Patenty so značkou «drapák»

Mechanický drapák

Načítavanie...

Číslo patentu: 269213

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gutheil Miroslav, Grošpic Ivan, Krupička Karel

MPK: E02F 3/413

Značky: drapák, mechanicky

Text:

...znázorněn n výkresu,kdo je znázorněno duté váloově těleso s drapćkovým koše ve svislćm řezu.Součástí mechanického drspálcn podle vynález je duté váloově těleeo 1, opatřeně nehoře v čele g spojníkom 2 pro unáčecí tyč Q s dole spojovací přísmbou AQ pro připo-r jení drapálnovčho koše g. uvnitř dutěho váloověho tčlesa 1 je uepořádán kladJcostroj g, sestávející z pevná klsdnice JA spojené se spojníkem g unášeoí tyče g e ze zdviheeí klsdnioo l...

Drapák s hydraulicky ovladatelnými a razicími zuby opatřenými čelistmi k hloubení pilotážních vrtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262844

Dátum: 11.04.1989

Autori: Garlík Lubomír, Paulík Ján, Kabeláč Jaroslav

MPK: E02F 3/44

Značky: pilotážních, hydraulický, opatřenými, ovladatelnými, čelistmi, razicími, hloubení, vrtů, drapák

Text:

...to, že na- 3 282 844 jeho nosném tělese je pevná opěrka pro dosednutí hydraulického válce v poloze s otevřenými čelistmi.Výhody a přednosti tohoto řešení drapáku k hloubení pilotáž~ ních vrtů spočívají především ve vyzbrojení jeho nosného tělesa doplňkovými dláty, které - blokovány v poloze vysunuté do prosto~ ru mezi jeho čelistmi ~ jsou schopny rozbíjet i tak veliké balvany, které by jinak nedovolily zavření čelistí a vytažení drapáku z...

Drapák so stieracím zariadenim

Načítavanie...

Číslo patentu: 261812

Dátum: 10.02.1989

Autori: Habdák Štefan, Pilarčík Peter

MPK: B66C 3/02

Značky: drapák, zariadením, stieracím

Text:

...materiálom len do určitej výšky. Polohu ramien možno snímat a takto približne určiťnaplnenie čeľustí ihneď po zábere. V prípade nedosta-točąného naplnenie je možné cyklus otv-orenie-zćrtvorenie viackrát opakovat, čím dôjde k rozrušeniu taženého materiálu a jeho nabratiu do čeľustí drapáku. Zariadenie podľa vynalezu je znázornená na priloženom obrázku. Stierače 2 sú prostrednictvom čapu lll otočne upevnené k telesu 4, ktorý má os...

Elektromechanický drapák, zejména na stébelnaté materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 259924

Dátum: 15.11.1988

Autori: Doležal Jiří, Kusý Jaroslav, Král Petr

MPK: B66C 3/18

Značky: materiály, drapák, elektromechanický, zejména, stébelnaté

Text:

...hlavně z důvodu odolnosti proti zanášení a ulpívání stébelnatého materiálu.Na výkresech je na obr. 1 čelní pohled na jedno provedení drapáku podle vynálezu, přičemž skříñ pohonu je schematicky znázorněna v řezu, na obr. 2 je totéž provedení drapáku v püdoryse, skříň pohonu je opět v řezu, na obr. 3 je znázorněno provedení drapáku podle obr. 1, u něhož byla provedena kinematická záměna pohybových prvků, na obr, 4 je detail uložení táhla...

Dvojprstový drapák na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246445

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zajíc Bohuslav, Eechura Jaromír, Glanc Václav

MPK: B66C 1/28

Značky: dvojprstový, drapák, dřevo

Text:

...že jeden koniec priamočiareho hydromotora a jeden .koniec tiahla sú spoločným čapom spojené s ľavým prstom, druhý koniec priamočiareho hydromot-ora je samostatný-m čapom spojený s pravým prstom, rovnałko je ďalším samostat 4ným čapom spojený aj druhý koniec tiahla s pravým prstom.Dvojprstový drapák na drevo je jednoduchý drapäk s kruhovým pohybom prstov,ktoré sa otvárajú a zatvárajú pomocou jedneho priamočiareho hydromotora. Oba prsty sú...

Hydraulický drapák

Načítavanie...

Číslo patentu: 245049

Dátum: 16.03.1987

Autori: Zahoranský Gejza, Hatala Jozef, Ružina František, Galba Vladimír, Ivan Rudolf, Vydarený Vladimír

MPK: B66C 3/16

Značky: hydraulický, drapák

Text:

...conmecmo c .nouaTKoü IG, o Koropoñ Hapymłoe ROJLLIIO I 3 coemaneno uměnTOM I.KOJIBEGBBH HOJIOGTB 14 pasnenena neperopomcoñ I 5 n .nonawrcoü I 6 na une paóorme nonocmn rnnpomanrawem B KatzLyro na KOTOpHX momo uozcaecmn paooqyro sumou-rs Izepea my 245049uep IB. Bpamaremnoe nanmeuue Hapymnomy comm I 3 nepenaew .vxonama IG, nepememaacs no xconbuexaoü gonocmn I 4 n sanannym omopony n saancumocmn om monami paóoqeñ mmmcocm. C noMomLm numuenoro...