný antigen. který by umožnil zpřesnit a s konečnou platnosti uzavřit určení izolovaného kmene jako CorynabacteriumVýše uvedené nedostatky odstraňuje způsob stanovení bakteriálniho druhu Corynebacterium equi.pod 1 e vynálezu,...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr. ) TUL. CCM F-755

Načítavanie...

Číslo patentu: 242138

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dostál Jaroslav, Kühnl Zbynik, Eerník Jioí, Vencl Lubomír

MPK: C12N 1/14

Značky: f-755, druhu, průmyslový, purpurea, nový, claviceps, mikroorganismu

Text:

...vysoká produkce sumy alkaloídů ve sklerociích, která dosahuje průměru 0,74 sušiny biomasy, vysoké zastoupení ergotaminu v sumě alkaloidů (92,1 ) a nízký obsah doprovodných alkaloidů(7,9 sumy), z toho pak zejména nežádoucího ergostinu (1,3 sumy). Další výhodou nového kmene je vysoká schopnost infikovat hostitelské rostliny, která umožňuje při recentně užívané optimální agrotechnice pěstování námele na žitě dosahovat hektarového výnosu 516...

Zapojení pro generování dvou druhů akustických signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241300

Dátum: 01.09.1987

Autor: Šlosar Petr

MPK: G06F 1/04

Značky: generování, signálu, akustických, druhu, zapojení

Text:

...připojení časové konstanty je připojen přes první kondenzátor gl na nnodu diody Q a přes první odpor gł na svorku kladného napětí. Katoda diody Q je připojena na druhý vstup łlá pro připojení časové konstanty. Jedničkovývýstup glł tvoří výstup Qł monostsbilního kiopného obvodu l.Bistabilní klopný obvod 3 je například tvořen klopnýu obvodem ggg typu D. Jeho datový vstup głł tvoří současně datový vstup gg bistabilného klopného obvodu g....

Způsob blokování havarijní ochrany prvního druhu od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252269

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rubek Jaroslav, Hezoučký František

MPK: G21C 9/00

Značky: posledního, způsob, prvního, ochrany, havarijní, pracujícího, výpadku, druhu, blokování, turbogenerátoru

Text:

...čerpadly /u nichž je doběh zabezpečen vždy i bez provozu turbogenerátorů/, podle vynálezu.Jeho podstata spočívá v blokování havarijní ochrany od výpadku posledního pracujícího turbogenerátoru až do výkonové hladiny při níž lze spolehlivě odvést páru vyráběnou v parogenerátorech bez nebezpečí zvýšení tlaku v nich na úroveň působení poistných ventilů parogenerátorů, popřípadě bez nebezpečí zvýšení tlaku v primárním okruhu na úroveň působení...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr.) TUL. CCM F-734

Načítavanie...

Číslo patentu: 239884

Dátum: 01.07.1987

Autori: Svoboda Eduard, Šroubek František, Ružieka Jioí, Jakeš Milan, Kirsch Roland

MPK: C12N 1/14

Značky: purpurea, průmyslový, claviceps, druhu, mikroorganismu, nový, f-734, fr

Text:

...která dosahuje průměru 0,51 tsušiny biomasy, velmi nízká tvorba nežádoucich doprovodných alkaloidů, které tvoří průměrně 6 sumy alkaloidů avysoká tvorba žádoucích alkaloidů ergokorninu, alfa-ergokryp tinurabeta-ergokryptinu (průměr 94 sumy) ve velmi přiznivém poměru.průměrně 3,3 2,1 l. Další výhodou nového kmene je vysokajschopnost infikovat hostitelskou rostlinu, která umožňuje při recentně užívané agrotechnice pěstování námele...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr) TUL. CCM F-745

Načítavanie...

Číslo patentu: 239883

Dátum: 01.07.1987

Autori: Ambrož Miloslav, Máca Karel, Kudrna Stanislav, Maxa Milan Nad Labem, Lorenc Josef, Šestauber Karel, Hublar Josef, Ružieka Karel

MPK: C12N 1/14

Značky: purpurea, druhu, nový, mikroorganismu, f-745, claviceps, průmyslový

Text:

...1,8 1. Dalšívýhodou je nízká tvorba nežádoucích doprovodných alkaloidů (erv gokornam, ergokryptamy, ergometrin), které tvoří průměrně 12 sumy alkaloidů. Další výhodou jsou velmi vysoké hektarové výnos sy sklerocií, které dosahují při užití recentní agrotechniky pěstování námele průměru 847 kg. Tyto vlastností kmene umožňují získat při polním pěstování sklerocia za nižší pořizovací cenu,než při pěstování dosud používaného kmene CCM F-508....

