Patenty so značkou «dlouhých»

Zapojení pro programovou regulaci teploty ohřevu a vytvrzování výrobků, zejména dlouhých betonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269801

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kučera Josef, Čermák Jaroslav, Haneček Karel, Makeš Jiří

MPK: B28B 15/00, C04B 15/12, B29B 17/00...

Značky: regulaci, zejména, vytvrzování, betonových, ohřevu, programovou, teploty, zapojení, prvků, výrobků, dlouhých

Text:

...dlouhý výrobek može být rozdelen ne eekce řízene zo eebou uepořúdenýmí zepojeníni podle vynúlezu.Příkledná provedení zapojení podle vynálezu je ochematíoky ąnázprnšno na výkrese.První časové relé 3 obeehuje neetavitelnou etupnicí 3. Jedním konceo je připojev no k hlavnímu relé 3 e vypínačem l e druhým koncom ke druhemu čaehvómu relé Q. které obsahuje druhou nastavitelnou etupnici Z. obě éaoovi relé 3. § jeou současně nepojena na parní...

Mobilní zábrana pro úpadní ražení dlouhých důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267280

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hrabec Jiří

MPK: E21D 9/12

Značky: mobilní, dlouhých, úpadní, zábrana, řazení, důlních

Text:

...j°,L()IfTI,ÍM.JíJJŤ nr«.uhií.xtuĺ 75. kKIv.I 1 y pro úpwiní IMŽQIIÍ dlouhýxüx üüLn 1 u däl pndšä v 3 núš kua Uhľm 1 mvázüräuje boční pohled gitumcw přmmmuwâuj nur k čülmě, aby. 2 boční pohled situace ätavění bmriäry do prüwuvni polsky. Na obr. 3 šü boční pohled na bariéru v pracovní puluza H nh á zná 2 orňuje,Akľy 5úpadního díla s bariérou Na obr 5 ja nnàäarněn pohled PMobilní mábraua pfn úpaüni ražení aestává z ocelověho rámu Á...

Řezací stroj pro přeřezávání dlouhých keramických desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265704

Dátum: 14.11.1989

Autori: Swider Ivan, Bicek Jan, Berný Jan

MPK: B28D 1/04

Značky: dlouhých, desek, stroj, přeřezávání, řezací, keramických

Text:

...řezací stroj pro přeřezávání dlouhých keramickcýh desek sestávající z diamantové ho rotačnĺho pilového kotouče, kontinuálně obíhajicich tuhých unášecích podložek l a z přidržovacich pásu il, který je vyznačený tím, že každá unášecí podložka ł je opatřenadvěma trojicemi podpěrných výstupků 42 až 7) rozmistěných tak, že každá trojice podpěrnýchVýstupků je na opačné straně dráhy 35 pílového kotouče g.staticky určité podepřenĺ delší části...

Závěs ochranného předsuvného povalu dlouhých důlních děl s aretací

Načítavanie...

Číslo patentu: 264220

Dátum: 13.06.1989

Autor: Juras Josef

MPK: E21F 17/02

Značky: aretaci, závěs, důlních, povalu, dlouhých, předsuvného, ochranného

Text:

...kde obr. 1 představuje boční pohled a obr. 2 čelní pohled. Na obr. 3 je nakreslen podélnýřez dlouhým důlním dílem s předsuvným povalem a na obr. 4 je příčný řez dlouhým důlním dílem se závěsy a vazebními řetězy.Zâvěs ochranného předuvného povalu dlouhých důlních děl s aretací sestává ze závěsných háků 11 zâvěsu 1, opatřených stavitelným příčníkem 12 z oceli, ve kterých jsou uloženy vodící kladky 4 s vybráním, ve kterých je veden předsuvný...

