Patenty so značkou «dopravního»

Otočný držák na zařízení k ovládání dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270488

Dátum: 13.06.1990

Autori: Balcárek Jaroslav, Ženožička Milan, Baják Karel

MPK: C14B 1/54

Značky: držák, dopravního, ovládání, pásu, zařízení, otočný

Text:

...vedení upínacíu šroubea ee čtyřhrannou hlavou s hvňzdicí a je na ní stavítelne na otočná čepu uložen držák, zajíatltelný upínaoín šroubem a Iatlcí v rozaezí z jedná základní polohy do druhé základní polohy.Pokrok doaažený vynálezen apoöívá v snadno něnitelnć poloze konzoly a držáku vzhledeu k okrají dopravníkového páeu, to znaaená, že rozteč fotočidel vzhledea k okraji dopravního pásu je možno libovolná zaenlovat neklápánía držáku z jedná...

Zapojení pro příjem dopravního rozhlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270089

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kasan Kamil, Čech Lubomír

MPK: H04B 7/24

Značky: dopravního, příjem, zapojení, rozhlasu

Text:

...k jehož výstupu je přípojen výstupní obvod doplňkové informace.Hlavní výhody zapojení podle vynélezu epočívejí v tom, že klíčovéním oodulaěního kmitočtu pomocné nosné, ne který je nalaüén druhý filtr, je umožnéno v období mezi dvěma doprevními zprévemí přenéet delší doplňkovou ínforaeci.Na připojenén výkresu je echematíoky znézornin příkled provedení zapojení podle vynélezucPřijinecí anténa ł je připojene ke vstupu vstupního dílu 5,...

Zapojení pro vysílání dopravního rozhlasu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269427

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kasan Kamil, Čech Lubomír

MPK: H04B 7/24

Značky: rozhlasu, vysílání, zapojení, dopravního

Text:

...obvod lg doplñkové informace, opntřsný vstupní svorkou li doplnková informace. K vstupní svorce L modulsce je připojen vstup dekodáru ll kődové znělky, jehož výstup je spojen s řídicím vstupom prvního vypínače Lg a s řídioím vstupom druhého vypínače li. První vypínač g je zspojsn mezi výstupom prvního dělíče 1 kmítočtu a prvním vstupom modulátoru li pomocné nosné. Druhý vypínač ll je zepojen mezi výstupem třetího děliče.2 kmitočtu a...

Zařízení pro zajištění polohy svinutých balíků na ložné ploše dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269223

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dvořák Bohumil

MPK: B60P 7/12

Značky: ploše, svinutých, dopravního, ložné, polohy, prostředků, balíků, zařízení, zajištění

Text:

...části jsou výkyvně uloženy kříže opatřené hroty. Vzduchotechnický válec je upevněnHlavní výhodou zařízení podle vynálezu je to, že při jeho použití lze na ložné plnše dopravovat balíky ve dvou vrstvách. Dosahuje se tím rychlého a bezpečného zajištění stabilní polohy dopravovaných svinutých balíků při maiimálním využití ložné plochy.Zařízení pro zajištění polohy svinutých balíků při přepravě je upevněno k rámu připevněnému na ložné ploše...

Uspořádání dopravního, případně brázdicího řetězu pro stroj pro stavbu koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268660

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: řetězů, stroj, uspořádání, stavbu, brázdicího, koleje, případně, dopravního

Text:

...deska, přičemž krycí desky navzájom sousedících článků řetězu jsou ve svých spojovoných oblastech upraveny se vzéjemným přesahem při vytvoření zakřivené koncové oblasti. ve tvaru kruhověho obloukn.Toto výhodné vytvoření podle vynálezu zajišťuje účinnou a trvalou ochranu kloubů řetězupřed otěrem ostrohrannými kamínky štěrku a proti působení prachu, čímž se dosáhnevyšší životnosti dopravního, případně brdzdicího řetězu. I při této rozsáhld...

