Patenty so značkou «drtiče»

Uložení sestavy rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 22

Dátum: 11.08.1993

Autor: Sonntag Erich

MPK: B02C 13/06

Značky: uložení, rotoru, sestavy, drtiče

Text:

...tachniakěho FešenaDrtič tuhých oćpadů,určený K ćrcení komunálních odpad ř. dřeva,papíru,lístí,trávy a poê.,sestává ze skříně ł,e apatřena násjpkou ke vhazování.aćpaću,který je tak snesoucí dělící kotouče §,mezi kterými jsou na asách otoäně uložena kladívka §,která jsou v pracovní po 1 zeućržována oêstředivou silou vznikající při ratací sestsvy rotoru 1,poháněného neznázorněným poháněcíu zařízením.Protílehlé bočnice skříně ł ćrtiče jsou...

Uložení sestavy rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: U 21

Dátum: 11.08.1993

Autor: Sonntag Erich

MPK: B02C 13/10

Značky: rotoru, uložení, sestavy, drtiče

Text:

...tuhých odedů,určený k ćrcení komunálních odpadů jako nepř.dřeve,papíru,1 istí,trávy a pod.,sestává ze skříně łćrtiče,která je opatřena náeypkou g ke vhazování odpedu,kteryje tak přiváděn k eestevě rotoru l.Sestavu rotbru Ä tvoří hříćel i nesoucidě 1 íci katouče Ž,aezi kterými jsou na ąsách otočněhnložena kladivka Q,xterá jsou V pracovní poloze udržována odstředivou silou vznikejíci p i rotaci sestavy rotoru Ä,poháněného neznšzorněným...

Úprava kuželového drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 267607

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kasal Josef, Bílek Jaroslav

MPK: B02C 2/00

Značky: úprava, drtiče, kuželového

Text:

...část vnejšiho pevného kroužku dosedá vnéjši pruzný kroužek. Vnějsi prulný kroužek a vnitřní pruzný kroužek jsou vedeny nezávisleno váicových plochách na podpěrnćm dilu drtiče. Tento podpůrný díl má na své ploše ptivráccnć k zužujici se Cásti vrcholu Cinnêho dilu kuzclovćho tvaru provooony vybraní,do kterých jsou ulozeny pružné elementy.Použitím předmětu vynálezu se docílí zvýšení účinnosti těsnění. cim se amczí vnikáni cizích necistot do...

Zub rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 265994

Dátum: 14.11.1989

Autor: Huňka Jan

MPK: E02F 9/28

Značky: rotoru, drtiče

Text:

...hřbet zubu. Činná část zubu je ukončena zápichem o menším průřezu než je průřez dříku v místě jeho vetknutí do pláště rotoru drtiče, přičemž mezi zápichem a dříkem je nákružek.Výhody zubu rotoru drtiče podle vynálezu spočívají V tom, že umožňuje využití bubnového rotoru, jehož hmota je oproti hvězdicovitému rotoru s výhodou soustředěna na obvodu rotoru, přičemž v případě ulomení činné části zubu podle vynálezu lze úchytnou část zubu z...

Zařízení k uchycení zubu rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263712

Dátum: 11.04.1989

Autor: Huňka Jan

MPK: E02F 9/28

Značky: rotoru, zařízení, uchycení, drtiče

Text:

...u korečků dobývacích strojů je provedeno ve Spodní částí úložné kapsy dříku zubů bud čepem, šroubem, nebo klinem.Nevýhodou známého upevnění výmenných zubů je, že-u rotoru drtiče skrývky, tvořeného válcovým bubnem, je úchytná část zubu pro jeho zajištění po vsazení do úloženého otvoru nepřistupná.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k uchycení zubu rotoru drtiče podle vynálezu, kde zub je svou äúchytnou částí uložen ve válcovém,...