Způsob průběžného kalení dlouhých válcových kalených výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264024

Dátum: 12.05.1989

Autori: Veter Udo, Heuert Eckart, Langer Manfred, Haut Heinz, Rothe Gunter

MPK: C21D 9/08

Značky: výrobků, dlouhých, kalených, průběžného, válcových, kalení, způsob

Text:

...BOKpyP caoeü npoonbuoň ocu, TpaHcn 0 pTHpyeTcH Enepe uepes unyxunounym KaTymxy n ycwpoücrno MPHOBBHHOPO oxnameňna. B nnnyxmnnnou narpesawenbuon ycrpoňcwne npoucxonnw Harpen saKanHBaeMoro npemera no Temnepawypm saxanxu, a-3 yCTpOňCTBe MFHOBBHHOPO oxnamneaun sananxa STOPO npemewa. 3 areM saxannsaeMmñ npemer nocrynaew K 0 BTOp 0 My Bąnymeny snemeumy, paöowammeuy auanornquo nepsomy, H 0 oxpymnan CKODOCTB aanxon sworo snemeuwa Hecxonbko...

Způsob přípravy časově dlouhých zkoušek dynamických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262944

Dátum: 11.04.1989

Autor: Balda Miroslav

MPK: G01M 5/00

Značky: dlouhých, dynamických, zkoušek, časově, systému, přípravy, způsob

Text:

...odezev, jimiž předchozí úsek končil a na konec iterovaného úseku se pripojí dalších alespoň gg period, v nichž v prvních E periodách jsou odezvy převzaté z následujícího úseku. Zbylýchf period se doplní odezvami volenými tak,aby vzniklé časové řady neobsahovaly na hranicích výrazné diskontinuity. K takto definované vektorové odezvě Í,považovanév iteračním režimu za cyklickou,se stanoví cyklické vektorové buzení Ž podle obecně známého...

Čidlo magnetického defektografu k určování změn průřezu na dlouhých úsecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262666

Dátum: 14.03.1989

Autor: Martyna Roman

MPK: G01R 33/24

Značky: dlouhých, změn, defektografu, čidlo, určování, magnetického, průřezu, úsecích

Text:

...měřicí hlavy.Předností čidia magnetického iíefektografu Ipodle vynálezu je získání signálu nezávislého na rychlosti pohybu -zk-oumaného předmětu a vyloučení vlivu změn tepl-oty na délku mezery, ve které je umístěn měnlč magnetického pole na elektrické napětí,protože čidlo je provedeno z materiálu o stejné lineární roztažnosti jako magnetic 4ka kotve měřicí hlavy. Kromě toho místo,kde je umístěno jho čidla, je chrání před náhlymi změnami...

Zařízení na vyrážení dlouhých výlisků ze zápustek po tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 261760

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bulant Zdeněk, Hronček Josef

MPK: B21K 27/00

Značky: tváření, vyrážení, dlouhých, výlisků, zápustek, zařízení

Text:

...upsvněny v uzavíraoích víkáoh a V celé své délce jsou opřeny o stěny tělesa vyrážení.Provedením zařízení podle vynálezu se docílí podstatněho zjednodušení výroby telesa vyražeče, ve kterém není nutné zhotovovat tvarově složíté drážky a které se nemusí vzhledem k jeho pozměněné funkci tepelné zušlechčovat. Hlavní přednost vynálezu spočíva v tom, že k uložení a vedení vysunovacího trnu a vyražeče slouží čtyři vodicí tyčinky upevněné v...

Zařízení pro rotační pohon pracovních kladek planetové válcovací stolice dlouhých obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261230

Dátum: 12.01.1989

Autor: Fazan Bernard

MPK: B21B 35/10

Značky: stolice, rotační, pracovních, obrobků, dlouhých, planetové, zařízení, kladek, válcovací, pohon

Text:

...účinku postačí u provedení vynálezu jediná okrajová obruba łł kladky 5, stejně jako jediný segment 1 rotoru, je zřejmě, že je za účelem dosažení jistoty pŕesného rozdělení namáhání a rovnováhy sil vhodnější opatřít kladku § dvěma vnějšímiU jiného vhodného provedení tvoří pás 2 vnější stranu třecí soupravy ve tvaru prstencelg navlečeného na vnější obruby ll.Prstenec lg je vyroben z materiálu, jehož se užíva u třecích spojek, to...

