Patenty so značkou «drevín»

Kotúčové čistiace zariadenie a spôsob zhotovenia výsevných pásov na lesný výsev ihlicnatých drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21019

Dátum: 11.03.2014

Autor: Schmidt Robert

MPK: A01B 13/02

Značky: spôsob, zhotovenia, lesný, výsev, zariadenie, ihličnatých, kotúčové, drevín, pásov, výsevných, čistiace

Text:

...Dva miskovo zakrivené kotúče, ktoré zakaždým vykazujú druhý prvok otáčavého ložiska, sú uložené na prvom prvku otáčavého ložiska, pričom kotúče sú usporiadané na rôznych stranách pozdĺžnej osi nosiča zariadenia a svojimi vypuklýmistranami sú orientované ksebe navzájom. Napokon je na nosnej náprave alebo na nosiči zariadenia umiestnený spojovací prostriedok na pripojenie k zdroju ťažnej sily. Známy stroj je koncipovaný na zhotovenie...

Plantáž na výsadbu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5864

Dátum: 04.10.2011

Autor: Smitek Dušan

MPK: A01G 23/00

Značky: poľnohospodárskej, výsadbu, drevín, plantáž, rýchlorastúcich, pôde

Text:

...dažďovú vodu v potrebnom množstve, lebo táto je zachytávaná len listami stromov a koreňovým systémom. Pri aplikácií hnojív sú tieto tiež odplavované mimo koreňový systém stromov.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje riešenie opísané v tejto prihláške, ktorého podstata spočíva vtom, že pred výsadbou rýchlorastúcich drevín sa terén plantáže, kde budú vysádzané rýchlorastúce dreviny upraví, a to tak, že terén plantáže najmä...

Insekticídna emulzia na ošetrenie lesných drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5480

Dátum: 07.07.2010

Autor: Černý Peter

MPK: A01P 15/00, A01N 37/00, A01N 53/00...

Značky: drevín, insekticídna, ošetrenie, lesných, emulzia

Text:

...ktorú je potrebné pri realizácíi insekticídnej ochrany vykonať.Pre vodné insekticídne emulzie určené na ošetrenie lesných drevín podľa riešenia je charakteristické, že tieto že V 1 litri vodnej emuzie určenej na aplikáciu zahmlievaním obsahujú minimálne 0,85 a maximálne 34 g aspoň jedného z derivátov cypennetrinu. Zostatok do objemu jedného litra insekticídnych emulziách podľa riešenia tvori predovšetkým voda a tiež aditívne látky...

Pojazdné, najmä na vozidle upevniteľné zariadenie na úplné odstránenie a rozdrvenie drevín rastúcich v radoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 870

Dátum: 30.08.2002

Autor: Jordan Ernst

MPK: A01G 23/00

Značky: upevniteľné, zariadenie, rozdrvenie, radoch, drevín, odstránenie, pojazdné, rastúcich, úplné, najmä, vozidle

Text:

...ktoré sa však nehodiana úplné odstránenie a rozdrvenie drevín rastúcich v rade, napríklad ovocných stromov alebo0013 ZDE 44 16 195 Al je predovšetkým známy spôsob apojazdný stroj na vytinanie a spracovanie stromov. Pri tomto spôsobe je strom, ktorý sa má vyrúbať, odrezaný pomocou pracovnej hlavice (harvestor) nesenej žeriavom, je odvetvený, je odstránená koruna a kmeň je narezaný na kusy. Minimálne pri odstraňovaní koruny je strom pomocou...

Prostriedok na ničenie embryonálnych štádií prezimujúcich škodcov ovocných a okrasných drevín a viniča hroznorodého

Načítavanie...

Číslo patentu: 278101

Dátum: 07.09.1994

Autori: Paško Štefan, Haug Edgar, Mosná Jana, Frajšták Pavol, Poór Robert, Elchinger Robert

MPK: A01N 57/10

Značky: prezimujúcich, okrasných, prostriedok, embryonálnych, ničenie, hroznorodého, drevín, ovocných, viniča, štádií, škodcov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje 10 až 100 g/l 0,0-dietyl-0-(2-chinoxalyl)tiofosfátu, 500 až 900 g/l metylesterov vyšších mastných kyselín obsiahnutých v rastlinných olejoch, 100 až 230 g/l aspoň jedného neionogénneho emulgátora a prípadne 10 až 200 g/l nepolárneho rozpúšťadla.

