Patenty so značkou «drátu»

Tryska pro vstřikování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 274667

Dátum: 15.09.1991

Autor: Wirth Emil Joseph

MPK: C21C 7/00

Značky: tryska, vstřikování, drátu

Zařízení na výrobu skobiček z drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269838

Dátum: 14.05.1990

Autor: Šmatlák Jaroslav

MPK: B21G 3/16

Značky: zařízení, skobiček, drátu, výrobu

Text:

...v tom, že vyniká značnou jednoduchostí,oproti dosahovanému stavu techniky a dosahované výkony několikanásobně převyšují možnosti soućasného stavu.Příklad provedení zařízení na výrobu skobiček z drátu podle vynélezu je schematicky znázorněn na připojeném vykresu, který znázorňuje podstatu funkce zařízení, kde obr. 1 je nárys zařízení a na obr. 2 je půdorys.Zařízení na vyrobu skobiček z drátu podle příkladu provedení sestává z nosného rámu 1,ke...

Způsob ohřevu drátů a tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269647

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rada Josef, Kovařík Oskar, Jakeš Jan, Křiváček Ladislav

MPK: H05B 6/10

Značky: tohoto, drátu, tyčí, způsob, ohřevu, způsobu, provádění, zařízení

Text:

...vzhledem k nízké účinnosti stávajících měničů kmitočtu přináší toto řešení výrazné úspory elektrické energie a odstraňuje nevýhody kontaktního přívodu rotujicích elektrod.Přiklad provedení vynàlezu je znázorněn na výkresoch, kde na obr. 1, 2 a 3 je znázorněno zařízení pro ohřev dvou materiálů, kdy je žádéna malá vzdálenost os ohřívaných materiálů. Na obr. 1 je řez A-A zařízením podle obr. 2, na obr. 3 je znâzorněn pohled S. Na obr. 4, 5 a...

Vodič vázacího drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267018

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B65B 13/18

Značky: vodič, vázacího, drátu

Text:

...kladky do vodícího žlabu, který má v průřezu tvar shora otevřeného písmene U a je hybně uložen na vodorovněm vedení konzolového stojanu. Výstupní vodící kladka je uložena v konzole upevněné na vázacím stroji. Žlab je opatřen límci a konzola dorazy vytvořenýmí z úhelníků opatřenýmípojistnými čepy. Dále je podstatou, že žlab je stupnovitý.Výhodou řešení dle vynalezu je bezporuchové odvíjení drátu z bubnu, snadné vkládání předního konce drátu...

Zařízení pro automatické upevňování chmelovodičových drátků k záhonovému drátu stropu chmelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266162

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kasáš Václav

MPK: A01G 17/08

Značky: chmelovodičových, upevňování, drátku, stropů, drátu, zařízení, záhonovému, automatické, chmelnice

Text:

...v nosném rámu L kyvně uložena a s ncsným rámem Ä prostřednictvím čtvrté pružiny łg spojene druhá západka Zł spojená s druhou narážkou łl. Dále je v nosném rámu ł kyvně uložena a prostřednictvím páté pružiny łg s nosným rámem ł spojene další narážka lg, která je spolu s jejím druhým ramenem 1 spojena pevně se třetí západkou ggkyvně uloženou v nosném rámu ł proti druhému řeznému rameni gg. Druhé rameno 73 další narážky gg je též opřeno o...

Zařízení pro stabilizaci zavěšovače chmelovodičů k nosnému drátu chmelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265862

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pokorný Přemysl, Prášil Vladimír, Janda Jaroslav, Beroun Stanislav

MPK: A01G 17/08

Značky: chmelnice, zařízení, zavěšovače, stabilizaci, chmelovodičů, nosnému, drátu

Text:

...doplňkem pro mechanickou vertikální sta~Zařízení je nesené traktorem l, který je vybaven zvedacím systémem, například hydraulickým válcem g, zakončeným nosnou plošinou, ná které je umístěna nosné deska Ž s kolejnicemi 3, na kterých je pohyblivé uložena soustava pojezdových kladek Ž Q, které jsou součástí pohyblívého vozíku 1. Na pohyblivém vozíku 1 jsou otočné upevněna dvě vodící kola §, 2 a odtahovací zařízení lg pro odtahování...

