Patenty so značkou «dolech»

Zařízení pracující v dolech s nebezpečím výbuchu metanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265657

Dátum: 14.11.1989

Autori: Přeček Hynek, Ziegler Jiří

MPK: E21D 7/00

Značky: dolech, pracující, zařízení, metanu, nebezpečím, výbuchu

Text:

...0,05 titanu, do 0,2 zinku, zbytek hliník a obvyklé nečistoty, ze které bude vyrobeno zařízení vracující v dolech e nebezpečím výbuchu metanu, respektive jámová výstroj, vysoce odolná proti vlívům agresivního prostředí.Toto zařízení, respektive jámová výstroj z lehképslitiny má například čtyřhranný profil čtvercového průřezu s bočními křídly, což je zrejmé z přiloženého výkresu.Použitím hliníkové slitiny pro zařízení podle...

Transportér peo odtěžení abrazivních materiálů v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 261606

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pařenica Jaroslav, Hájek Eduard, Mitka Jan

MPK: B65G 23/14, E21F 13/06

Značky: odtěžení, dolech, hlubinných, abrazivních, materiálů, transportér

Text:

...4, umístěné ve vratné stanici 9 a poháněcí stanici B, Po dopravní větvi 31 nekončitého pásu 3 je vedena tažná větev G 1 nekončitého řetězu 6 se hřebly 7, zatímco vratná větev 62 je vedena jednak po dně 21 skříně 2,jed-nak po dne 11 tratě hřeblového dopravníku 1, a to ve smeru od poháněcí stanice 8 k Vratné stanici 9. Skříň 2 je v příkladném provedení opatřena v horní části 23 závesy 24 pro její zavěšení na výztuž důlního díla nebo závěsnou...

Úrovňový vyhodnocovač pro zajištění bezpečnosti v dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 254413

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vondra Miroslav, Novák Jaroslav, Šlegr Petr

MPK: G08B 29/00

Značky: bezpečností, úrovňový, vyhodnocovač, dolech, zajištění

Text:

...s druhým vstupem 72 logiky 70, přičemž výstup 31 třetího zdroje 30 relerenčního napětí spojen s relercnčníní vstupetn 61 třetího komparátoru 60, jehož výstup 63 je spojen s třetím vstupem -73 logiky 70, přičemžtoru 60 a současně s výstupem 81 zdroje 80 čidla a současně se vstupní svorkou 100 úrovňového vyhodnocovače, přičemž kódovaný výstup 74 logiky 70 tvoří výstupní svorku 110 úrovňovćho vyhodnocovače. 7Úrovňový vyhodnocovač pro zajištění...

Stavebnicový most pro pásové dopravníky na povrchových dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246288

Dátum: 15.12.1987

Autori: Felméri József Chem Budapeš? Hu, Blickle Tibor

MPK: E01D 15/12

Značky: dopravníky, stavebnicový, povrchových, dolech, pásové

Text:

...umožňuje sestavit most o různých rozměrech,počtu polí a nosnosti, a to tak, že lze most použít pro jakýkoliv typ pásového dopravníku. současně se zrychlí montáž a demontáž i výroba a demontovaiíých dílů lze opě 4tovně použít při stavbě jíného přemostění,a to i jiného tvaru.Na připojených obrázcích je schematicky znázorněn příklad provedení stavebnicového mostu pro pásové dopravníky na povrchových dolech podle vynálezu, kde na obr. 1 je pohled...

Zapojení automatického systému vyhodnocení zejména teploty v dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 252555

Dátum: 17.09.1987

Autori: Novák Jaroslav, Vondra Miroslav

MPK: G01K 7/24

Značky: dolech, teploty, vyhodnocení, automatického, zejména, zapojení, systému

Text:

...Q multiplexerů. Synchronizační impulsy pro synchronizaci multiplexerů jednotlivých řádů jsou generovány blokem 3 detektorů šířky mezery.Úrovně vyhodnocovače 3 prováději vyhodnoceni informace na vstupních svorkách l s následným ködovánim. Multiplexované kődované informace jsou vedeny z multiplexovaného výstupu gg do vstupu §l multiplexovaného signálu dekôdéru §, který je synchronizován synchronizačním signálem generátoru § synchronizačniho...