Zariadenie pre zavlažovanie drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 352

Dátum: 09.03.1994

Autor: Sedlár Ladislav

MPK: A01G 25/06

Značky: zariadenie, drevín, zavlažovanie

Text:

...zvislé diery, ktoré ústia v hĺbke aspoň asi 30 cm pod úrovňou terénu a V ktorých sú koaxiálne zasunuté spevňovacíe rúrky. Takéto riešenie zabezpečuje prívod vody priamo ku koreňovému vlásočnicovému systému dreviny s minimálnymi stratami V dôsledku jej odparovania a v dôsledku aplikácie spevňovacíchNádrž je výhodne uzavretá z dôvodu zníženia odparovania závlahovej vody a vo vrchnej časti obsahuje otvor pre prívod vody. Výhodné je, ak...

Způsob úpravy dřeva před impregnací obtížně impregnovatelných dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268339

Dátum: 14.03.1990

Autor: Stojčev Alexandr

MPK: B27K 3/02

Značky: před, drevín, impregnovatelných, dřeva, impregnaci, způsob, obtížně, úpravy

Text:

...čpavek ze dřeva a takto upravená dřevní hmota se ímpregnuje známým způsobem roztoky iapregnačních láťek.Vyšší náklady na provedení úpravy před impregnací podle vynálezu jsou mnohonásob ně vyváženy možností úplné impregnace 1 obtížné ímpregnovatelných dřevín jako smrk nebo borovíce.1. Dřevní hmota o vlhkosti 30 až 70 Z se vloží do autoklávu, do kterého se napustí plynný čpavek tlake- 0,2 MPa při teplotě 60 °C na dobu 4 až 6 hodín do...

Prostředek pro zlepšení ujímavosti a celkového zdravotního stavu sadebního materiálu lesních dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267033

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kropáček Kamil, Mejstřík Václav, Cudlín Pavel

MPK: A01N 63/00

Značky: celkového, ujímavosti, lesních, drevín, sadebního, stavu, prostředek, zdravotního, zlepšení, materiálů

Text:

...ochranu kořenů dřevin), perlitu o velikosti částic 0,125-0,500 mm s homogenizovaného mycelia. Vzniká smíchánim suspenzealgínátu s perlitem v poměru 1 1,5 a přidáním 1 dílu mycelía ke 4 dilům prvních dvou složek.ad 4) Protlačenim alginátové pasty sitem s oky o průměru 4 mm do sloupce 5 roztoku chloridu vápenetého vznikají granule, které jsou vystaveny 30 minutověmu působení vápenetých iontů.ad 5) Granule se promývají destilovanou vodou, suší...

Způsob vypěstování rostlin, zejména semenáčků lesních dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264862

Dátum: 12.09.1989

Autori: Neruda Jindřich, Jůza Jan, Trubač Karel, Stejskal Miroslav, Bibr Karel

MPK: A01C 1/04

Značky: způsob, vypěstování, semenáčků, zejména, rostlin, drevín, lesních

Text:

...snížení nežádoucí tepelné expozice při manipulaci se semenáčky před jejich vysazením na nové stanoviště.Způsob vypěstování semenáčků určený pro použití v lesníctví může být rovněž uplatněn v zahradnictví a dále při hydroponickém pěstování rostlin, kde půdu nahrazuje hydroponický substrát.Příklad způsobu vypěstování semenáčků lesních dřevin podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde na obr. 1 je uveden stav po uložení pásků se semeny do...

Vrstvená konstrukční deska z aglomerovaných dřevin a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262338

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šíp Josef, Samcová Eva, Mittenhuber Josef

MPK: B32B 21/08

Značky: drevín, aglomerovaných, způsob, konstrukční, vrstvená, deska, výroby, její

Text:

...předností je možnost současně s lisováním základní dřevotŕískové desky provést i její vnější dekorativní úpravu bez dodatočného výrobního postupu na speciálním strojním zařízení. Vhodná volba použité nosné vložky a dýhy, případně ze vzorovaného papíru umožňuje získat dokonalý, vytvrzený a lesklý povrch dřevotřískové desky s imítací dřeva různých druhů, což je materiál zvláště vhodný pro výrobu užitného nábytku do prostředí se zvýšenou...

