Patenty so značkou «dráh»

Prstencová výstelka pre lanové kladky a vratné lanové kotúče lanových dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15382

Dátum: 10.08.2009

Autor: Miessbacher Herwig

MPK: B61B 12/02

Značky: lanových, prstencová, lanové, kladky, dráh, kotúče, vratné, výstelka

Text:

...rez cez inú výstelku podľa vynálezu a- obrázky 4 a a 4 b taktiež čiastočné priečne rezy cez dvojicu iných vyhotovenl výstelky podľa- obrázok 4 c čiastočný pohľad na čelnú stranu prstencovej výstelky.0020 Podľa obrázku 1 je pri výstelke kotúča Ianovej dráhy podľa stavu techniky prstencová výstelka 1 natiahnutá na radiálne vo vnútri ležiaci náboj 2. Na ploche plášte okolo výstelky 1 je umiestnená obežná drážka 3 na vedenie tu nezobrazeného...

Modulácia prostaglandín/cyklooxygenázových metabolických dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12576

Dátum: 29.11.2007

Autor: Wülfert Ernst

MPK: A61K 31/403, A61K 31/407, A61K 31/437...

Značky: metabolických, modulácia, dráh

Text:

...bunky uvoľňovaním rôznych látok, napríklad zápalových cytokínov (IL-1 B, TNF-a, IL-6), NO, PGE 2 a superoxidu. Niekoľko štúdií ukázalo, že 15 d-PGJ 2 môže potlačiť produkciu zápalových cytokínov a NOaktivovanými mikrogliálnymi bunkami a astrocytmi, čo naznačuje, že prostaglandíny by mohli hrať významnú úlohu pri prevencii poškodenia mozgu spojeného s nadmernou aktiváciou gliálnych buniek. Zistenie, že podávanie 15 d-PGJ 2 pred nástupom a...

Vložky prietokových dráh pre automatické injektory suchý/mokrý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14031

Dátum: 21.10.2004

Autori: Wilmot John, Hill Robert, Griffiths Steven

MPK: A61M 5/31, A61M 5/28, A61M 5/20...

Značky: automatické, vložky, injektory, dráh, prietokových

Text:

...prvé oddelenie. Stieracia časť je usporiadané na smerovanie častíc suchého medikamentu zachytených vnútornými stenami komory na medikament radiálne dovnútra, keď sa tesniaca štruktúra pohybuje cez prvé oddelenie. Tesniaca štruktúra sa uvedie do zmiešavacieho stavu ako dôsledok aktivácie zariadenia. Automatické injekčné zariadenie tiež zahŕňa ihlovú zostavu a aktivačnú zostavu. Ihlová zostava vydáva porcie zmiešaného medikamentu z komory na...

Podložka pod pätu koľajnice koľajových tratí a dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3645

Dátum: 04.11.2003

Autori: Navrátil Pavel, Vita Vladimír, Berg Karel, Konvičný Zdeněk, Vičan Pavel

MPK: E01B 9/68

Značky: tratí, podložka, dráh, kolajnice, koľajových, pätu

Text:

...potrebného predpätia v bočných západkách a ich homých príchytkách je žiaduce, aby vnútomý povrch bočnej západky bol sklonený k stojke koľajnice a ďalej potom, aby vnútomý povrch homej príchytky bol sklonený k homej dosadacej ploche podložky. Taktiež je potrebné, aby prechod medzi telesom podložky a vnútor SK 3645 Uným povrchom bočnej západky bol zaoblený a prechod medzi vnútomým povrchom bočnej západky a vnútomým povrchom homej...

Distanční vložka velkých kulových drah, zejména u velkostrojů povrchových dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260484

Dátum: 15.12.1998

Autor: Láncoš Jozef

MPK: F16C 33/38, E02F 9/12

Značky: vložka, kulových, distanční, velkostrojů, dolů, povrchových, dráh, veľkých, zejména

Text:

...válcového pláště. Podstatou vynálezu je, že uprostřed válcoveho piáště je připevněna kruhové deska,k níž je z boku uchycena .nejméně jedna výztužná deska. V ose v-álcového pláště je v kruhové desce i výztužné desce v-ytvořen otvor, v němž je otočné uložena distanční kulička.Výhodou distančoní vložky podle vynálezu je to, že smykové tření koulí o klec je převeden-o na valivé s dista-nční kuličkou. Také je výhodou automatické...