Zařízení k ukládání, přepravě a skladování dlouhých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259169

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ježek Milan, Božičevič Stanislav, Smoleja Jaroslav, Křížek Ladislav, Frömmel Albín, Smolka Květoslav, Halouzková Karla

MPK: B65G 1/20, B65G 57/18

Značky: skladování, zařízení, ukládání, materiálů, přepravě, dlouhých

Text:

...I O Í V a snlzení naroku na udrzbu.Příklad konkretního provedení vynálezu je echematícky zná~ zorněn na připojeném výkrese, kde obr. l představuje nárysný pohled na zařízení, obr. 2 řez rovinou A e A z obr. l, obr. 3 náryený pohled na oboustranný preklad a obr. 4 půdorysný pohled na oboustranný proklad. un k základnímu nasníku llje nerozebíratelně uchycen profil U ggs vloženým dolním jednostranným prokladem Q. K základnímu nos~níku L...

Geofyzikální přístroj pro elektromagnetické profilování metodou velmi dlouhých vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 259167

Dátum: 17.10.1988

Autor: Pazdera František

MPK: G01V 3/12

Značky: elektromagnetické, velmi, metodou, prístroj, geofyzikální, profilování, dlouhých

Text:

...polek jeho horizontální složce v rozsahu 1 150 a mäřený signálje úzkým filtrem zbavován nízkých i vysokých frekvenoí. Charakteristickým konstrukčním znakem.známého přístroje je oddělený anténní díl od měřicí části přístroje a spojení s ní kabelem. . Nevýhodou druhého známého geofyzikálního přístroje je malýi rozsah měření, což činí přístroj nezpůsobilým k měření pro účely stavebního inženýrství. Málo účinnou je i filtraoe...

Přídavné zařízení k vybrušování dlouhých hladkých děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 259139

Dátum: 17.10.1988

Autor: Flaška Miloš

MPK: B24B 5/06

Značky: dlouhých, zařízení, vybrušování, hladkých, přídavné

Text:

...na zařízení, obr. 2 představuje řez hrdlem brueky před miskou pružiny 7 Jak je z tohoto výkresu zřejmě, sestává prídavné zařízení k vybrušování dlouhých hladkých děr podle tohoto příkladu z vřetena L, zasunutého do hlavy ggvřetene obráběcího stroje. Na vře teno L je nasunut.přívod ll pohonné energie kterou může být pod le dosažitelnosti elektřina nebo tlakové médium. Za přivodem llpohonné energie je V závislosti na délce opracované...

Úložná konstrukce zejména pro přepravu dlouhých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257932

Dátum: 15.06.1988

Autori: Gottfried Zdeněk, Koudelka Josef

MPK: B60P 7/12, B60P 3/40

Značky: úložná, dlouhých, prepravu, zejména, konstrukce, dílců

Text:

...v nárysu a obr. 4 uvádí zadní nosnou konstrukcí v boPřední nosné konstrukce, podle konkrétního provedení předmětu vynálezu, sestává ze dvou podélných nosníkü l, na kterých je přivařen příčný nosník g.iK příčnému nosníku g jsou pomocí předních přestavitelných čepů 5 připevněny přední přestevitelné opěry Q. Cela konstrukce je k přednímu nosnému rámu návěsu.připevněne svorníky ina konzolami Q, které jsou montážně přivařeny k přednímu...

Zařízení pro okamžité ochlazování dlouhých válcovitých kalených předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256942

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vetter Udo, Heuert Eckart, Wolf Erhard

MPK: C21D 1/62

Značky: dlouhých, předmětů, kalených, okamžité, válcovitých, zařízení, ochlazování

Text:

...paöoraew xax npoxonan aakanoqnax sauna.Bnaroapn HaaécTHoMy suöopy smxonnoü cxopocwu H/unu Hanpaaneunx auxoa saxa HOHHOŘ cpenu H 3 OTBEDCTHĚ B 0 BHYTPGHHGŘ CTGHKG HOHOPO ĽHHHHÄPQ OĽHOBDGMGHH 0 ocruraercn xopomee nepeuemmsanne cxonnnmeňca 3 nonou uunnnnpe saxanoquoñ cpem H, Taxuu oôpaàon, xopomeé sakanoqnoe neňcwnue TaKme~npu cnnomnom npobnne. Taxoe xe eňcrnne ycrpoücraa Ann Mrnonennoro oxnamneuna nocruraercą,ecnn HECKOHBKO aBTOHOMHO...

