Patenty so značkou «dopřádacích»

Způsob tvorby křížového návinu na prstencových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 270024

Dátum: 13.06.1990

Autori: Viták Josef, Sojka Oldřich

MPK: D01H 9/10, D01H 9/18

Značky: návinů, dopřádacích, tvorby, strojích, způsob, křížového, prstencových

Text:

...dopřádecím stroji způsobem podle vynálezu. Pojízdná eoukecí jednotke ll je vybavena odeávecí hubicí lg pro vyhledání konce gg příze 35 ne potáči 1 otočná umístenou na ćepu lg e napojenou na podtlakový kone gg, který je připojen na neznázorněný zdroj podtlaku. Pojízdná soukecí jednotke ll je dále vybavena kontrolním zeřízením zl, ktere eouhrnně před 2 CS 27 D 02 k 81stavuje äarízení pro podání konce příze 3 § do uzlovače, uzlovač,...

Zařízení k řízení zapřádání u bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265991

Dátum: 14.11.1989

Autori: Buryšek František, Štusák Miroslav, Hortlík František, Šilar Zdeněk, Bouček Miroslav

MPK: D01H 15/02, D01H 13/32

Značky: bezvřetenových, řízení, strojů, dopřádacích, zapřádání, zařízení

Text:

...vyhodnocovací obvod na ústrojí pro spouštění zapřádacího děje. Dík tomuto opatření je zvýšena přesnost v poskytování signálu k spuštění zapřádacího děje, přičemž zde není žádná závislost na čistotě prostředí, v němž zařízení pracuje, ani možnost ovlivñování průmyslovým rušením. .Podle jednoho výhodného provedení vynálezu je část spřádacíhorotoru zhotovena z feromagnetíckého materiálu a upravena v podobě prstence upevněného souose k tělu...

Vývod vláken z jednotky pro rozvolňování vláken do spřádací komory u bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263525

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šafář Václav

MPK: D01H 7/895

Značky: jednotky, bezvřetenových, spřádací, rozvolňování, dopřádacích, komory, vláken, vývod, strojů

Text:

...podle vynálezu umožňuje použít spřádací rotory s průměremSpřádaoí jednotka, která je pro tyto parametry vyvíjena,má skloněnou osu spřádacích rotorů, což způsobuje podstatný nárůst výrobních nákladů a přináší další technická rizika, která znesnadñují jejích uplatnění v provozních podmínkách.Je výhodné z hlediska prudění vzduchu í vláken, když se horní stěna a protilehlá dolní stěna vývodu vláken k sobě směrem k výstupní části vývodu vláken...

Zařízení pro tlumení kmitání cívkových rámů, zejména na bezvřetenových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263341

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubata Milan, Šimůnek Josef

MPK: B65H 54/52, F16F 11/00, D01H 1/18...

Značky: strojích, rámu, dopřádacích, zařízení, zejména, tlumení, bezvřetenových, cívkových, kmitání

Text:

...stroji ovládáním z jednoho místa stroje regulačnim ventilem, zajištění stejné hodnotě tlumení na každém cívkovém rámu stroje, případně namožnosti individuální volby hodnoty třecich ůčinků u jednotlivých cívkových rámů,přičemž pneumatický člen obsahuje pružnou membránmoddělující pomocí pístnice tlakový vstup od pohyblivé třecí čelisti.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu jsou patrny z následujícího popisu příkladného provedení a ze...

Způsob zásobování obslužné jednotky prázdnými dutinkami, zejména na bezvřetenových dopřádacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261150

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jirka Bohuslav, Kaulich Karel

MPK: B65H 67/06, D01H 9/18

Značky: způsob, bezvřetenových, způsobu, dopřádacích, zařízení, strojích, obslužné, provádění, jednotky, dutinkami, zásobování, prázdnými, zejména, tohoto

Text:

...dopravy a při zastavení v poloze pro odebírání z pásu vedena například dvě-ma oboustranně uspořádanými vodítky 11 a 12. Dutinkua 5 je běžícím dopravním pásem 1 neustále přitlačována na čelo polohového -dor.azu 4 a její poloha pro odebírání s doprav-ního pásu 1 je velmi přesně určena i za ,pojezdu obslužné jedííotlçy 3 podél pracovních míst za podmínky, že rychlost dopravního pásu 1 je vyšší než rychlost pojezdu obslužné jednotky 3. Součástí...