Rotor drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 261285

Dátum: 12.01.1989

Autor: Huňka Jan

MPK: B02C 13/06

Značky: drtiče, rotor

Text:

...ebry a tvarovými příčnými žebry, která jsou pevně spojene s obvodovým pláätěm.Výhody rotoru drtiče podle vynálezu spočívají v tom, že je vytvořen rotor drtiče s po měrně vysokými zuby, kde převážná část hmoty rotoru je soustředěna do obvodové části rotoru,čímž je vo zvýšená míře využite energie setrvačných hmot rotoru, přičemž vysoké ohyhovémomenty na zub od.obvodových, radiálních i axidlních sil, vznikajících při drcení, jsou...

Zapojení pohonu rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 241424

Dátum: 01.02.1988

Autori: Perník Vít, Nadrchal Miloslav

MPK: B02C 23/00

Značky: drtiče, pohonů, zapojení, rotoru

Text:

...vynálezu, jehož podstatou je, že elektromotors rychloběžným setrvačníkem je spojen pružnou spojkou s převodovou skŕíní, která je spojena s poháněným rotorem pojistnou ĺamelovou spojkou opatřenou snímačem prokluzu.Takto zapojený pohon rotoru drtiče má žádané dýnamícké vlastnosti a jeho ozubené pŕevody jsou dokonale chráněny proti nadměrným momenbvým špičkám. Umístění pojistné lamelové spojky mezi poháněným rotorem a převodovou skříní...

Násypka primárního drtiče lomového kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 243433

Dátum: 14.08.1987

Autori: Enomoto Satoru, Chung Alfred, Ryan James Walter

MPK: B02C 13/286

Značky: násypka, primárního, drtiče, lomového, kamene

Text:

...linie 38 ° přirozeného eypněha úhlu 1 volného lonovlho ineho 2 čarou sypkéhoPodle obr. 1 a 2 je tedy násypka i vytvořena svislou horní- částí Q sestávající z horníeh bočníoh stěn i, i a zadní horní stěny m, na které navazuje dolní část ,LL náaypky J. a ůhlemsklonu stěn .12, 12, 13 meněímu než 20 ° si 30 ° od vodorovné roviny, to je íblu menšín než přirosený sypná-úhel lomového kamene i, ktrý je 38 ° skloněn od vodorovné rovíny.V důsledku toho...

Drticí jádro pro drtiče těženého kvádrujícího jílovitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231396

Dátum: 01.03.1987

Autor: Bublík Miroslav

MPK: E21C 47/10

Značky: kvádrujícího, jílovitého, materiálů, těženého, drtiče, jádro, drticí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení energetických nároků na proces drcení kvádrujících materiálů těžených na povrchových lomech vhodnou konstrukcí funkčních částí rotorů a úpravou tvarů jednotlivých elementů rotoru. Drticí jádro sestává z dvojice rovnoběžných rotorů, rotoru levého a rotoru pravého, otáčejících se proti sobě. Levá hřídel (3) levého rotoru (l) i pravá hřídel (4) pravého rotoru (2) jsou osazeny střídavě a rovnoměrně drticími kotouči (5) s...

Uložení rotorových nožů, zvláště pro drtiče obtížně dělitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248356

Dátum: 12.02.1987

Autori: Žižka Bohumil, Hájek Jaroslav

MPK: B02C 18/18

Značky: rotorových, materiálů, nožů, uložení, drtiče, zvláště, obtížně, dělitelných

Text:

...rotorovýoh nožů podle vynálezu je, znázorněn na přiložených obrázcích,kde obr. 1 znázorňuje v půdorysu část skříně drtiče s rotorem, obr. 2 znázorňuje v řezu rovinou E-E část rotoru z obr. 1 s uohycením rotorových nožů, obr. 3 znázorňuje řez rovinou F-F z obr. 2, obr. 4 znázorňuje pohled P 1 z obr. 2 a obr. 5 znázorňuje pohled P 2 z obr. 2.Ve skříni §§ rotoru l je uložen rotor l v ložiskách § 1. Rotor ł je opatřen obvodovými drážkami 3, do...

