Patenty so značkou «dopravní»

Okno s výklopnou částí pro dopravní prostředky osobní dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260138

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hübscher Rudolf, Horkel Stanislav

MPK: B61D 25/00

Značky: dopravy, výklopnou, osobní, prostředky, částí, dopravní

Text:

...podstata epočivá v tom. že jeho pevná tabule je uetavene mezi dolni část okenniho otvoru a přičku opatřenou ze tři stran přirubou. výklopná část okna má v každém dolnim rohu lôžko, v němž je otočný čep opatřený nąrážkou, na kterou při čàetečnám vyklopení doeedá výklopná část okną e na druhe etraně. za ložiekem, má čep rameno. které ee opirá o doraz eje na něm zavěšena pružina, uohycená druhým koncom na lemu okenniho otvoru.Hlavni výhodou okna...

Dopravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 276777

Dátum: 12.08.1992

Autor: Schwankhart Gerhard

MPK: B65G 47/80, B23Q 7/02

Značky: zařízení, dopravní

Závěsný dopravní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 276231

Dátum: 15.04.1992

Autori: Hafner Josef, Lötzer Karl

MPK: B65H 67/06

Značky: systém, dopravní, závěsný

Pneumatický dopravní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 275749

Dátum: 18.03.1992

Autor: Hofstetter Hans

MPK: B65G 53/66

Značky: systém, pneumatický, dopravní

Dopravní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 274500

Dátum: 11.04.1991

Autori: Hafner Josef, Richter Péter, Schönenberger Rolf

MPK: B65G 9/00

Značky: dopravní, systém

Těsnič s mechanickým ovládáním, opakovaně upevnitelný tíhou dopravní trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270565

Dátum: 12.07.1990

Autori: László Rudolf, Tatár Attila, Bencsik István, Szabó Géza

MPK: E21B 33/12, E21B 33/122

Značky: těsnič, tíhou, mechanickým, dopravní, opakované, trubky, ovládáním, upevnitelný

Text:

...tvaru T spodního vychylovocího prvku łg, kterým jsou klíny 3 vedeny, přičemž na plášti horního vychylovecího prvku 1, poprípade spodního vychylovacího prvku Lg jsou radiáině vystupující a pohyb omazující tažné čepy łg, łg, ktere zesahují do podélných drážek vodicího pouzdro Q pro vedení klínů 2. Na spodní vychylovecí prvek łg je závitem připojeno okénkové pouzdro łł, v jehož vyhrání jsou unístěny třecí vložky łł, pře CS 270 565 B 2 3Mezi...

Nosné zařízení pro závěsnou dopravní dráhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270442

Dátum: 13.06.1990

Autori: Robu Johann, Schönenberger Rolf, Kunze Walter, Bergmeier Werner

MPK: B65G 9/00

Značky: dopravní, závěsnou, nosné, zařízení, dráhu

Text:

...do vodioího otvoru Q je na druhém remeni lg zajistitelná v približne kolme polczs, a to způsobem, který bude blíze vyovětlen v dalším textu. Krome toho je každá noená tyč 1 do vodicího otvoru Q ve druhém remeni lg záväzného nosníku 3 zavěsitelná v klidová poloze, jak je znázorněno shore druhou nosnou tyčí 1 na obr.l. V této polcze visí nosné tyč 1 ve vodicím otvoru Q přibližně svisle dolů e je v túto-poloze držena.Každú nosná tyč 1...

Dopravní prostředek pro transport anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268931

Dátum: 11.04.1990

Autori: Prchal Miloslav, Hejda Zdeněk, Drnovský Jiří

MPK: F16C 1/14, B65D 88/02, B61D 5/00...

Značky: dopravní, anilinu, prostředek, transport

Text:

...nutné. Technicke řaäeni problému traneportu enilinu druhu A spočíva tedy v nehrazení aeterialu, ze kterého jaou vyrobeny železniční nádržkove vozy, e dále v odstranění nutnosti vytvářet ochrannou inertní etaoafóru.Protože ČSN 65 8640 i noree ST SEV 5109-B 5 předepiaují pro transport anilinu druhu A použití chroaniklove oceli tř. 17 a dueíkovou ochrannou atmosféru, znamená využití předmětu vynálezu podetatný ekonomický přínoe, který spočíva v...

