Patenty so značkou «dokončování»

Zařízení pro dokončování čel válcových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262181

Dátum: 14.03.1989

Autori: Daněk Radoslav, Kovařík Karel

MPK: B24B 7/16

Značky: zařízení, obrobků, dokončování, válcových

Text:

...a účinku broušení.Zařízení podle vynálezu je schematicky znazorněno na přiloženem výkresu.lenému náhonovému zařízení pro vyvozování otâčivého pohybu v.e směru hodinových ručiček, je po obvodu opatřen pravidelně rozmístěnými kapsami 1 pro uložení obrobků 3. Každá kapsa 1 má tvar písmene U,zbroceneho proti smeru pohybu podávacího kotouče 2 a vzdálenost jejích přímých linií a průměr dna jsou rovny průměru obrobku 3, zvětšenemu o vůli...

Účinná látka pomocného přípravku pro dokončování vybarvení a tisků aniontovými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261907

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hell Jiří, Dvorský Drahomír, Vodák Zleněk, Grüner Pavel, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/46

Značky: barvivy, tisku, přípravků, látka, pomocného, vybarvení, aniontovými, účinná, dokončování

Text:

...vzorcůkde A značí eikyl nebo hydroxyalkyl 9 počtem uhliků 1 až 10B značí skupinu - CH 2 - CH - CH m je celé číslo 1 až 3D je alkylen nebo hydroxyalkylen s počtom uhliků 2 až 10r je celé číslo 2 až 6-3 s je celé číslo 1 až 4 k je celé číslo 1 až 3-epoxypropyl)1 m 1 dazol 1 n 1 ové soli a N-eubetituovaných amidů nenasycených karboxylových aloučenin obecného vzorcekde A, B. m, D, r, e maji význam uvedený výše R 1, R 2. R 3 značí atom vodiku,...

Zařízení pro dokončování toroidních ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255148

Dátum: 15.02.1988

Autori: Karmasín Antonín, Skočovský Miloš, Mihola František, Malec Miroslav

MPK: B24B 19/06, B24B 35/00

Značky: zařízení, ploch, dokončování, toroidních

Text:

...plochZařízení podle vynálezu pozůstává z úložného tělesa Ž, V němž je umistěn točně rotor § spojený s unášeci hřídelí 1, jíž prochází kanály § pro tlakové médium. Tyto kanály § vyústuji do vyhrání g, ktoré je provedeno v otvoru lg vytvořeném po celé délce rotoru 5, jehož osa Q svirá s osou 91 tohoto otvoru lg úhel 5 od čtyř do patnácti obloukovýchRotor Q je uložen v čelních stěnách ll úložného tělesa Ž prostřednictvím valivých ložisek lg. V...

Způsob dokončování a praní vybarvení a/nebo tisků na textilních materiálech obsahujících celulózová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 253213

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lukáč Jiří, Dvorský Drahomír, Socha Jaromír, Čeřovský Karel

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: tisku, vlákna, praní, materiálech, způsob, celulózová, obsahujících, textilních, dokončování, vybarvení

Text:

...vykazují celou řadu vlastností uplatnitelných v technologii zušlechtování. V alkalickém prostředí mohou reagovat s alkoholickými -OH skupinami celulózové-makromolekuly a způsobovat tak její zesítění. Navázáním skupin ohsahujících kvarterní atomydusíku se výrazně zvyšuje barvitelnost aniontovými barvivy tak, jak je obvyklé při uplatnění sloučenin obecného vzorce (1).Proti těmto sloučeninám mají kationaktivní polyelektrolýty výrazně zvýšený...

Způsob dokončování vybarvení sirnými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250569

Dátum: 15.04.1987

Autori: Socha Jaromír, Čeřovský Karel, Lukáč Jiří, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/10, D06M 13/46

Značky: barvivy, způsob, sirnými, dokončování, vybarvení

Text:

...za mokra proti postupům dokončování oxidací chemikáliemi uvolňujícími aktivní kyslík a ve stálostech v praní je dosahovâno výsledků,převyšujících i hodnoty stálostí vybarvvení ustalovaných solemi chrömu.Postup podle vynálezu je využitelný na všech barvicích zařízeních, nva kterých je V praxi barveno sirnými barv-ivy, případně vodorozpustnými deriváty sirných barviv. de tedy o diskontinuální i kontinuální zařízení.Využitím vynálezu v...

