Patenty so značkou «drevovláknitých»

Spôsob a zariadenie na spracovanie surovín pri výrobe papiera, lepenky alebo drevovláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20261

Dátum: 11.09.2009

Autori: Sibila Dejan, Gutenberger Helmut

MPK: D21D 1/20, D21B 1/16, D21H 23/16...

Značky: výrobe, papiera, dosiek, spôsob, zariadenie, spracovanie, lepenky, drevovláknitých, surovin

Text:

...dusíka. Spracovanie dusíkom sa tiež môže uskutočňovať v dvoch alebo niekoľkých po sebe idúcich krokoch, pričom sa dusík privádza napríkladsurovinám pred prípravou vláknitej suspenzie, a potom vláknitej suspenzii.Privádzanie kvapalného dusíka do papierovej suspenzie je tiež známe zdokumentu DE 102006 042 429 B 3. Tu sa chladiaci účinok kryogénneho chladiaceho prostriedku zavedeného do papierovej suspenzie zloženej prevažne zodpadového...

Systém dispergátorů pro separátory dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267268

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vácha Jaroslav, Exnerová Karla

MPK: C10M 101/00

Značky: dispergátoru, desek, systém, separátory, drevovláknitých

Text:

...olej vnkunvém oddestilování těkavějších složek. Výchozíjsou pochopitelně podstatné levnějši,ktoré zůstávají v nerafinovaných menzr-Šxzy nrąąvšŤn 7, b f l švy p 1 mnvmviny pro výrobu olejů EYŠJ-ä sçxzzanąízíl Akné glŕľdüřifĺlly,wjprusuktoch tvoří další účinnou soparující složku.Zvýšený obsah tuhých účinných složek vede sice k žádoucín mu snížení spotřeby separátoru při aplikaci, ale připravit hou mogenní, stabilní emulzi je pak pochopitelně...

Spôsob výroby tenkých tvrdých drevovláknitých dosák z mäkkých nelisovaných drevovláknitých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261841

Dátum: 10.02.1989

Autori: Žembery Karol, Matulay Štefan, Belko Jozef, Čuhranová Marta

MPK: B27N 3/04

Značky: nelisovaných, tenkých, mäkkých, dosák, tvrdých, materiálov, spôsob, drevovláknitých, výroby

Text:

...ako mäkká nelisvované drevovláknitá dosky. Výhodou spôsobu výroby podľa vynálezu je, že zabezpečuje výrobu hygienicky nezávadných dosák a vylučuje negatívne ekologické vplyvy vznikajúce pridávaním lepidla pri bežnej výrobe tvrdých drevovláknitých dosák, čo je vyšším účinkom vynálezu.Postupom podľa vynálezu sa mäkká nelisovaná drevovláknitá dosky V celých formát-och, alebo v prírezoch, bez ďalšej úpravy,jednotlivo, alebo ukladané na seba,...

Stojina skriňového alebo I nosníka na báze drevovláknitých alebo drevotrieskových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261053

Dátum: 12.01.1989

Autori: Panáček Pavol, Rybár Petr

MPK: E04C 3/12

Značky: materiálov, drevotrieskových, drevovláknitých, stojina, báze, skříňového, nosníka

Text:

...pre ktoré má popísaný materiál obmedzené použitie v drevených konštrukciách. Vyšší účinok vynálezu sa dosahuje spojením aglomerovaných materiálov a rastlého dreva a prejavuje sa v znížení priebybu pri trvalom namáhaní,minimálne o 20 voči neupraveným stojlnám nosníkov.Predmetným technickým riešením sa plne využije šmyková tuhost tenkej drevotrieskovej alebo drevovláknitej dosky, ktorá máneobmedzený prírastok trvalej deformácie pri stálych,...

Způsob výroby dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259018

Dátum: 16.09.1988

Autori: Terenťjev Otto, Mirkamilov Šavkat, Nesterčuk Gennadij, Šarkov Vladimir, Mirkamilov Tulkun, Šapovalov Oleg, Grudinka Jekatěrina, Vorobjeva Jekatěrina, Usmanov Chašdam

MPK: B27N 3/04

Značky: drevovláknitých, výroby, způsob, desek

Text:

...8 uacoñ no paànonepnaň Bnaxuocwn. A 7 0npu.rex me ycnoungx nonyqamw pesecno-aonoxnncwue nnurm öes nnona xap 6 ć~ auuna Ha craun pasóanneunn nonoxnncwoñ Maccu Booü. A vFOTOBHG HJIPITBI HCIIMTBIBaIOT Ha HDOWIHOCTI) HDH CTETHHECKOM HBPHČG. B CTOWIHHÍ. nonax onpenennmr conepmaune cnoőoaoro Qeuona H Qopuanbneruna no cymecrsymmmm ueronnxan. - 7, Hs cnonbsyeuoň KoHągHTpauHH Kapñamuá, uauöonee onwuuanbumm nnn nonüoro cnnsbmaànn menona,...