Dopravní zařízení se závěsnými nosníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268811

Dátum: 11.04.1990

Autor: Schönenberger Rolf

MPK: B65G 9/00

Značky: dopravní, zařízení, nosníky, závesnými

Text:

...pro jeho zajištění proti skluzu.Natáčecí ložiska závesných táhel mohou být ve smyslu vynálezu uložena mezi vzhúru vystupujícími prodloužsními boeních sten profilu vodicího nosníku. Toto uspořádání natáeecích ložišek e tím daná možnost sklopení závesných táhel na opernou plochu vodicího nosníku umožňují, že pro vodicí nosník nemusí být použit U-profil.Příkladná provedení dopravního zařízení podle vynálezu jsou znázornena na výkresochkdezobr. 1...

Závěsný dopravní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 268532

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fischer Matthias, Hafner Josef, Schönenberger Rolf, Bergmeier Werner

MPK: B65G 17/42, B65G 9/00

Značky: závěsný, systém, dopravní

Text:

...prostředek v levé závěsné poloze,obr. 13 a- pohled shora na výměnné ústrojí s provozním prostředkem přicházejícím v prsvě závěsné poloze, CS 268 532 B 2obr. 13 b- další íázi. přestavení nucenáho vedení provozním prostředkem v pohledu shors,obr. 13 c- pohled shore na výměnné ústrojí pro provozní prostředek zavěäený vprsvo,obr. 14 - všeobecný plán chodu záväzného doprnvního systému podle vynálezu, obr. 15 - detail A z obr. 14, obr. 16 -...

Dopravní zařízení dutinek, zejména u bezvřetenového textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268301

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jirka Bohuslav, Jarolímek Zdeněk, Buryšek František, Fajt Ludvík

MPK: B65H 67/06, D01H 9/18

Značky: bezvřetenového, zejména, dopravní, stroje, zařízení, dutinek, textilního

Text:

...zásobník Z prâzdných dutinek 4 s příslušným známým předávacím zařízením gâ projejich předàvání na pásový dopravník Ě. Dopravní pás Q je uložen na vratné řemenici g a poháněcí řemenicí lg, která je podle výhodného provedení upravena přímo na hřídeli elektrického motoru ll, Poháněcí řemenice lg může být však také opravena na přísluš ném vývodovém hřídelí převodovky, napojené na elektrický motor ll. Na obr. 2 je blíže znázorněno provedení...

Dopravní a brázdicí řetězové ústrojí pro železniční stavební stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 268159

Dátum: 14.03.1990

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

MPK: E01B 27/10

Značky: řetězové, dopravní, brázdicí, stavební, ústrojí, stroj, železniční

Text:

...řetězovćho ústrojí.Podla daliího význasu vynalezu je zo dopravníu a brézdící řetězen a za ponocný řetěza ve saěru práce strojní člstíčky ulolena dvojice vzájenně nezávisle řídltelných víbračních sít, uuístčných V podélnén sněru stroje za sebou, příčeui dopravní a brazdící řstůzové ústrojí a/nebo poaocný řetäz jsou spojeny přes líbovolné použítelný dopravní pás e jední z obou víbračních aít. Strojní číatíčka takového provedení á tu...

Zařízení pro zvýšení dopravní vzdálenosti při dopravě důlních zakládkových směsí potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267517

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holas Mikoláš, Chýla Augustýn, Pařízek Bedřich, Brůha Jiří, Čermák Josef, Harlass František, Verner Jindřich, Černý Miloslav, Dvořák Antonín, Šimek Pavel

MPK: B65G 53/04

Značky: dopravě, zakládkových, vzdálenosti, důlních, zvýšení, směsi, dopravní, zařízení, potrubím

Text:

...zakládkových směsi potruhím jo tvořeno soustavou vzduchové trysky 2 a. ovlůdacího vontilu 6, případně měřícího člonu z, ktoré jsou umístöuy v horizontální xňtvi 2 dopravuího zakláďkovćho potrxxbi i, přičemž první soustava jo vo vzdálenosti dvou až čtyř W 520 i vortiloilnuího sloupeczulclúdkovú smůsi l od Izolcna 1 § wertikálního sloupeczaliládkoxfć směsi l, tj. v místě, kdo so hydrostnticžcý dopravní tlak vyvolmąý vcrtikúlníxzx...

