Patenty so značkou «drticí»

Řezací a drticí zařízení bubnových sklízecích řezaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 267718

Dátum: 12.02.1990

Autor: Albrecht Zbytněk

MPK: A01F 29/06

Značky: řezací, drticí, řezaček, bubnových, zařízení, sklízecích

Text:

...a použité technologií sklizně.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je uveden na přiloženýoh výkresoch, kde na obr. 1. je v příčném řezu kolmém na osu řezacího bubnu znázorněno uspořádání řezacího a drtícího zařízení podle vynálezu a na obr. 2. až 5 jsou znázorněny příklady provedení drtících nožú.Na řezacím bubnu ł opásaném z části obvodu pláštěm bubnu g jsou prostřednictvím šroubu 3 střídavč připevněny jednak řezací nože 3, jednak...

Kotouč pro drticí orgán

Načítavanie...

Číslo patentu: 263004

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olšina Vladimír, Sukeník Libor

MPK: B02C 13/26

Značky: kotouč, orgán, drticí

Text:

...připevněn drtioí nástroj podle vynálezu, jehož podstatou je, že oaazení je pwovedeno eymetrioky vůči rovinä, procházející263 004 oaouvkotoučg o opotřcno v čolní ploäo nad otvorom šroubu rodiální drážkou o pod otvorom äroubu axiální drážkou, přičemž morí hlavou üroubu a čolní plochou ocazoní, obráconou proti omčru otáčoní kotoučc, jo uníotčno vložka, jejíž první ozub jo uložon v rodíální drážco o jojíž druhý ozub jo uložon v axiální...

Automatizovaná drtící jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244277

Dátum: 01.05.1988

Autori: Húš?a Vladimír, Fröhlich Ladislav, Nadhajský Kamil, Šimko Ján, Drgoo Milan

MPK: B02C 13/20

Značky: jednotka, drticí, automatizovaná

Text:

...rámu, ktorý je opatŕen podporami závěených pohonů.Každý z kyvných ránů je spojen s rámom dvojici hydraulických válců. iTakto uepoŕâdaná drtící jednotka knłkodobou změnoú stupně drcení vyloučí zastavení technologického celku. Časovou ztrátu způeobenou odstaveníu drtiče z linky při těžbě sypkých lepivých materiálů odstraňuje automatická drtíci jednotka maximálním roževřením rotorů a zprůchodněním drtiče. Vhodné konstrukční řešení vylučuje...

Drticí jádro pro drtiče těženého kvádrujícího jílovitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231396

Dátum: 01.03.1987

Autor: Bublík Miroslav

MPK: E21C 47/10

Značky: těženého, materiálů, kvádrujícího, jílovitého, drticí, drtiče, jádro

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení energetických nároků na proces drcení kvádrujících materiálů těžených na povrchových lomech vhodnou konstrukcí funkčních částí rotorů a úpravou tvarů jednotlivých elementů rotoru. Drticí jádro sestává z dvojice rovnoběžných rotorů, rotoru levého a rotoru pravého, otáčejících se proti sobě. Levá hřídel (3) levého rotoru (l) i pravá hřídel (4) pravého rotoru (2) jsou osazeny střídavě a rovnoměrně drticími kotouči (5) s...

Drticí nůž

Načítavanie...

Číslo patentu: 234062

Dátum: 01.10.1986

Autori: Janota Jiří, Vocel Milan, Karásek František, Šunda Josef

MPK: B02C 4/02

Značky: nůž, drticí

Zhrnutie / Anotácia:

Drticí nůž sestávající z dříku vybíhajícího na činném konci v ostří břitu, je určen ke vsazení do ozubeného drtícího kotouče válcových drtičů ke zdrobňování jílovitých hornin, jejichž činné ozuby jsou tvořeny drtícími noži. Jeho podstatou je, že dřík je vytvořen jako nesouměrně kosý komolý hranol opatřený oboustranně vydutou opěrnou plochou klínovitého průřezu v čelech dříku, příčným osazením na konci dříku protilehlém břitu a alespoň v jednom...

Ozubený drticí kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 231484

Dátum: 15.06.1986

Autori: Špunda Josef, Karásek František, Vocel Milan, Janota Jiří

MPK: B02C 4/02

Značky: drticí, ozubený, kotouč

Zhrnutie / Anotácia:

Z ozubených drticích kotoučů ve tvaru rovnoplochého mezikruží členěného po vnějším obvodu dvojicemi střídajících se řezných a opěrných ozubů jsou sestaveny válce ozubených válcových drtičů ke zdrobňování jílovitých hornin. Podstatou vynálezu je, že řezný ozub je tvořen tvarovým drticím nožem, ukotveným v dostředné drážce kotouče, jejíž průřez je vypukle klínovitě tvarován. Drticí nůž je v dostředné drážce ustaven příložkou a pojištěn průchozím...

Drticí zařízení řezané hmoty u samojízdných a stacionárních bubnových řezaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 223246

Dátum: 15.03.1986

Autor: Nor Zbyněk

Značky: samojízdných, drticí, řezaček, stacionárních, řezané, hmoty, zařízení, bubnových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší podstatné zvýšení účinnosti drcení řezané hmoty, jehož podstata spočívá v tom, že na držáku protiostří je umístěn stírač opatřený ozubením, přičemž protiostří je rovněž opatřeno ozubením.