Patenty so značkou «dobývacího»

Přídavná elektromechanická jednotka pro automatické ovládání pojezdu dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269894

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kafka Jan, Chodura Roman

MPK: E21C 35/24

Značky: jednotka, stroje, přídavná, dobývacího, ovládání, pojezdu, automatické, elektromechanická

Text:

...na základě dálkově vyslaných povelů. velkou výhodou řešení je, ia je jednoduché, zhotovitelné z dostupné součástkové základny, a že zachováva l noínoat dosavadního způsobu manuálního ovládání vrátkové částí dobývacího stroje. vynález se uplatní zejména při modarnizacl již provozovaných některých typů dobývacíeh strojů na důlních podnicích, která jsou nasazovány v obtížných geologických pomeroch. nesllzace vynálezu prispeje přsdevlím ke...

Zařízení proti nežádoucímu ujetí dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264612

Dátum: 14.08.1989

Autori: Korbel Václav, Sládek Milan, Novák Richard

MPK: E21C 29/20

Značky: dobývacího, ujetí, nežádoucímu, proti, stroje, zařízení

Text:

...oba tyto kotouče jsou propojeny s čidlem synchronního chodu li, Spojení tažného kotouče gg a odvalovacího ozubeného kotouče lg s čidlem synchronního chodu ll je provedeno běžnou kinematickou vazbou, tj. ozubenými koly či řetězem, elektricky pomocí selsynů nebo ostatními technickými prostředky.Jako čidlo synchronního chodu ll možno použít například zařízení pro sledování synchronních otáček na optoelektrickém principu, dvojici vačkových...

Zařízení pro kotvení a ovládání polohy vodicího nosníku důlního dobývacího stroje nebo/a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261624

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Stanislav, Baránek František, Tkáč Ivan, Dzierža Emil

MPK: E21F 13/10, E21D 23/00

Značky: stroje, důlního, vodicího, dopravníku, nosníků, polohy, ovládání, zařízení, dobývacího, kotvení

Text:

...vodicího nosníku v chodbě. Zařízení podle vynálezu je výrobné i montážne jednoduché a lze je snadno přízpůsobit pro různé podmínky. je použitelná v případě, že je v porubu pouze vodicí nosník i v případě, že je vodicí nosník připojen k trati porubového dopravniku.Na .pripojených výkresech je zjednodušeně znázorněn príklad provedení zařízení po. dle vynálezu - na obr. 1 v půdorysu, na obr. 2 v bokorysu. Na obr. 3 je hydraulické zapojení...

Zařízení pro zajištění dobývacího stroje s bezřetězovým posuvem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261128

Dátum: 12.01.1989

Autori: Novák Richard, Korbel Václav, Sládek Milan

MPK: E21C 29/00

Značky: stroje, zajištění, dobývacího, zařízení, bezřetězovým, posuvem

Text:

...stroje. Důležité je l to, že zajlštovací zařízení podle vyvnálezu-lze snadno přestavět na druhý, pomocný ltažný vrátek dobývaclho stroje. Na připojenézm výkrese obr. 1 znázorňuje snhematinky uspořádání zařízení podle vylnálezu. Na obr. 2 je pak Zobrazeno příkladné uspořádání brzdového agregátu, ve kterém je jako aktívního čle-nu použito brzdílcího dynama.l Porubový dopravník 3 je vybaven tažnými ĺdíly 2. K tažnýln dílfvm 2 je...

Vedení důlního dobývacího stroje, zejména uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244666

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrašeovă Věra, Sloup Václav, Kupf Lubomír

MPK: E21C 35/12

Značky: uhelného, stroje, zejména, důlního, dobývacího, vedení, pluhu

Text:

...na úseky. Vedeníslouží k vedení důlního dotąývscího stroje, zejména k nuoenemu vedení uholliłw pluhu, ktorý není znázorněn.Vedení E sestava v podstatě z úhelníku B, kluznyoh distančních kusů u, stojím JA a krytu jj. Úhelníky 3, které mají úseky odpovídající dálkově úeemm 1 Q žlabtl řetlzoveho hŕeblového dopravníku, mají jednak zduižené rameno 16 a jednak dolní rameno u, ktoré as opírá o počvu g a slouží jako kluzná dráhe dobývacího stroje...