Vstřikovací nástroj na výrobu dlouhých výstřiků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256438

Dátum: 15.04.1988

Autori: Švec František, Hlavatý Ladislav

MPK: B29C 45/03

Značky: výrobu, dlouhých, výstřiku, nástroj, vstřikovací

Text:

...formy po skončení cyklu odstraněn pomocí vyhszovačes pružínou. Vstřikovací nástroj se na vstřikovacím stroji ustavuje pomocí středících kroužků. Toto uspořádání je výhodné zvláště proto, že prostor pod upínacími deskami vstřikovacího stroje a zejména nad upínacímí deskami je většinou volný bez prostorového omezení. hVynález je možné s výhodou použít zejména při výrobě dlouhých tvarovek pro potrubní systémy z plastu tlakové nebo odpadni řady...

Linka k dávkování dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242835

Dátum: 01.04.1988

Autori: Veselý Ivan, Prachao Otakar

MPK: B21D 43/00

Značky: polotovarů, dávkování, hutních, předmětů, linka, dlouhých, zejména

Text:

...vedení ll je na čepu lg zavěšen skluz 1 , podepřený kladkou lg, upevněnou na pevném vedení lg. Na pohyblivém vedení 11 je upevněno čidlo 12 pro ovládání délky zdvihu hydraulických válců ovládagího ústrojí 12. Na pohyblivém vedení ll je umístěna stavitelná zarážka ggýkladky lg zdviháků 34 leží na pohyblivých roštníoích 2 q zařízení pro příčnou dopravu uložených na kladkách gl a gg dvou úhlových pák gg a gg, otočných kolem pevných bodů gą.242...

Zařízení k rozdělení dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255569

Dátum: 15.03.1988

Autori: Otevřel Josef, Gregr Zdeněk, Svoboda Karel

MPK: B65H 3/16

Značky: předmětů, zejména, polotovarů, dlouhých, hutních, zařízení, rozdělení

Text:

...jelikož zdeznejsou žádné pohyblivé části. Také je výhodou to, že vychylovaoími magnety lze na základě údajů vyhodnocovgcího přístroje třídit vý robky na vyhovující a nevyhovující a ukládet je do příslušných kapes.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, uspořádané v defektoskopické lince, kde na obr. l je jeho nárys a na obr,2 je kolmý řez zařízením z obr. l.Zařízení k rozdělování dlouhých předmětů,...

Zařízení pro stohování textilních, zejména pletených, dlouhých a splývavých přístřihů a dílů do hraničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242379

Dátum: 01.12.1987

Autori: Sláma Ivo, Slavík Miroslav, Kraiczy Roman

MPK: D05B 41/00, B65H 29/38, D05B 39/00...

Značky: dlouhých, přístřihů, zařízení, hraničky, textilních, splývavých, stohování, zejména, dílů, pletených

Text:

...provedení sestává zařízení pro stohování textílních přistřihů a dílů v odváděcí jednotce ze stohovací plošiny, opatřené zespodu závěsem, v němž je otočně uložena dvouramenná páka. Jeden konec této dvouramenná páky je~spojen s pístem, který se pohybuje v pracovním válci, zatímcok druhému konci dvouramenná páky je přípevněn odvalovací elementv podobě přítlačné kladky. která je spojene s hřídelí hnacího moůpru. Zařízení je doplněno...

Zařízení k dávkování dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252303

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dresler Jiří, Otevřel Josef

MPK: B21D 43/02

Značky: předmětů, dlouhých, hutních, zařízení, zejména, polotovarů, dávkování

Text:

...pevná vedení Q, ve kterém je posuvné uloženo pohyblivé vedení 2, spojená a ovládaním áetrojím, je tvoří hydraulický válec lg. V pohyblivám vedení 2 je ulozen zdvihák 1 Q, ktorý je sviele posuvný a je spojen s pístnicí svého hvdraulickáho válce u.Na połwblivém vedení 2 je upevnöna stavitelná narážka gg a čidlo I 1 pro ovládání délky zdvihu hydraulických válců 13. Předávací prvky tvoří mechanická uchopovací hlavice L 2 spojená e pístnioí prvlq...

Mobilní zařízení pro čištění stok v dlouhých důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243865

Dátum: 15.06.1987

Autor: Koláo Lumír

MPK: E02F 3/88, E21F 17/00, E02F 5/28...