Zapojení ovládání dopravníků a výhybek k postupnému mechanizovanému vyskladňování skladovacích dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: 267861

Dátum: 12.02.1990

Autori: Stoklásek Bohumil, Mareček Stanislav

MPK: B65G 43/08

Značky: výhybek, mechanizovanému, postupnému, dopravníku, skladovacích, vyskladňování, ovládání, zapojení, dráh

Text:

...napojeny na sít přes vypínací kontakt časového relé gl pro vypínání pohonu gg dopravníku vyskladněné skladovací dráhy g, přičemž elektromagneticky ovládaný hydraulický rozvaděč 2 pro ovládání výstupní výhybky a zarážky je s časovým relé g pro zpoždění zapnutí dopravníků napojen přes zapínací kontakt třetího pomocneho relé lg pro předvolbu dopravníku skladovací dráhy a chod dopravníku skladovací dráhy je napojen přes zapínací kontakt...

Spôsob superfinišovania modifikovaných obežných dráh krúžkov valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 247297

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brtko Juraj, Holubec Miroslav

MPK: B24B 19/06, B24B 35/00

Značky: obežných, modifikovaných, valivých, spôsob, dráh, krúžkov, ložísk, superfinišovania

Text:

...p 0101137 vykonáva aj striedavý pohyb pozdĺž obežnej dráhy. Aby dochádzalo k vyššiemu úberu na okrajoch, teda aby vznikla vypuklá obežná dráha, je potrebne, aby v »okrajových polohách bola výdrž kameňa, Týmto spôsobom možno obrábaf jednoduché - bombírované obežné dráhy. V súčasnosti však existujú zložitejšie profily obežn-ých dráh, na ktorých výrobu je potrebné vyvinúť vhodn.ú metódu.Tento problem rieši spôsob superfinlšovannia....

Polohovadlo pre priestorové nastavenie polôh pojazdových dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: 233497

Dátum: 15.09.1986

Autor: Zámečník Ján

MPK: B23K 37/04

Značky: polohovadlo, nastavenie, pojazdových, poloh, dráh, priestorové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polohovania zváracieho stroja, ktoré umožňuje akékoľvek potrebné premiestnenie zváracieho stroja vzhľadom ne os zvaru na zváranom predmete. Tohoto účelu sa dosiahne zariadením, ktoré je tvorené základnou plošinou s nosným stĺpom a rybinou, v ktorej je vo vertikálnom smere vedený nosník, s ktorým je kĺbovo spojené predné vychyľovacie rameno. Predné vychyľovacie rameno je kĺbovo spojené i so zadným vychyľovacím ramenom, ktoré...

Způsob provádění cementobetonového krytu drah, ploch a vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216094

Dátum: 15.05.1984

Autori: Doležal Josef, Konvička Tomáš, Jaroš Josef, Studecký Zdeněk, Vesecký Jan, Poul Jan

Značky: cementobetonového, způsob, ploch, vozovek, krytu, provádění, dráh

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provádění cementobetonového krytu drah, ploch a vozovek tenkou vyztuženou cementobetonovou deskou, vč. jejich oprav a rekonstrukce. Způsob se provádí tak, že se na povrchu starého krytu zhotoví kluzká mezivrstva, na kterou se pomocí přepravníku položí výztuž, například svařované ocelové rohože příčnými pruty dolů. Plynulost pokládky rohoží se zajišťuje mechanicky stahováním z přepravníku tak, že poslední příčný prut pokládané rohože se...

Pokrytí sportovních ploch a běžeckých dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: 215209

Dátum: 01.05.1984

Autori: Gerasimenko Vladimir Georgijevič, Bajbolov Serekpek Mukaševič, Govorutkina Irina Valerjevna, Afošin Alexandr Vasiljevič

Značky: sportovních, běžeckých, pokrytí, ploch, dráh

Zhrnutie / Anotácia:

Pokrytí sportovních ploch a běžeckých dráh. Cíl vynálezu - zvýšení spolehlivosti, zjednodušení výstavby a výhodná používání. Pokrytí obsahuje řadu monolitních desek ze syntetického materiálu, prostředek pro spojení mezi nimi výkonný jako kapronová šňůra a řady průchozích otvorů, umístěných dole spodních částí čelních stěn přitom na spodním povrchu desek jsou brázdy, které kompenzují změny rozměrů desek při výkyvech teploty. Novým u pokrytí jsou...