Patenty so značkou «dodatečné»

Způsob dodatečné izolace budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270250

Dátum: 13.06.1990

Autori: Juhász Lajos, Székely Tamás, Zádor Mihály, Medgyesi Iván, Dregus József, Szépvölgyi János, Juhász Imre, Nagypál Mária, Kávássy Miklós

MPK: C09K 17/00

Značky: způsob, budov, izolace, dodatečné

Text:

...způsobu výroby izolsöně působící komposice podle vynálezu vzniká produkt, který obsahuje v molekula zabudovaný hliník. Tento produkt v důsledku vody obsažené ve stěně hydrolyzuje a kondenzací se silikAtovým.materiálem stěny se chemicky váłe.Při postupu podlevynálezu účinek dosahovaný za použití uvedené kompozice prevyšuje účinek dosahovený za použití dosud známých kompozic s přihlédnutím k následujícím důvodům vrstva nepropustná...

Kyselá dodatečně chromovatelná barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269615

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíková Jarmila, Marhan Jiří, Kuthan Petr

MPK: C09B 29/36, C09B 29/03

Značky: kyselá, barviva, chromovatelná, dodatečné

Text:

...a 100 m 1 roztoku NaZCOBZo žluté kopulační nusponzo na bnrvivo izoluje vynolením N 501 a filtraeí. Usušenim filtračního koláče se zíoká 80 g vydatného barvivn, ktoré bnrví vlnu z kysalého prostředí žlutým odotínsm a po dodatočné ohromaoi rovněž žlutýn odstínom.Diazo nmíñoteroftalové kyseliny, připravené podle pŕíkladu 1, so kopuluje s roztokem 1-(3153 ichlor-üĺsulfofenyl)-j-nothyl-ý-pyrazolonu zíakaným rozpuštšním 32,2 g (0,1 mol)...

Kyselé dodatečně chromovatelné barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269613

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíková Jarmila, Marhan Jiří, Kuthan Petr

MPK: C09B 29/30, C09B 29/03

Značky: dodatečné, kysele, barvivo, chromovatelné

Text:

...bylo nalezeno nové kyselé dodatečně chromovatelné barvivo vzorcekteré svým odstínem í vlastnostmi vhodně doplňuje paletu kyselých dodatečně chromovatelných barvív, barviv alízarinchromových.18,1 g (0,0 mol) kyseliny aminotereftalové 100 se rozpustí ve 100 ml vody a 80 ml roztoku Na 0 H (c 2,5 mol/1). Po rozpuštění se přidá AU ml roztoku NaNG 2 (c 2,5 mol/1) a směs se pomalu přikape do předložených 30 ml kyseliny chlorovodíkové (c 10...

Kyselé dodatečně chromovatelné barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268496

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pavlíková Jarmila, Kuthan Petr, Marhan Jiří

MPK: C09B 29/03, C09B 29/16

Značky: barvivo, chromovatelné, kysele, dodatečné

Text:

...při použití Jiné třídy berviv.Nyní bylo nalezeno nové kyaelě dodatečně ohromovatelné bervivo vzorcektoré svým odetínem 1 vlastnostmi vhodně doplňuje paletu kyselýoh dodatečně chromovatelných berviv, barviv alizerinchromových.18,1 5 (0,1 mol) kyseliny aminotereftalové 100 se rozpueti ve 100 ml vody o 80 ml roztoku Na 0 H (c 2,5 mal/1). Po rozpuštění se přidá 40 ml roztoku NaN 02 (c u 2,5 mol/1) a směs se pomalu přikepe do předloženýoh 30 ml...

Kyselé dodatečné chromovatelné barvivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266649

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuthan Petr, Marhan Jiří, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/16, C09B 29/03

Značky: chromovatelné, barvivo, kysele, dodatečné

Text:

...barviv.barviv využivají chromovatelnými barvivy se vyzna na světle, jichž nelze dosáhnout přiNyní bylo nalezeno nové kyselé dodatečně chromovatelné barvivo vzorcekteré svým odstínem i vlastnostmivhodně doplňuje paletu kyselýoh dodatečně chromovatelnýchP ř i k l a d se rozpusti ve 100 ml vody a 80 mldá 40 ml roztoku NaN 02 (c 2,5 mol/1). vé (c 10 mol/1)18,1 g (0,1 mol) kyseliny aminotereftalové 100 roztoku Na 0 H (c 2,5 mol/1. K tomuto...