Zařízení pro hlídání oček vysokootáčkových rotorů bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257176

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šmajstrla Vojtěch

MPK: D01H 13/32, G01P 3/48

Značky: vysokootáčkových, bezvřetenových, oček, strojů, dopřádacích, hlídání, rotoru, zařízení

Text:

...Dále je indukčnozt cívky tím více závislá na otáčkach, čím je větší poměr rozměru 2 b cívky l ku vzdálenosti cívky l od povrchu tělesa. Cívka l je vzduchová.V obr. 3 je znázorněn typický průběh závislosti poměrně změny indukčnosti deltaLn v na otáčkach n pro tři velikosti napájecí frekvence E 1, fz, f 3, kde f 1 je menší než f 2 a ta je menší jak f 3. Křivka má podobnost s rezonančnívkřívkou, proto jev nazývejme v okolí minimaPoměrná změna...

Způsob zapřádání na bezvřetenových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 254951

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hiari Hironori

MPK: D01H 15/02

Značky: strojích, dopřádacích, zapřádání, bezvřetenových, způsob

Text:

...páku 23 svoji koncovou kladkou 2 U, a tak přitlačuje brzdovou čelist,21 na hřídel 13 spřádací komory 1, zatimco brzdici páka lt současně působí na jnřepinací ventil 22. Zvláště výhodné uspořádání je takové, kdy přepínací ventil 22 je uveden v činnost přesne v okamžiku, kdy na hřidel 13 spřädací komory 1 začne působit brzdová čelist 21.K~oncová kladka 2 G brzdové páky 19 je V zzíberu s vloženou pákou 23, jejíž jeden konec je spojen s tyčí 25,...

Zařízení k zadržování zákrutů příze při zapřádání u bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241439

Dátum: 01.02.1988

Autori: Brodský Mojmír, Hetflejš Jioí, Podešva Milan

MPK: D01H 15/02

Značky: bezvřetenových, zadržování, dopřádacích, zařízení, zapřádání, strojů, příze, zákrutů

Text:

...jednotku 1 skrývající v sobě zejména spřádací rotor, ve kterém během provozu panuje podtlak,který v důsledku pneumatického propojení působí proudění vzduchu směrem dovnitř odváděcí trubkou g příze 5. Normálně je příze A, vystupující z odváděcí trubky g, odtahována výše položenými odtahovými válečky 1 g, ll) z nichž delší je hnací a kratší svěrný. Svěrný váleček ll je přitlačován k hnacímu válečku lg pomocí neznázorněných silových prostředků....

Zařízení pro smekání cívek z vřeten textilních strojů, zejména skacích nebo dopřádacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 254432

Dátum: 15.01.1988

Autori: Meduna Jiří, Fuxa Lubomír, Špringer Jan, Vacek Eugen

MPK: D01H 9/04

Značky: dopřádacích, vřeten, strojů, smekání, textilních, zejména, cívek, skacích, zařízení

Text:

...pro pohyb na jeřábovć dráze 11, 11. Současrtč je opatřen neznázrírnčným elektrokladkoslrojem s navíjecím bubnem 12. Na vnčjších koncových částech je mostový jeřáb 1 opatřen kladkamí 13, 13,přes ktere jsou vedena nosná lana Z, 2.Mezi vnější konce 30, 30 známého a proto blíže neznázorněnćho smekacího zařízení 3 a vnější koncovć částí mostovćho jeřábu l je zařazen na každé straně kladkostroj, tj. vlevo kladkostroj 4 a vpravo kladkostroj 4,...

Způsob povrchové úpravy ocelových součástí spřádního ústrojí bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241636

Dátum: 01.01.1988

Autori: Hougen Everett Douglas, Bötger Peter, Mahoney George Harold, Sheridan Artur Lee, Uchida Takateru, Beckman John Heller, Noguchi Kohji, Kiyota Takao, Schloemer George Charles

MPK: C23C 8/36

Značky: strojů, ústrojí, oceľových, bezvřetenových, povrchové, dopřádacích, spřádního, úpravy, součástí, způsob

Text:

...že v zařízení na iontovou nitridaci lze zpracovávat široký sortiment součástí, náklady na tuto technologiijsou daleko nižší a zařízení je dostupné. Technologie iontové nüidaje proti naprašování méně náročná na drsnost povrchu a kvalitu ce čistění povrchu před vlastním procesem. Difuzní charakter vrstvy,vznikající přicbntové nitridaci také způsobuje vynikající adhesi vrstvy, daleko lepší než při neprašování.Pro využití navrhované technologie...

