Patenty so značkou «dpp-iv»

8-[-amino-piperidin-1-yl]-xantíny, ich príprava a ich použitie ako inhibítory DPP-IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5564

Dátum: 12.02.2005

Autori: Himmelsbach Frank, Eckhardt Matthias, Tadayyon Mohammad, Langkopf Elke, Thomas Leo

MPK: A61P 3/00, C07D 473/00, A61K 31/4353...

Značky: 8-[-amino-piperidin-1-yl]-xantíny, inhibitory, príprava, dpp-iv, použitie

Text:

...ako aj ich tautoméry a soli.Podľa vynálezu je možné zlúčeniny všeobecného vzorca I získať známymi spôsobmi, napríklad nasledujúcim spôsoboma) reakciou zlúčeniny všeobecného vzorcaR je definované ako bolo uvedené vyššie aZ znamená odstupujúcu sa skupinu ako je atóm halogénu, substituovaná hydroxy-,merkapto-, su 1 f 1 nyl-, sulfonyl- alebo sulfonyloxyskupina, ako je atóm chlóru alebo brómu,metánsulfonylová alebo metánsulfonyloxyskupina, s...

Inhibítory DPP-IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2744

Dátum: 09.12.2004

Autori: Cerezo-galvez Silvia, Lopez-canet Meritxell, Matassa Victor Giulio, Feurer Achim, Edwards Paul John, Nordhoff Sonja, Hill Oliver, Thiemann Meinolf

MPK: A61K 31/4015, A61K 31/4025, A61K 31/397...

Značky: dpp-iv, inhibitory

Text:

...čiastočnú alebo úplnú korekciu zvýšených hladín glikózy V plazme bez výskytu hypoglykémie. Glitazóny ktoré sú súčasne predávané sú agonisti peroxizómom proliferatora aktivované receptory (PPAR), hlavne PPAR-gama subtypu. PPAR-gamma agonizmus sa všeobecne verí, že je zodpovedný za zvýšenú inzulínovú senzibilizáciu ktorá sa pozoruje u glitazónov. Newer PPAR agonisti ktoré sa testovali na liečenie cukrovky typu 2 sú agonisti alfa, gama...

Pyrid[2,1-a]izochinolínové deriváty ako inhibítory DPP-IV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8784

Dátum: 11.06.2004

Autori: Narquizian Robert, Kühn Bernd, Boehringer Markus, Mattei Patrizio

MPK: C07D 471/06, A61P 3/10

Značky: dpp-iv, deriváty, inhibitory, pyrid[2,1-a]izochinolínové

Text:

...rozsah rôznych pojmov, ktoré sa používajú pri popisovaní vynálezu, pokiaľ nie je uvedenéPod pojmom nižšia sa rozumie skupina tvorená jedným až šiestimi, prednostne jedným až štyrmi atómami uhlíka.Pod pojmom halogén sa rozumie fluór, chlór, bróm a jód, prednostnefluór, bróm a chlór. Najväčšiu prednosť sa ako halogénu dáva fluóru.Pod pojmom alkyl, používaným samostatne alebo V kombinácii s inými skupinami, sa rozumie rozvetvený alebo priamy...

Farmaceutické kompozície ako inhibítory dipeptidylpeptidázy IV (DPP-IV)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2582

Dátum: 15.09.2003

Autori: Pireh Daisy, Michmerhuizen Melissa, Pei Zhonghua, Kopecka Hana, Stewart Kent, Li Xiaofeng, Wiedeman Paul, Madar David, Sham Hing, Longenecker Kenton, Szczepankiewicz Bruce, Yong Hong, Djuric Stevan

MPK: C07D 207/00

Značky: dpp-iv, farmaceutické, dipeptidylpeptidázy, inhibitory, kompozície

Text:

...alkinylu, cykloalkylu, cykloalkylalkylu, arylu, arylalkylu, heterocyklu, heterocykloalkylu, hydroxyalkylu aleboR 2 a R 3 tvoria spolu s atómmi, ku ktorým sú pripojené, mono- alebo bicyklický heterocyklus, vybraný zo skupiny skladajúcej sa z 2-indolinylu, Z-indolylu, 3-izochíno 1 iny 1 u, 2-piperazinylu, Z-piperidinylu, 2-pyrolidinylu, 2-pyrolylu, 2-pyridinylu, Z-chinolinylu, 2-tetrahydro chinolinylu a 3-tetrahydroizochinolinylu, kde tento...