Zásobník cívek s lany pro dopravní pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267283

Dátum: 12.02.1990

Autori: Filipec Jiří, Stratil Jaroslav, Hýl Dalibor

MPK: B65H 49/32

Značky: dopravní, pásy, zásobník, cívek

Text:

...veškerém výrobním sortimentu linky přístup ke každé cívce 1 k jejimu brzdnému systému i za provozu. Tímto je umožněno jednoduché provedení zpětného návinu lana ručním způsobem , pokud je to z provozních důvodů žádoucí. Výhodou jetaké to. že přístup k brzdnému mechanismu cívky za provozu lin~ky dává možnost změny brzdného momentu v závialosti na okamžité situząci. Itovučž je výhodou to, že mnxxtrxtkco zásobníku umožňuje odvíjení lan V přímém...

Dopravní vozidlo se zařízením na zajištění bezpečnosti proti převržení nákladu na tomto dopravním vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 266342

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dőtsch Arnold, Mitter Ernst, Neubacher Hubert, Seeber Richard

MPK: B60P 3/00

Značky: vozidlo, zajištění, zařízením, bezpečností, dopravní, proti, převržení, nákladu, dopravním, tomto, vozidle

Text:

...zařízení.V souvislosti s dopravním vozid 1 omtohoto typu je jedno zvláště výhodné zařízení na zajištění bezpečnosti proti převržení nákladu vyznačeno v podstatě tím, že zdvihací válce,případně jejich tlaková vedení jsou spojene s tlakovými senzory a že naměřené hodnoty tlaku jsou přivedany k rozvodné, zejména 5 komparátorem, a že při překročení předopsané hod- V noty tlaku v jednom zdvihaoím válci je k tomuto zdvihacímu váloi připojitelný...

Dopravní pás pro jádro pryžových a polyvinylchloridových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265205

Dátum: 13.10.1989

Autori: Moczulski Antoni, Romalski Witold, Stasinski Andrej, Piotrowski Jan, Ostaszewski Leszek, Zyska Bronislav, Szredzki Jerzy, Kowalewski Stanislaw, Redlich Grazyna, Juszczyk Jadwiga

MPK: D04B 21/14

Značky: dopravníku, pryžových, polyvinylchloridových, dopravní, jádro

Text:

...vzájemné propojení jednotlivých částí plošné textílie.Jsou známé také pásové dopravníky, jejichž jádro je Vytvořeno z provázaných tkaninových vložek typu malimo, které jsou navzájem spojený třecí pryžovou vrstvou.~Nevýhoda dopravních pásu, opatřených jednovrstvými nebo dvouvrstvými vložkami z plošné textílie, spočívá v tom, že podstatnou část jejich tlouščky zabírají ütkové a osnovní systémy a jejich ohebnost je proto malá a malá je také...

Návěsný dopravní prostředek pro sklizeň a dopravu chmele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265120

Dátum: 13.10.1989

Autor: Albrecht Zbyněk

MPK: A01D 46/02

Značky: prostředek, chmele, dopravu, dopravní, sklizeň, návěsný

Text:

...válcovíté dno Z, přecházejíoí do bočnic gá, takže má žlabovitý tvar, a má ve své zadní části gzvýšené dno A. V přední části § je opatřena upínacím zařízením, např. upínači É pro připojení a odpojení rotačního zásobníku 1, jehož osa Q je alespoň přibližně rovnoběžná s osou g - po délnou osou 9 válcovitého dna 3.Rám l je opatřen teleskopickým nástavoem lg se závěsným zařízením lg např. závěsným okem a teleskopickým táhlem ll, řiditelným z...

Dopravní systém kontinuálních řepných difuzérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265095

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tůbl Zdeněk, Sterzinger Marcel

MPK: C13D 1/08

Značky: dopravní, difuzérů, řepných, systém, kontinuálních

Text:

...prstenci, jehož středová osa je shodná s podélnou osou plášte válcové nádoby a jehož šířka je rovno šířce vence protilopatek. Nejvýraznějšího zpevnění se docílí vetknutím volných konců protilopatak do-výztužného prstence. Šířku výztužného prstence je možno dále rozšířit na jednu nebo obě strany až o šířku jedné nebo obou mezer mezi věnci lopatek a protilopatek.Navrženýn řešením se vyztuží pntilopatky tekovýuzpůsoben,že v případě vzniku...

Bezpečnostní sedadlo pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264770

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kohout Antonín, Slováček Jaroslav

MPK: B60R 21/08

Značky: bezpečnostní, sedadlo, prostředky, dopravní

Text:

...těla cestujícího.Bezpečnostní sedadlo podle vynálezu je proti dosavadním nedostatkům dosud známých řešení výhodné zejména proto, že při své jednoduché konstrukcí velmi účinně potlačuje všechny nebezpečné vlivy na organismus cestujícího, způsobené nárazem dopravního prostředku na překážku. Samočinným sklopením sedačky při vzniku přetížení a jejím zbržděním po dlouhé dráze je kompenzována vysoká hodnota přetížení a tělo cestujícího se dostává...

