Patenty so značkou «doskový»

Doskový nadstavec na rebrík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6559

Dátum: 04.11.2013

Autor: Petrovka Peter

MPK: E06C 7/48, E06C 1/04

Značky: doskový, rebrík, nadstavec

Text:

...úpravy, čo zabezpečí nízku hmotnosť a súčasne dostatočnú tuhosť. Predná časť roznášacej dosky Q má hladký povrch slúžiaci na pripevnenie ochrannej dosky Q. Na zadnej strane roznášacej dosky Q sú po stranách umiestnené dva úchyty Ä, ktoré sú k roznášacej doske pripevnené nitmí Q alebo zvarom. Do príchytov 2 l sa vsuníe tyčová os Q,čo umožní otáčanie roznášacej dosky Q okolo jej osi.Tyčová os Q má valcovitý tvar s priemerom 12 mm a dĺžkou S 50...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19206

Dátum: 14.06.2012

Autori: Bertilsson Klas, Nyander Anders, Zorzin Alvaro

MPK: F28D 9/00, F28F 27/02, F25B 39/02...

Značky: tepla, výmenník, doskový

Text:

...ďalej do každéhoz jednotlivých prvých doskových medzipriestorov. Predovšetkým je veľmi ťažké kontrolovať tok vnútri prvého vstupného kanálika. Existuje vždy riziko toho, že energetický obsah (energetická kapacita) zavedenej kvapaliny je príliš vysoká, čínl časť toku dodávaného do vstupného kanálika cez jeho vstupný otvor sa dostane k zadnému koncu vstupného kanálika a bude ním odrazená v opačnom smere. Z tohto dôvodu je tok vo vstupnom...

Doskový dielec oplotenia s povrchovou aplikáciou znakov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6091

Dátum: 03.04.2012

Autor: Lukáč Ladislav

MPK: E04H 17/14

Značky: dielec, povrchovou, doskový, aplikáciou, znakov, výroby, oplotenia, spôsob

Text:

...z betónového doskového dielca pozdlžneho tvaru, pričom steny dielca sú rovné alebo tvarované, výhodne vybavené dvomi výstupkami umiestnenými po okrajoch dielcov a minimálne jedna strana doskového dielca alebo jej časť je vybavená jedným alebo viacerými znakmi, číselnými alebo písmenovými, obrazovými alebo ich kombináciami, pričom znaky sú vo farbe betónu alebo farebné.Spôsob výroby doskového dielca oplotenia spočíva V tom, že dovnútra...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16793

Dátum: 23.03.2012

Autor: Aust Michael

MPK: F28D 9/00, F28F 27/02

Značky: výmenník, doskový, tepla

Text:

...vhraničnej doske. Je vytvorené také prehĺbenie, ktoré celkom alebo čiastočne tvorí meraciu komôrku obsahujúcu tekutinové meracie médium. Meracia komôrka je výhodne uzatvorená proti susednému priestoru na vnútomej strane hraničnej dosky, teda proti priestoruna tej strane hraničnej dosky, ktorá je privrátená teplovýmenným doskám.0014 Vybranie V hraničnej doske je uzatvorené uzatváracou doskou, čiastočne ohraničujúcou meraciu komôrku, výhodne...

Doskový tepelný výmenník so súčasťou vloženou v otvore medzi dvomi doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18531

Dátum: 13.01.2012

Autor: Bader Roger

MPK: F28F 27/02, F28D 9/00, F28F 3/08...

Značky: otvore, medzi, výmenník, doskami, vloženou, súčasťou, doskový, tepelný, dvomi

Text:

...závit, ktorýje prispôsobený na súčinnosť s odpovedajúcim vonkajším závitomfunkčného zariadenia. S takým závitovým spojom sa funkčné zariadenie môže upevňovať jednoduchým a spoľahlivým spôsobom vo vkladacej súčasti.0010 Podľa uskutočnenia tohto vynálezu tento upevňovaci článok obsahuje prvú bajonetovú spojovaciu časť usporiadanú na súčinnosť s odpovedajúcou druhou bajonetovou spojovacou súčasťou funkčného zariadenia, pričom tieto časti tvoria...

