Patenty so značkou «drážek»

Zařízení pro zablokování platin na dnu drážek jehelního válce u okrouhlých pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268200

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lonati Francesco

MPK: D04B 9/46, D04B 15/14

Značky: zařízení, platin, jehelního, strojů, zablokování, okrouhlých, pletacích, válce, drážek

Text:

...do příslušně drážky 35.zejména je blokovací člen g v podstatě tvořen prstenccmj, .ktery je souosý s jchelním váloem 3 a je umístěn uvnitř korunového zámku 6, který je rovněž souosý s jehelním válcem 3 a je připevnän k nosné konstrukcí 1 stroje.Korunní zámek g je známého typu a má vzestupně úseky. střídající se se sestuPnÚni úsek. se .kterými nbírnàí kolénka g platin i. když jsou vysunutyľ z unser 33 jehelního válce 1. Vzestupně úseky...

Přípravek ke kvantifikaci mikrogeometrie boků drážek vývrtu hlavně palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 267389

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holub Vladimír, Manďák Josef

MPK: F41C 21/20, F41D 11/28

Značky: přípravek, vývrtů, zbraně, kvantifikaci, drážek, palné, hlavne, mikrogeometrie, boků

Text:

...kruhová vedení optických senzorů opatřená závitem vždy kolmo na boky drážek. Dále jsou vytvořeny otvory, jejichž osy vycházejí vždy ze středů polí vývrtu hlavně palné zbraně a protínají osy kruhových vedení optických senzorů a zároveň osu těla prípravku. Středem těla přípravku je dále vypracován jeden centrální otvor prípravku po celé jeho délce. V každém kruhovém vedení optického senzoru opatřeného závítem je umístěna kruhová podložka,o...

Trn zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264611

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: elektrického, zatlačování, drážek, točivého, klínu, statorového, uzavíracích, zařízení, vinutí, svazků, stroje

Text:

...vedení vnitřního průměru statorového svazku elektrického stroje točivého, napěchování vinutí a uzavření klíny po zasunutí lamel trnem do jeho drážek.Príklad provedení trnu zařízení pro zatlačování uzavíracích klínü do drážek statorového svazku elektrického stroje točívého je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je jeho podélný řez v náryse a obr. 2 je zvětšený cástečný pohled a řez trnem v bokoryse.Trn l zařízení pro zatlačování...

Rotor zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264610

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: svazků, elektrického, zatlačování, stroje, statorového, zařízení, točivého, drážek, uzavíracích, rotor, klínu, vinutí

Text:

...tělesa 3 a do vnitřního průměru 5 kotouče rohatky A je osazenými konci lg vložena soustava párů vodicích tyčí Q uvnitř v radiálních osách gg po celé délce opatřených drážkováním ll. Boky lg párů vodicích tyčí É jsou ze vně v radiálni ose lg podélně opatřeny vybráními lg a mezery lg mezi páry vodicích tyčí § jsou vytvořeny vložením distančních plechů 1 a unášecího plechu g, jež s osazenými konci gg soustavy párů vodicích tyčí § jsou...

Stator zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264609

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: vinutí, klínu, drážek, zařízení, zatlačování, stator, točivého, stroje, elektrického, uzavíracích, statorového, svazků

Text:

...nedostatky jsou odstraněny u statoru zařízení pro zatlačování uzavíracích klínú vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že plášł statoru je opatřen zadním mezikružím a alespoň jedním výřezem krokování mezi předním mezikružím a přírubou, ke které je šrouby a kolíky upevněno víko aretace přecházející v plášč rotorového zásobníku, který je v radiální ose opatřen vpustí...

Zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264608

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: zatlačování, drážek, klínu, vinutí, svazků, elektrického, stroje, statorového, uzavíracích, zařízení, točivého

Text:

...osách lg axiálně vedeného vodicími tyčemi gg statorového svazku 3 elektrického stroje točivého v profilovaných drážkách gg párů vodicich tyčí li rotoru 3 kotcučem rohatky gg krokově natáčeného.Zařízení l pro zatlačování uzaviracích klĺnů vinutí sestavujeme z předem smontovaných dílčích celků tak, že do mezikruži 2, lg statoru 3 náboji ll, lg s ložisky gg, gg, nasuneme rotor 4 a šrouby lg upevníme k mezikruží 2. Na páry vodicích tyčí lg...

Měřidlo pro kontrolu drážek závěsů turbínových lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261467

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kyzlink Josef, Odehnal Miloš, Jeglík František

MPK: G01B 5/00

Značky: měřidlo, lopatek, kontrolu, turbinových, závěsu, drážek

Text:

...na přesnost opracovaných tvarů. Zvlášř vysoký poža 261 06 davek je kladen na rozměr rozteče, vzájemné přesazení drážek, obouetrannou rovnoběžnost drážek a jejich polohu.Závěsy lopatek se obrábějí automaticky na obráběcich oentrech na jedno upnutí při automatické výměně podle tvaru pěti až šesti nástrojů. Lopatka je pro obrábění upnuta v technologické peletě. Paletu tvoří přesně obroušená kostka, jejíž protilehlá čela jsou absolutně kolmá k ose...

Zařízení pro upínání a pootáčení rotorů elektromotorů při frézování drážek komutátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255836

Dátum: 15.03.1988

Autori: Červa Vladimír, Pilný Josef

MPK: B23Q 5/16

Značky: pootáčení, drážek, upínání, frézování, komutátorů, zařízení, rotoru, elektromotorů

Text:

...převodového poměru, čímž se dosáhne u opracovávaného rotoru pomalého pootáčení, potřebného k přesnému nastavení polohy opracovávané drážky komutátoru proti řeznému nástroji. rSamosvornost šnekové převodovky zajištuje, že rotor se nemůže samovolně pootočit. Přesná nastavení polohy drážky komutátoru proti řeznému nástroji je podmínkou pro použití kontaktních snímačů nebo bezkontaktního snímání polohy fototranzistorem a fotodiodou.Výhodou řešení...

Zařízení pro oboustrannou kontinuální výrobu drážek na tyčkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 255159

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vach Miroslav

MPK: B21H 7/18

Značky: zařízení, tyčkách, kontinuální, drážek, výrobu, oboustrannou

Text:

...jejíhovzpříčení při válcování, resp. odebírání ze zásobníku, zajišťuje letmé uložení unášeče protočení hnacího hřídele a zamezení přísunu dalších tyček. Tím je zajištěno i celé zařízení proti prípadnému poškození. Dále celkové uspořádání zásobníku a pracovního prostoru umožňuje postupné válcování drážek na několika tyčkách současně, což znásobuje výelednou produktivitu.Príklad provedení zařízení pro oboustrannou kontinuální výrobu drážek na...

Způsob klínování uzavíracích drážek rotoru turbostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245841

Dátum: 15.12.1987

Autori: Varhaník Jioí, Stanik Jaroslav

MPK: H02K 3/487

Značky: turbostroje, rotoru, klínování, drážek, uzavíracích, způsob

Text:

...přípravkü tažného zařízení do chladicích nebo//a vyvažovacích otvorů závěrných klínů.Uvedeným způsobem dochází ke změně mechanického namáhání závěrného klínu při vlastním klínování do LlZaVĺľElCĺ drážky z tlaku na tah. Místo zatlačování je použito zatahování závěrného klínu do uzavírací drážky rotoru turbostroje. Dochäzí tím k možnosti podstatného prodloužení délkyzávěrného klínu a tedy i možnosti použití výhodných, příčně nedělených...