Ústrojí na přestřížení příze při snímání navinuté cívky z navíjecího ústrojí textilních strojů, zejména soukacích, tvarovacích, bezvřetenových dopřádacích a jiných podobných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238552

Dátum: 01.12.1987

Autori: Vencl Zbyněk, Soukup Jiří, Němec Jiří, Kubata Milan

MPK: D01H 9/02

Značky: strojů, tvarovacich, příze, přestřížení, textilních, dopřádacích, podobných, snímání, bezvřetenových, ústrojí, navíjecího, navinuté, soukacích, jiných, cívky, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí na přestřížení příze při snímání navinuté cívky z navíjecího ústrojí obsahuje pevný a pohyblivý nůž uchycené na transportním ramenu zařízení pro snímání navinutých cívek, přičemž pohyblivý nůž je opatřen ostruhou zabezpečující bodový styk břitů nožů. Na ostruze je zakotvena pružina, jejíž opačný konec je uchycen na transportním rameni spojeném s táhlem volným koncem opřeným o vačku uloženou nehybně na rámu stroje.

Elektrický kontrolní přístroj přástových cívek na dopřádacích a skácích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 247122

Dátum: 28.09.1987

Autor: Toman Ludik

MPK: D01H 13/32

Značky: přástových, strojích, dopřádacích, prístroj, elektricky, skacích, cívek, kontrolní

Text:

...ponuuqnum mnynb, KoTopoe necew anexrpuqecxnň ŘOHTp 0 nbHH npuöop ponnnquux mmynb, nsnercnBonh npnnunbuoñ unn Kpyrnnbnoň Mąmunm. Hunxawopnue xouywu 1 H 2 npyxnnóň5.npurarnsamTcx pyr K npyry, Orpaunúnrenbuuu ynopom 6 paccroauue Mçxny uanxawopammu xomyrauu 1 H 2 hepxurcn Hesnaqnrenbno Menbme nuaMeTpa p 0 B- Hnqaoro nawpona 9. Kora snexrpuqecxnň xourponbnuü npuőop ponnuqnum mnynb§ nocwynaer K HaMpTOqHOMy Mecwy, rne ponnnquax mnynn 7 (war.-1)...

Sběrač přástvových cívek v dopřádacích a tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251218

Dátum: 11.06.1987

Autor: Knauth Karl-heinz

MPK: D01H 9/18

Značky: sběrač, dopřádacích, přástvových, cívek, tkacích, strojích

Text:

...Meere, Kax nanp. B Konue Mamunu, ponnk 5 -pacnonomen.Pañowaew npncnocoöneune cneymmum oöpasomHDHCHOCOÓJTQHHE CHHTHH DOBHHQHBIX mnynb H UOÄGHH OBHHUHHX KaTýllleK ,IIBPDKETCHMenneuno Bnonb npxnunbnoů nnn Kpyrnnbuoň Mamnnm, npn BTOM ono cnnrue posunu Hbm mnynu caepxy onycxaew n côopuux 1. Bacnonka 2 na so BpeMñ nsnmennn Bnonb Mamnuu npyxunoň 3 nepmurca Ha sanope (nr.1). HocTynaeT cöopnux 1 B sony ponuKa 5, Hanpannnwmnñ DGHBC 4 npoxonnT non...

Zařízení pro zásobování textilních, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů prázdnými dutinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232219

Dátum: 01.03.1987

Autor: Trhlík Jiří

MPK: D01H 9/18, B65H 67/06

Značky: strojů, prázdnými, dutinkami, dopřádacích, zařízení, textilních, zásobování, bezvřetenových, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zásobování textilních strojů prázdnými dutinkami, zejména pro bezvřetenové dopřádací stroje, slouží k doplňování dutinkové zásoby. Obsahuje přihrádkový dopravník pro podávání dutinek s osami probíhajícími napříč ke směru pohybu ze zásobníku k přijímacímu místu stroje, přičemž za výstupní konec dopravníku je zařazeno otáčecí ústrojí pro změnu polohy dutinek v závislosti na požadavku přijímacího místa stroje. Podle vynálezu je...