Měřič objemového průtoku větrů u větráku v plynujících dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 230637

Dátum: 15.05.1986

Autori: Chrobáček Radomír, Bilan Zdeněk, Kuchta Zdeněk

MPK: E21F 1/00

Značky: průtoku, objemového, dolech, měřič, plynujících, větru, větráku

Zhrnutie / Anotácia:

Měřič objemového průtoku větrů u větráku v plynujících dolech, vyznačující se tím, že sestává z difuzoru (1), který je potrubím (2) připojen na vstup usměrňovače pulsací tlaku (3), na jehož výstupu je připojen snímač tlakové diference (4) s výstupem (5) pro registrační, přenosové a vyhodnocovací systémy, přičemž snímač tlakové diference (4) je připojen přes omezovač (6) k napájecímu zdroji (7).

Napájecí vedení, zejména pro napájení proudem v explozí ohrožených provozech, jako především v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 223807

Dátum: 15.04.1986

Autor: Köhler Dieter

Značky: napájení, ohrožených, proudem, provozech, zejména, dolech, především, explozí, napájecí, vedení, hlubinných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká napájecího vedení, zejména pro napájení proudem v provozech, které jsou ohroženy explozí, jako především v hlubinných dolech. Vynálezem se řeší technický problém zvýšení bezpečnosti napájecího vedení a provozní spolehlivosti. Uvedený problém je u napájecího vedení s podélnou štěrbinou a s běžcem, sloužícím jako sběrač, postupujícím podélnou štěrbinou napájecího vedení, která je opatřena pružným těsněním, vyřešen podle vynálezu...

Zařízení pro těžení v hlubinných dolech pomocí třecího kotouče bez vyrovnávacího protizávaží

Načítavanie...

Číslo patentu: 223372

Dátum: 15.03.1986

Autori: Koláček Augustin, Krumnikl Antonín, Šmidák Vladimír

Značky: dolech, vyrovnávacího, pomocí, kotouče, třecího, protizávaží, hlubinných, zařízení, těžení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro těžení v hlubinných dolech pomocí třecího kotouče bez vyrovnávacího protizávaží. Vynález se týká zařízení pro těžbu, zejména z velkých hloubek. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že sestává z třecího kotouče s alespoň jednou třecí drážkou, opásaného alespoň jedním nekončitým lanem s vloženou těžní nádobou, přičemž hmota protizávaží je tvořena hmotností volné větve nekončitého lana.

Protivýbuchová uzávěra v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221093

Dátum: 15.01.1986

Autor: Varner Karel

Značky: protivýbuchová, dolech, hlubinných, uzávěra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká protivýbuchové uzávěry pro hlubinné doly, která slouží k zamezení a přenosu výbuchu uhelného prachu a uhašení vzniklého plamene. Podstata řešení spočívá v tom, že na konstrukcích lehce rozmetatelných rázovou vlnou se umístí tříštivé nádoby s poklopy naplněné do 75 % objemu aktivním hasicím práškem, např. na bázi hexafluorohlinitanu sodného a pod. s různými i hydrofobními přísadami. Při výbuchu tlak v čele rázové vlny roztříští...

Tříštivá nádoba určená k plnění aktivním hasicím práškem pro stavbu protivýbuchových uzávěr v hlubinných dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 225363

Dátum: 30.06.1985

Autor: Varner Karel

Značky: uzáver, aktivním, stavbu, hasicím, nádoba, plnění, určená, hlubinných, práškem, dolech, protivýbuchových, tříštivá

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tříštivých nádob určených k plnění aktivním hasicím práškem pro stavbu protivýbuchových uzávěr hlubinných dolech. Tříštivé nádoby, určené k plnění aktivním hasicím práškem pro stavbu protivýbuchových uzávěr, které tlak v čele rázové vlny výbuchu roztříští, nejsou v současné době vyráběny. Jsou známy tříštivé nádoby určené k plnění aktivním hasicím práškem pro stavbu protivýbuchových uzávěr, které se roztříští výbuchem vložené...

Zařízení pro zneškodňování prachu vodou zejména v dolech, pomocí polarizace permanentním magnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215461

Dátum: 01.01.1985

Autori: Banot Alois, Janča Jiří

Značky: prachu, dolech, zneškodňování, magnetem, polarizace, vodou, zařízení, pomocí, permanentním, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zneškodňování prachu vodou pomocí polarizace permanentním magnetem. Vynález se týká hygieny práce, zejména v hlubinných dolech. Vynález řeší zneškodňování prachu vodním zkrápěním, nebo zavlažováním pomocí polarizace permanentním magnetem. U místa výtoku vody je umístěn nástavec s permanentním magnetem upevněným uvnitř tělesa nástavce z oceli, nebo na vnějším plášti nástavce z umělé hmoty nebo barevných kovů. Vynálezu lze s výhodou...