Hydraulický řídicí mechanismus dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267665

Dátum: 12.02.1990

Autori: Obidin Valerij, Judčic Nikolaj, Kalmykov Vjačeslav, Žavoronkov Andrej, Rodionova Zinaida, Zachoďakin Petr

MPK: B62D 5/06

Značky: mechanismus, dopravního, hydraulický, řídící, prostředků

Text:

...Hanpnnep, runponuuun 6 aunonneua nocpencraon xauana. coenuuawmero cooraercraynuyn nonocra 22 rnnpopacnpeuennrenn l c auyrpeuueň ero nonocrbn, ospaaoaanxoň KOPHVGOH runpopacnpenennrenn 1 H aonoruuxon 2. aunonneuuun nonuu. u nayx napannenbuux nporokoa Hepea ynonnuyrue oraepcrun 21 so anyrpeuueñ mecTepHe 16 H Hepe nonuñ mnuueaoñ san 20 H nonmununł 18 - c cooraewcraynmeň nonocrbn 23 runpouoropa 5 osparuoň caaaną Ľpyraa nouocrs 24 rnnponoropa 5...

Posilovač proudu systému řízení dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266249

Dátum: 13.12.1989

Autor: Obidin Valerij

MPK: B62D 5/06

Značky: systému, dopravního, řízení, proudu, posilovač, prostředků

Text:

...B cnnsnym rHponHHHm 9 H nanee B 6 aK. Onnoapenenuo H 3 Hanopnoň rHponHHHH 8 or HCTOqHHKaHHTaHHH nocrynaçw ocnosuoñ norox qepe 3 perynHpymmMH apoçcenh 15 K Bxóy YCHHHTQHLHOPO npoccena 13,H, npoxona-qegea Hero, Taxme nocrynaer K HcnonHHTenbHoMyrHn-. powunnnpý. HpH STOM nnyumep 18 oToBHraercH B Kpaňnee-npanoe nonoxeHHe, a 30 n 0 THHK OCTBETCR B paBHOBeCHOM nonomeHHH non eücwsneu anneHHa B HOHOCTH 23, coownewcwsymmeronaBneHHm na Bxone B...

Výhybka pro vodicí a napájecí systém manipulačně dopravního prostředku vedeného drážkou v podlaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266007

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žáček Oldřich, Lenner Raimund

MPK: B60M 1/14, B60M 1/12

Značky: vedeného, dopravního, drážkou, systém, výhybka, prostředků, vodiči, napájecí, manipulačné, podlaze

Text:

...obr. 3 znázorňuje schéma též vyhýbky přestavené pro přímý směr, obr. 4 schéma vyhýbky pro směr přímý a vlevo, obr. 5schéma vyhýbky pro směr vpravo nebo vlevo a na obr. 6 je řez rovinou A-A z obr. 1.Pevnou část vodicí drážky ve vyhýbce (obr. 1), navazující plynule na všechny tři větve vodicí a napájecí drážky, tvoří třídílný kryt á skříně l vyhýbky. Pevnou část napájecí troleje ve vyhýbce tvoří trolejové vodiče gg, plynule navazující na...

Zařízení k obracení horní větve dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265938

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kremláček Vítězslav, Demjanovič Jan, Dvořák Jiří, Drs Jan

MPK: B65G 15/64

Značky: horní, dopravního, větve, pásu, obracení, zařízení

Text:

...rovnače gg od ohraceče gg v uvedeném rozmezí je dána tuhostí pásu gg.Obraceč gg pásu łg je tvořen uzavíratelným děleným rámem gł, po obvodu opatřeném dvěma vum-unýnnl v-wwl Myľ umvrñlu-un kunluuuýwlu uI/řďvývlu npľulnýt-Iu vAlvů Lł. pľlřrvulnł. vľamrur nou Imvznjłuun pootočeuy o 45 °. Jako opěrných válců gg je 5 výhodou využito normalizovaných válečků používaných na pásovém dopravníku łg. Rám gł je sestaven z navzájem podobných polorámů...

Zapojení k měření a registraci, zejména dopravního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265452

Dátum: 13.10.1989

Autori: Slavík Václav, Štěpán Jiří

MPK: G08G 1/01

Značky: zapojení, zejména, proudu, měření, registraci, dopravního

Text:

...je dále blíže popsán na příkladu provedení pomocí výkresu, kde obr. l znázorňuje schéma zapojení k měření a registraci plynulosti silničního provozu a obr. 2 schéma napájecího zdroje.zapojení k měření a registraci plynulosti silničního provozu je tvořeno mikropočítačem 5, ke kterému je připojen zobrazovací panel Ž, napájecí zdroj g, ovládací panel 5, záznamový prvek 1 tvořený kazetovým magnetofonem s dálkovým ovládáním a přes...

