Patenty so značkou «dopřádací»

Ojednocovací váleček pro bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270595

Dátum: 12.07.1990

Autor: Schmolke Karl-heinz

MPK: D01H 7/895

Značky: stroj, bezvřetenový, váleček, dopřádací, ojednocovací

Text:

...válečku vedený podélčáry III-III v obr. 2 a obr. 4. Obr. 4 detail řezu částí ojednocovacího válečku vedeného podél čáry IV-IV v obr. 3 a obr. 5 patní částí pilkového drátu uloženého vo šroubovíté. drážce ojednocovacího válečku vedený podel čáry V-V v obr. 4.Ujednocovací váleček l je uložen v tělese 3 (obr. 1) opatřeném přívodními kanály pro ojednocovanou vlákennou tužku ł. Na vstupní straně ojednocovacího válečku l je uspořádán podávací...

Zařízení pro navíjení kuželových cívek, zejména pro neortodoní dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270473

Dátum: 13.06.1990

Autori: Beran Jaroslav, Pavlů Miloš

MPK: B65H 54/42, B65H 54/50

Značky: kuželových, cívek, zejména, neortodoní, dopřádací, zařízení, stroje, navíjení

Text:

...stroje podle vynélezu spočívejí v tom, že při likvidaoi přetrhu nebo při zepřádé~.ní jsou před dopadom cívky na hnaoí kužel obvodové rychlosti levého kužolovitéhoelementu e pravého kuželovitého elementu předledšny tak, že dochází jen k nepatrnému přeladšní obvodových rychlostí obou krajních kuželovitých elementů. Tím nedochá~ zí k nežédoucím jevúm při- rozbšhu oívky a tím k přetrhdm příze nebo k jejímu nevolnění. Další vyšší účinek...

Bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 270353

Dátum: 13.06.1990

Autori: Viták Josef, Buryšek František, Hortlík František, Lásko Josef, Bouček Miroslav

MPK: D01H 7/888, D01H 15/02, D01H 13/14...

Značky: stroj, dopřádací, bezvřetenový

Text:

...že slouží k výmčnä informací mezi řídicím systémem lg stroje l a řídícím systémemg automatu 7. Řídící systém 8 automatu z obsahuje porovnávací zařízení, ve kterém ee srovnává shoda mezi informacami získanýmí řídícím systémem 3.2 stroje Zl a informacemí získanýmí řídicím systémem g automatu z prostřednictvím kontrolního ústrojí 9. Blokově je uspořádání pro toto srovnání znázorněno ne obr. 2. Řídicí systém 8 automatu z obsahu je alespoň...

Bezvřetenový dopřádací stroj s pojízdným automatem pro výměnu navinuté cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268302

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pacáková Zdenka, Buryšek František, Hortlík František, Brokl Pavel

MPK: B65H 67/06, D01H 9/18

Značky: výměnu, navinuté, stroj, cívky, automatem, dopřádací, pojízdným, bezvřetenový

Text:

...kdy na straně skříně 3 pohonu je provedsno zokončsní dopravních pásů 3, 5,popř. lg, lg tak, aby bylo možno přířadít k tomuto ěelu skříní ll ústrojí g pro orísntací a ústrojí Z pro odběr cívek. ústrojí Z pro odběr cívek může být Vytvořeno manipulátorem, roboteo nebo dalším zařízením sloužícím pro odběr cívek. navazujícím napr, na transportní zařízení. V případě nutnosti provádět orientaci cívek, např. kuželové cívky orientovat jedním směrem...

Vřeteno, zejména pro dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265611

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kovačík Norbert, Rajsigl Zdeněk, Kříž František, Smatana Josef

MPK: D01H 7/04

Značky: stroj, zejména, dopřádací, vřeteno

Text:

...pružného hřídele jsou eliminovány dynamické síly z rozvažovaného spřádaoího rotoru, které by jinak působily na ložisko,čímž se zvyšuje spolehlivost ložiska. Nestabilní kritické otáčky se posunou pod otáčky pracovní. Přitom je zachována dostatečná tuhost hřídele vřetena.Příkladná provedení vřetena pro dopřádací stroj podle vynálezu jsou uvedena na přiložených výkresech. Na obr. 1 je znázorněn řez jedním možným provedením vřetena podle...

Přípravek na nasazování řemenů, nekonečných pásků a pružin na řemenice a podobně, zejména pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263348

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kvapil Jaroslav

MPK: D01H 5/86

Značky: řemenů, nasazování, stroje, zejména, nekonečných, podobně, bezvřetenové, řemenice, přípravek, pružin, dopřádací, pásků

Text:

...západky g, které se rovněž opírají do vodicích elementů łł. Západky g jsou dotlačovány pružínou łg a zabraňují zpětnému pohybu jezdce g. Na čepu łà upevněném v těleeu gg jezdce g jsou upevněne výkyvná ra~ ménka łg, jejichž jeden konec je upraven jako zámek gł, do kterého je nasazen plochý čep łl, který je uchyoen na napínacím oblouku L a na němž je nasazena rolnička gg. Napinací oblouk ł je opatřen na konoích ze strany vodícimi zobáčky...