Odvíjecí zařízení drátů plynových metalizačních pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265112

Dátum: 13.10.1989

Autor: Ježek Josef

MPK: B05B 15/00

Značky: pistolí, drátu, plynových, odvíjecí, zařízení, metalizačních

Text:

...spočíva v tom, že jsou k navádění a rovnání drátového polotovaru použlta smyková vodítka uložená v držácích, které se spolu s vodítky mohou dle potřeby konkrétního stříkaněho drátu stavitelné na nosiči posouvat a natáčet, přičemž počet držáků s vodítky je nejméně tři. KPředložené řešení umožňuje citlivě reagovat na tuhost odvíjeného drátu tím, že se empirieky ualezns optimální rozložení vodicích prvků na nosiči při minimální tažné...

Zařízení pro konzervování drátu kapalným konzervačním prostředkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264866

Dátum: 12.09.1989

Autori: Somerlík Jiří, Dušek Josef, Polok Jiří

MPK: B05C 3/10

Značky: drátu, zařízení, prostředkem, konzervačním, konzervování, kapalným

Text:

...stolu nezaručuje jeho ustředění V ose otáčení stolu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro konzervování drátu kapalným konzervačním prostředkem. Zařízení podle vynálezu sestává z nádoby opatřené přívodem a odvodem kapalného konzervačního prostředku. uvnitř je nádoba opatřená vřetenem napojeným na zdroj krouticiho momentu. Z vřetena vystupuje válcový unášeč.Opatření vřetena uvášečem umožňuje dokonalé ustředění na sebe naskládaných...

Způsob vytvoření závěsu chmelovodičového drátku k nosnému drátu stropu chmelnice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264671

Dátum: 14.08.1989

Autori: Beroun Stanislav, Prášil Vladimír

MPK: A01G 17/08

Značky: závěsu, drátku, způsobu, provádění, chmelnice, nosnému, zařízení, tohoto, drátu, stropů, způsob, chmelovodičového, vytvoření

Text:

...drátku k nosnćmu drá tu stropu chmelnice podle vynálezu je uloženo na základovém rámu 1, například svisle orientované descc a je ncscn v blízkosti nosných drátü 51 stropu chmelnice na pojezdovém t stnlíílimľwííitl ynří/.ení, políyhíijívíln se ve SlliČľll nosných nlrátü. Zanřízeíií scstává 7. protlaČOVíICÍlIO válce 2 a z proti němu umístěného přítlučného válce 3, uloženého na základním hřídeli 4 a posuvné vedeného v rámu 1 a tlačeného...

Tlakový tažný nástroj, zejména pro rychlotažení ocelových drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264429

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sosín Jaroslav, Demel Jiří

MPK: B21C 3/02

Značky: drátu, tažný, nástroj, oceľových, zejména, rychlotažení, tlakový

Text:

...mohl být do ní lehce vložen. výške vélečku je proto volene podle typu objímky tak,aby váleček převyšovel objímku asi o 5 až 8 mm po veszení do ní. Pracovní prostor je vytwen odvrtánim vélečku do maximálně 2/3 jeho výšky s tím, aby jeho stšns byla silná. minimálně 3 mm. stejným vrtâkem je vyvrtán na vstupní straně válečku navádšcí kužel do hloubky max. 2 mm. Tlekový váleček má provrtaný otvor ve své ose, který musí být vštší než průměr...

Směs pro přípravu lázně k tažení ocelových drátů pro ocelové kordy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264409

Dátum: 14.08.1989

Autori: Plášek Bohumil, Skalský Jiří, Miklošík František, Surgoš Miroslav, Červinka Karel

MPK: C10M 173/00

Značky: lázně, drátu, ocelové, přípravu, kordy, směs, tažení, oceľových

Text:

...zhoršovaly adhezi a naopak.Podstata našeho vynálezu spočíva v tom, že proces tažení prohíhá V lázni jež se pripravuje rozmícháním 6 až 10 8 hmot. základní emulze ve vodě. složení této základní emulze je níže popsáno. Hlavní~mazací složkou je technická kyselina olejová, což je~směs mastných kyselín rostlinného nebo živočíšneho původu, obsahující 70 až 80 S hmot.základni směs pro přípravu mazací lázně podle tohoto vynálezu obsahuje 90 až...

Zařízení pro nepřetržité navíjení drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264384

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kouřil Miloslav, Baše Radim

MPK: B65H 67/04

Značky: navíjení, nepřetržité, zařízení, drátu

Text:

...mezioperačnich civek. Přitom navinuté.drátěné segmentováĎ 26 384 expedičnř cívky nemají začátek drátu vyveden podle čela civky přes svůj vnější průměr, což až dosud bylo příčinou poruchNa přioojených výkresech je znázorněn příklad konkrétního provedení zařízení pro nepřetržíté navíjení drátu na cívky p°ç 1 e vynálezu, kde na obr. 1, 2 8 3 je znázorněn V systém uchopení, rovnání, stříhání a zavádění konce drátu do prostoru navíjecího vřetena,...