Zařízení pro stabilizaci dopravního řetězu ve víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 264421

Dátum: 14.08.1989

Autor: Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: dopravního, zařízení, stroji, tkacím, stabilizaci, řetězů, víceprošlupním

Text:

...čep Q podělnou osou ve svislé poloze. Na horním čepu g je volně točně uložena horní kladka A odvalující se po horním vnitřním vedení łgg a na dolním čepu g je uložena dolní kladka 1, která se odvaluje po dolním vnitřním vedení gg. Ve svislé části tłmene l jsou provedeny otvory pro šrouby 1, pod nimiž jsou umístěny pružiny g, které se vnějšímí konci opírají o články § dopravního řetězu. Hodnotou zašroubování šroubu 1 je ovlivněna hodnota...

Zařízení pro upevňování řady třmenových spojek na konec dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264344

Dátum: 12.07.1989

Autor: Schick Jean-francois

MPK: F16G 3/16

Značky: dopravního, upevňování, řady, zařízení, spojek, pásu, konec, třmenových

Text:

...zajišřuje naprosto přesnou polohu trmenovýchNa rámu 6 je rovněž upevněna kolejníce 7, na které je kluzně uložena pracovní hlavice 11. Těleso 12 pracovní hlavice 11 leží pod vodicí deskou 1 a je opatřeno SViS 1 Ým 5 mYk 3 d 19 m łłtvaru C, jehož horní konec leží nad řadou Q třmenovýoh spojek g. Horní konec smykadla lg nese pohyblivý razník li, který slouží k přitisknutí na horní rameno gp jednotlivých třmenových spojek 3 a bude ještě podrobně...

Zařízení pro vedení dopravního řetězu u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262386

Dátum: 14.03.1989

Autori: Crhonek Oldřich, Požár Vojmír, Novotný Jiří, Jansa Miloš, Lapeš František, Modrijan František

MPK: D03D 47/26

Značky: vedení, zařízení, textilních, strojů, dopravního, řetězů

Text:

...být na dopravnú řetězu připevnäny. například v provedení pro víceprošlupní tkací stroj, kdy k dopravníum řetězu je připevněn například dávkovací systém útkového materiálu do zanašeče se jeho tíha přenáší lépe do vedení s docílením nízkych pasivních odporů. při velké rovnomêrnosti pohybu. Zvyšuje se tak životnost celého zařízení. čištění stroje zejména ofukování dráhy kladek je zjednodušene.Na. připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Rozbočka dopravního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262047

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pazourek Vít

MPK: F16L 41/06, B65G 53/56

Značky: rozbočka, potrubí, dopravního

Text:

...trubek, a na spodní ploäe opatřena přírubou ve tvaru prstence,jehož vnitřní plocha kopíruje tvar horního konce rotační trubky.- 2 Imran Vyšší účinek rozbočky podle vynálezu spočívá.ve stejno märnem opotřebení rozbočky po obou stranách a v tom, že všechnysoučísti jsou zabudované vně tělese rozbočky, takže nepřioházejí do styku s přepravovaným materiálem. Rozbočka podle vy.nálezu má velmi jednoduchou konstrukcí, nedochází k výraznějěímu...

Tepelná a hluková izolace skříně hromadného dopravního prostředku, zejména železničního vagónu pro osobní dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260826

Dátum: 12.01.1989

Autori: Segeťa Jiří, Rozehnal Jaroslav, Hübscher Rudolf

MPK: B61D 17/00

Značky: zejména, prostředků, izolace, hromadného, železničního, tepelná, osobní, vagonů, skříně, hluková, dopravu, dopravního

Text:

...vou vláknité hmoty, přičemž na plechovou podlahu jsou uloženy desky z tuhé lehčené hmoty, doplněné do výše paždíků dřevěné podlahy vláknitou hmotou.Tepelná a hluková izolace podle vynálezu dobře odpovídá požadavkům na tepelnou a hlukovcu izolaci skříně žalezničního vagőñu. protože podíl akusticky výhodných vláknitých izqlačních materiálů je ve skříni rozvržen v závislosti na rozložení akustického tlaku zevně kolem vagőnové skříně, který...