Přírubová cívka, zejména pro prstencové skací nebo dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262032

Dátum: 10.02.1989

Autori: Plšková Alena, Chlubna Blažej, Doležalová Ludmila, Meduna Jiří, Štembera Jaroslav, Fuxa Lubomír

MPK: B65H 65/00, D01H 1/38

Značky: stroje, zejména, dopřádací, skací, přírubová, prstencové, cívka

Text:

...přírubu cívka mít nemusí.V dolní přírubě Š Ju z čelní strany vytvořena válcová duti a.zs 032 na 1. vnější obvodové stěna 5 dolní příruby g je opatřena otvo rur ží Na vnitřní plochu vnější obvodové stěny 5 dosedépzevnitř elastický prstenec Q, opatření V mistech otvorů Q alespoň dvěma axiélními výstupky 1, prooházejícími otvory Q do prostoru vně vnější obvodové stěny Q dolní příruby g. Elastický prstenec Q je v dutině 1 dolní příruby g...

Rozvolňovací válec pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252833

Dátum: 15.10.1987

Autor: Egerer Josef

MPK: D01H 7/895

Značky: dopřádací, válec, stroje, bezvřetenové, rozvolňovací

Text:

...s určitou patní pružností, přičemž ojehlené lišty jsou udržovány šroubovitým kroucením již bez přídavných stabilizačních prostředků paralelně k podélné ose drážek a v radiálním směru může patní výstupek ojehlených líšt zajištovat držení ve shodě s přislušným zadním zářezem. Tyto ojehlené lišty se tedy dají vsazovat, aniž musí být prováděny ohřevy pro uvolnění lepených nebo spájených spojů, jež mohou vést k tomu, že takto opracované válce...

Bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245171

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šuška Valdemar, Vojtíšek Vratislav, Štaud Jioí, Kolomazník Zdenik

MPK: D01H 1/12

Značky: bezvřetenový, stroj, dopřádací

Text:

...ramena 1 jsou upravene známým způsobem odkldpěcí a jsou ucbýcena výkyvně pomocí čepu g na průbłžnám nosníku 2, který je uchýcen blíäe nezndzornőnýa způsobem na kostře stroje. Ve střední části stroje v horní části je po jeho podllně délce upraven známý dopravní pás L 9 pro odvod plných cívek j. Dopravní pia |Q je upraven v ose 5 stroje mezi obema stranami resp. mezi navíjecími válci 1 obou stran stroje a vyustĺuje známým způsobem na jedné...

Dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235052

Dátum: 15.02.1987

Autori: Oexler Rudolf, Bystron Bruno, Grimm Eberhard

MPK: D01H 1/12

Značky: dopřádací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Dopřádací stroj sestává z jednotlivých stejných úseků, opatřených stěnovými rámy pro podepření podélných konstrukčních částí stroje, spojených navzájem mimo roviny stěnových rámů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že stěnové rámy (81, 82, 83, 84) jsou rozmístěny ve strojových úsecích (I, II) ve vzájemných roztečích (t1), které jsou rovny dvěma třetinám až dvěma pětinám délky strojového úseku (I, II). Podélné konstrukční části stroje jsou...

Aeromechanická miniaturizovaná dopřádací křídlovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234800

Dátum: 15.01.1987

Autor: Roller Jan

MPK: D01H 1/04

Značky: křídlovka, dopřádací, miniaturizovaná, aeromechanická

Zhrnutie / Anotácia:

Aeromechanická miniaturizovaná dopřádací křídlovka s přívodem rozvolněných vláken z vyčesávacího válečku, u které jsou vlákna nasávána podtlakem vzduchu vyvozeného ke křidélkům připojeným dutým prstencem na vnější jeho oblině s ventilačními otvory a na vnitřní oblině výchozím otvorem pro tvořící se přízi křidélkem a navíjenou na osový čep a stahem ovinů, z tohoto čepu v ose rotace křídlovky se tvoří další zákruty.