Způsob výroby dodatečně laminovaných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244058

Dátum: 01.06.1988

Autor: Buryan Petr

MPK: B32B 27/00

Značky: způsob, spojů, laminovaných, dodatečné, výroby

Text:

...tkanine sanotní se musí z povrchu velmi pečlivě obrousit, protože by naopak sama zhoršovale pevnost budmuäho spoje. Z toho důvodu se také tento způsob, ač jinak velmi výhodný, v širším měřítku neužívá. Další nevýhodou těchto tkanin je okolnost, že poměrně hustá a jemnétkanivo zanechává i po odtržení hladký povrch, bohatý na pryskyřici, což dále snižuje pevnost spoje.Výše uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje způsob výroby dodatečně...

Slídová páska s možnosti dodatečně impregnace na vodiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 243181

Dátum: 15.07.1987

Autor: Maneal Petr

MPK: H01B 3/04

Značky: vodiči, dodatečné, slídová, páska, impregnace, možností

Text:

...tvoří dokonalejší bariéru proti vytékání pojiva. Tím se dostává izolací větší homoqenity. Kromě toho je možno slídovou pásku vyrobit s nízkým obsahem pojiva a naplnit izolací na vodiči impreqnantem.Tak se dosáhne nejvyššího stupně homogenity izolace s vysokými dielektrickými vlastnostmi.Na výrobním zařízení se skleněná tkanina E 66-30 - 30 g/m 2 5 odvíjí 2 role, prochází lakovací vaničkou, kde se nalakuje acetonovým epoxidovým pojivem (A 1...

Zařízení k dodatečné fixaci sklápěcích kabin řidičů automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245720

Dátum: 15.07.1987

Autor: Lange Eckerhard

MPK: B62D 33/08

Značky: řidičů, automobilů, kabin, sklápěcích, fixaci, dodatečné, zařízení

Text:

...B (Impme LuBeJLnepa, aazcpemxennoro Ha Hrmneñ cTopoHe KadnHu BOJIMTBJIH, npmqeM omza na cTopoH umemepa Bupeaana B cíxopme zcpzona. AB noJIocTn mnemepa HaXOJIHTCH pesmo-MeTaJumecKmł ynpyrrm BJIeMeI-IT, menami qewupe azcouempmca, zcoropue HaXOJLFITCH na onpegenemmx DaGCTOHřIEFIX OT cooTBeTcTBymm Bnympenlmx Kpaen mzaemepa. h HpM eToM paccToHHne or BBPXHGTO KpaH excuenrrpmcon zo mmuero Kpaa Kpenexcnoñ nJxacTmm MeHLLue, vetu paccrosłme- om HmmeI-o...

Dveřní zárubeň pro dodatečné osazování do dveřních otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251263

Dátum: 11.06.1987

Autori: Čichoň Viktor, Milata Jan, Škuta Rudolf

MPK: E06B 1/14

Značky: osazování, dodatečné, otvorů, dveřní, zárubeň, dveřních

Text:

...z kovových objímek o průřezu odpovídajícím tvaru zárubně s fixačními prvky pro uchycení do ostění a nadpraží dveřního otvoru a s úchyty dveřních závěsů a z krycích líšt, které mají prúřez odpovídající tvaru objímky a že objímka pro spodní dveřní závěs je navíc opatřena svislou podpěrou.Výhodou dveřní zárubně podle vynálezu je minimální potřeba kovu na její výrobu, dále zachování estetického vzhledu dveřního otvoru a snadnější výroba panelů s...

Licí zařízení, zejména konvertor k přelévání a/nebo k dodatečné úpravě roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236499

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mutschlechner Herman, Pavlovsky Rudolf, Platzer Herbert

MPK: C21C 5/50, B22D 41/06

Značky: úpravě, dodatečné, přelévání, roztaveného, konvertor, zejména, licí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je opatřeno sklápěcím mechanismem. Sklápěcí rameno je uloženo ne méně na dvou otočných nebo sklápěcích osách. Oblouky vodicího segmentu u sklápěcího ramene mají vzhledem k příslušné ose sklápěcího ramena rozdílné poloměry. Vodicí segment je poháněn motorem a je obepnut nejméně jedním řetězem.