Sedlo jednostopého dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260014

Dátum: 15.11.1988

Autori: Duganov Georgij, Bolotov Nikolaj, Kolomejec Nikolaj, Volkov Vladimir, Belikov Viktor

MPK: B62J 1/08

Značky: prostředků, dopravního, jednostopého, sedlo

Text:

...mnpnne 0 TBepcTHH 6 n mupnne nepeueňqacwn pacnópxn 3 » Hpu axcnnyaraunn cenna BGDTHKEHBHHE npyxunu 4 cmnmamrcn n pàaxuuamrcn, noseücrsyxqepes pacnopxy 3 H nonoporumü sneueur mapuupa 5 na nnnnunpnqecKym nqnocrą nepennerp xonua xapkaca 1. Bnaronapz mapnnpuouý pacnonoxeunm B uunnHnpuuecKoünonocTu xapxaca 1, mapaup 5 ocymecrnnner noaopoTm otnocnrenbHoropnsogranbHoü ocn, npoxonnmeň nepneuuxynnpuo npononnuoü nnocxocmu cumMeTpuucenna. Hpu svou...

Způsob spojování dopravního pásu pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258066

Dátum: 15.07.1988

Autori: Kordek František, Šimíček Adolf, Hudeček Jiří, Haša Stanislav

MPK: F16G 3/07, B65G 15/30

Značky: způsob, spojování, dopravníku, dopravního, pásu, pásových

Text:

...příloží k sobě.a do šikmo protilehlýoh dvojíc válcových otvorů se vloží ze spodu pásuspojky, orientované šipovitě k podélné ose dopravniho pásu, na jejichž konce, vyčnivajíci z pasu spojek,se nasunou dutá tčlesa a pak se tyto zaŕazi do dopravního pásu a konce spojek se ohnou na dopravní pás směrem k sobě a nebo po směru dopravy materiálu, přičemž se vytvoŕi spoj dopravního pásu IZpůsob spojování oásů pásových dopraýníků podle ýynálezu sef...

Sedadlo dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257873

Dátum: 15.06.1988

Autori: Váchal Milan, Růžička Jiří

MPK: B60N 1/02

Značky: prostředků, sedadlo, dopravního

Text:

...nebo šikmá, skloněná dolů směrem před sedadlo,přičemž může procházet v blízkosti středu neznázorněného volantu a prostorem opěrných ploch nohou pasažéra upravených na podlaze vozidla nebo prostorem ovládacích pedálů vozidla a poloměr gl křivosti zadní vodicí lišty 1 je větší než poloměr 3 křivosti přední vodicí lišty 5.V případě, že výsuvný čep É je zasunut V otvoru 1 rámu 1 sedadla, sedadlo se V zatáčkáchnevyklání. Jakmile je však čep Q...

Podlahová drážka pro napájení a vedení manipulačně dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257015

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lenner Reimund, Drašťák Emil

MPK: B60M 3/00

Značky: drážka, vedení, podlahová, prostředků, manipulačné, napájení, dopravního

Text:

...vedení pomocí jednoduché spojky. K vyššímu účinku vynálezu přispívá i snadnost čištění podlahové drážky, což je v podmínkách provozu zvláště důležité.vynález je zobrazen na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je příčný řez podlahovou drážkou dle vynálezu, na obr. 2 je pohled směrem A z obr. 1 a na obr. 2 je pohled směrem a z obr. 2.Podlahová drážka (obr. 1, 2) sestává z kovového tělesa l, na jehož horní straně jsou z obou stran upevněny...

Šípový stírač dopravního pásu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256490

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zegzulka Jiří, Haas Stanislav, Martiník Lumír

MPK: B65G 47/76

Značky: pásu, stírač, šípový, dopravníku, dopravního

Text:

...do pásu, čímž se výrazně zvýši funkčnost a spolehlivost zařízení, Výhodou stírače podle alternativního řešení, kdy stíraoí ramena přesazena proti sobě mimo podćlnou osu dolní větve pásu, je odstranění stříškovýoh chráničů,a tím i možnosti hromadění materiálu mezi nimi, což by mohlo mít za následek u některých druhů přepravovsných materiálů podstatné snížení funkce stíreče.Na přiloženýoh výkreseoh je znázorněno příkladné...