Zapojení k ovládání navíjecího zařízení drátů nebo profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264362

Dátum: 12.07.1989

Autori: Fotul Ilja, Pospíšil Josef, Štulc Václav

MPK: B66D 1/46

Značky: drátu, zařízení, zapojení, navíjecího, profilů, ovládání

Text:

...§. Provozní tlak v tlakové části je udržován druhým přepouštěoím ventilem Za a je měřen manometrem Ž. Do odpadního potrubí je vřazen olejový filtr g. AKroutící moment hydromotoru 1 je vyvozen hydrogenerátorem § poháněným elektromotorem §. V hydraulickém obvodu hydromotoru 1je vřazen redukční ventil gp. Do tlakove části obvodu vřazený pom 00 nÝ ľ 0 ZVaděč 23 paralelně propojuje přímočarý hydraulický motor 3 se zdrojem tlakové kapaliny a...

Zásobník drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264274

Dátum: 13.06.1989

Autor: Sobbe Friedrich-wilhelm

MPK: B65D 85/04

Značky: drátu, zásobník

Text:

....a provádět jednotlivé spoje s dráty palníku na jedné straně a na druhé straně s palníkovým .kalbele~m. Přitom je .navíc obzvlášť výhodné, že vždy je lk dispozici bezvadný prodlužovací nebo spojovací drá-t bez spletenin a jiných poškození, zcela nezávisle ,na tozm,V jakých délkách se prodlužovací, případně spojovací drát z cívky odvíjí. Tím se bezpečnostné a technicky zlepší spoje mezi jednotlivými dráty a provedení palníkového okruhu....

Způsob a zařízení k pájení elektrických drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264003

Dátum: 12.05.1989

Autori: Schneider Steffen, Viehweger Hermann

MPK: H01R 43/02, H01R 4/02

Značky: zařízení, drátu, způsob, elektrických, pájení

Text:

...npubnocoőnenun B npnnoň. Mapnnponxa 8 Momew BHMOHHHTLCH pasuooöpaanun oópaeoug Hanpnmep, Kax qncwo onruqecxąn MerKa nan B Bane orpaunqureneň pasnuunux mopm.Ha mur. 2 Haoöpamen uocurenb 4 co cwynenqambm Konuqecxnu OTBGDCTHEM 9 nna oösąnnuenna necxonhxnx npoaonon 3 onoň Toqxe. 0 TBeDCTHe.H aecb paccqHTaHo na xonnqecwso n ůqpmyvnponoga 2, a Bmcwyn B ornepcwnn npeycmowpen uns yno j pa nsonnuu. Hpepusammeůca nnuneň cumnonnuecxn oöosuaqaercn...

Zařízení pro rovnoměrné podávání drátu o proměnném průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263722

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kudrna Milan, Ševela Pavel

MPK: B29C 47/10, B29L 23/00

Značky: rovnoměrné, proměnném, průřezu, zařízení, drátu, podávání

Text:

...na sekaci hlavě. Také tvar jednotlivých pružných prstenců může být různý. Z výrobniho hlediska je výhodné,je-li jejich tvar jednotný. Je však možné na jednom válci kombinovat dva i vice různých tvarů prstenců za předpokladu, že bude za chován stejný vnější průměr podávacího válce všemi tvary prstenců. ý Prstence jsou fixovány proti axiálnimu posunu nákružky a drážkamipna podávacich válcich. Proti pootočení nebo prokluzu na válci jsouzajištěny...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263631

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zelenka Pavel, Neubauer Libor, Zadák Milan, Uhlíř Miroslav, Dvořáková Jaroslava, Doubek Rudolf

MPK: C10M 129/44

Značky: mazací, měděného, tažení, drátu, přípravek, mokra, chladicí

Text:

...tažení měděných drátů snižováním fondu pracovní doby, produktivity práce, zvýšením pracností a výrobních nákladů.Uvedené nevýhody odstraňuje Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra, sestavající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinověho oleje,obsahující 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát (vztaženo na sušinul, který podle vynálezu obsahuje 5 až 35 hmot. kyseliny...