Značky: mobilní, důlních, dlouhých, zařízení, dílech, čištění

Text:

...zařízení pro čištění stok v dlouhýoh dúlních dílech (obr. 1) je tvořeno kľuzným sacím košem 3, umístěným ve stoce ll a uchyceným pomocí řetězu § k tažné jednotce l, kupříkladu dülní lokomotivě, za níž je napojena nejméně jedna zatěsněná nádoba 5 vzájemně jsounádoby É propojeny pružnoutrubicí gg. Na prodloužené části gł kluzného sacího koše g jeumístěn míchač 1 s turbínou gł, napajenou stlačeným vzduchem z tažné jednotky l, nebo napojenou...

Způsob zajištění předpětí obloukové výztuže dlouhých důlních děl vůči hornině a zvýšení její únosnosti a stability

Načítavanie...

Číslo patentu: 251291

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vlk Jaroslav, Dombrovský Zdeněk, Razska Jan, Janku Petr

MPK: E21D 11/24

Značky: výztuže, způsob, zvýšení, obloukové, hornině, důlních, únosnosti, předpětí, vůči, stability, její, zajištění, dlouhých

Text:

...dlouhých důlních děl vůči okolní hornině a zvýšení její únosnosti a stability, kde obr. 1 představuje průřez dlouhěho důlního díla s kompletem výztuže, na obr. 2 je nakreslen průřez kruhového profilu důlního díla s kompletem výztuže, obr. 3 znázorňuje detail kotvení průběžné kotvící patky. Na obr. 4 je detail kotvení kovové rozpínky a stojny svorníkem. obr. 5 detail uchycení kovové rozpínky profilu svorníkem. Obr. 6 znázorňuje detail...

Způsob výroby dlouhých kovových polotovarů, zejména tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242782

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kolesár Ján, Sasín Miroslav, Addew Prokopi Prokopiev, Eermák Jioí, Slyško Pavel

MPK: B21H 7/00

Značky: způsob, způsobu, tohoto, tyčí, provádění, výroby, kovových, zejména, zařízení, polotovarů, dlouhých

Text:

...líbovolného výkonného zdroje příhřevu polotovarú, podlePodle příkladného provedení vynálezu se ve dvou fázích ohřivaly tyče určené k výrobě turbinových lopatek. V první fázi se odporově, přímým průchodem elektrického proudu ohřál výchozí materiál, jímž byly tyčové polotovary, na teplotu 115 °C, čímž se v tyčových polotovarech naakumulovalo 95 tepla potrebného k válcování. zbytek tepla, potřebný především k vytemperování vstupní části...

Zařízení pro vrstvení a manipulaci dlouhých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250111

Dátum: 15.04.1987

Autor: Javora Stanislav

MPK: B65D 85/20

Značky: zařízení, předmětů, manipulaci, vrstvení, dlouhých

Text:

...Přitom se jedná o jednoduché zařízení, které je vzhledem ke své stavebnicové konstrukcí použitelné pro předměty různých délek, profilů a hmotnosti. Přímým důsledkem těchto faktů je zvýšení produktivity práce při manipulaci, zlepšené využití nosnosti manípulačního zařízení a lepší využití kapacity prostor meziskladů i kapacity vlastního výrobního zařízení. Přitom není vzhledem ke Stavebnicové konstrukcí zařízení nutno používat většího...

Zařízení ke kontinuálnímu tepelnému zpracování dlouhých předmětů, jako drátů, profilů a pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239459

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pešek Karel, Halámek Emil

MPK: C21D 9/56, C21D 9/573

Značky: předmětů, zpracování, kontinuálnímu, profilů, dlouhých, zařízení, drátu, pásu, tepelnému

Text:

...se sousední částí. Mezi. přírubsmi i jsou vloženy nevedecí prstence 5,. Jední neváděcím prstence ,Q je do retorty 1, 3 přivedena ochranná atmosféra pomocí trubky 1. Na retortu 1 navasuje dochlssovací tunel 4, který je stejnáho vnitřního průměru jako retorts 1. Kolmo ne csu dochlasovacího tunelu 4, v několika rovináoh, v denám případě ve dvou rovinách, jsou souose plynotěsně přivařaąy horní tubusy u, a dolní tuhusy u. Horní tubusy u, jsou...