Zařízení pro uložení čepu dopravního válečku v nezávislém ložiskovém tělese na rámu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243736

Dátum: 01.04.1988

Autori: Mikeš Alois, Jeoábek Miroslav, Režný Vladimír, Jirmus Jerry

MPK: B65G 39/02

Značky: uložení, dopravního, čepu, tělese, rámu, ložiskovém, válečků, nezávislém, zařízení, dopravníku

Text:

...neklápěcích válcových pouzder, která jsou opetřene pryžovou výstelkou a uložena v rámu dopravníku po obou stranách doravního válečku v kolmé poloze k jeho podélné ose a opatřena ložisky v neprůchodných otvorech ložiskových tělee, které jsou vytvořené kolmo k podélné osenaklápěcích válcových pouzder pro vložení čepůdoprevnich váleč ků. Mezi čelem čepů dopravniho válečku a dnem neprüchozich otvo ąrů válcových naklápěcích pouzder jeumistěne...

Buben dopravního ústrojí sklízecích a zpracovatelských strojů pro zařízení na indikaci kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245960

Dátum: 01.03.1988

Autori: Jevlachova Raisa Alexaddovna, Golovkov Alexadd Cergejevie, Voronin Jevgenij

MPK: C08L 77/02, A01D 43/08, C08J 5/00...

Značky: indikaci, ústrojí, sklízecích, dopravního, zařízení, strojů, kovových, zpracovatelských, buben, předmětů

Text:

...otěru vzdorné a umožní zabudování elektronického ochranného systému co nejblíže k pracovní části stroje.Buben dopravního ústrojí ee vyrobí rotačním odléváním do předem vyhřátá profilované formy, přičemž se do formy předem zamontuje kovové čelo vyráběného bubnu. Zapolymerovaním kovového čela se dosáhne konečná úprava jedné strany bubnu. Podstatně se zjednoduší upevnění a dojde k úspoře materiálu a pracovních operací. Tuto stranu bubnu není...

Zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254429

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čmejla Petr, Novák Jaroslav, Zelenka Miroslav

MPK: G01G 23/48

Značky: odporu, výsledky, měření, dopravního, automatickou, pásové, vlivů, váhy, závislosti, teplotní, zapojení, kompenzaci, pásu

Text:

...na vstup programovatelnć paměti, jejíž výstup je připojen k odporovć síti vstupního zesilovače analogovćho signálu ve vyhodnocovací aparatuře pásové váhy nebo jinćho součinového členu vyhodnocovací aparatury.Výhodou tohoto řešení je samočinná korekce táry pro vyhodnocovací aparaturu, což se projeví zvýšením přesností vážení.Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměno blokové uspořádání zapojení podle vynálezu.Zapojení má teplotní čidlo 1...

Způsob indikace podélného rozříznutí dopravního pásu s kostrou z ocelových lan a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 253954

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šeremeta Ladislav, Louda Jaroslav

MPK: G01N 23/18

Značky: kostrou, oceľových, pásu, způsob, zařízení, indikace, provádění, podélného, rozříznutí, dopravního

Text:

...vedením s vypínacím systémem. Generátor mikrovln je spojen přívodem se zdrojem napětí.Způsobem a zařízením podle vynálezu se docílí indikace podélného rozříznutí dopravního pásu s kostrou z ocelových lan. Jedná se o bezkontaktní způsob zaištování stavu dopravního pásu, přičemž zařízení samotné nemá žádné pohyblivé součástí u nichž by docházelo k mechanickému opotřebování. Po adnustování zařízení není zapotřebí žádné zvláštní údržby a...

Hydraulické řídicí ústrojí dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253280

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zachoďakin Petr, Polušin Jurij, Obidin Valerij, Vojnič Leonid, Zujeva Olga, Inočkin Vladimir, Žavoronkov Andrej

MPK: B62D 5/06

Značky: prostředků, řídící, dopravního, ústrojí, hydraulické

Text:

...c pynepmm Banou 4, a npyroü - KHneMaTHqecKH coenuea c runpoMoTopoM 6 oüpawnoü cngąu. HpnapameHHn pyneaoro nana 4 nponcxonr-nepeuemguue nTynKn 7 H cnasannoroöoqah mnaKocTbo 1 rHnpoHacoca (He noxaaau) nonaérça B rupoMoTop 6 oöparaoň canan, KOTODMĚ qepes BTYHKY 7 KHHeMaTuqecxH cansan c pynesu Bànon 4.Hpu spamennu runpouowopa 6 oőparnoň csnsn nponcxonnr çnemeane sonownnxa 2 paćnpeenH~ renbhoro Mexaunsma B nporusononoxuom Hanpannenuu H Taxmu...