Zařízení pro opravy tvaru profilu obvodových drážek kotoučů a kladek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240906

Dátum: 01.10.1987

Autor: Poláeek František

MPK: B66B 7/00

Značky: profilů, tvaru, kladek, zařízení, drážek, kotoučů, opravy, obvodových

Text:

...drážek kotoučů a kladek s obvodovou drážkou je tak bezpečně, spolehlivě, pevně a jednoduše uloženo přímo na opravovaný hnací lanový kotouč výtahového stroje, přičemž se k jeho pevné fixaci, nutné pro přesné opracovaní opravovaných dražek, využívá jeho opraco - 2 - 240396vaného obvodu. Proti nežádoucímu pohybu po obvodu opravovaného kotouče je zařízení stabilizováno pomocí jednoduché opěrky k pevnému bodu ve strojovně výtahu, zejména k...

Způsob výroby mazacích drážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246128

Dátum: 15.09.1987

Autori: Rektooík Vladimír, Vašut Stanislav

MPK: B23C 3/28

Značky: mazacích, způsob, drážek, výroby

Text:

...dráäky, která je důleñitá pro množství přivádčnáho mazaoího oleje. Pro určitý druh součástí,je způsob lisování nepoužitelxy.Cílem vaynálezu je zvýáení produktivity práce a snížení nákladů na výrobní nástroj.Způsob výroby nezacích dráiek, zejména na čeilních plochách ozuberwch kol se podle vynálszu provádí tak, že ne čelní plochu se působí současně rotačním pohybem nástroje kolem vertikální osy a koląým poeuvem v téie ose. Podstata vynálezu...

Způsob výroby jemných drážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247796

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hartmann Oldřich

MPK: B21K 1/54

Značky: jemných, drážek, způsob, výroby

Text:

...Způsob výroby jemných drážek dle vynálezu je možno využít nejen na převodníku jízdního kola, ale i nn jiné lisované součástí 5 krčkem. Výhodou je vysoká produktivita práce prakticky neomezené životnosti drážkového trnu, který při pěchování stojí a navíc možností přesouvání trnu v beranu lisu je možno využít jeho celé účinné délky. Trn je souvislý nepřerušovený, takže je výrobné levnější. Další podstatnou předností postupu dle vynálezu je...

Měřidlo vnitřních osazení a drážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247771

Dátum: 15.01.1987

Autor: Hranáč Karel

MPK: G01B 3/22

Značky: vnitřních, osazení, drážek, měřidlo

Text:

...navazuje stykem na plochý dotyk indikátorového měřidlą. Pro ruční ovládání je měřidlo opatřeno rukojetí do níž vstupuje ovládací tlačítko.Výhody měřidla pre vnitřní osazení podle vynálezu spočívají v tom, že jím lze provádět měření vnitřních osazení a zápichü V různých, zejména menších rozměrech drážek 5 rychlým docílením výsledku bez zdlouhavého ctáčení mikrometrickým šroubem. Naměřená hodnota je rychle odečitatelná ze stupnice...

Stroj pro ukládání vodiče do drážek rotoru elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 234078

Dátum: 01.10.1986

Autor: Peterka Bohuslav

MPK: H02K 15/04, H02K 15/09

Značky: drážek, elektrického, stroje, vodiče, ukládání, rotoru, stroj, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro ukládání vodiče pomocí vodicích pravítek ovíjecím ramenem rotujícím kolem vřetene a s ústím pohybujícím se v rovině rovnoběžné s osou rotoru. Účelem je zlepšení stabilizace vodicích pravítek. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že s vřeteníkem (1) stroje je neotočně spojeno první ozubené kolo (2), souosé s vřetenem (8) stroje, které je v záběru s prvním satelitem (3), upevněným pevně na prvním konci hřídele (4), otočně uloženého v tělese...