Mechanizovaný regál pro uložení dlouhých těžkých trub nebo tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234304

Dátum: 01.03.1987

Autor: Haluza Jaroslav

MPK: B65G 1/04

Značky: uložení, tyčí, mechanizovaný, regál, dlouhých, těžkých

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaný regál pro uložení dlouhých těžkých trub nebo tyčí řeší skladování materiálu větší hmotnosti, s nímž se manipuluje pomocí jeřábu. Jednotlivé skladovací plošiny vyjíždějí po straně regálu do prostoru ovládaného jeřábem. Jejich pojezd je vyvolán svislým tahem jeřábového háku, působícího na svislý náhonový řetěz, který uvádí do otáčivého pohybu hlavní hnací hřídel. Tato přes převody ostatní hnací hřídele plošin. Na těchto hřídelích...

Zařízení k fixaci dlouhých materiálů ve stohovacích rámech

Načítavanie...

Číslo patentu: 234235

Dátum: 01.03.1987

Autori: Novák Josef, Zvánovec Jan, Martínek Petr, Wiglasz Otokar

MPK: B65G 57/18

Značky: rámech, materiálů, stohovacích, fixaci, dlouhých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je vytvoření kompaktní manipulační jednotky odolávající zvýšenému namáhání pří přepravě v železničních vozech. Uvedeného účelu je dosaženo zařízením fixujícím materiál uložený v prokladech silou pružin, které se napínají otáčením excentrů pomocí napínacích pák. Pomocí dvouramenné páky horního prokladu se tato síla přenáší do středu vrchní vrstvy loženého materiálu. Vlastní proklady jsou tvořeny z dvojice vlnovců vzájemně...

Automobil k přepravě dlouhých břemen. zejména objemových bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244544

Dátum: 16.02.1987

Autor: Malý Ctibor

MPK: B60P 3/40

Značky: dlouhých, přepravě, bloků, zejména, objemových, břemen, automobil

Text:

...na pame Konnxa. anemearm cuenKm H HanpaaĽHDEB enemenwu COCTOHT M 3 Bnyrpenneñ H Hapymnoñ Hanpannnmmx, coennnênnum npyr c npyrom nepemmqxamm M COGĽHHMTBHBnwm uanLueM. ľoxosxn aarocuenxn onnoocnoro npnuena-pocnycxa MMGET BepwnKansnym npopeas, qro no 3 BonHeT H 0 mHeHCHpOEaTB BHHHHMG äepoe HocTeñnopor, M npn xonocwum npoóerax HEBGCMTL onnoocnmñ npnuen-pocnycx norpymeunm B Hanpasneunn nnneana ua pamy maccn. B nasemennom cocwoxnnn onnoocnoro...

Zařízení pro indukční ohřev relativně dlouhých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 248371

Dátum: 12.02.1987

Autori: Měřička Petr, Žíla Josef

MPK: C21D 1/42

Značky: zařízení, relativně, ohrev, dlouhých, součástí, indukční

Text:

...lg vytváří kloubová spojení tohoto výkyvného ramene § s tělesem l držáku.Protože je nutné počítat s výměnou induktorů pro různé tvary a rozměry průřezü ohřívaných součástí, je upínací základna 1 opatřena vyměnitelnými podložkami g /obr. 1/ s odpovídajícími výřezy pro uložení upínacích částí induktoru § a s pŕíložkami lg /obr. L, 2/.Tyto podložky 2 i příložky lg jsou určeny jednak k připevnění induktoru Q na upínací základnu 1, jednak k přívodu...

Doměřovací zařízení pro dělení dlouhých materiálů u strojních automatických pil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237562

Dátum: 15.01.1987

Autori: Černý Jiří, Barnhofer Manfred

MPK: B23D 47/04

Značky: automatických, zařízení, dlouhých, materiálů, strojních, dělení, doměřovací

Zhrnutie / Anotácia:

Doměřovací zařízení je určeno pro dělení tyčového materiálu na strojních pilách s podávacím zařízením. Doměřovací zařízení umožňuje dělit odřezky delší, než je délka podávacího mechanismu stroje při dodržení dovolené délkové tolerance. Doměřovací zařízení sestává z průchodné válečkové tratě, na které je přestavitelně upevněna lišta s posuvným elektrickým dorazem, který ovládá podávací mechanismus stroje.