Spřádací komora pro bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 231973

Dátum: 15.12.1986

Autori: Seiki Kazuo, Katoh Takashi, Yoshida Yoshiaki

MPK: D01H 7/885

Značky: bezvřetenový, dopřádací, spřádací, komora, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací komora pro bezvřetenový dopřádací stroj, jež má vnitřní kluzný povrch ve tvaru komolého kužele, sestávající z první kluzné části, na níž jsou nespojitá vlákna nejprve přiváděna z druhé kluzné části, jež na ni navazuje, z dolního povrchu a sběrné drážky vytvořené mezi nim a druhou kluznou částí, a odváděcí trubici, středově protaženou do spřádací komory, pro přízi sbíranou a skanou ve sběrné drážce. Přitom je úhel, tvořený první kluznou...

Rotorové dopřádací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228336

Dátum: 15.09.1986

Autor: Roller Jan

Značky: zařízení, dopřádací, rotorové

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvlněná vlákna vyčesávacím válečkem pod působností oddělovacího nože jsou rovnoběžná s tímto nožem, s osou rotace válečku i rotoru a v tomto směru nejvýše s odklonem 45° vstupují na skluznou stěnu rotoru a tím se odstraní na této cestě přerovnávání vláken a turbulence. Takovéto dvě jednotky postavené a obrácené proti sobě o 180° dávají dvojnásobnou produkci v každé rozteči a tedy i dosavadního soustrojí.

Spřádací rotor pro bezvřetenové dopřádací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231639

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bureš Ladislav, Bureš Pavel

MPK: D01H 7/882

Značky: stroje, rotor, spřádací, dopřádací, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací rotor sestává z rotačního základového tělesa s vnější obvodovou středicí plochou a z rotorového tělesa se sběrnou plochou vláken, upravenou na jeho největším vnitřním průměru, které má středící plochu přizpůsobenou středicí ploše základového tělesa. Podle vynálezu je středicí plocha rotorového tělesa jako bezprostředně se sběrnou plochou vláken sousedící vnitřní obvodová drážka, jejíž průměr je větší než průměr řečení sběrné plochy...

Vložka pro dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 228617

Dátum: 01.01.1986

Autori: Vaník Josef, Jelínek Václav, Štěpán Vladimír, Voleský Vladimír, Holzbach Miloš

MPK: D01H 7/892

Značky: vložka, stroj, dopřádací

Text:

...na obr. 1 je náryo vložky s tvaroveným otěruvzdorným elenentem, obr. 2 řez vložkou se zalisovaným tvarovaząvm elementem, obr. 3 řez vložkou ae zalisovaným tvarovaným elementem vkládaąým na stredový kolik hrany av obr. 4je řez vložłcou s tvarovaným elementem, tvořícím náběhovou hranu.vložka pro dopřádaci stroj /obr 1 e 2/ .je zhotovene z feno líckě lieuovací hmoty plnené dřevitou moučkou. Náběhová hrana 1průvleku 2 vložky i .je opatřena...

Spřádací rotor pro bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 223962

Dátum: 15.12.1985

Autor: Miyamoto Noriaki

Značky: rotor, bezvřetenový, stroj, dopřádací, spřádací

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací rotor pro bezvřetenový dopřádací stroj, jehož shora otevřená a zdola dnem uzavřená rotační komora, do níž vyčnívá odtahovací trubice, je omezena skluzovou plochou, která vychází z otevřeného konce rotoru radiálně směrem ven od osy otáčeni k uzavřenému dnu a sestává z vnitřní skluzové stěny, na niž dopadají ojednocená vlákna, a z vnější skluzové stěny, na kterou sklouzávají vlákna z vnitřní skluzové stěny,a vodicí plochou, která vychází...

Znovuzapřádací zařízení pro bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 219285

Dátum: 15.07.1985

Autor: Pfeifer Hermann

Značky: bezvřetenový, stroj, znovuzapřádací, dopřádací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká znovuzapřádacího zařízení pro bezvřetenové dopřádací stroje, které je oproti doposud známým zařízením tohoto druhu rychlejší, spolehlivější a méně nákladné v důsledku odstranění nutnosti přemísťování příze a zjednodušení konstrukce snížením počtu součástí, přičemž některé z orgánů vykonávají více funkcí. Podstata zařízení podle vynálezu přitom spočívá ze jména v tom, že jeden z odtahových válečků je otočně uspořádán nad výstupem...

Textilní stroj, zejména bezvřetenový dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 218050

Dátum: 15.02.1985

Autori: Libánský Jiří, Zelinka Jan, Haruda František, Groh Jiří

Značky: bezvřetenový, zejména, textilní, dopřádací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezvřetenového dopřádacího stroje, jehož každé pracovní místo je opatřeno průměrovou zarážkou zahrnující čidlo a rozpínací kontakt. Podstata spočívá v tom, že každému spínacímu kontaktu je paralelně přiřazen sčítací odpor, přičemž všechny rozpínací kontakty jsou zapojeny v sérii s vyhodnocovacím zařízením.