Spôsob štěpenia ovocných drevín a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261813

Dátum: 10.02.1989

Autori: Tóthová Mariana, Tóth Peter

MPK: A01G 1/06

Značky: uskutočňovanie, ovocných, spôsobu, štěpenia, drevín, spôsob, zariadenie, tohto

Text:

...pomocou spodného rozvodu 21 a spodnej elektródy 31, realizvovanej ako napr.špendlík, sa vodivo spojí s podpníkom 40,napr. vpichnutim, a »to pod zasunutým očkom 50.Druhý pól 11 b, a to záporný sa pomocou horného rozvodu 22 a hornej elektrôdy 32,realizovanej tiež napr. ako špendlik, vodivo spojí s očkom 50. Realízovaním elektrického potenciálu rádove mV sa uskutočňuje jednak elektroosmóza, t. j. postup vody s rozpustenými živinami od anódy -j-...

Spôsob výroby D-xylózy z predhydrolyzátu listnatých drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258665

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rendoš František, Vyžinkár Josef, Leško Zoltán, Hubaľ Ján, Hajnoš Ján, Foltín Jozef

MPK: C07C 47/19

Značky: výroby, predhydrolyzátu, spôsob, d-xylózy, drevín, listnatých

Text:

...sa kyselina sírová zneutralizuje s techiometrückým prídavkom kysličnika vápeoatého, a to bud vo forme mletého páleného vápno alebopráškového hydratovaného vápno. Vzniklý ner-ozpustný síran vápenatý sa -odfiltruje spolu so živičnými inkrustlami a farebnými nesacharidickými látkami, ktoré sa v ňom jabsorbovali. Preflltrvovaný predhydrolyzát sa deminetralizuje na ionexoch a zahustí sa na 80 0/0 hmot. k vykryštalizovaniu D-xylózy.Zistilo sa.,...

Spôsob výroby D-xylózy z vodného predhydrolyzátu listnatých drevín beztlakovou hydrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246858

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bilík Vladimír, Blažek Vítizslav, Láník Igor, Rada Petr, Lang Pravdomil, Kraus Josef

MPK: C07C 47/19

Značky: d-xylózy, výroby, listnatých, beztlakovou, spôsob, vodného, predhydrolyzátu, hydrolýzou, drevín

Text:

...regeneračným roztokom 2 až 4 luhu sodněho použitého k regenerácii anexu a odvedie do riedkeho výluhu v Celulózke závodu. Predhydrolyzát sa ochladí na 20 až 40 ° Celsia, pridá sa k nemu bentonit v množstve 5 na sušinu a flokulačné činidlo Hernostan 1 lit. na každý m 3 predhydrolyzátu. Po odfiltrovaní sa predhydrolyzát prepustí cez stredne bazický anex Ostion AMP,na ktorom sa zachytí kyselina sírová a zbytok farebných látok. Ďalej sa...

Protizávažie dvojstranného orezávača drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 252995

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mocný Ernest

MPK: A01G 3/03

Značky: drevín, protizávažie, orezávača, dvojstranného

Text:

...tom, že na vyvažovacej nádobe je umiestnená hydraulická nádrž, na ktorej sú najmenej dva elektrohydraulické rozvádzače a filter. Hydraulické dvojčerpadlo s prevodovkou je umiestnené na vývodovom hriadeli traktora za zadnou nápravou. Vývažovacia nádoba je opatrená držiakom dvojčerpadla a na jej zadnej časti sú s výhodou upevnené náhradné pílové kotúče dvojstranného orezávača.Hlavné časti hydraulického obvodu dvoj 4stranného orezávača tvoria...