Hydraulické řídicí ústrojí dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 253279

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zujeva Olga, Ageječkin Michail, Vojnič Leonid, Arakeljanc Sergej, Beljanin Vladimir, Obidin Valerij, Polušin Jurij

MPK: B62D 5/06

Značky: dopravního, řídící, prostředků, ústrojí, hydraulické

Text:

...B rHnpoMOTop 6 o 6 paTuoü csnan, Koropmú qepes Knaemarnqecxym cansb nepeMemaeT sonoruux 5 pacnpeennrenn pyneaoro Mexannsua B npernnononomHUM Hanpaáneunn. Bo 3 BpameHHe sonornuka 5 B HeňTpanbHoe nonomenne ocymecTBnHeTcs c nonombm ueHTpHpymmero ycTp 0 ñcTBa 7. Hpn STOM, npn nepeuemexnn 30 HOTHHKa 5 npoucxonuw nepeMemeHne»mTauru 10.n onnoü,u 3 syx ynopnux mañö 9, cmnnammnxnpymnny 8. Hpu ocBo 6 omneHHoM pynenom Bane sa cqer eñcwaux npymnnu 8...

Ložná plocha zejména dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244487

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kacetl Miroslav

MPK: B60J 7/14

Značky: zejména, ložná, plocha, prostředků, dopravního

Text:

...ze zadního dílu Q, mezi. nimi je ulozene těsnění 2.Střední díl 1 má menší pŕíčná rozměry než jsou vnitřní příčné rozměry předního dílu 5,. Podobné vnější příčná rozměry zadního dílu i jsou menší než vnitřní pŕíčná rozměry středního dílu 1.Zadní díl § je na straně zadního čela i opatřen nahoru sklopxąým víkem m. Bočnice j jsou z vnější strany opatřeny třídráhovým vedením |, v némž jsou uloženy tři řady koleček 13, u, A tak, že v horní dráze i...

Pantograf dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246560

Dátum: 20.08.1987

Autori: Bakán József, Barna Lajos, Romano Ugo

MPK: B60L 5/24

Značky: pantograf, prostředků, dopravního

Text:

...npn aró oöa rnöxue mynwa 8 amnopaqunamrcx H 3 kqH 7 aKTa 9 u oöecneqnsamwcn snexrpoúarnnrnue aamenxu 11, ocsoöoxammne nnaHKy 12, Koropan no eñcwnuen npyxnuu 3 nepenemaerca BBGDX, ocsoöomnan npymnuu 3, Toxonpnenn npn svou onycxaercn.Hpenaraeuan KOHCTDYKHHH noaumaew HanexHocTb pa 6 oTm TOK 0 npHeMHHKa, Tax xax npeowapamaer ero paapymeune H npenoxpanaem or qarrux nospemenuň npu yapax H sauenax sa nmcrynammne snemeárm Kouvaxrnoň ce 7 n H pyrue...

Odlévané kolo dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246556

Dátum: 20.08.1987

Autori: Algieri Aldo Antonio, Crenshaw Ronnie Ray, Küpper Wihelm, Petty Walter Leonard

MPK: B60B 5/02

Značky: dopravního, prostředků, odlévané

Text:

...4, nMemmne conuoň croponu BmcTyn 7, a c upyroň - peöopm 8 H 9.HHCK 3 cocvonr na nayx Konueuwpuqecxmx H Konycooöpasumx nonoc 10 H 11,coenuennux Memny coöoñ npn nouomn Tpyőooőpaanoro ynpoqnammero peőpa 12,He nucrynammero c anemneů CTODOHH sa nnocxocwn Koneca H npoxonmero no napymuouy naMeTpy ůnanua Koneca. TpyőOOĎpa 3 H 0 e.pe 5 p 0 12 nocoeàneuo K Ta-KOMY me peöpy 13 npn nonomn qewupex Ho 6 pa 3 Hux cexwopon 14, pacnonomennmx Memny...