Spřádací jednotka bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234465

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bureš Ladislav, Mládek Miloš, Procházka Miroslav, Pacáková Zdenka, Šimůnek Josef, Seidl Pavel

MPK: D01H 7/882

Značky: dopřádacích, spřádací, strojů, jednotka, bezvřetenových

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelem snížení hlučnosti bezvřetenových dopřádacích strojů je každá spřádací jednotka opatřena čelním i horním krytem z materiálu o zvýšených zvukoizolačních vlastnostech. Cesty, kterými se hluk do prostoru obsluhy šíří, jsou řešeny tak, že vstup vzduchu pro odvádění nečistot je orientován proti čelnímu krytu do prostoru mezi tímto čelním krytem a čelní stěnou ojednocovacího ústrojí. Naproti tomu je přívod vzduchu do ojednocovacího ústrojí a...

Zařízení na ojednocování vláken, zejména u bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247884

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novák Ladislav, Tyl Miloslav, Chrtek Milan, Andres Jiří, Horáček Ladislav, Doudlebský Ctibor, Vieriková Věra, Kolář Jiří

MPK: D01H 7/895, D01H 1/12

Značky: bezvřetenových, zařízení, vláken, strojů, ojednocování, zejména, dopřádacích

Text:

...stroje a minimálními náklady.Podetete zařízení podle vynálezu epočívá v tom, že v tělese ojednocovaeího ústrojí je vytvořena váloová dutina, vzájemnösa překrývajici a dutĺnou, v níž je vyčeaávaoíĺváłêěahącitúova ná mezi podávacinúetroJím ą výstupnim kanálem vláken, a že veVválcové dutině Je vloženo válçová čistící vložka, v Jejimž vál covém plášti je vytvořen výřaz,-tvořici čistící zőnu, a dále pří vvodvtechno 1 ogiçkáhovzduchu a přivod...

Způsob výroby pilkového potahu pro vyčesávací válečky bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230393

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šafář Václav

MPK: D01H 7/892

Značky: bezvřetenových, pilkového, dopřádacích, potahu, válečky, způsob, strojů, vyčesávací, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pilkového potahu pro vyčesávací válečky bezvřetenových dopřádacích strojů, vyznačující se tím, že po vysekání hrotů (51) se jejich činné pracovní části vyleští a pracovní hrany (52) hrotů (51) otupí, načež se provede otěruvzdorná úprava.

Přístroj pro nasazování běžců na prstencových dopřádacích a skacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229259

Dátum: 15.08.1986

Autori: Padalík Rudolf, Vysloužil Zdeněk

MPK: D01H 17/02

Značky: strojů, prstencových, prístroj, skacích, nasazování, běžců, dopřádacích

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj pro nasazování běžců na prstence prstencových dopřádacích a skacích strojů, opatřený nasazovací hlavou s držadlem, ve které je vodicí drážka pro běžce, v jejíž zadní stěně je upraven výstupní otvor, do kterého zasahuje konec tyčového zásobníku běžců, uchyceného na nasazovací hlavě, vyznačující se tím, že na tvarovaný výstupní otvor (8) navazuje krk (9), vybíhající z nasazovací hlavy (1) kolmo na podélnou osu vodicí drážky (2), v němž...

Zařízení pro zapředení příze na bezvřetenových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230437

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bače Jiří, Sloupenský Jiří, Hrdličková Alena, Šilar Zdeněk, Buryšek František, Brožková Marie

MPK: D01H 15/02, D01H 1/12

Značky: zařízení, příze, bezvřetenových, strojích, dopřádacích, zapředení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapřádací mechanizmus s ústrojím na zkrácení příze na určitou délku, s odváděcím kanálem pro odvod odděleného konce příze a s výstupním kanálem pro odvod předené příze je zdokonalen tím, že výstupní kanál obsahuje posuvnou trubičku, která v zapřádací fázi zasahuje do odtahového kanálu spřádací jednotky a eliminuje vliv odváděcího kanálu. Výhodné je rovněž to, že při předení je mezi výstupem odtahového kanálu a vstupem do zapřádacího mechanizmu...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování produkce a ztrát z produkce textilních strojů, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220659

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hejral Milan, Klúčik Igor

Značky: obvodů, textilních, bezvřetenových, strojů, zejména, zapojení, dopřádacích, ztrát, produkce, vyhodnocování

Zhrnutie / Anotácia:

Bezvřetenové dopřádací stroje, převíjecí stroje, soukací stroje a podobně mají až 200 samostatných pracovních míst. Zjišťování produkce těchto strojů fyzikálními metodami je pracné a zdlouhavé a neumožňuje získat informaci o okamžité produkci celého stroje. Účelem vynálezu je vytvoření elektronického přístroje, který vyhodnotí přímo ve váhových jednotkách okamžitou produkci celého stroje a produkci a ztráty z produkce v jedné směně a za celý...