Doska výmenníka tepla a doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17765

Dátum: 06.09.2010

Autor: Romlund Jens

MPK: F28F 3/02, F28D 9/00

Značky: výmenníka, doska, výmenník, tepla, doskový

Text:

...sa vyznačuje tým, že sa podporná plochažliabkov primárnych dosiek zvažuje vo vzťahu k bočnej rovine aže podporná plocha vrcholov sekundárnych dosiek sa zvažuje vo vzťahu k bočnej rovine.0012 Pretože sa podporná plocha žliabkov primárnych dosiek a podporná plocha vrcholov sekundárnych dosiek zvažuje, spojovací bod, ktorý je vytvorený medzi týmito podpornými plochamicplochu V porovnani s tým, keď sú tieto podporné plochy0013 Podľa...

Doska a tesnenie pre doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20026

Dátum: 26.11.2009

Autor: Krantz Joakim

MPK: F28F 3/04, F28F 3/10, F28F 3/08...

Značky: tesnenie, tepla, výmenník, doskový, doska

Text:

...výmenníka s daným počtom dosiek.0008 Tento cieľ je dosiahnutý podľa vynálezu doskou tepelnéhovýmenníka pre doskový tepelný výmennik, ako je uvedené V úvode, ktorá sa vyznačuje tým, že drážka pre tesnenie obsahuje aspoň jedno vybratie V oblasti prestupu. tepla pozdĺž každej z dvoch protiľahlých strán oblasti tepelného prestupu a kde vybratie umožňuje zaklapávaciemu jazýčku umiestnenému pozdĺž tesnenia,aby bol bezpečne pripevnený v oblasti...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17518

Dátum: 04.02.2009

Autori: Skoglösa Anders, Bermhult Rolf

MPK: F28D 9/00, F28F 3/08, F28F 3/04...

Značky: tepla, doskový, výmenník

Text:

...oblasti, vrátane stredovej spojovacej oblasti, sú V rovnakých vzdialenostiach alebo v podstate V rovnakých vzdialenostiach umiestnené pozdĺž priećnej čiary. Inými slovami, vzdialenosť medzi strednou spojovacou oblasťou a priľahlou spojovacou oblasťou je rovnaká alebo V podstate rovnaká, ako vzdialenosť pozdĺž priečnej čiary medzi dvomi susednými spojovacími oblasťami.0009 Podľa ďalšieho vyhotovenia vynálezu je výbežok vymedzený dvomi...

Doskový tepelný výmenník na ostrekovanie prúdu privádzaného vzduchu chladiacou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10232

Dátum: 21.08.2008

Autori: Klingenburg Hans, Westerdorf Thomas

MPK: F28F 13/18

Značky: ostrekovanie, výmenník, prúdu, privádzaného, vzduchu, energiou, tepelný, doskový, chladiacou

Text:

...vzduchu je vytvorený takže je v ňom akumulovateľná vlhkosť z prúdu chladiaceho vzduchu. Prostredníctvom tohto akumulačného média môže byť uložená vlhkosť, ktorá je dodávaná v tých časových úsekoch, kedy ječasovo taktované rozprašovacie zariadenie, ktoré proti prúdualebo pred doskovým tepelným výmenníkom ostrekuje prúd chladiaceho vzduchu vlhkosťou, mimo prevádzky. Týmto dodávaním vlhkosti z akumulačného média na voľný povrch hydrofilnêho...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17960

Dátum: 04.04.2008

Autori: Larsson Hákan, Bermhult Rolf, Andreasson Fredrik, Svensson Magnus, Christensen Rolf

MPK: F28D 9/00, F28F 3/04, F28F 3/02...

Značky: doskový, tepla, výmenník

Text:

...otvoru. Okrem toho,vnútorné časti sa rozširujú na sekundárnu úroveň v oblastiachprvého a druhého kruhového otvoru a na primárnu úroven0010 Podľa dalšieho vyhotovenia vynálezu, sa vonkajšie časti rozširujú na sekundárnej úrovni v oblasti prvého a druhého kruhového otvoru a na primárnej úrovni V oblasti tretieho a štvrtého kruhového otvoru.0011 Podľa ďalšieho vyhotovenia vynálezu, má každá z vonkajších častí ploché rozšírenie na ďalšej z...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16927

Dátum: 04.04.2008

Autori: Svensson Magnus, Bermhult Rolf, Christensen Rolf, Larsson Hákan, Andreasson Fredrik

MPK: F28F 3/08, F28D 9/00, F28F 3/04...