Dopravní zařízení dutinek u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264474

Dátum: 14.08.1989

Autori: Buryšek František, Kolář Ladislav, Ptáček Jaroslav

MPK: D01H 9/10, B65H 67/06

Značky: zařízení, dutinek, stroje, dopravní, textilního

Text:

...nchyceny dvě Výkyvné páky §, 2 vedené paralelné vedle sebe a ve směru podél pásového dopravníku g. Výkyvné páky g, 2 jsou svými zachycovacími konci gł, 2 uloženy na příčných čepech lg, łł zakotvených V nosném členu 1. Každá výkyvná páka Q, g je opatřena na svém opačném konci zobcem łg, lg tj. přičemž v příkladném provedení je levá páka § opatřena větším zoboem łg a pravá výkyvná páka g menším zobcem łg. Každý zobec łg, łg je opatřen jednak...

Kotevní zařízení pro dopravní a/nebo dobývací zařízení, zvláště důlní pluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264253

Dátum: 13.06.1989

Autori: Heyer Willi, Beyer Herbert, Linke Horst, Dettmers Michael, Rassmann Christoph, Weirich Walter

MPK: E21C 27/32, E21D 23/10

Značky: pluhy, kotevní, důlní, zařízení, zvláště, dopravní, dobývací

Text:

...opírá o jinou přesuvnou hydraulíckotí stojku 22 a zalbíra také za jiný žlabový díl 11 poruhního -d-opravníku 11. Na obr. 1 jsou znázornený celkem čtyři upínací válce 24přičemž další pátý upínací valec, ležící na honním konci doprawníh-o a dobývacího zařízení v prostoru horní dráhy 15 je tvořen prodlo-uželným šikmým upinacim válcem 24,který má podstatné delší zdvih než ostatní šikmé, upínací válce 24. Prodloužený šikmý upínací valec 24 zabírá...

Dopravní trať pro zatížení spojitým břemenem s kompenzací tepelné dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262584

Dátum: 14.03.1989

Autori: Meškán Zdeňek, Švácha Miroslav

MPK: B22D 33/02, B22D 33/06

Značky: spojitým, dilatace, tepelně, kompenzaci, dopravní, trať, břemenem, zatížení

Text:

...sestívá z dílstačních podpěr l, upevněných v pravidelných roztečích k podlaze zákla-~ dovým šroubovým spojením 1. Na horních plochách volných koncu dilatačních podpěr l jsou uloženy ve dvou radách dvojice podélných nosníků 3. Dvojice podélných nosníků 3 je vytvořena pevným spojením dvou podálných nosníků 3 na obou koncích prostłednictvím dvojíc příček g a dále v osách dvou kladek g vloäenými rozpěrnými trubkami 1, kterými prochází příčné...

Zařízení pro urychlení a samočinné upnutí vozu na dopravní lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 261888

Dátum: 10.02.1989

Autor: Perruccio Levi

MPK: B61B 12/12

Značky: upnutí, urychlení, zařízení, dopravní, samočinně

Text:

...natočení pohyblivé čelisti 13 kolem čepu 14, a stlačení vál-cových pružin 27, které je vyvoláno pružným pohybom tyčí 28 a uspořádáním kloubových spojů 29, 31. Známým způsobem je pak lVůZ přetažen do výjezdové polohy, kde je uspořádána druhá soustava kol 37 se zvyšujícĺ se rychlostí. Tím dojde lk uzavření svěrky 11, které je vyvoláno tím, že druhá horní vodicí plocha 26 půsqbí na ovládací páku 23 a nejprve otevře a pak uzavře svěrku 11 na...

Kloubový spoj pro městská a předměstská kolejová dopravní vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261869

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vianello Giorgio, Soloni Ugo

MPK: B61F 3/12

Značky: předměstská, kolejová, kloubový, dopravní, vozidla, městská

Text:

...průchod otočnou kabinou mezi dvěma Spojenými vozy, řešenými se sníženými podlahami.Pro možnost snížení úrovně plošiny otočné kabiny a tím i úrovně průběžné podlahy kloubové soupravy vozidla je možno použit nezávislých pojezdových kol, to jest kol bez spojovacího hřídele. Použitím otočné kabiny o větším podérlném rozměru, než je průměr běžných válcových otočný-ch kabin je možno zvětšit osovou vzdálenost pojezdových kol podvozku.Příloladné...