Kopírovací zařízení na výrobu rotačních vačkových drážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229588

Dátum: 15.09.1986

Autor: Bernátek Oldřich

MPK: D04B 27/26, D04B 39/06

Značky: kopírovací, rotačních, drážek, zařízení, vačkových, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační nástroj kopírovacího zařízení musí konat totožný pohyb jako kolénko kladecí jehly. Na kopírovací palec zasunutý v drážce kopírovací vačky najede její křivka a vychýlí palec pevně spojený s jezdcem. Ten přes křižák a soustavu rovnoběžných ramen mění přímý pohyb na pohyb výkyvný hlavního ramene s rotačními nástroji. Poloměr (Q) výkyvného ramene se rovná osové vzdálenosti kolénka kladecí jehly a osy jejího otáčení.

Způsob dokončování protilehlých drážek, zvláště na pracovních plochách obráběných částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219828

Dátum: 15.10.1985

Autori: Folkman Alois, Daněk Radoslav

Značky: částí, zvláště, pracovních, drážek, dokončování, plochách, obráběných, protilehlých, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dokončování protilehlých drážek, zvláště na pracovních plochách obráběných částí, např. kotoučů při lapování kuliček nebo drážek kuličkových šroubů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po zavedení kuliček s vysokou tvrdostí materiálu do předpracovaných drážek na pracovních plochách obou obráběných částí se během rotace jedné z obou obráběných částí po překročení meze kluzu postupně vytvarovává konečný tvar drážek v jedné...

Způsob frézování drážek kalibrů válců pro válcování betonářské oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 224710

Dátum: 01.08.1985

Autor: Antal Jozef

Značky: frézování, betonářské, kalibrů, válcování, oceli, drážek, válců, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob frézování drážek kalibrů válců pro válcování betonářské oceli, výztuže, žebírkové oceli v požadovaném sklonu a vzájemné vzdálenosti mezi jednotlivými drážkami pomocí frézovacího nástroje, vyznačující se tím, že se do kalibru válce frézuje jednoduché nekonečné drážkování, kde se při druhém až n-tém ovíjení drážky rozmísťují mezi drážky již dříve vytvořené, až se při n-tém ovinutí vytvoří pravidelné drážkování, načež frézovací nástroj...

Zařízení pro obrábění drážek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224592

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kříž Emil

Značky: drážek, zařízení, obrábění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obrábění drážek nebo polodrážek průběžných nebo neprůběžných zejména u nábytkových dílců, vyznačené tím, že na podélných tyčích (2) je uložen podélný suport (3), který nese příčnou tyč (5) pro posuv a vyklápění příčného suportu (6), na kterém je uchycena obráběcí jednotka (7), přičemž na podélný suport (3) a příčný suport (6) jsou uchyceny tlakové elementy (4, 8, 10).

Zařízení k měření souososti a rovnoběžnosti drážek pro pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 214320

Dátum: 01.06.1984

Autor: Zapletal Antonín

Značky: souososti, měření, rovnoběžnosti, drážek, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku měření souososti a rovnoběžnosti drážek pro pera na hřídelích, nábojích tělesa a podobně, stavitelným zařízením uvnitř drážky, na jehož pevný držák vložky je uchycen indikátor úchylek prováděného měření. Zařízení tvoří dvě vložky, jejichž přilehlé boční stěny jsou sešikmeny. Ve stěně vložky s větší plochou je vývrt pro stavitelný držák s podložkou, excentrem a maticí, v druhé vložce je drážka pro upínací člen souběžná...

Zařízení na jemné obrábění drážek s profilem tvaru kruhového oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214003

Dátum: 01.06.1984

Autor: Greuel Armin

Značky: obrábění, jemné, drážek, tvaru, oblouků, kruhového, zařízení, profilem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na jemné obráběni drážek s profilem tvaru kruhového oblouku, zejména oběžných drah kroužků kuličkových ložisek, přičemž obráběcí nástroj je určitou a nastavitelnou silou tlačen proti otáčejícímu se obrobku a provádí periodicky vratný kmitavý otočný pohyb kolem osy otáčení, která leží ve středu profilu tvaru kruhového oblouku, kde k hřídeli kmitače je výkyvně, kolem osy kolmé k ose rotace hřídele kmitače, připevněn držák nástroje s...