Způsob znovuzahájení spřádacího procesu po nezdařené automatické výměně cívek nebo při provádění číselné měny na bezvřetenových dopřádacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224293

Dátum: 15.12.1985

Autori: Buryšek František, Ešner Stanislav, Mikulecký Karel

Značky: číselné, provádění, procesu, bezvřetenových, zařízení, znovuzahájení, měny, způsob, spřádacího, automatické, dopřádacích, strojích, tohoto, způsobu, výměně, nezdařené, cívek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob znovuzahájení spřádacího procesu po nezdařené automatické výměně cívek nebo při provádění číselné měny na bezvřetenových dopřádacích strojích opatřených automatickým zařízením pro výměnu plných cívek bez přerušení spřádacího procesu, vyznačený tím, že na každou dutinku, u které při automatické výměně plných cívek došlo k přerušení spřádacího procesu a na jejímž povrchu chybí příze k zapředení, se navine pomocná příze potřebných parametrů...

Vyčesávací váleček ojednocovacích ústrojí textilních strojů, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222030

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kováč Ján, Kalous Jiří, Hlaváček Ivo

Značky: ojednocovacích, dopřádacích, vyčesávací, váleček, zejména, ústrojí, strojů, bezvřetenových, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyčesávacího válečku ojednocovacích ústrojí textilních strojů zejména bezvřetenových dopřádacích strojů, který odstraňuje nevýhody dosavadních řešení spočívající v nadměrném opotřebení vyčesávacích prostředků ve středu vyčesávací zóny. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom že otěruvzdornost řad vyčesávacích prostředků od okrajů obvodové plochy vyčesávacího válečku směrem k jejímu středu je potupně zvýšena v alespoň dvou...

Smekací zařízení pro ruční smekání cívek u textilních, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219064

Dátum: 15.07.1985

Autor: Kolář Jaroslav

Značky: bezvřetenových, zejména, smekání, ruční, textilních, smekací, zařízení, cívek, dopřádacích, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká smekacího zařízení pro cívky, které lze využít u textilních, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů. Jeho podstatou je zavěs 20, který pojíždí po pevném vodiči 1 a po vodicí podložce 5, které jsou umístěny nad strojem. Závěsy 20 jsou v klidové poloze nad navíjenými cívkami a jejich pohyb po vodicí dráze je odvozen od tažného válečkového dopravníkového řetězu 3, jehož některé unášeče 28 jsou v záběru s dvojicemi stavitelných...

Způsob výroby vyčesávacích válečků textilních strojů, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224655

Dátum: 01.10.1984

Autori: Hlaváček Ivo, Kováč Ján

Značky: textilních, dopřádacích, zejména, výroby, způsob, strojů, vyčesávacích, bezvřetenových, válečků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vyčesávacích válečků textilních strojů, zejména bezvřetenových dopřádacích strojů, při kterém jsou na základní těleso vyčesávacího válečku upevněny vyčesávací prostředky a opatřeny otěruvzdornou úpravou, vyznačující se tím, že otěruvzdorná úprava vyčesávacích prostředků se provede po jejich předběžném vytvarování do tvaru, odpovídajícího alespoň části pracovní plochy základního tělesa vyčesávacího prostředku, načež se dotvarují a...

Zařízení k provádění výběrového smekání cívek pomocí smekacího agregátu na textilních, zvláště pak bezvřetenových dopřádacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 216111

Dátum: 15.06.1984

Autori: Buryšek František, Dykast Jaroslav, Mikulecký Karel

Značky: pomocí, smekání, dopřádacích, zvláště, smekacího, provádění, agregátu, cívek, výběrového, bezvřetenových, strojích, zařízení, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru bezvřetenového předení a řeší problém racionalizace pojezdu smekacího agregátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že smekací agregát je vybaven řídicím centrem pro ovládání smyslu jeho pojezdu a činnosti v závislosti na signálech z testovacího a ověřovacího prostředku. Obor využití se předpokládá na automatických smekacích zařízeních bezvřetenových dopřádacích strojů, na kterých se smekání provádí během nepřetržité...