Zařízení k rubání strmě uložených ložisek, zejména uhelných slojí a způsob zavádění dobývacího zařízení do úklonné chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242874

Dátum: 15.03.1988

Autor: Alexy Milan

MPK: E21D 23/00

Značky: uložených, dobývacího, zařízení, uhelných, sloji, chodby, zejména, zavádění, strmé, ložisek, úklonné, rubání, způsob

Text:

...posouvacím mechanismem.Výstrojové členy mají s výhodou vzdy po čtyřech stojkách umístěných do obdélníka, pŕi čemž stojky jsou u paty a v blízkosti horních konců svých válců spojeny vzájemné prostřednic 242874 4tvím pružného kríže nebo plochého pružinového systému ve tvaru písmena I uprostred těchto pružinových systémů je pritom vždy pŕipojen alespoň jeden tažný člen případně jedno vodicí táhlo.Aby bylo možno vyrovnávat prípadné pohyby...

Snímač polohy dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243393

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nimeeek Zdenik, Šafránková Jana

MPK: E21C 35/10

Značky: polohy, stroje, snímač, dobývacího

Text:

...pojezdu a podobne.Výhodou je i to, že jako. snímncí stavitelné čidlo lze použít cívky s permenentním magnetem, mikrospinače běiného tlačítkovóho vypínače a podobné, což značné zvyšuje operativnost nasazení a využití tohoto zařízení.Na obr. 1 je znésorněn pohled na příkledne provedení snímače polohy podle vynálezuve aměru osy vačkového kotouče a obr. 2 ukazuje řez snímačom ve smeru kolmćm na tuto osu.Na vhodném místě posuvového ústrojí 1,3,...

Západkové zařízení pro zajištění dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240737

Dátum: 15.08.1987

Autor: Poór Robert

MPK: E21C 29/20

Značky: zajištění, dobývacího, západkové, stroje, zařízení

Text:

...stroje proti ujetí po úklonu, jehož podsta tou je, že je tvořeno lištou s výřezy, na kterou je nasazena ližina, upevněná k dobývacímu stroji a vybavená západkou, spojenou s přestavným mechanísmem, přičemž lišta je s výhodou připojena ke žlabům porubového dopravníku.Výhodou zařízení je to, že dobývací stroj je po zajištění na porubovém dopravníku pevně zaaretován a nedochází proto k jeho-dalšímu posuvu směrem po úklonu. Rovněžnedochází k...

Úsek vedení tažného prvku důlního dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 237300

Dátum: 01.05.1987

Autori: Šmerda František, Nykl Jan

MPK: E21C 27/34

Značky: vedení, prvků, úsek, tažného, stroje, důlního, dobývacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je úsek vedení tažného prvku důlního dobývacího stroje, zejména uhelného pluhu. Účelem vynálezu je zvýšení tuhosti úseku vedení, zjednodušení jeho montáže i údržby v provozu. Podstatou vynálezu je, že úsek vedení, sestávající ze základní desky (l) a dvojice segmentů (2, 3) s žebry (21), přivrácenými k základní desce (l) a opatřenými středicími prvky (6), má v každém segmentu (2, 3) vytvořena alespoň dvě vybrání (210) pro spojovací...

Hydraulická část ovládací skříně důlního dobývacího kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248522

Dátum: 12.02.1987

Autori: Suchánek Jaroslav, Klein Milan

MPK: E21C 31/08, F15B 15/02

Značky: důlního, část, dobývacího, skříně, kombajnu, ovládací, hydraulická

Text:

...prvkem, Řešení hydraulické části ovládací skříně důlního dobývaoího kombajnu podle vynálezu zabraňuje zavzdušnění čerpadla při poklesu hladiny oleje a umožňuje kontrolovat ladinu oleje. Hydraulické část ovládací skříně důlního dobývaoího kombajnu pro strmé sloje zajišťuje spolehlivost provozu a minimální údržbu, která je v podmínkách strmých slojí obtížná, 248 522Na připojeném výkresu je znázorněna hydraulická část ovládací skříně důlního...