Značky: doskový, tepelný, výmenník

Text:

...vnútorných častí a vonkajších častí prispeje k vysokej pevnosti spojenia dosiek tepelného výmenníka a tým k vysokej pevnosti zväzku dosiek.0010 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu má každá 2 vnútorných častí ploché rozšírenie na ďalšej primárnej asekundárnej úrovni. Takéto ploché rozšírenie poskytuje vhodnúplochu pre spojenie so zodpovedajúcim plochým rozšírením susednej dosky tepelného výmenníka. Výhodne tiež každá 2 vonkajších častí...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17490

Dátum: 04.04.2008

Autori: Svensson Magnus, Christensen Rolf, Larsson Hákan, Andreasson Fredrik, Bermhult Rolf

MPK: F28D 9/00, F28F 11/02, F28F 3/02...

Značky: doskový, tepla, výmenník

Text:

...každá z oblastí otvorov obsahuje prstencovú plochú oblasť umiestnenú na jednej z hlavných alebo vedľajších úrovní. Výhodne môže prstencový výstupok pevne spojovať prstencovú plochú oblasť vo vedľajšej úrovni.0009 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu obsahuje každáz oblasti otvorov súbor vnútorných dielov umiestnenýchna prstencovej plochej oblasti a rozložených pozdĺž hrany otvoru, vnútorné diely sú posunuté od prstencovej plochej oblasti...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19610

Dátum: 04.04.2008

Autori: Andreasson Fredrik, Christensen Rolf, Bermhult Rolf, Larsson Hákan, Svensson Magnus

MPK: F28F 3/02, F28F 3/08, F28D 9/00...

Značky: doskový, tepla, výmenník

Text:

...k objemu medzipriestorov je núnimálne 0,05. Takýto relatívne veľký objem materiálu spájky zvyšuje pevnosť spojenia medzi doskami výmenníka tepla, a teda pevnosť doskového výmenníka tepla.0011 Podľa tohto vynálezu, každá doska výmenníka tepla definuje pozdĺžnu os, pričom plocha prestupu tepla obsahuje hrebene a údolia usporiadané takým spôsobom, že hrebene jednej zdosiek výmenníka tepla dosadajú na údolia susednej doskyz dosiek...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20545

Dátum: 13.11.2007

Autor: Bermhult Rolf

MPK: F28D 1/03, F28F 3/04, F28D 9/00...

Značky: tepla, výmenník, doskový

Text:

...tepelného výmenníka, aby sa zaistilo, že každá dvojica dosiek výmenníka tepla zaujala určenú polohu vo vzťahu k susedným dvojiciam dosiek výmenníka tepla podľa znakov význakovej časti patentového nároku 1.0008 Pomocou dvoch takýchto ohnutých časti spolupracujúcich medzi sebou navzájom, keď sa prvá doska tepelného výmenníka pokladá oproti druhej doske výmenníka tepla, môže byť zabezpečené, že obidve dosky tepelného výmenníka sú uvedené do...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11190

Dátum: 18.09.2007

Autori: Gudmundsson Thord, Björnsson Peter

MPK: F28F 9/007, F28D 9/00

Značky: výmenník, tepelný, doskový

Text:

...v druhých doskových medzipriestoroch 6 môže byť 8 až 12 barov, napriklad približne 10 barov.Doskový zväzok 1 má dve oproti ležiace krátke strany 1 a a 1 b a dve oproti sebe ležiace dlhé strany 1 c a 1 d, pozrite obrázok 3. Doskový zväzok 1 definuje pozdĺžnu os x, ktorá pokračuje stredom pozdlž rámovej dosky 2 rovnobežne alebo v podstate rovnobežne s dvomi dlhými stranami 1 c a 1 d. Doskový zväzok 1 pri pohľade v smere k rámovej doske 2 má...

Prívodné zariadenie pre doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14688

Dátum: 14.06.2005

Autori: Horntvedt Bjarne, Nordtvedt Stein Rune, Risberg Tove, Grandum Svein

MPK: F28D 9/00, F28F 9/02

Značky: tepelný, zariadenie, výmenník, doskový, prívodné

Text:

...Nie sú potrebné dodatočné podporné držiaky, okrem dokonalého Iicovania a dostatočnej odolnosti pre prívodné zariadenie, ktoré sa má pritlačit k doskám tepelného výmenníka. Privodné zariadenie sa výhodne vyrába z odolného materiálu. Pokles tlaku v štruktúre prispieva k pritlačeniu materiálu smerom k doskám 3 tepelného výmenníka a poskytuje lepšie utesnenie na drážke 6 a koncoch, čím sa zabraňuje vniknutiu kvapaliny.0017 Vysoká rýchlosť...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4858