Přítlačné zařízení poháněného válce válečkové dopravní dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261387

Dátum: 10.02.1989

Autor: Neužil Josef

MPK: B65G 43/08

Značky: válce, přítlačné, válečkové, poháněného, dopravní, dráhy, zařízení

Text:

...sloupkem a hydromotorem je ke strojnímu základu a dvouramenné páce připevněna tažná pružina. ° APřítlačné zařízení podle vynálezu umožňuje, aby v celé řadě přepravních váloů válečkové dopravní dráhy bylo pohonem opatřeno jen několik z nich a u těch pak přítlačné zařízení spolehlivě zajiětujestyk funkční plochy přepravního válce s povrchem přepravovaná trubky a zbývající, nepoháněné dopravní válce pracují jen jako valivá dráha.1-12281 357 ~...

Násypné dopravní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260021

Dátum: 15.11.1988

Autori: Gradobojev Vladimir, Klimenov Alexandr, Sitnikov Alexandr, Melnikov Leonid

MPK: B65G 33/18

Značky: dopravní, násypné, zařízení

Text:

...mryk) sanaaer 5 xapuanu, oőpasosanumedkananxanu 4 H 5 BHHTa 2 H yqaąrkaPasmepu xapmanon nosnónnmw sananawb cw Tpex no necaru uànenuň B sannCHMOCTH or Koumurypaunu H pasuepon uanennü. AHBK Bpamenuu BHHTOB 1 H 2 HQBCTDEHY npyr HDYPY HSAGHHH, BRHBBÉHE É Kap Manm, nounuamrcn, pacnonaràncb Ha nnrxax 6 H 7 öecnopanoúno, npn STOM noąnosneňcrauem npamammmxca úsneueuwon Buaton nsenun~Bpamamrcn, nepena 5 aaapą~meHne npvr nbvrv- . Haenna, npoxos...

Kombinované čalounění sedadel a opěradel určené pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259965

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novák Lubomír, Hammer Vladimír, Halámek Ivan, Vavřinová Jaroslava, Prokopová Helena

MPK: B60N 1/00

Značky: čalounění, určené, prostředky, opěradel, dopravní, kombinované, sedadel

Text:

...polymerů 9 nižší navlhavoetí a rubní vrstva bližší k fuhke Éním plochám tvarovýchuvýlieků je vytvořena z hydrofilních,převážně Jemnějších vláken z přírodních polymerů nebo c vláken přírodních nebo z Jejich eměsí e vyšší navlhavostí, 259965jehož podstatou Je, že alespoň lícní vrstve a rubní vrstva vytvářeji víoevrstvou objemnou textilii, která je nalepena na dosedací plochu tvarového výlieku sedadla nebo ppěradla,přičemž prodyšný potah Je...

Kombinované čalounění sedadel a opěradel určené pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259964

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hammer Vladimír, Prokopová Helena, Vavřinová Jaroslava, Novák Lubomír, Halámek Ivan

MPK: B60N 1/00

Značky: dopravní, kombinované, čalounění, opěradel, sedadel, určené, prostředky

Text:

...převážně hruběích, chemických vláken ze syntetických polvmerů s nižší navlhevostí ą rubní vrstva, bližší k funkčšAním plochám tvarových výlisků, je vytvořena zhydrofi 1 ních,gnebo z vláken přírodních nebo z Jejich směsí s vyšší nevl- íhevostí, jehož podstatou Je, že alespoň lícní vrstva a rubníW vrstva vytvářejí víoevrstvou objemnou textilii, která pospojení s prodyšným potahem tvoří kompektní potahový aendvič, navlečený na tvarový výlisek...

Dopravní zařízení ultrazvukového čisticího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259609

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pelikán Václav, Červenka Karol, Ciglbauer Miloš, Löbl Tomáš

MPK: B67C 1/16

Značky: ultrazvukového, stroje, dopravní, zařízení, čisticího

Text:

...ojnice 22 přlpojená čepem ke konci stranového nosníku 12. Obracecí ústrojí 20 je p 0 háněno ozubenými řemeny prostřednictvím převodových kol 24. Opěrný ram 9 je spojen s rámem stroje otočnými čepy 23.Výstupní skluz 19, přiřazený k výstupu vratného vozíku 2, tvoří deset kluzných drah shodně, jako u vstupního skluzu 18 a jsou vytvořeny z nerezového plechu svařením.Zařízení pracuje näsledujícím způsobem Vstupním skluzem postupují v deseti...

