Patenty so značkou «dolním»

Čeřič jiker tvořený nádobou s dolním přívodem vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 239453

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: A01K 61/00

Značky: čeřič, nádobou, přívodem, dolním, tvořený, jiker

Text:

...čeríče jiker pro láhve s dolním prívodem vody se podstatnä zlepší funkce Zugská láhve. Jikry se rovnoměrná a plynule míchají v celém prdŕezu láhve. Při tomto systému míchání se odumřelá jikry ssmočinná oddálují od zdravých e shromaždují se v horní části láhve, odkud jsou postupně vyplsvovány mimo její prostor, nebo je molno snadným způsobem provést jejich hromadná odsátí. Nedochází ko strátám na jlkrách vlivem úniku nashromáädäného...

Uzávěr licí pánve s dolním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249154

Dátum: 12.03.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/10

Značky: uzáver, licí, dolním, pánve, ovládáním

Text:

...ponořena do žhavé taveniny, čímž značně trpí a je snížena její životnost a neníspolehlivě zaručene eouosost čepového uzávěru s otvorem ve výlevkovém pouzdře a tím i jeho těanost, přičemž 3 prodlužováním délky jeho dříku, potřebné k možnému upevnění ovládecího ramena, se jeho netěsnoet bude zvyěovat, čemuž nezabrašuje ani to, že dolní část dříku je střiděna ve výlevkovém pretenci, uloženěm s potřebnou radiální vůlí ve výlevkovém kameni....

Uzávěr licí pánve s dolním ovládáním, zejména pánve ocelářské

Načítavanie...

Číslo patentu: 249153

Dátum: 12.03.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/10

Značky: zejména, ocelářské, ovládáním, uzáver, licí, dolním, pánve

Text:

...od zbytků taveniny, je třeba nechat pánev vychladnout, což přináší tepelné ztráty, nebot před dalším odpichem je nutno pánev opět znovu ohřát. Nevýhodou je i to, že hlava čepového uzávěru je zcela ponořena do žhavé taveniny, čímž značně trpí a je snížena její životnost a že není spolehlivě zaručene souosost čepového uzávěru s otvorem ve výlevkovém pouzdře a tím i jeho těsnost, přičemž s prodlužovaním délky jeho dříku, potřebné k možnému...

Uložení čepového uzávěru licí pánve s dolním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248678

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/10, B22D 41/08

Značky: pánve, dolním, uložení, ovládáním, licí, čepového, uzávěru

Text:

...uzávěru licí pánve podle vynálezu, kreslené v podélném řezuoUložení čepového uzávěru licí pánve e dolním ovládáním,pod 1 e příkladného provedení,sestává z hlavy 1 tvaru ku 248 878lového vrchlíku, která je uložena ze spodu v dutině výlevkového sedla g výlevkového kamene 2, zasazeného ve dně 3 licí pánve a která je spojene závitovým spojem se svislou vodicí tyčí 5 opatřenou výlevkovým pouzdrem Q a v dolní části víkem 1 v nichž jsou...