Úchyt průběžného řetězu dobývacího kombajnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233174

Dátum: 01.12.1986

Autori: Trávníček Josef, Jašek Lubomír

MPK: E21C 29/18, E21C 27/04

Značky: dobývacího, průběžného, úchyt, kombajnu, řetězů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úchytu průběžného řetězu dobývacího kombajnu, který je určen k zakotvení kombajnového tažného řetězu a současně s kotvícím zařízením k zajištění vratného konce porubového dopravníku. Celé zařízení pak zachycuje reakce dobývacího komplexu. Podstata řešení spočívá v tom, že úchyt průběžného řetězu dobývacího kombajnu je tvořen základní deskou s bočnicemi, ve kterých je otočně na čepu vsazena západka. V bočnicích jsou horní otvory...

Zařízení pro ovládání zajišťovací brzdy dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233040

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sládek Milan

MPK: E21C 29/20

Značky: zajišťovací, brzdy, stroje, zařízení, ovládání, dobývacího

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení pro ovládání zajišťovací brzdy dobývacího stroje v úklonném porubu po přetržení tažného řetězu spočívá v tom, že se skládá z indikačního válce, jehož vnitřní prostor je hydraulicky propojen alespoň s jedním akumulátorem a tlakovým relé, ovládajícím elektricky řídicí soustavu, na kterou je připojena zajišťovací brzda dobývacího stroje.

Způsob časoprostorové orientace dobývacího komplexu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231693

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ehrnberger Vlastimil, Petráš Lubomír, Klimeš Cyril, Mynář Vladimír

MPK: E21C 41/00

Značky: způsob, komplexu, časoprostorové, zařízení, orientace, způsobu, tohoto, provádění, dobývacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu časoprostorové orientace dobývacího komplexu pro hlubinné doly, zejména při dobývání ložiskového nerostu způsobem podle čs. autorského osvědčení č. 212 028. Účelem vynálezu je zjednodušení vyhodnocení polohy dobývacího stroje úseků potrubí v ložisku v reálném čase a automatizace tohoto procesu s využitím mikroprocesorů v centrální řídicí jednotce. Podstatou způsobu podle vynálezu je, že se poloha dobývacího stroje v...

Elektrohydraulické zapojení ovládacího systému pro zajištění dobývacího stroje v úklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223749

Dátum: 15.04.1986

Autor: Sládek Milan

Značky: elektrohydraulické, úklonu, systému, stroje, ovládacího, zajištění, dobývacího, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrohydraulické zapojení ovládacího systému pro zajištění dobývacího stroje v úklonu, je provedeno tak, že lineární hydromotor s průchozí pístnicí je připojen přívodní větví do uzlu, na který jsou napojeny zajišťovací a plnicí rozváděč, přičemž zajišťovací rozváděč je napojen na odpadní větev se škrticím ventilem a plnicí rozváděč je hydraulicky napojen na hydrogenerátor a elektricky spojen s koncovým spínačem lineárního hydromotoru. Prostor...

Způsob programového řízení dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223702

Dátum: 15.04.1986

Autori: Strakoš Vladimír, Burý Alois, Burý Jaroslav

Značky: programového, způsob, řízení, dobývacího, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší maximální bezpečnost osádky kombajnu v porubu tím, že zavedením automatizovanéh porubového komplexu se vyloučí její přítomnost při dobývacím procesu. Podstata způsobu programového řízení dobývacího stroje spočívá v tom, že při ručně řízené jízdě se automaticky ukládají informace o činnosti, poloze a stavu pracovních částí kombajnu do procesoru. Po přepnutí na automatický provoz, procesor automaticky řídí kombajn při opakované jízdě...

Zařízení pro zvětšení rozsahu kyvu odřezného ramene dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228795

Dátum: 15.04.1986

Autori: Sládek Milan, Dundr Karel, Polach Ján

MPK: E21C 27/10

Značky: odřezného, zvětšení, dobývacího, stroje, rozsahu, zařízení, ramene

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvětšení rozsahu kyvu odřezného ramene dobývacího stroje se skládá z kulisy s nosem, upevněné kyvně na odřezném rameni dobývacího stroje pomocí čepu, který je uložen alespoň v jedné desce s vybráním, přičemž kulisa je spojena s přímočarým hydromotorem a je zajišťována s výhodou klínem vždy na jednom z pevných dorazů.