Způsob dokončování tvarovaných čel ložiskových válečků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232084

Dátum: 01.04.1987

Autori: Laštovička Zdeněk, Daněk Radoslav

MPK: B24B 11/00

Značky: dokončování, provádění, válečků, tvarovaných, ložiskových, způsob, tohoto, způsobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení k dokončování tvarovaných čel ložiskových válečků. Čela jsou dokončována funkční plochou pružně přitlačovaného hrncovitého brousicího kotouče, jehož osa otáčení je odkloněna od osy otáčení válečku, od jehož rotace je odvozena rotace brousicího kotouče pružně přitlačovaného k čelu válečku prostřednictvím tlačného členu. Odklon brousicího kotouče je umožněn natáčivým uspořádáním tělesa, v němž je uložen otočně a...

Zařízení k dokončování kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 223032

Dátum: 15.03.1986

Autori: Uhlíř Josef, Daněk Radoslav

Značky: dokončování, zařízení, kuliček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby valivých ložisek. Zařízením je vyřešeno podávání kuliček do pracovního prostoru u obráběcích strojů s horizontálně uspořádaným rotujícím a podpěrným kotoučem spolu s přítlačným ústrojím podpěrného kotouče. Podstata vynálezu spočívá v otočném uspořádání zásobníku kuliček obklopujícího celé obráběcí ústrojí, dále v provedení náhonného mechanismu rotujícího kotouče a provedení vzduchového vaku k vyvíjení přítlačné...

Způsob dokončování břitů řezných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221441

Dátum: 15.02.1986

Autor: Petrášek František

Značky: břitů, nástrojů, způsob, dokončování, řezných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém trvanlivosti břitů řezných nástrojů tak, aby při něm nedocházelo k destrukčním změnám nebo k nebezpečí jejich vzniku. Podstatou vynálezu je způsob dokončování, při němž se na naostřený a odmaštěný břit přiloží elektroda z bezwolframového slinutého karbidu, připojená ke kladnému pólu zdroje stejnosměrného elektrického proudu. Tento zdroj musí být dimenzován tak, aby trvale snášel zkratové zatížení. Po přiložení elektrody se...

Způsob dokončování protilehlých drážek, zvláště na pracovních plochách obráběných částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219828

Dátum: 15.10.1985

Autori: Folkman Alois, Daněk Radoslav

Značky: zvláště, pracovních, částí, obráběných, protilehlých, plochách, drážek, způsob, dokončování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dokončování protilehlých drážek, zvláště na pracovních plochách obráběných částí, např. kotoučů při lapování kuliček nebo drážek kuličkových šroubů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po zavedení kuliček s vysokou tvrdostí materiálu do předpracovaných drážek na pracovních plochách obou obráběných částí se během rotace jedné z obou obráběných částí po překročení meze kluzu postupně vytvarovává konečný tvar drážek v jedné...

Zařízení k dokončování pláště rotačních obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214065

Dátum: 01.07.1984

Autori: Skočovský Miloš, Sámek Miroslav

Značky: zařízení, pláště, obrobků, dokončování, rotačních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení k dokončování pláště rotačních obrobků, jejichž tvořící křivkou je kruhový oblouk, zejména pláště soudečků valivých ložisek. Zařízení podle vynálezu pozůstává ze dvou opěrných kotoučů k unášení obrobků protilehle upevněných na dvou ve stejném smyslu se otáčejících hřídelích, z dokončovacího nástroje uloženého výsuvně v držáku, z přitlačeného ústrojí a z kmitacího ústrojí. Na pevné části dokončovacího zařízení je uložena...