Hydraulický mechanismus řízení dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251934

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jarkin Andrej, Žavoronkov Andrej, Kalmykov Nikolaj, Obidin Valerij

MPK: B62D 5/06

Značky: dopravního, řízení, mechanismus, prostředků, hydraulický

Text:

...(mHr.4 H 5), na oőpameunmm pyr K npyry Topuonbm nonepxHocrax 12 cocwanuum mecwepen 6 Bunonnenm Konbuenue nporoqxn 13 c pasmemennoň B Hnx npyxHHoü 7, a B Kaxoñ cocrannoň mecrepue npoonbnsm nas no nepeceqeuun c KOHLHEBOŘ nporouxoň H pasuemennwu B Heú ynopon 14.Hpu Konuqecrae cocwanuum mecrepen ae Meuee Tpex na nnyrpeuneü nonepxuocüwa Kaxoů na unx Momew ÚHTB Búnonnen npononbuuñ naa 15, a npyxnna 7 Bnmon~~ Kena nnocxoň c oTorHyTuMM KoHuaMM H...

Zařízení ke změně rozchodu kol dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251919

Dátum: 13.08.1987

Autori: Agapov Ivan, Popov Viktor, Čugunov Vitalij

MPK: B60B 35/10

Značky: změne, prostředků, rozchodu, zařízení, dopravního

Text:

...cnyuae nonyqaer npamenne cw syöqaworo xoneca 5 n oóecnennaaew apamenne qepnsqaoro Koneca 7. qepaxunoe Koneco 7, Haxoncn B nocwonnnou sauen~~neHnu c syñbxun peñxn 2 na mnnuenoň~nonyocH I, Bosneňcrayer Ha mnnueaym cŕynuuy Koneca 4 H oöecnequaaer ee nepenemenne no mnuuenoň nonyocu I n napaa-73 aBHCHMOCTH OT ÄBHKEHHH TPEKTOPB Bnepe HHH Hasan. YBGHHQEHHE H YMGHEWEHHBKonen Konec auanoruunmm oópasou ocymecwsnxewcn npn Bosneňcwann puqaroM.ynpannenna...

Zařízení pro zajišťování horní polohy dopravního válečku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240799

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kavický František

MPK: B21B 19/10

Značky: polohy, zařízení, zajišťování, válečků, dopravního, horní

Text:

...kjvymezení horní polohy silového válce kalíbrovaných podložek různé tloušłky. Toto řešení vyžaduje pomocný rám a kromě toho po určité době provozu dochází ke znečitelnění značek kalibro~dvaných podložek a K chybné volbě vkládané podložky.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zajištování hore ní polohy dopravního válečku uloženého otočně 1 e pohonem v kyvné vidlici, k jejímuž jednomu ramenu je kyvně připevněn třmen píetnice silového...

Zařízení k zavádění kontejnerů s nákladem do hydraulického dopravního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245477

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krueek Zdenik, Fuchs Jioí, Špírek Jan, Bornhoft Ulrich

MPK: B65G 51/26

Značky: zařízení, nákladem, kontejneru, dopravního, hydraulického, potrubí, zavádění

Text:

...u as oóecueqnnam 330. ROHTEHHGpOB na npomanosxsno euópamxom menou yvtacme rpaacxxopraoroHamm nsoóperexmm mJIseTcx nonumelme Hanexuocm npn onuospeuezmou CHPIJĽBHKP sneproaawpar.Pacnoaoxeane mmóepa s mocnocm. napamensnoñ ocn. rpyóonponona, ae oxaaunaer nammma Ha morom mpancnopwnpynneü mmcocm. CKOpOCTL n qacrora BBOJIH oupeneJxaDTcH CKOpOCTLD uepememenm mnoepa, u He samom or coócmenHOPO neca n xoacmpynmmnnx napaMeu-pon xonwennepon.Koncrpyxrmn...

