Patenty so značkou «druhého»

Spájací prostriedok a spôsob vytvorenia spojenia prvého dielu a druhého dielu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16737

Dátum: 03.05.2008

Autori: Schneider Wilfried, Jeker Patrick, Baur Franz, Haser Franz

MPK: A47B 87/00, B23B 3/30, B23C 3/30...

Značky: vytvorenia, prvého, spájací, prostriedok, dielů, spôsob, druhého, spojenia

Text:

...že spájací element s aspoň jedným pridržiavacím výstupkom sa zasunie do drážky s podrezanou časťou v príslušnom dieli v pozdlžnom smere tejto drážky, vytvorenej už pred zavedením spájacieho elementu do tohto dielu. Tým sanechá pridržiavací výstupok s vynaložením malej sily zasunúť do podrezanej časti drážky v tangenciálnom smere tak,že spájací element má v tomto smere ešte jeden stupeň voľnosti pohybu a pri spájaní dielov sú teda ešte...

Spôsob posielania prvého a druhého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1676

Dátum: 27.09.2002

Autori: Braun Volker, Hoek Cornelius

MPK: H04L 12/56

Značky: signálu, posielania, druhého, spôsob, prvého

Text:

...až napríklad 4 Mbps.Koncepcia HSPDA bola nedávno normalizovaná v 3 GPP pre UMTS (porovnaj 3 GP TR 25.858, V 1.0.4 január 2002). Berie do úvahy zlepšenia, ktoré môžu bytaplikované na UTRA, aby sa zaistil vysokorýchlostný prístup na sťahovanie paketov prostredníctvom vysokorýchlostného downlinkového zdieľaného kanála (HS DSCH).Pre základnú štruktúru HS - DSCH boli uvažované dve architektúry(R 2 A 010010 architektúra protokolu rádiového...

Spôsob snímacieho sledovania prvého typu optického nosiča záznamu v prvom režime a druhého typu optického nosiča záznamu v druhom režime a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280110

Dátum: 09.11.1994

Autori: Jongenelis Adrianus Petrus Johannes Maria, Van Rosmalen Gerard Eduard

MPK: G11B 7/09

Značky: uskutočňovanie, spôsob, režime, nosiča, druhého, sledovania, druhom, snímacieho, spôsobu, tohto, zariadenie, záznamu, prvom, optického, prvého

Zhrnutie / Anotácia:

Každý typ nosiča záznamu má informačnú rovinu štruktúry usporiadanú v stopách a obsahujúcu informáciu, pričom táto štruktúra je fázová štruktúra v prípade druhého typu, pričom prvý typ je navrhnutý na snímacie sledovanie žiarením prvej vlnovej dĺžky a druhý typ je navrhnutý na snímacie sledovania žiarením druhej vlnovej dĺžky, pričom prvá vlnová dĺžka je kratšia ako je druhá vlnová dĺžka, pričom spôsob spočíva v tom, že v druhom režime sa...

Zařízení pro kontrolu činnosti druhého stupně u dvoustupňových karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270661

Dátum: 12.07.1990

Autor: Janata Tomáš

MPK: F02M 19/01

Značky: zařízení, dvoustupňových, kontrolu, motorů, karburátoru, zážehových, druhého, činnosti, stupně

Text:

..., kde je mechanická část, siožená z desky 3 připevněné k tělo karburátoru i, opatřené pákovým mechanismem, který na princípu akce/vlećná 2, 2 a vlećmm ramena 3, ggl a reakce /pružiny podtlakové regulace druheho stupně g/ provede pomocí spojky li, opatrené zapisovacím mechanismem Q zápis průběhu na kartu łł. Ubě ramena, vlečné Ä a vlečenéj jsou otočné spojeny, přičemž rameno Ž je opteno o čep lg táhla 1 podtlakové regulace 2. Aby nebyl...

Zařízení pro kontrolu činnosti druhého stupně u karburátorů zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270659

Dátum: 12.07.1990

Autor: Janata Tomáš

MPK: F02M 19/01

Značky: karburátoru, kontrolu, druhého, stupně, zařízení, činnosti, motorů, zážehových

Text:

...druhého stupně v krajní poloze, vodnou membránu apod.Zařízení je znázorněno na výkreau, kde je mechanická část, složená z podtlekové komory druhého stupně 3, desky 5 přípevněně ke kerburátoru l, opatřené porovnávací podtlakuvou komorou 3, kyvným ramenem §, ktoré je otočné kola čepu § a opírá se o čep lg tahla g, podtlakové komory druhého stupně 3, kyvným ramenem ll, otočným kolem čepu Z e procházejícím vodicím pouzdrem 2. Kyvná rameno...

Zapojenie ovládania druhého motora v dvojmotorovom pohone otoče najmä stavebného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 267363

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šperka Pavol, Vonkomer Ivan

MPK: H02P 1/54, H02K 17/36

Značky: stavebného, najmä, motora, zapojenie, druhého, dvojmotorovom, ovládania, pohone, stroja, otoče

Text:

...znázornený na obrázku.Výstup rozbehového člena 1 je spojený s prvým vstupom prvého komparátora 2. Výstup rotora prvého motora 8 je spojený s vývodmi rotorového spúšťača 9 a so vstupom usmerňovača rotorového napätia prvého motora 3, ktorého výstup je spojený s prvým vstupom druhého komparátora 7 a s druhým vstupom prvé CS 267 363 Blho komparátora 2. jeho výstup je spojený s prvým vstupom hradla 4. Výstup zdroja 6 referenčnej hodnoty pre...

Zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 265650

Dátum: 14.11.1989

Autor: Krhounek Vladimír

MPK: G21D 1/00

Značky: jaderných, druhého, elektráren, odluhu, zařízení, okruhu

Text:

...se vstupem iontovýměnných filtru odluhu. Výstup iontovýměnných filtru odluhu je napojen na vstup prvního nízkotlakého ohříváku napájecí vody.Uspořádání odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu VVER podle vynálezu má následující výhody. Je umožněno podstatné zvýšení objemu odluhované vody při zanedbatelném snížení výkonu celého bloku jaderné elektrárny. Při uvažovaném množství odluhované vody v objemu 160 kg/sec přibližně 10 ...

Způsob odpopelňování spalovací komory druhého stupně fluidního ohniště a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262595

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: F23J 3/06

Značky: komory, fluidního, stupně, způsob, spalovací, způsobu, provádění, zařízení, druhého, ohniště, odpopelňování

Text:

...v případě vyššího podílu hořlaviny v částicích se účinkem vody provede její zplynění a vodní plyn pak hoří ve spalovací komoře. celý způsob 1 zařízení jsou investičné í provozně levné s zajištují bezpečné ochlszení částic popela, takže je lze již dále dopravovat běžnými dopravními zařízeními.Příklad provedení způsobu podle vynálezu je znázorněn na pŕíkladu zarízení podle vynálezu zobrazeněm na výkrese v obr. 1 a 2, kde obr. 1 znázorňuje...

Zapojení obvodu pro vytvoření druhého napětí v indukčním měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 259103

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H02M 3/07, H02M 3/06

Značky: měniči, indukčním, druhého, zapojení, vytvoření, obvodů, napětí

Text:

...kondenzátoru 2, na ka~ todu diody 1 a na první vstup 5 převodníku 1, přičemž jeho výstup 3 je spojen se vstupem gg společného spínače 3.Po připojení zdroje Q stejnošněrného napětí se přes tlumivku 1 a otevřenou diodu 1 přivede stejnosměrné napětí na první filtrační kondenzátor Ž a první zátěž §. Současně se to Á to napětí přivede přes upínací člen 1 na kondenzátor § Upína cí člen obsahuje seriově zapojenou diodu s referenčním.zdrojem...

Spôsob vyvažovania gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 235232

Dátum: 15.02.1987

Autor: Zrubec Vladimír

MPK: G01R 29/08

Značky: magnetického, spôsob, řadů, osovú, druhého, zložku, gradiometrov, vyvažovania, poľa

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu vyvažovania gradiometrických systémov. Jeho účelom je zlepšit stabilitu vyváženia gradiometrov druhého rádu pre osovú zložku magnetického poľa. Tento účinok sa dosahuje použitím kompaktného telesa gradiometra a dvojice korekčných prvkov efektívne ovplyvňujúcich plochu slučiek gradiometra. Možno ho použiť predovšetkým u supravodivých gradiometrov druhého rádu určených na meranie biomagnetických polí a geofyzikálny výskum.

Zapojenie aktívneho filtra druhého rádu typu dolný – horný priepust, respektíve štvrtého rádu typu pásmový priepust – pásmová zádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 220916

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ondráček Oldřich, Sviežený Bohumír

Značky: zádrž, štvrtého, respektíve, priepust, zapojenie, filtra, pásmový, horný, pásmová, řadů, aktívneho, druhého, dolný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru nízkofrekvenčnej elektrotechniky a rieši zapojenie pre realizáciu meniteľných modulových charakteristík typu dolný - horní priepust, respektíve štvrtého rádu typu pásmový priepust - pásmová zádrž, pomocou štandardných typizovaných funkčných blokov. Vynález v podstate pozostáva z fázovacích sústav prvého alebo druhého rádu, dvoch sumátorov a dvoch zosilňovačov s nastaviteľnou hodnotou napäťového zisku. Fázová...

Ochranný kryt šikmého dna druhého ťahu parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 222884

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bobovnický Jozef, Novotný Kazimír

Značky: druhého, ťahu, ochranný, parného, šikmého, kotla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka šikmého dna druhého ťahu parného kotla typu "box", u ktorého sa rieši zakrytie dna krycími ochrannými plechmi proti abrazívnemu vplyvu popolčeka z odvádzaných spalín. Podstata vynálezu spočíva v tom, že ochranné krycie plechy so žlabmi sú striedavo preložené krycími ochrannými plech mi s lemami, ktoré sú opatrené minimálne jedným dilatačným výrezom pre vodiace ploché tyče, ku ktorým sa privárajú príchytky. Tieto ochranné krycie...

Zařízení k výrobě rotačních asférických ploch druhého řádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228068

Dátum: 15.02.1986

Autori: Michal Stanislav, Wágner Jaroslav

Značky: zařízení, druhého, ploch, asférických, výrobe, rotačních, řadů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k výrobě rotačních asférických ploch druhého řádu, využívající metody rovinných řezů principem nožového nástroje s pohonným řetězcem motor - převod - klikový mechanismus s excentrem a ojnicí - přímé vedení - paralelogram - nástroj, sloužící zvláště k broušení a leštění rotačních asférických ploch optických čoček vyrobených ze skla, vyznačující se tím, že do převodu mezi motorem (1) s excentrem (3) je vřazen kombinovaný převodový prvek,...