Proplet pro ohnivzdorné dopravní pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257785

Dátum: 15.06.1988

Autori: Juszczyk Jadwiga, Piotrowski Jan, Romalski Witold, Kowalewski Stanislav, Moczulski Antoni, Cisak Barbara, Zyska Bronislaw, Skalecki Zenon, Zajac Emil, Cichomski Stanislaw, Ostaszewski Leszek, Redlich Grazyna, Królikowski Andrzej, Stasinski Andrzej

MPK: B32B 27/02

Značky: proplet, ohnivzdorné, dopravní, pásy

Text:

...zajišťuje minlmální tažnost a vysokou odolnost vůči opakovanêmu ohybu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje a vylčený cíl řeší proplet, v němž jsou nej~ méně dvě soustavy paralelné uspořádaných,vyrovnaných a navzájem neprovázaných přízí, s výhodou ze syntetického hedvábI o nizké tepelné srážlivosti, obklopená vlâkennou vrstvou, trvale spojeny nitěmi ze syntetického hedvábí, s výhodou o nízke tepelné srážlivosti, anebo skanou přizí, podle...

Dopravní zařízení pro přepravu břemen po kolejích a terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256975

Dátum: 15.04.1988

Autor: Szop Miroslav

MPK: B62B 3/00

Značky: terénu, prepravu, kolejích, břemen, dopravní, zařízení

Text:

...jedna nebo druhá v činnost, což umožňuje jízdu po kolejích neho v terénu. Jejich nevýhodou je, že mechanismy pro výměnu náprav zvyšují váhu a rozměry vozíku a v agresivním prostředí, (např. v hlubinných dolech),vyžadují presnou údržbu.Výše uvedené nedostatky řeší dopravní zařízení pro přepravu břemen po kolejích a terénu, jehož podstatou je, že má jednu nápravu s koly pro jízdu po kolejích a jednu nápravu s koly pro jízdu v terénu, přičemž...

Sněhový řetěz pro silniční dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256546

Dátum: 15.04.1988

Autor: Černý Zdeněk

MPK: B60C 27/06

Značky: dopravní, řetěz, prostředky, silniční, sněhový

Text:

...na obvodu pneumatiky, je výhodná pro často potřebné nasazení i v měkčím povrchu terénu nebo na podhuštěnou pneumatiku. Další výhodou řetězu je dobráskädnost při zachování uvedených výhod. Jednoduchou manipu lací zřetelnou ze samé stavby skládaného kruhu, se tentotbud složí nebo rozloží do tvaru potřebného pro uložení ne.bo nasazení. Ve složené poloze zaujímá nepatrné místo a jekdekoli ve vozidle uložitelný. Celý řetěz rovněž vynikáoproti...

Mezioperační dopravní a zásobovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 256432

Dátum: 15.04.1988

Autori: Harašta Petr, Válka Miloslav, Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 41/02

Značky: systém, dopravní, mezioperační, zásobovací

Text:

...obrobků 1 do prostoru zvedacího zařízení 11. Velíkost obou mezer je kontrolována nezakreslenýmí stavítelnýmí snímačí. Náhonový systém vstupního válečku á je uložen na stavítelné desce 12,která je ke stojanu šg válečkové dráhy 3 přípevněna słłvěcímí šrouby ŠL ve stavěcích dràžkách 33, v níchž jsou zavedena í vodící pera 5 stavitelné desky 12, sloužící k dodržení její oríentace. Nàhonový system výstupního vàlečku í je uložen na další...

Automatizovaná dopravní linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255565

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jankůj Jaroslav

MPK: B65G 43/08

Značky: linka, automatizovaná, dopravní

Text:

...vzdušniky.- 3 255 565 výhody automatizované dopravní linky podle vynálezu vy plývajírz funkce hmotnostních čidel které prostřednictvím dalších ovládaćich prvků a v součinnosti s nimi automaticky.řídí chod kontinuálních dopravníkůg Ručně je podle okamžitépotřeby oairubní osádky ovládán pouze sběrný kontinuální dopravník. Zbývajíci kontinuální dopravniky jsou rozjižděny a zastavovány po zvolených skupinách podlevytíženostia Nenachází-li se na...