Spôsob impregnácie ťažkoimpregnovateľných drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240456

Dátum: 15.08.1987

Autori: Cunliffe Frank, Jefferson John Roderick

MPK: B27K 3/02

Značky: drevín, impregnácie, spôsob, ťažkoimpregnovateľných

Text:

...Mechanická predpríprava na im-pregnáciu spolu s ochranou čiel výrobkov voči tvorbe trhlín, umožňujú použiť pri impregnácii prostriedok o teplote vyššej ako sa doposiaľ aplikovala, čo zároveň umožňuje lepšie preimpregnovanie drevnej hmoty,resp. vyšší príjem prostriedku. Celý proces ohrevu sa urýchli, ked prostriedok vetape ohrevu dreva cirkuluje, čiže prebieha rýchlejšie odovzdävaníe tepla drevu. Výhody vynáiezu z pohľadu celospoiočenského...

Okrasné dyhy a masívy z drevín s nevýraznou textúrou alebo z okrasných drevín a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251983

Dátum: 13.08.1987

Autori: Müller Miroslav, Kovács Ladislav, Katuščák Svetozár, Herko Vladimír, Werner Peter, Babiak Marián, Onda Pavel

MPK: B27K 5/02

Značky: okrasné, výroby, drevín, nevýraznou, textúrou, okrasných, masívy, spôsob

Text:

...o rozmeroch 6 X 6 X 40 cm o vlhkosti 60 0/0 sa opatria na čelách nánosom suspenzie polyvinylacetätu o obsahu sušiny 15 °/0 a vytvrdia sa pri teplote 20 °C po dobu 3 hodín. Na obidva konce hranola sa privedie roztok farbiva C. I. Pigment Red 4 a C. I. Pigment Black 7 o koncentrácii 100 g.1 ° 1, na ktoré sa pôsobí tlakom 0,6 MPa po dobu 360 minút. Z impregiíovaných hranolov sa nakrájajú dyhy o hrúbke 0,7 milimetra. Dyhy sa potom difúzne...

Způsob současného hnojení a kypření půdy, případně hloubení jamek pro výsadbu dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242755

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šimeeek Antonan, Bernauer Bohumil

MPK: A01C 5/02

Značky: případně, způsob, hnojení, drevín, kypření, půdy, výsadbu, jamek, současného, hloubení

Text:

...odstraněny způsobem podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se do půdy vyvrtají otvory o průměru 0,03 až 0,20 m a hloubce 0,5 až 1,2 m, do kterých se vloží kombinovaná nálož tvořená 0,05 až 0,15 kg průmyslové trhaviny a 0,05 až 1 kg hnojiva a přivede se pomocí rozbušky k výbuchu.Použitím kombinované nálože trhavina - hnojivo, lze docílit vyššího účinku proti výše uvedeným způsobům tím, že současně s nakypřováním zeminy...

Způsob pěstování dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250676

Dátum: 14.05.1987

Autori: Karakas János, Gáti Ferenc, Horák Endre, Hallász Edit, Nemes László, Csányi Róza

MPK: A01G 7/00

Značky: drevín, způsob, pěstování

Text:

...trifenylacetát cínu BRESTAN a/neblo ldĺthĺlütkłümbülľľľáty zínku la/nebçi manganu MANEB, MANCOZEB a ZINEB iapod.K regulaci biologických pochodů v rrost~ lině je možno do v|oidyn přidat také látky s homnioináliní-m ílčinikem, například kyselinu gřbberelovion, její deriváty, auxin ľleblĺ) cytokinin, dále látky, ktere se mění v rostlině na látky s homrnclnálníní účinkem, například prekursicury těchto látek METHIONINL Voda je paid tlaxkem 3 až 4...

Základný lak pre povrchovú úpravu svetlých drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 236056

Dátum: 01.12.1986

Autori: Piskla Štefan, Ďurišová Júlia, Záhorovský Jindřich

MPK: C09D 3/16

Značky: drevín, svetlých, povrchovú, úpravu, základný

Zhrnutie / Anotácia:

Základný lak pre povrchovú úpravu svetlých drevín na báze nitrocelu1ózy má spojivovú bázu zloženú z nitrocelulózy, kopolyméru vinylchloridu a vinylacetátu, cyklohexanonformaldehydovej živice a dibutylftalátu rozpustenú v zmesi organických rozpúšťadiel, ktorá obsahuje oacetáty, ketony a aromatické uhlovodíky a aditíva ako sú absorbéry ultrafialového žiarenia a biele pigmenty. Základný lak je určený pre povrchovú úpravu svetlých drevín pod vrchné...

