Patenty so značkou «druhé»

Zásobník papiera na podstavci a minimálne jedny prvé a jedny druhé dvere namontované na podstavci zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19327

Dátum: 10.06.2010

Autori: Denis Yoann, Pommier Nicolas, Marietta-tondin Julien, Jehl Jean-louis

MPK: A47K 10/38

Značky: minimálne, podstavci, druhé, jedny, papiera, namontované, zásobníka, prvé, zásobník, dveře

Text:

...na toaletách, kde je obmedzený priestor. Zvýšenie počtu zásobníkov znamená zníženie priestoru, ktorý je určený pre používateľov toaliet.0014 Ďalším problémom pri usporiadaní toaliet je umiestnenie zásobníka, ktorý má väčšierozmery pri umiestnení jedným smerom, ako druhým smerom.0015 Aby sa vyhlo kolízii s dverami toalety alebo rampou V prípade toalety prispôsobenej pre ľudí so zdravotným postihnutím, javí sa ako opodstatnené umiestniť...

Spôsob a zariadenie na prenos tepla z prvého média na druhé médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9910

Dátum: 13.02.2008

Autor: Hoos Frank

MPK: F25B 3/00, F25B 9/00

Značky: spôsob, médium, media, prenos, zariadenie, tepla, prvého, druhé

Text:

...rotačného typu. US 4 285 202 sa týka priemyselných spôsobov premeny energie, týkajúcej sa prinajmenšom jedneho kroku, ktorý zahrnuje pôsobenie na prítomnost pracovnej tekutiny takým spôsobom, aby sa vytvorila buď kompresia, lebo expanzia.0027 Vynález sa bude dalej vysvetľovať detailnejšie s odkazom na obrázky, ktoré schematicky znázorňujú v súčasnej dobe výhodné uskutočnenie.Obrázky 1 a 2 zobrazujú perspektívny pohľad a pohľad zboku na prvé...

Opěra pro uložení jedné trubky ve druhé trubce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270589

Dátum: 12.07.1990

Autori: Chlopkin Anatolij, Busachin Igor, Trusov Ivan Andrejevič, Lapšin Anatolij

MPK: F16L 3/02, F16L 7/00

Značky: trubce, jedné, druhé, trubky, opěra, uložení

Text:

...zařízení vnitřní trubky ve vnější trubce má tvar radiálně a eymetricky uapořádaných opärnych evorníků. umietěnych na jedná etraně střední rovíny přímych eloupků, na nichž je v rovinê opěrnych svorníků umíetěn etnvěcí prvek, o na druhá etrene roviny operných everníků je umíetěn nopínecí prvek.Dále je popeen příkled konkrátního provedení podle připojenáho výkrceu, no nichž představuje obr. l eoheme opery pro umíetění trubky v trubce, obr. 2...

Způsob využití tepla plynné fáze z hlavy druhé frakcionační kolony při získání alkylaromatického uhlovodíku z výtoku opouštějícího alkylační zónu pro alkylaci benzenu nebo toluenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261891

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ward Dennis John

MPK: C07C 2/54

Značky: výtoku, uhlovodíku, alkylační, frakcionační, kolony, získání, plynné, benzenu, druhé, využití, alkylaci, fáze, opouštějícího, způsob, toluenu, tepla, alkylaromatického, zónu, hlavy

Text:

...trakcionační kolonu 16 přiváděný vedením 15. Tato druhá trakcionační kolena 16 je označena jako kolona flnálníh-o produktu. Relativně malé množství vysokovroucích ve 231891dlejších produktů, které je rovněž přiváděné do druhé frakcionační kolony 16, se koncentruje v kapalněm proudu odváděném ze dna druhé frakcionační kolony 16 vedením 17. Tento kapalný proud se dělí na první část, která je zaváděna vedením 19 do vařáku 20, a druhou část,...

Zapojení pro vyhodnocování souřadnice polohy, její první derivace a její druhé derivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 256893

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karpinský Jurij, Budnikov Vladimir Věd, Rozkošný Vladimír, Beneš Tomáš

MPK: G05D 3/20

Značky: zapojení, vyhodnocování, druhé, její, polohy, první, derivace, souřadnice

Text:

...čtvrtý kombinační člen lg, v uvedeném příkladě provedený jako rozdílový člen, s přičítacím vstupem jakožto prvním vstupem kombinačního členu lg a s odečítacím vstupem jakožto druhýmvstupem kombinačního členu li.V uvedeném přĺkladě jsou výše uvedené frekvenční přenosy dány vztahy1 r F 1 WT 31 Tf WW TTíŠíý V Q Í ua E 30 ízířčç FAUÚ) má l G F 5(ju) -jbokde 05 Ž je kruhový kmitočet, ĺĺv je časová konstanta částí zapojení...