Dohořívací komora pro dodatečné spalování organického úletu ze spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247923

Dátum: 15.01.1987

Autori: Uhlíř Karel, Zelenka Pavel, Formaczek Karel, Průha Josef

MPK: F23B 5/00

Značky: spalin, dodatečné, organického, dohořívací, spalování, komora, úletů

Text:

...má četné prednosti. Jejím použitím se dosahuje podatatného snížení spotřeby paliv, čímž se 1 podstatné sníží provozní náklady. vyloučením sekundárního hořáku se jednak dociluje snížení investičních nákladů, jednak odpadá údržba sekundárního hořáku. zjednodušuje se manipulace se zařízením a jsou i nižší nároky na automntiku pece.Na pžiložených výkresech je schematicky znázorněn jeden příklad provedení dohořívací komory podle vynálezu, kdy...

Hmota pro dodatečné tepelné izolace vňejších stěnových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232892

Dátum: 01.01.1987

Autori: Ellinger Karel, Machatka Milan

MPK: C04B 43/00

Značky: dodatečné, izolace, hmota, konstrukcí, vnějších, stěnových, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zateplování budov za účelem dosažení úspor tepelně energie a zároveň spoluzajišťuje nutnou povrchovou úpravu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se smíchá 50 až 70 hmotnostních dílů cementu, 8 až 30 hmotnostních dílů vápenného hydrátu, 2 až 40 hmotnostních dílů expandovaného perlitu o maximální velikosti zrna 1,5 mm a/nebo 2 až 40 hmotnostních dílů expandovaného perlitu o maximální velikosti zrna 4 mm, 0,2 až 2 hmotnostní...

Hmota pro dodatečné tepelné izolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 235478

Dátum: 15.11.1986

Autori: Opl Jan, Ellinger Karel, Machatka Milan, Hanzlík Vladimír

MPK: C04B 43/00

Značky: izolace, tepelně, hmota, dodatečné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hmoty pro dodatečné tepelné izolace stavebních konstrukcí na bázi anhydritového pojiva, která se ne místo použití dodává ve formě suché omítkoviny. Vynález řeší otázku úspor tepelné energie a zároveň vhodným způsobem dává možnost využití druhotných surovin jako je odpadní drcený polystyren a anhydrit vznikající při výrobě kyseliny fluorovodíkové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se smíchá 50 až 99 hmotnostních dílů...

Způsob dodatečné tepelné izolace budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220005

Dátum: 15.10.1985

Autori: Cigánek Stanislav, Škarpa Miroslav, Domorád Jiří, Krčmář Vladimír

Značky: dodatečné, izolace, budov, tepelně, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyřešit dodatečnou tepelnou izolaci budov, a to zesílením jejich obvodových stěn z vnější strany. To se provede velkoplošnými tepelně izolačními panely, které se na vnější obvodovou stěnu budovy zavěsí prostřednictvím závěsů, které se skládají ze dvou polovin, kde druhé poloviny těchto závěsů jsou pevně spojeny s vnější obvodovou stěnou budovy a první poloviny s tepelně izolačním panelem a spolu navzájem prostřednictvím...

Stroj pro dodatečné tepelné zpracování výrobků, zejména ze skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 217445

Dátum: 09.04.1984

Autori: Ziebart, Thomas

Značky: dodatečné, zejména, tepelně, zpracování, výrobků, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je automatický soulad pohonných a pracovních pohybů obráběcího stroje s měnícím se proudem materiálu formovacího stroje. V souladu s vynálezem těleso pohonného mechanismu provedení ve formě stojanu stroje má konzoly, z nichž jedna nese zařízení pro výměnu polotovarů. Na vertikálním hlavním hnacím hřídeli s možností otočení je umístěn stůl pro výrobky vytvořený nábojem a rameny a také sloužící jako opěra pro nástroje tepelného...