Způsob výroby průběžně zušlechtěného drátu z uhlíkatých a chromvanadových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263532

Dátum: 11.04.1989

Autori: Staněk Jiří, Neuhöfer Lubomír

MPK: B21B 1/16

Značky: oceli, zušlechtěného, uhlíkatých, drátu, chromvanadových, způsob, průběžné, výroby

Text:

...úběrem 15 až 20 .Způsob výroby prúběžně zušlechtěného drátu podle vynálezu snižuje pracnost výroby, spotřebu elektrické energie a odstraňuje tažení drátu s nevhodným povrchem po loupáni. Záverečná de~ formace vzhledem k odstranění povrchových ved loupáním je oproti dosavadnímu způsobu výrazně sníženaç Tim se snižují nároky na organizaci výroby. Vynález zaručuje dosažení kvalitnějšího povrchu a vyšších hodnot zúžení, ohybů i krutů na...

Zařízení pro přívod drátu na velké vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263451

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ivanov Dimitr, Angelov Angel, Samokovlijski David, Punčev Simeon

MPK: B23K 9/12

Značky: zařízení, velké, vzdálenosti, drátu, přívod

Text:

...ànnu ga pa Mnyncongsamuřan Buxonou mopuponąrąmcumxponusauun 7 c cnáxpouuaupýmmux Buxoáon 14 reuepawoHHÍIO nepnoro ycwpoñcýna nnn noaqn npoaonoxu I Hnn conua as mu huraHnä 5 nu 6. Š ° 0 PMHPOBaFBnącHäx jnusnpynmnx Hwnynbcçá 17 M 0 ľYTTHMeTb Ha caoeu Bxoe pesncrop l 8,§coenH§n ň nocneosarenhuo ą muon nnrauun 5 Hnn 6 K B svou.Ckop 0 cTb kexahs nonoxn 1, a ýmecšev çTa 6 HnHsnpyecncrá 5 aauun 7 unu ýnu gúe coa 17 Bce rçuepaľ paöawmnamr...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263205

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zelenka Pavel, Doubek Rudolf, Uhlíř Miroslav, Zadák Milan, Neubauer Libor, Dvořáková Jaroslava

MPK: C10M 129/44

Značky: mazacího, přípravků, měděného, tažení, mokra, způsob, chladicího, drátu, výroby

Text:

...v tom, že způsobem podle vynálezu se vyrobí chladicí a mazací Dŕipravek pro tažení měděnýoh drátůza mokra, ktorý obsehuje kromě mazací složky (ricinový olej) systém dvou emu 1 gátorů,e to sodný a/nebo draselný sulfát rioinového oleje a sodnou e/nebo draselnou eůl kyseliny ricinolejové ve vhodném poměru. Výhodou rovněž je to, že způsobem podle vynán lezu se vyrobí chlediní a mazací přípravek, který s vodou poskytuje tažecí emulzi, která...

Podavač drátu a plněných profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263118

Dátum: 11.04.1989

Autor: Maryniok Řehoř

MPK: C21C 7/00

Značky: drátu, profilů, plnených, podávač

Text:

...armatury pro přívod pracovního média, uspoří se instalační materiála zkrátí se doba potřebná pro montáž či demontáž přítlačního zařízení.Éříklad provedení podavače drátu a plněných profilů podle vynálezu je znáuwněn na přiložených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn podavač drátu v nárysném pohledu a na obr. 2 jezvětšenýčástečný svislý řez nárysem podávacího zařízení podavačedrátu.Na rámu Q podavače,který je vyroben z ocelových U a L...

Zařízení pro kontrolu odběru drátu kladecího stroje plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262922

Dátum: 11.04.1989

Autori: Závodný Miloslav, Hrabal Petr, Syřiště Milan

MPK: H05K 3/00, G05B 1/03

Značky: spojů, plošných, odběru, kontrolu, zařízení, stroje, kladecího, drátu, drátových

Text:

...zařízení pro kontrolu odběru drátu plošných drátových spojů pro čtyři kladecí hlavy je na výkràsuZařízení pro kontrolu odběru drátu kladecího stroje plošných drátových spojů se systémovou mikropočítačovou sběrnicí lg,která je spojena S blokem lg mikropočítače a s blokem lg interface, má řídící výstup lgl bloku 5 mikropočítače spojen s řídí cím vstupom bloků ll, lg, lg, lg kladecí hlavy. První Výstupy lll, łgl, lgl, lil těchto bloků jsou...