Dátum: 22.03.2005

Autor: Dahlberg Tomas

MPK: F28F 3/08, F28D 9/00

Značky: doskový, výmenník, tepelný

Text:

...hlavnúrovinu dosky tepelného výmenníka, uvedené riziko presakovania bysa mohlo prijať, pretože sa ľahko deteguje. Opis výkresov0008 Vynález bude podrobnejšie objasnený nižšie s odkazom naObr. 1 schematicky znázorňuje zvrchu dosku známeho doskovehotepelného výmennika, Obr. 2 schematicky znázorňuje rez pozdĺž priamky x~x z obr.1 tepelným výmenníkom vybaveným sústavou dosiek typuznázornenom na obr. l, Obr. schematicky znázorňuje rez pozdĺž...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8469

Dátum: 24.11.2004

Autori: Andre Hans, Dahlberg Tomas, Andersson Sven

MPK: F28F 9/22, F28D 9/00, F28F 3/08...

Značky: tepelný, doskový, výmenník

Text:

...ohraničujúcich vstupné otvory V doskách pre vysoký teplotný prietok, bude prechádzať rovnomerný prúd chladiaceho prostriedku, pričom uvedený prietok chladiaceho média je blízko spájkovaných spojov a doskovéhomateriálu vystaveného maximálnym teplotným spádom vo výmenníku.0007 vynález bude podrobnejšie opisaný s odkazmi na pripojenéObr. 1 schematicky a V pôdoryse znázorňuje dosku tepelného výmennika podľa doterajšieho stavu techniky...

Doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1752

Dátum: 28.08.2004

Autor: Nilsson Peter

MPK: F28F 3/00, F28D 9/00

Značky: tepla, doskový, výmenník

Text:

...obr. 5 spomínaného odhalenia prietokové cesty tvoriace rybí kostrový vzor obsahujú kanáliky majúce väčšiu prierezovú prietokovú plochu s dvomimalými druhotnými prehĺbeniami v kanálikoch s väčším prierezom.0007 Cieľom prihlasovaného vynálezu je skonštruovaťasymetrický doskový tepelný výmenník, V ktorom sa materiáldosiek bude využívať úspornejším spôsobom a v ktorom sa teda zlepší účinnosť pri udržovaní vysokej mechanickej pevnosti0008 Podľa...

Doskový prenášač tepla s dvojstenovými doskami prenášača tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9300

Dátum: 14.04.2004

Autor: Rehberg Peter

MPK: F28F 3/08, F28D 9/00, F28F 3/00...

Značky: prenášač, dvojstenovými, prenášača, doskový, doskami, tepla

Text:

...tepla a do výšky postaveného okrajaaspoň čiastočne priliehajú tesne k sebe, takže fluidum výmennika tepla, ktoré sa dostane medzi doskovými elementmi k do výšky postaveným okrajovým úsekom, môže vystupovať cez otvor medzi do výšky postavenými okrajovými úsekmi, a na príslušnom, do výšky postavenom okrajovom úseku, je vytvarovaný vonkajší okraj. Vonkajšie okraje oboch doskových elementov dvojstenových dosiek prenášača tepla sú usporiadané...

Doskový blok, doskový výmenník tepla a doskový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7314

Dátum: 02.02.2004

Autor: Blomgren Ralf

MPK: F28F 3/08

Značky: modul, výmenník, doskový, blok, tepla

Text:

...na úrovni hornej roviny.0016 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu má spodok prstencovej drážky V priereze mierne konkavny tvar pri pohľade z primárnej strany. Takýto nerovinný tvar spodku znamená, že spodok bude opracovaný za studena v spojeni s Iisovanim dosky a že sa dosiahne určité zvýšenie hranice efektívnosti. Tento tvar spodku je tiež výhodný s ohľadom na absorpciu sily zaťaženia tesniaceho3 krúžku. Materiál bude absorbovať...