Skříň drtiče, zvláště pro drcení obtížně dělitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237586

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hájek Jaroslav, Žižka Bohumil

MPK: B02C 18/00

Značky: zvláště, drtiče, materiálů, drcení, skříň, dělitelných, obtížně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká skříně drtiče, zvláště pro drcení obtížně dělitelných materiálů, v jehož protilehlých stěnách, kterými prochází hřídel rotoru, jsou uspořádána průběžná vybrání přemostěná výztuhami pevně spojenými se skříní drtiče.

Seřizovací zařízení výstupní štěrbiny kuželového drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 234615

Dátum: 01.01.1987

Autor: Frank Vladimír

MPK: B02C 2/00

Značky: štěrbiny, kuželového, výstupní, zařízení, drtiče, seřizovací

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné seřizovací zařízení výstupní štěrbiny kuželového drtiče slouží k usnadnění fyzicky namáhavé a zdlouhavé práce při změně výstupní štěrbiny. Podstatou vynálezu je přídavné zařízení, například na principu hydrauliky, které po upevnění na stávající čep stojanu drtiče vyvozuje sílu na nosný kruh připevněný na obvodu drtiče do stávajících úchytů. Působící silou se těleso drtiče zašroubovává do matice stojanu, a tím dochází ke změně výstupní...

Jistící zařízení, zvláště drtiče obtížné dělitelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236986

Dátum: 01.10.1986

Autori: Žižka Bohumil, Hájek Jaroslav

MPK: B02C 18/00

Značky: zařízení, drtiče, zvláště, obtížně, dělitelných, materiálů, jistící

Zhrnutie / Anotácia:

Jistící zařízení je určeno zvláště pro drtiče obtížně dělitelných materiálů se statorovými noži uspořádanými na výkyvném bloku. Výkyvný blok je tvořen samostatně uloženými nosiči statorových nožů, z nichž každý je pevně spojen s pojistkou uchycenou ke skříni drtiče.

Stavěcí zařízení roštu rotačního drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 233762

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mikšů Jindřich, Novotný Dušan, Hanusík Josef

MPK: B02C 13/26

Značky: zařízení, drtiče, roštů, stavěcí, rotačního

Zhrnutie / Anotácia:

Obě části děleného roštu jsou vně skříně pomocí čepů a průběžného nosníku uloženy v pohyblivých vodítkách připojených k hydraulickým válcům, které jsou vzájemně spojeny, přičemž se provozu drtiče jsou vodítka podepřena pevnými dorazy.

Rošt rázového drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222533

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hanusík Josef, Mikšů Jindřich, Novotný Dušan, Hrbáček Milan

Značky: drtiče, rázového, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Ke krajním držákům jsou šrouby upevněny pevné opěry, které mají směrem k roštnicím kuželové vybrání, přičemž roštnice mají na obou koncích zkosení o stejném úhlu jako roštnice a jsou v pracovní poloze přidržovány klínovými příložkami dotaženými ke středním držákům šrouby.

Regulace drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224283

Dátum: 15.12.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: regulace, drtiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatické regulace drtiče, zejména odrazového anebo kladivové ho. Řeší regulaci za účelem plného využití drtícího výkonu a zamezení přetížení drtiče v případech, kdy nelze regulovat přiváděné množství materiálu. Podstatou vynálezu je, že roštnice roštu jsou na jedné straně uloženy v natáčivém uložení a na druhé straně v posuvném uložení se servopohonem, tlakový prostor servopohonu je spojen s manometrem, jehož impulsní vedení...

Uložení drtiče pro drcení horniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225332

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hodek Oldřich, Krajča Milan, Marvan Josef

Značky: drcení, uložení, horniny, drtiče

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení drtiče pro drcení horniny tvořeného podávacím třídicím drticím válcem a drticím válcem a umístěného v trase pásového dopravníku,vyznačené tím že sestává z ocelové konstrukce (3) uložené na kolejových podvozcích (5), ve které je zabudován drtič (1), před kterým je na konstrukci (3) ve směru dopravy horniny (24) umístěn odváděcí buben (10) a na opačné straně ocelové konstrukce (3) je umístěno protizávaží (21) a ve spodní části ocelové...