Způsob řízení dobývacího stroje při vícelávkovém dobývání mocných uhelných slojí hlubinného dolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229479

Dátum: 01.03.1986

Autori: Kukačka Richard, Šmidák Štěpán, Bauch Zdeněk, Nevečeřal Jan, Krumnikl Antonín

MPK: E21C 35/24

Značky: vícelávkovém, hlubinného, dobývání, stroje, sloji, způsob, dobývacího, mocných, řízení, uhelných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oblasti hlubinného dobývání mocných uhelných slojí. Vynález se týká způsobu řízení dobývacího stroje při vícelávkovém dobývání mocných uhelných slojí hlubinného dolu. Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se na počvu nebo do umělého stropu, případně na umělý strop nebo základku nanese vrstva reagenční hmoty, která umožňuje následné řízení orgánů dobývacího stroje v optimálních parametrech.

Kleštinové zařízení pro zajištění dobývacího stroje v úklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225586

Dátum: 30.09.1985

Autori: Dundr Karel, Sládek Milan

Značky: stroje, kleštinové, dobývacího, zařízení, zajištění, úklonu

Zhrnutie / Anotácia:

Kleštinové zařízení pro zajištění dobývací ho stroje v úklonu vyznačené tím, že se skládá z kleštiny (1), mechanicky spojené s hydromotorem (2), ze zajišťovacího lana (3), spojeného s alespoň jedním napínacím přímočarým motorem (4) a ze soustavy kladek (5).

Uložení výměnného zubu v noži korečku dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225469

Dátum: 15.04.1985

Autori: Adam Jaroslav, Solnař František, Škarda Bohdan, Hůla Karel, Drba Jaroslav, Kraus Ivan

Značky: dobývacího, stroje, korečku, noži, uložení, výměnného

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení výměnného zubu v noži korečku dobývacího stroje, vyznačené tím, že je tvořeno vedením (2) na bocích a čele zadní části výměnného zubu (1) a odpovídajícím vedením (4) v noži korečku (3), pro zasunutí výměnného zubu (1), přičemž ve vedení (2) výměnného zubu (1) a vedení (4) v noži korečku (3) jsou vytvořeny otvory (7) pro za nutí kolíku (6) ke stabilizaci polohy zasunutého výměnného zubu (1) v noži korečku (3).

Obrtlík tažného řetězu důlního dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229632

Dátum: 01.11.1984

Autori: Breuer Oswald, Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia, Merten Gerhard, Steinkuhl Bernd

MPK: E21C 29/14

Značky: důlního, stroje, řetězů, obrtlík, dobývacího, tažného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obrtlíku taženého řetězu důlního dobývacího stroje, který je veden v řetězovém kanále s průchozím výřezem. Podstata řešení spočívá v tom, že těleso obrtlíku je na straně odvrácené od důlního dobývacího stroje, zejména uhelného pluhu, opatřeno čistícím nosem vytvořeným proti směru jízdy uhelného pluhu šikmo k průchozímu výřezu ve vedení uhelného pluhu.

Zařízení pro tlumený dojezd dobývacího stroje při jeho ujetí v úklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223135

Dátum: 01.04.1984

Autor: Sládek Milan

Značky: dobývacího, zařízení, stroje, tlumený, úklonu, ujetí, dojezd

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro tlumený dojezd dobývacího stroje při jeho ujetí v úkonu se skládá ze závěsu, tlumicího zařízení s přímočarým hydromotorem, jehož tlumící prostor je po obou stranách naplněn hydraulickým médiem a propojen alespoň s jedním tlakovým ventilem, plnícím ventilem a zpětným ventilem a regulační skříní. Dále se skládá z lyžiny, umístěné na porubovém dopravníku. Zařízení je určeno především pro hornictví ale jeho pomocí se zastaví různé typy...