Doskový dielec, určený na zaisťovanie tepelno-akustickej izolácie stien

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1971

Dátum: 16.12.2003

Autori: Perrot Eric, Maissonneuve Basile, Douillet Jean-françois

MPK: E04D 3/35

Značky: doskový, určený, dielec, izolácie, stien, zaisťovanie, tepelno-akustickej

Text:

...ktorá je okrem tohospôsobilá odolávat odtrhovacej sile (najmä sila vetra).0011 V rámci tohto vynálezu je ako pIáštová vrstva definovaný akýkoľvek povlak vo forme tenkej plošnej vrstvy, ktorej hrúbka je menšia ako 5 mm a je najmä blízka 1 mm a majúca schopnost prehýbania, ohýbania a deformácie,ktorá vrstve umožňuje sledovat tvar jednej z licnych plôch doskového dielca.0012 Doskový dielec podľa vynálezu, v tvare v podstate kvádra,...

Spôsob sanovania vonkajších povrchov budov a pásový alebo doskový materiál na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8269

Dátum: 16.08.2003

Autor: Gutjahr Walter

MPK: E04F 13/04, E04F 13/00, E04B 1/76...

Značky: sanovania, vonkajších, tohto, materiál, spôsobu, pásový, uskutočňovanie, povrchov, spôsob, doskový, budov

Text:

...(rovnako ako aj za nimi ležiace steny budovy) zvlhčuje a významne znižuje ich tepelno izolačnú schopnosť. Na sanáciu takých sanáciu potrebných vonkajších izolácií systémom WDVS sa doposial muselo postupovat tak, že sa celá vonkajšia izolácia strhla a zlikvidovala a potom sa naniesla nová vonkajšia izolácia, ktorá má prirodzene opät vyššiezvlhčovaniu. Ako odstránenie sanáciu potrebnej izolácie, tak aj odvoz a uskladnenie vedú k vysokým...

Doska výmenníka tepla, doskový blok a doskový výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 969

Dátum: 19.11.2002

Autor: Blomgren Ralf Erik

MPK: F28D 9/00, F28F 3/08

Značky: výmenníka, tepla, doska, doskový, výmenník

Text:

...vynálezu doska zahmuje rozširujúcu rovinu, ktorá sa rozprestiera V okrajovej oblasti a rovnobežne s ňou, pričom uvedené vyhĺbenia prvej a druhej oblasti sú umiestnené na rozširujúcej ploche a uvedené vyvýšenia prvej a druhej oblasti sú umiestnené nad rozširujúcou plochou. Uvedené vyhĺbenia opornej oblasti môžu byť výhodne umiestnené pod rozširujúcou plochou a uvedené vyvýšenia opomej oblasti nad rozširujúcou plochou.Cieľ sa tiež dosiahne...

Stenový doskový diel

Načítavanie...

Číslo patentu: 279121

Dátum: 08.07.1998

Autor: Glockenstein Karl

MPK: E04B 2/78

Značky: stěnový, doskový

Zhrnutie / Anotácia:

Stenový doskový diel (1) je zložený z nosného rámu (2), vytvoreného z profilov (3, 4) s prierezom písmena C alebo U, na ktorom sú obojstranne upevnené krycie dosky (5, 6). Medzi krycími doskami a profilmi (3, 4) je umiestnená náplň (21) z tepelne a/alebo zvukovo izolačného materiálu. Na aspoň jednom okraji nosného rámu (2) je pripevnená aspoň jedna vyrovnávacia podpera (8). Aspoň jedna okrajová hrana aspoň jednej krycej dosky (5, 6) presahuje...

Strešný doskový dielec na šikmé strechy a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279021

Dátum: 08.03.1995

Autor: Ambrosch Adolf

MPK: E04B 7/20

Značky: dielec, střechy, doskový, spôsob, výroby, strešný, šikmé

Zhrnutie / Anotácia:

Strešný doskový dielec má konštrukciu obsahujúcu dosku (9) z vytvrditeľného materiálu, predovšetkým betónu alebo betónu podobných látok, a hlavné výstuže (14) prebiehajúce výhodne v smere spádu. Dielec sa uplatňuje ako nosič strešnej krytiny. Hlavná výstuž (14), výhodne vo forme vyľahčených mrežovaných nosníkov, napríklad priehradových, má priebežné dolné pásy (15) uložené vnútri dosky (9) a z dosky smerom nahor vybiehajúce stojkové časti (16),...