Způsob zaměřování, vytyčování a rektifikace železničních kolejí metodou dlouhých tětiv s využitím laseru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231864

Dátum: 15.12.1986

Autori: Janota Jaroslav, Hánek Pavel

MPK: G01C 15/00

Značky: dlouhých, tětiv, využitím, železničních, způsobu, metodou, způsob, kolejí, zařízení, rektifikace, laseru, zaměřování, provádění, vytyčování

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu spočívá v tom, že z polygonového pořadu se zaměří páry protilehlých zajišťovacích značek vypočítaných v státním souřadnicovém systému, na jejichž spojnici, libovolně v rozchodu koleje, se pomocí svislé rysky pohyblivého terče první koncové latě stabilizuje a signalizuje vzdálenější tzv. konec dlouhé tětivy, přičemž terč se navede do stopy připraveného paprsku He-Ne laseru a shodná druhá koncová lať se obdobně umístí do bližší...

Způsob tepelného zpracování dlouhých odvíjených výrobků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236506

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ibragimov Dais Abdulchajevič, Voronina Raisa Vlasovna, Zamkin Alexandr Konstantinovič, Kuleša Vadim Anatoljevič, Achmetov Nail Robertovič, Nedovizij Ivan Nikolajevič, Latochin Alexandr Nikolajevič, Gelfand Ilja Markovič, Kaplan Semen Borisovič, Komarov Alexandr Grigorjevič, Baryšnikov Gennadij Fedorovič, Rogovskij Anatolij Georgijevič, Ostapko Vladimír Makarovič

MPK: C21D 9/52, C21D 9/56

Značky: odvíjených, zpracování, tohoto, zařízení, způsob, provádění, tepelného, způsobu, dlouhých, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování dlouhého výrobku za pohybu realizovaný zařízením podle vynálezu spočívá v tom, že odporový ohřev dlouhého výrobku za pohybu se provádí mezi prvním celkem elektrických kontaktů a druhým celkem elektrických kontaktů napřed na vzduchu a pak v kapalině ve vaně rychlostí větší než 1 000 °C/s, přičemž ohřev na vzduchu se provádí až na teplotu, kdy se začíná tvořit na povrchu dlouhého výrobku pára při jeho styku s...

Vyvrtávací hlava pro vyvrtávání dlouhých děr

Načítavanie...

Číslo patentu: 236991

Dátum: 01.10.1986

Autori: Schindler Rudolf, Netek František

MPK: B23B 41/02

Značky: dlouhých, vyvrtávání, hlava, vyvrtávací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stavitelnost průměru vyvrtávací hlavy, čímž se dosáhne značných úspor pořizovacích nákladů a ztrátových časů. Uvedeného účelu se dosáhne řešením podle vynálezu, sestávajícím z tělesa (l), opatřeného drážkou (4) pro vložení nosiče (5), který je z vnější boční strany opatřen vybráním pro nožový držák (10) řezné destičky (15) k vyvrtáváni, kde v protilehlé straně je vytvořeno vybrání pro vložení podložky (12), opatřené otvorem...

Zařízení pro zjišťování tvrdých poloh pod zemským povrchem metodou velmi dlouhých vln spojitým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234082

Dátum: 01.10.1986

Autor: Uhlík Jaroslav

MPK: G01V 3/175

Značky: způsobem, poloh, dlouhých, zemským, tvrdých, povrchem, spojitým, zařízení, velmi, zjišťování, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjišťování tvrdých poloh pod zemským povrchem, např. pelokarbonátových konkrecí v jílovém nadloží hnědouhelné sloje. Zařízení je tvořeno dvěma dvojicemi snímacích disků (1) nožového tvaru, z nichž první dvojice je opatřena tažným zařízením (4) a dvojice snímacích disků (1) jsou pevně spojeny tyčí (2) s tepelnou kompenzací, dlouhou 10 metrů. Jednotlivé disky dvojice snímacích disků (1) jsou orientovány šikmo k vertikální ose k...