Způsob výroby dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258428

Dátum: 16.08.1988

Autori: Borobjeva Jekatěrina, Burov Anatolij, Nesterčuk Gennadij, Grudinka Jekatěrina, Terenťjev Otto

MPK: B29J 5/00, B27N 3/04

Značky: výroby, drevovláknitých, desek, způsob

Text:

...Mna. - - ~ HpnMep 4 f Á . E ý « 7 , .V VB ycnonnnx npnMépa 1 nan H naroronnenm npn nneeuuu 151 Topma K Maćce 3,ĺ. a.c. aonoxnag Bpeua Tépúnqecxoň 0 §pa 6 OTKH F 2 qaca ~ HpnMep 5 (KOHp 0 nBHHů). .V . , - B ycnonunx npúueýà jusroToaneHu nnnvu-öes oâanneuun wopba. Bpena rep 4 ĺ 3 Mnqecxoň oöpaüowxú - 3 uaca 30 Mnayçą f Á 5 1 V - fiľ L Pesýnsrawm chmwanuň oópasuon nsrorbànennux na nąóqbaropuou oöopynoaaüłnee vneé)30 jnee 20....

Spôsob výroby tvarovaných výrobkov z drevovláknitých alebo drevotrieskových dosák a linka na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246411

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ružieka Kamil, Fibich Jozef, Oddejovie Gregor, Šveoepa Otakar, Oddejkovieová Iveta

MPK: B27D 1/08

Značky: linka, výroby, drevovláknitých, tvarovaných, drevotrieskových, dosák, výrobkov, spôsob, vykonávanie, spôsobu, tohoto

Text:

...2 prírezov drevo-vláknitých alebo drevotrieskových dosák 1, manipulátora 3 na presúvanie dosák 1, naparovacieho stola 4 pre plalstifikáciu dosák 1, vsúvacieho zariadenia 5, hydraulickeho lisu so zvarovacim nástrojom, vysúvacieho zariadenia 7 zDrevovláknité dosky 1 sa narežú na zvolené formáty, v našom prípade zodpovedajúce ploche stoličkovelho sedadla. Prírezy z drevovláknitej dosky 1 sa uložia na zásobnú paletu 2 zariadenia, odkial...

Zrovnávacie zariadenie na zrovnávanie základných formátov drevených a drevovláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Košturiak Adam, Eerný Václav

MPK: B27B 27/00

Značky: formátov, dřevěných, zrovnávanie, základných, drevovláknitých, dosiek, zrovnávacie, zariadenie

Text:

...dosiek je jednoduché a rýchle.Prikladné vyhotovenie zrovnávacieho zariadenia podľa vynálezu je znázornená na výkrese, kde obr. 1 predstavuje pohľad Vnáryse s priečnym rezom cez pohyblivý rám,obr. 2 pohľad V pôdoryse a obr. 3 pouzdlžny rez cez nosnú konzolu.Proti opornému rámu 1 so zrovnavacou doskou 2 upevnenou na základ je na kladkách 3, 4 valivého vedenia nosného rámu 5 opevneného taktiež na základ uložený pohyblivý rám 6 s tlačnou...

Vláknitá hmota pro výrobu kartónu a dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237243

Dátum: 15.06.1986

Autori: Dergunova Taťana Vladimírovna, Grudinin Vladimir Pavlovič, Buchtějev Boris Markovič

MPK: D21H 3/00, B27N 3/00

Značky: desek, kartónu, hmota, drevovláknitých, vláknitá, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

S cílem snížení spotřeby vláknitého polotovaru, zlepšení jakosti výrobku a podmínek jeho výroby vláknitá hmota jako složka obsahuje směs vlákna a kůry, vyloučenou z odpadních vod a zpracovanou produkty louhové hydrolýzy aktivního kalu, nehydrolyzovaný aktivní kal a vláknitý polotovar.

Spôsob výroby drevovláknitých dosák suchým a polosuchým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216254

Dátum: 15.05.1984

Autor: Nagy Vojtech

Značky: polosuchým, spôsobom, spôsob, suchým, drevovláknitých, výroby, dosák

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby drevovláknitých dosák suchým a polosuchým spôsobom z rozvláknených lignocelulózových materiálov pri teplote 80-300 °C a tlaku 210 MPa vyznačujúci sa tým, že rozvláknený materiál sa prevetrá prúdom vzduchu, prípadne ohriatom na teplotu do 60 °C tak, aby vlhkosť vlákna bola pod 51 % a. v. a zlisuje v dosku v hermeticky uzatvorenom priestore, pričom vzniknuté paroplynové zmesi sa vypustia z lisovacieho prostredia po uskutočnení...