Izolačný doskový dielec na tepelnú a vodotesnú izoláciu striech, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280008

Dátum: 08.06.1994

Autor: Hecquet René

MPK: E04D 3/35

Značky: vodotesnú, tepelnú, striech, doskový, izolačný, izoláciu, zariadenie, vykonávanie, dielec, spôsobu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačný doskový dielec na tepelnú a vodotesnú izoláciu striech bez spádu alebo malým sklonom obsahuje plsť z minerálnej vlny a nosný povlak z hydroizolačnej vrstvy, lepený na líce plsti ako súčasť prefabrikovaného dielca. Povrch (3) plsti, na ktorom je lepený povlak (6), je opatrený vybraniami (4) rozmiestnenými po celom povrchu a tvoriacimi kotevné body na lepidlo povlaku, pričom prierezová plocha vybraní (4) sa zmenšuje so vzrastajúcou...

Parapetný elektrický doskový výhrevný žiarič s reflexnou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 141

Dátum: 11.08.1993

Autori: Šafek Miroslav, Šafková Ludmila, Oliveriusová Miroslava

MPK: H05B 3/20

Značky: doskový, clonou, výhrevný, elektricky, reflexnou, parapetný, žiarič

Text:

...v horní části ohnutn do tupáho úhlu 1. Podle obr. 1 je elektrická obouot sťrnnně výhřovná denkn opptřenzn rámom l. Podle obr. 2 Je parapetní výhřevný nářiö neatnvan so dvou elektrických obountrannä výhřevnýoh àsaok 1 a 1 oddä 1 enýnh tepolnč izolační vrc 6 vou.2 a npojenýoh rámem Q. ľodla obr. 4 je zářič aeatnven za dvou akumulnčních deset 2 opntřených nn vnitřní straně elektriokými obountrnnnö výhřvvnýmí deskami 1 oddälenými tepelnä izolační...

Doskový sendvičový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278092

Dátum: 15.09.1991

Autori: Helbich-poschacher Anton, Stefenelli Robert, Miko Hans-jürgen

MPK: B32B 3/12, B32B 7/02, B32B 9/00...

Značky: prvok, doskový, sendvičový

Zhrnutie / Anotácia:

Doskový sendvičový prvok má lícovú plochu vytvorenú na tenkej čelnej doske (1) z ťažkého krehkého materiálu, najmä z kameňa alebo skla, pričom na ploche protiľahlej čelnej dosky je spevňujúca vrstva (2) s odľahčenou alebo voštinovou štruktúrou, ktorá je aspoň na strane odvrátenej od čelnej dosky (1) spojená s krycou doskou (3). Krycia doska (3) je na svojej strane, odvrátenej od spevňovacej vrstvy (2), vybavená vyrovnávacou úbytkovou vrstvou...

Vákuový doskový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 264848

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Král Jozef, Pecár Ivan, Semsey Ladislav

MPK: F16K 51/02

Značky: vakuový, ventil, doskový

Text:

...nárys v čiastočnom reze vákuového doskového vevtilu podľa vynálezu v uzavretom stave. obr. 2 znázorňuje bokorys v reze. Obr. 3 zobrazuje rez B-B aDoskový vákuový ventil znázornený na pripojených obrázkoch pozostáva z telesa l, ktoré je z boku opatrené púzdrom 3, ktorého rozmer odpovedá rozmeru dosky Q danej svetlostou prierezu ventilu, oproti ktorému je príruba gg, v ktorej je uložené posuvné tiahlo Ä vykonávajúce vratný posuvný pohyb...

Doskový rovinný fotometrický kolektor s priestorovou absorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234274

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: fotometrický, doskový, priestorovou, kolektor, rovinný, absorpciou

Zhrnutie / Anotácia:

Doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou, pozostávajúci z vane, v ktorej je uložený absorbér s priestorovou absorpciou a odovzdávaním tepla, zakrytý transparentným krytom, vytvoreným z vonkajšieho plášťa a vnútorného plášťa, kde vaňa kolektora je v smere výšky zložená z dvoch koncových segmentov a aspoň jedného stredného segmentu, spojených v styčných plochách. Riešeným problémom je vytvorenie takej stavebnicovej...

Doskový rekuperačný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 215664

Dátum: 15.03.1984

Autor: Hajzok Ladislav

Značky: výmenník, doskový, rekuperačný, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Doskový rekuperačný výmenník tepla na spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu. Drevársky. Účelom vynálezu je zabezpečenie trvale vysokej účinností výmeny tepla aj v prevádzkach, kde čistota odpadového alebo ohrievaného vzduchu je značne promenlivá. Výhodou výmenníka je možnosť jednoduchej montáže a demontáže rozperiek a zjednodušenie prípadnej potreby čistenia alebo revízie výmenníka. Popísaného účelu sa dosiahne umiestnením rozperiek v...