Zařízení pro otáčení dlouhých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230744

Dátum: 15.06.1986

Autori: Holubec Antonín, Glíž Miloslav

MPK: B27B 31/04

Značky: zařízení, předmětů, dlouhých, otáčení

Text:

...1 Je bokorya zařízení a na obr. 2 de částečný boční pohled na otáčecí Jednotky a etředicí aloupek.výsuvný sloupek l uložený poauvnä v otočnćm sloupu § nase opärnou desku g s bočními vodítky 11. Opłrná doske z, nad kterou na doprevníku | 4 leží dlouhé předměty jj, je propojena se zvedacími jednotkami 1 dvojici nůžkových pák 1 s s dvojicí pomocných pdk z ,která jsou upevnänw v kluzéku i, uloženén na středicím sloupku 19. K otočntmu elĺoupu 6...

Elektrické obloukové zařízení pro opracování dlouhých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222704

Dátum: 15.03.1986

Autori: Šeronov Stanislav Vasiljevič, Gorgol Valentin Vasiljevič, Těrechov Vladimír Petrovič

Značky: elektrické, výrobků, dlouhých, obloukové, opracování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky opracování výrobků elektrickým obloukem. Elektrické obloukové zařízení pro opracování dlouhých výrobků má skříň s otvory, k níž je připojen nejméně jeden vodicí člen s možnosti posunu vzhledem k podélně ose výrobku a podél ní. Na skříni je uspořádáno čidlo, které je ve spojení s pohonem pro posouvání výrobku, který je ve skříni. Zařízení má dále uvnitř skříně umístěnou elektrodu, která je v dané vzdálenosti od výrobku,...

Zařízení pro opracovávání dlouhých předmětů elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226229

Dátum: 01.02.1986

Autori: Volkov Vladimír Konstantinovič, Těrechov Vladimír Petrovič, Prochorova Lidia Ivanovna, Bondarenko Vladimir Alexandrovič

Značky: elektrickým, obloukem, opracovávání, dlouhých, předmětů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro opracování dlouhých předmětů elektrickým obloukem sestává ze skříně, ve které je umístěna elektroda, provedená v různém uspořádání nejméně ze dvou dílu, které jsou umístěny ve skříni pohyblivě vzhledem k opracovávanému předmětu ze zdroje napětí elektrického oblouku, který je spojen s opracovávaným předmětem a s elektrodou, a z magnetického systému. Zařízení k opracovávání dlouhých obrobků elektrickým obloukem je možno použít...

Závěs k manipulaci dlouhých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 229143

Dátum: 01.02.1986

Autori: Doksanský Vladimír, Novák Josef

MPK: B66C 1/28

Značky: závěs, manipulaci, dlouhých, břemen

Zhrnutie / Anotácia:

Závěs k manipulaci dlouhých břemen vyznačený tím, že v rámu (1) jsou otočně uložena čtyři ramena (2, 3, 4, 5) s vidlicemi (6), přičemž natočeni vidlic (6) je závislé na otočeni středového kotouče (7) uloženého v rámu (1) a pevně spojeného s dvoustrannou ovládací pákou (8).

Zásobník dlouhých předmětů, zejména trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220693

Dátum: 15.12.1985

Autor: Vardan Bohumil

Značky: trubek, dlouhých, zásobník, předmětů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém ukládání dlouhých předmětů do zásobníku, které bylo dosud spojeno s nadměrným hlukem, nepříznivě ovlivňujícím pracovní prostředí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosná plocha zásobníku je upravena svisle posuvně a brzdicí element sestává nejméně ze dvou otočných ramen, umístěných v rovině dopravního skluzu, přičemž na jednom konci zásobníku v jeho podélné ose je umístěn čelní srovnávač. Zásobník je vhodný v provozech s...

Zařízení pro opracování povrchu dlouhých výrobků elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228025

Dátum: 01.12.1985

Autori: Popov Eduard Fedorovič, Těrechov Vladimír Petrovič, Pavlov Vladimír Petrovič, Volkov Vladimír Konstantinovič, Blinov Viktor Nikolajevič

Značky: dlouhých, opracování, zařízení, výrobků, obloukem, povrchu, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky opracování povrchu vodivých materiálů, zvláště zařízení pro opracování povrchu výrobků elektrickým obloukem. Zařízení pro opracování povrchu dlouhých výrobků elektrickým obloukem z elektrod umístěných podél osy výrobku a v předepsané vzdálenosti od něj, mezi kterými je umístěn uzel pro chlazení výrobku a rovněž sestává z napájecích zdrojů pro elektrické oblouky, spojených s elektrodami a výrobkem. Vynález může být...