Vedení kladecího drátu v kladecí hlavě plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262919

Dátum: 11.04.1989

Autori: Toms Ladislav, Syřiště Milan

MPK: H05K 5/02, H05K 3/10

Značky: drátu, plošných, vedení, kladecího, drátových, hlavě, kladecí, spojů

Text:

...odměřování délky kladecího drátu pod kladecím hrotem. Poloměr oblouku je volen tak, že pro daný kladecí drát ještě nedochází při ohnutí drátu do tvaru oblouku k jeho plastické deformaci.Konkrétní provedení popisovaného uspořádání je V celkovém pohledu s částečnými řezy znázorněno na výkresuKladecí hlava, např. podle AO 246 520,sestává z pevné části l uchycené ve příčníku kladecího stroje a z části pohyblivé 3 ł,v níž je uložena rotační...

Tvářecí zařízení zejména pro výrobu pružin z drátu nekruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262843

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neischl Jaroslav, Schwarzrock Pavel

MPK: B21F 3/04

Značky: tvářecí, zařízení, drátu, průřezu, výrobu, nekruhového, zejména, pružin

Text:

...lg je sražena v radiálním směru do hloubky 0,5 až 1.0 mm se sklonem vzhledem k čelu osazení lg pod úhlançl 10 až 2 D°a tvoří náběhovou plochu li. Obdobná náběhová plocha li je upravena na stejném průměru i na přilehlém čele pouzdra 3, které rovněž může být upraveno alespoň na své části do tvaru levochodé šroubové plochy, jak je znázorněno na obr. 3. Na větším průměru je na části obvodu tohoto čela pouzdra 2 upraven tvarovací věnec lg....

Odvíjecí zařízení kladecího drátu pro kladecí stroj na plošné drátové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261909

Dátum: 10.02.1989

Autori: Toms Ladislav, Syřiště Milan

MPK: B21C 47/16, H05K 3/00

Značky: drátu, kladecí, drátové, kladecího, stroj, odvíjecí, plošné, zařízení, spoje

Text:

...je nastavitelná napnutím pružiny pomocí napínáku. Pomocí RC členu u hnacího elektromotoru napäjeného přes spínač je nastaven rozběh a doběh hnacího kotouče vytahujícího kladecí drát s ohledem.3 261 sus na moment setrvačnosti plné cívky tàk, aby při daném zdvihuvyrovnávecího.ramene bezpečně nepřestoupila vytahovací síla mez kluzu kladecího drátu. Provedení pásové brzdy s planžetous vetknutými konci umožňuje vysoký brzdný účinek a úplné...

Odměřovací zařízení kladecího drátu plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261908

Dátum: 10.02.1989

Autor: Syřiště Milan

MPK: H05K 3/00, B26D 1/04

Značky: kladecího, zařízení, plošných, spojů, odměřovací, drátu, drátových

Text:

...kladení. Obruč z materiálu s vysokým koeficientem tření na odměřovací Hšadee, např. z gumy, snižuje nezbytnou sílu přítlačné kladky a tím i reakce v uložení, což spolu s velkým poměrem průměru odměřovací kladky k průměru čepů v ložisłách minimalizuje pasivní odpor. Poulití lehké kruhové clony např. z fotografického filmu dovo 1 uje,při zachování požadovaného momentu setrVačnosti,zvolit dostatečný průměr pro potřebnou rozlišovací schopnost...

Způsob řízení náběru kovu při žárovém pokovování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261600

Dátum: 10.02.1989

Autori: Henzl Jaromír, Kovařík Miroslav, Kubáň Zdeněk

MPK: C23C 2/06, C23C 2/14

Značky: žárovém, náběru, pokovování, řízení, drátu, způsob

Text:

...drátu, což je jejich společné a závažná nevýhoda.Tento nedostatek je odstraněn způsobem řízení náběru kovu při žárovém pokovování,podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom,že pokovovaný drát je přiváděn pod hladinou pokovovaoí lázně do stíracího otvoru, ze kterého vstupuje přímo do redukčního prostředí. Do redukčniho prostředí můžepokovený drát vstupovat ještě pod hladinou pokovovací lázně.Rozhodující výhodou způsobu podle vynálezu je...

Zařízení k řízení náběru kovu při žárovém pokovování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261599

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kubáň Zdeněk, Henzl Jaromír, Kovařík Miroslav

MPK: C23C 2/00

Značky: řízení, žárovém, pokovování, náběru, drátu, zařízení

Text:

...do pokovovací lázně a do horní části nádoby je přiváděn čerstvý. Jako ochranný plyn se osvědčil koksárenský plyn nebo jiný se silnými redukčními vlastnostmi. Nezbytný je přídavek širovodíku pro snížení tvorby kysličníku. Zařízení k provádění tohoto způsobu je složité a nákladné.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že komora, která je jeho hlavní součástí,.ry l vybíhá vzhůru dvojice tyčí §,...