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS MPH-01, produkující protilátku proti mykoplazmatům druhu Mycoplasma hyorhinis

Načítavanie...

Číslo patentu: 238248

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jurmanová Květa, Drábek Petr

MPK: C12N 15/00

Značky: hyorhinis, myší, hybridom, lymfocytární, druhu, produkující, protilátku, mycoplasma, mykoplazmatům, mph-01, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká myšího lymfocytárního hybridomu, produkujícího protilátku třídy IgG1 proti prasečím mykoplazmatům druhu Mycoplasma hyorhinis, uloženého ve sbírce hybridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV pod označením MPH-01. Monoklonální protilátka hybridomu MPH-01 je vhodná pro identifikaci izolovaných kmenů mykolpazmat v klinické veterinární diagnostice, dále pro identifikaci izolovaných kmenů mykoplazmat kontaminujících buněčné kultury,...

Atmosférický hořák ke spalování různých druhů plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233099

Dátum: 01.01.1987

Autori: Krejčí Zdeněk, Franěk Jan

MPK: F23D 13/00

Značky: horák, plynů, druhu, spalování, různých, atmosférický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká atmosférického hořáku ke spalování různých druhů plynů, vyžadujících při změně plynu jen výměnu trysek, před směšovačem, z něhož proudí směs plynu a vzduchu do prostoru pod podélnou horní stěnu hořáku, opatřenou výtokovými štěrbinami pro výtok směsi vzduchu a plynu. Vynález řeší provedení štěrbinových výtokových otvorů atmosférického hořáku tím způsobem, že má v horní stěně výtokové otvory přecházející do bočních stěn, kde jsou...

Způsob výroby insekticidního bakterijního preparátu proti housenkám škůdců z krystaloforních bacilů druhu Bacillus thuringiensis

Načítavanie...

Číslo patentu: 235786

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vaňková Jiřina, Weiser Jaroslav, Černý Miroslav, Bastl Vladimír, Lakota Vladimír

MPK: A01N 63/02

Značky: bacillus, housenkám, bakterijního, bacilů, preparátu, způsob, výroby, krystaloforních, insekticidního, druhu, proti, thuringiensis, škůdců

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby insekticidního bakterijního preparátu proti housenkám z krystaloforních bacilů ze skupiny Bacillus thuringiensis submersní metodou za stálého míchání a vzdušnění při teplotě 29 - 32 °C zaočkováním do sterilní tekuté půdy obsahující asimilovatelné sacharidy a asimilovatelný organický zdroj dusíku, vyznačený tím, že asimilovatelných sacharidů a asimilovatelného zdroje dusíku s obsahem růstových faktorů a vitaminů se použije v poměru...

Způsob výroby biomasy vybraných kmenů druhů Haemophilus influenzae a Haemophilus parainfluenzae

Načítavanie...

Číslo patentu: 221246

Dátum: 15.01.1986

Autori: Pavlík Vlastimil, Bělohlávek Stanislav, Celba Vladimír, Stránský Vítězslav

Značky: výroby, způsob, parainfluenzae, vybraných, influenzae, druhu, haemophilus, biomasy, kmenů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získání velkých kvant biomasy vybraných druhů hemofilů, která má optimální a standardní vlastnosti. Uvedeného účelu se dosáhne přípravou subkultur na třepacím zařízení za přesně stanovených podmínek a vyočkováním do sady kultivačních fermentorů, v nichž semikontinuálním způsobem za přísně udržované teploty, vzdušnění a míchání probíhá vlastní produkční proces. Jeho jednotlivé fáze se opakují, obsah všech fermentorů se v době,...