Způsob upevnění při oddělování přesných, úzkých dílků z hrubých polotovarů profilových lišt z tvrdých, celistvých nebo skližovaných dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226670

Dátum: 15.05.1986

Autori: Falta Vratislav, Kavalír Jan

Značky: celistvých, skližovaných, tvrdých, lišt, úzkých, upevnění, polotovarů, profilových, způsob, přesných, oddělování, drevín, dílků, hrubých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob upevnění při oddělování přesných, úzkých dílku z hrubých polotovarů profilových lišt z tvrdých, celistvých nebo skližovaných dřevin, vyznačený tím, že přední část profilové lišty se upne v pohyblivém upínacím elementu a zadní část se pevně upne v taženém upínači, který je při posuvu volně tažen a míra posunutí je dána přesným dosednutím pohyblivého upínacího elementu na seřiditelné dorazy.

Stimulátor rastu rastlín a/alebo drevín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229411

Dátum: 15.04.1986

Autori: Šingliar Michal, Macho Vendelín, Krčmár Jozef, Hudec Jan, Hudec Jozef

MPK: A01N 31/00

Značky: rastu, výroby, drevín, spôsob, stimulátor, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Stimulátor rastu rastlín a(alebo drevín na báze organických kyselín a/alebo vodorozpustných solí organických kyselín, vo forme vodných roztokov, suspenzie alebo tuhej látky, vyznačujúci sa tým, že stimulátor pozostáva, počítané ako sušina, z 9 až 35 % hmot. kyseliny fumárovej, 60 až 91 % hmot. kyseliny jantárovej, 0,1 až 5 % hmot. aspoň jednej z dikarboxylových kyselín zo skupiny kyselina glutárová, kyselina adipová, kyselina malónová, kyselina...

Náterový prostriedok na ochranu rán lesných drevín proti hubovým chorobám

Načítavanie...

Číslo patentu: 220938

Dátum: 15.03.1986

Autor: Heško Jozef

Značky: hubovým, prostriedok, drevín, ochranu, proti, lesných, chorobám, náterový

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhnutý preparát na ošetrenie rán (etylalkohol denaturovaný 1% benzínu, doplnený živicou a kyselinou boritou) chráni tieto pred drevokaznými hubami, ako aj proti vysýchaniu. Preparát sa musí na čerstvé rany nanášať štetcom horizontálne a vertikálne, tak aby súvisle pokryl aj okraje neporušenej kôry stromu.

Způsob odběru metabolitů dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225565

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kusý Jaroslav, Weber Zdeněk

Značky: drevín, metabolitu, odběru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odběru metabolitů dřevin např. stromů, keřů pro stanovení kvality vegetace. Účelem vynálezu je včasná indikace poškození stromů, keřů ještě před jejich reálnými vnějšími projevy. Dřevina nebo její část se uzavře plynotěsně do polypropylenové rukávové fólie opatřené trubičkou pro odběr vzorků, do které dřevina po určitý časový interval, daný vegetačním obdobím a meteorologickými podmínkami při odběru, vylučuje plynné...

Spôsob vlhkostnej úpravy prírezov a dielcov z exotických drevín pre hudobné nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 216258

Dátum: 15.05.1984

Autori: Špano Alojz, Makalouš Zdeněk, Mallý Radomŕ, Švagr Jiří, Koberle Milan, Májek Matej

Značky: drevín, nástroje, exotických, prírezov, úpravy, vlhkostnej, spôsob, dielcov, hudobné

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vlhkostnej úpravy prírezov dielcov z exotických drevín s vysokou mernou hmotnosťou pre hudobné nástroje skladajúci sa z troch presne určených a po sebe nasledujúcich fáz, vyznačujúci sa tým, že prírezy a dielce z exotických drevín sa ohrievajú 5 hodín pri teplote suchého teplomera 40 °C a vlhkého teplomera 37 °C, potom sa umele sušia pri konštantnej teplote suchého teplomera 40 °C a teplote vlhkého teplomera od 35 °C do 29 °C, ktorá sa...