Zařízení k zavádění kontejnerů s nákladem do hydraulického dopravního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245476

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ionescu Virgil Iordan, Petrovici Addeea Mihaela, Pitesti Ivanus Gheorghe

MPK: B65G 51/26

Značky: kontejneru, hydraulického, nákladem, zavádění, dopravního, potrubí, zařízení

Text:

...noroxa znnxocrn xoaneiepou,upnemauü Koaeu Koroporo paamemeu n aoae nnona rpyson 3 pesepnyap.Ha qeprexe npencwaaneaa cxema ycrpoicraa.Ycrpoñcwso cocronw na amexwopa I, coennueaaoro c rnnpowpancnoprauw Tpyóonpononom 2, Hacocou 3 nna nonaun uoroaa axenrnpymmei xnnnocru u nocpencrnou narpyóna 4 nas nonaqn amexrupyeuoñ xunnocrn c numammnm pesepnyapon 5. B narpyóxe-4 BCTPOGH Konneñep 6, aaupnmep neaToqauñ, npoxonamni qepea pesepnyap 5 u...

Zařízení k ovládání převodové skříně dopravního prostředku se sklopnou kabinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249771

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gliněr Leonid, Glinka Alexej, Frumkin Konstantin, Livšic Iosif

MPK: B60K 20/12

Značky: dopravního, kabinou, zařízení, skříně, sklopnou, ovládání, prostředků, převodové

Text:

...41, cBa 3 aHHoň c pamoň 6 TDBHCHODTHOPO cpeçrna, B Bepxneü qacŕn Kpmxa 4 QmMeeTcacerMeHTHMň nas 42 nnn npoxoa Qcn 43, csasuaammeñ KDNK H pyxoxwKy 23 c Kaönnoñ. PyKoaTxa 23 YCTaHOBHeHa Ha ocu 43 c Bo 3 MomHocTbm Bpamenun u cnnaana c KpmKoM 40 nocpecrnom nanbua 44. . v.- Ann oöecnéqeąnn Haemnoů mnxcaunn THPH 13 B Tpeőyemom nonoxennu npn bn-. poxugmaauun Kaöuuu ynop 26, orpaüuqaaammnň xo THFH 13 Bsepx, npennoqTn Tenbho BMHQHHGH B Bne...

Zvedací mechanismus s ochranným zařízením pantografu dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245046

Dátum: 16.03.1987

Autori: Chovanec František, Eueiaková Alžbeta, Toman Rudolf, Greenár Milan

MPK: B60L 5/30

Značky: pantografu, mechanismus, ochranným, dopravního, zvedací, zařízením, prostředků

Text:

...oóecnemananw c-raónnmaoe ROHTaRTHOe Hamawne a SBJIBHHOM manasoHe BHOOT Konramnoro nposona. Hpn Boaunzcnonennm ynapnoü Harpysxu na noaxoa woxonpnemnnrca, npenuwamežł nonycmmym,puqam 13 noaopamanatomca n nanpannennu mapa Ha Banax 2, B äőm kč Hanpàmexum OTRJIOBHBTQK mapnupuo ycwanonnennaa na ynópe 5 cťroñna 3, np awom Bucnoóoamaewca mnm narconeqan 7 npynmn 8, cpaey sa 3 mm Mopar npyxuaa namonaeu cvroi-ucy 3 B npownnononoamym cmopoay -...

Uzávěr palivové nádrže dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244525

Dátum: 16.02.1987

Autori: Foltýn Josef, Píša Zdenik, Petr František, Hejkal Miroslav

MPK: B65D 51/16

Značky: nádrže, prostředků, dopravního, uzáver, palivové

Text:

...Kpumxy 2 K Topuenoü noBepxHocTn ľ 0 pHOÉMHH.Cooömenne noxocwm óaäa c oxpyxammeñ cpenoü ocymecmnnaewcn qepes OTBBPCTHH 7,9,8,6, ropnaonwaxsauñ Kanan mmyuepa 5, Konsueaym menb Memny óoxonoü cweanoñ IO KOHnaxa I H Kpwmxoñ 2.K aaeop Memny CTGHKOĚ IO H óypwzxamx IG ropnoannu I 4.Hpm Bcnnecxax coepmamancu B oaxe mMnKocTL nonąnaer Ha Hapymnym nosepxnocmz craxana M qepes ornepcrna 9 n-4 7 qacTL mnmxocmn nonanaew B 0 Bnywpennmm HOÄOCTB aroro...