Opěrná konstrukce pro současnou přepravu různých druhů plošných stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 229169

Dátum: 01.01.1986

Autori: Horáček František, Divecký Ladislav

MPK: B60P 9/00

Značky: konstrukce, stavebních, opěrná, současnou, prepravu, druhu, plošných, dílců, různých

Zhrnutie / Anotácia:

Opěrná konstrukce pro současnou přepravu různých druhů stavebních dílců s podélnou obs1užnou lávkou, vyznačené tím, že na obou stranách od podélné obslužné lávky (12) je vybavena příčně přesuvnými tyčemi (11) pro přitlačení stavebních dílců (8) k obvodovým trámcům (10) a dvěma podélnými trámci (4) s fixačními čepy (14) pro zajištění kompletizovaných stavebních dílců (3) ve svislé poloze, přičemž podélné trámce (4) tvoří současně nosníky podélné...

Kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr.) Tul. CCM F – 725

Načítavanie...

Číslo patentu: 222391

Dátum: 15.08.1985

Autori: Spáčil Jiří, Svoboda Eduard, Strnadová Karin, Kybal Jan

Značky: druhu, purpurea, claviceps, fr, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr.) Tul. CCM F-725, produkujícího ergocornin a ergokryptin.

Způsob výroby náročných druhů ocelí na tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218670

Dátum: 15.04.1985

Autor: Vaníček Václav

Značky: způsob, druhu, náročných, výroby, tandemové, oceli, ocelářské

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby náročných druhů ocelí na tandemových ocelářských pecích spolu s nenáročnými druhy ocelí, kde náročným druhem oceli se rozumí uklidněná ocel s vyššími obsahy uhlíku a legujících prvků, jejichž obsah je v úzkém rozmezí, nenáročnými druhy ocelí se rozumí nízkouhlíkaté, zpravidla neuklidněné ocele, vyznačující se tím, že v první nístěji se začne se zkujňováním náročného druhu ocele a po skončeném zkujňováním se tavba v této nístěji...

Zařízení na odměřování délek druhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231257

Dátum: 01.04.1985

Autori: Samodov Grigorij Vasiljevič, Korobov German Borisovič, Brcko Teodor, Kmec Ľudovít, Zepalov Jurij Ivanovič, Sumka Josef, Fedorov Jurij Michajlovič

MPK: B27B 5/00, B27B 27/00

Značky: délek, druhu, odměřování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří k zařízení lesního průmyslu, zvláště k posunovacím prvkům odvětvovacích pil. Cíl vynálezu je zvýšení přesnosti odměřování délek při podélném posunu kmenů. Stanovený cíl se dociluje tím, že páka měřicího válečku je provedena jako dvouramenná a její ramena jsou vůči sobě pod určitým úhlem, přičemž na jednom rameni je instalován váleček a druhé rameno je pod určitým úhlem k prvnímu a odpruženo vůči otočnému nosnému prvku tahového...

Zařízení pro třídění květáku a jiných druhů zeleniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 217507

Dátum: 15.02.1985

Autori: Chudoba Jiří, Maixner František, Daneš Radomil

Značky: zařízení, zeleniny, jiných, druhu, třídění, květáku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit produktivitu práce při rozdružování zeleniny, zvláště květáku, optimalizovat pracovní využití každého z pracovníků, zajistit výhodnější pracovní podmínky pro tuto operaci, snížit energetickou náročnost a zajistit minimální prostorovou zastavěnost budov pro toto zařízení. Podstata vynálezu spočívá ve vytvoření linky na květák, která je v nejdůležitějším uzlu, jímž jsou třídicí místa, má upraven stacionární přebírací...

Zařízení pro dopravu alespoň dvou druhů zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 215088

Dátum: 15.12.1984

Autor: De Feudis Sergio

Značky: zařízení, zboží, dopravu, druhu, alespoň

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu alespoň dvou druhů zboží z několika skladišť prostřednictvím dopravních kanálů k centrálnímu sběrnému skladišti s kontejnery pro alespoň dva druhy zboží. Každé skladiště je opatřeno několika skladovacími prostory přístupnými pomocí vstupních poklopů. Skladovací prostory ústí do svislé dopravní šachty a jejich výstupy jsou opatřeny vypouštěcími poklopy opatřenými blokovacím mechanismem pro jejich udržování v uzavřené poloze....