Zařízení pro obrábění druhé strany obrobků na soustružnických strojích v jednom pracovním cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255999

Dátum: 15.04.1988

Autor: Voltner Milivoj

MPK: B23B 15/00

Značky: cyklu, zařízení, obrábění, pracovním, strany, strojích, obrobků, druhé, soustružnických, jednom

Text:

...prvním náboji je uložen hydraulicky ovládaný koník. Na obr. 2 je podélný řez přes druhý náboj otočné desky, v němž je uloženo vřeteno nesoucí upínací zařízení, upínací válec, rotační rozváděč dokončených obrobků. Z obrázku je rovněž patrno připojení vřetena k jeho pohonu pomocí zubové spojky. Na obr. 3 je pohled na zařízení ve směru od hlavního vřetena, kdy otočná deska je V základní, to je nepracovní poloze. Poloha otočné desky, V níž je...

Způsob chlazení plynu vstupujícího při teplotě nižší než 190 stupňů do druhé absorpce při výrobě kyseliny sírové dvoustupňovou katalytickou oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251311

Dátum: 11.06.1987

Autori: Prusek František, Tomášek Karel, Bulička Milan

MPK: C01B 17/765

Značky: způsob, teplotě, plynů, stupňů, dvoustupňovou, chlazení, katalytickou, kyseliny, sírové, absorpce, nižší, druhé, výrobe, oxidací, vstupujícího

Text:

...vody nebo / a do předehřívací části předehřívače. Regulací poměru dílčích proudů lze dosáhnout Požadované teploty těsně nad rosnym bodem plynu.Důsledkem tohoto poznatku je, že plyn vstupující do druhé absorpce je možno ochladit psdstatně níže než plyn vstupující do první absorpcą to o 154 80 °C v závislosti na způsobu chlazení a celkovém stavu technologievčetně tvorby mlhy kyseliny sírové V první absorpci) která má za následek zvýšený...

Zapojení spojovacího stupně automatických telefonních ústředen druhé generace

Načítavanie...

Číslo patentu: 230520

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rubišar Karel

MPK: H04M 3/00

Značky: ústředen, stupně, telefonních, generace, spojovacího, druhé, automatických, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení spojovacího stupně automatických telefonních ústředen druhé generace, u kterých má spojovací stupeň omezenou dostupnost vstupů spojovacího pole na výstupy a skládá se z funkčně samostatných spojovacích bloků, vyznačené tím, že spojovací stupeň (4) je jednak rozdělen na skupiny (4a, 4b až 4n) spojovacích bloků, jednak jsou na výstupy každé této skupiny (4a, 4b až 4n) spojovacích bloků připojeny začátky přelivových svazků (5a, 5b až 5n),...

Zapojení pro zjišťování první a druhé derivace průběhu elektrického napětí podle času

Načítavanie...

Číslo patentu: 221052

Dátum: 15.01.1986

Autor: Červencl Milan

Značky: času, průběhu, druhé, elektrického, první, zapojení, derivace, zjišťování, podle, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování první a druhé derivace průběhu elektrického napětí podle času je určeno ke zkoumání změn a rychlosti změn nějaké fyzikální veličiny vyjádřené elektrickým napětím. Podstata zapojení spočívá v tom, že nejprve je uložena informace druhé paměti do třetí paměti, po tom informace první paměti do druhé paměti a nakonec uložena okamžitá hodnota měřeného napětí do první paměti, přičemž první derivace je získána změřením rozdílu...

Zařízení pro přesouvání dvoukomorového magnetického separátoru z jedné pracovní polohy do druhé

Načítavanie...

Číslo patentu: 226823

Dátum: 01.09.1985

Autori: Fojtek Jiří, Ondráček Jan, Vinš Martin

Značky: dvoukomorového, přesouvání, zařízení, separátoru, jedné, druhé, pracovní, magnetického, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přesouvání dvoukomorového magnetického separátoru z jedné pracovní polohy do druhé podle A.O. 226 822 vyznačené tím, že separační komory (1a, 1b) jsou opatřeny ventilovou soustavou sestávající ze dvou ventilů (23a, 23b) pro axiální vstup rmutu, ze dvou ventilů (22a, 22b) pro axiální vstup vyplachovací vody a dvou ventilů (21a, 21b) pro axiální výstup vyplachovací vody, dále ze dvou ventilů (25a, 25b) pro radiální výstup vyčištěného...

Způsob přesouvání dvoukomorového magnetického separátoru z jedné pracovní polohy do druhé a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226822

Dátum: 01.09.1985

Autori: Víšek Miroslav, Fojtek Jiří, Chrz Vladimír

Značky: provádění, druhé, polohy, zařízení, přesouvání, pracovní, způsob, separátoru, jedné, tohoto, dvoukomorového, magnetického, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přesouvání dvoukomorového magnetického separátoru z jedné pracovní polohy do druhé vyznačený tím, že přesouvání se děje působením výslednice tlakových sil, určené rozdílem tlaků v první a druhé separační komoře tak, že v první separační komoře (1a), nacházející se mimo prostor dutiny magnetické cívky(8) a která do tohoto prostoru je přesunována, působí tlak tekutiny vyšší, než je tlak tekutiny v druhé separační komoře (1b), nacházející...