Patenty so značkou «dlaždíc»

Zariadenie na pokladanie dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19913

Dátum: 04.02.2014

Autor: Cipriani Zeno

MPK: E04D 11/00, E04F 21/18, E04F 21/00...

Značky: zariadenie, pokladanie, dlaždíc

Text:

...s ohladom na základňu, takže uvedený prvok môže byť naskrutkovaný na zodpovedajúci závit získaný na valcovom prvku, ktorý je umiestnený nad dlaždicami, EP 2 762 658 35607/10013 Uvedený cylindrický prvok je naskrutkovaný na závitový prvok azaisťuje funkciu ťahania základne, pričom táto funkcia bola zabezpečovaná0014 Avšak aj v tomto prípade existujú nevýhody v dôsledku priameho kontaktu valcového prvku, ktorý sa odiera na povrchu dlaždíc.0015...

Spôsob výroby armatúry používanej pre rýchle obloženie a montáž stien, dlaždíc, stropov a podobných útvarov a armatúra zhotovená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9765

Dátum: 01.12.2009

Autori: Keller Serge, Keller Patrick

MPK: E04B 5/32, E04G 11/36

Značky: výroby, montáž, spôsob, týmto, zhotovená, armatury, používanej, obloženie, armatura, spôsobom, rychle, stropov, stien, útvarov, dlaždíc, podobných

Text:

...drážkou a tak vytvoriť opornú rovinu kolmú na rovinu modulu a V štvrtej fáze uskutočniťPodľa druhého význaku vynálezu ide o armatúru typu trojuholníkovitej konštrukcie s dvoma krídlami a jednou strednou časťou vo vnútri dutou na prechod regulačného prostriedku, pričom Vertikálna hrana dolného krídla sa opiera o protiľahlú stranu dolného obloženia a horná časť armatúry so svojim druhým krídlom vitvare vertikálneho skladu predstavuje...

Zariadenie a spôsob na kontinuálne vytváranie balíkov zo stohov na seba naskladaných dlaždíc alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8322

Dátum: 21.04.2008

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

MPK: B65B 23/20, B65B 11/10, B65B 11/58...

Značky: balíkov, dlaždíc, stohov, naskladaných, kontinuálně, spôsob, zariadenie, vytváranie, podobně

Text:

...dlaždíc alebo podobne, ktoré0011 Tieto úlohy boli podľa tohto vynálezu splnené vyvinutím zariadenia a spôsobu na kontinuálne vytváranie balíkov zo stohov na seba naskladaných dlaždic alebo podobne, ako je uvedené v nároku 1.0012 Ďalšie charakteristické znaky tohto vynálezu súPrehľadd obrázkov na výkresoch0013 Charakteristické znaky a výhody zariadenia a spôsobu na kontinuálne vytváranie balíkov zo stohov na seba naskladaných dlaždíc alebo...

Spôsob vytvorenia škárových línií na doskách a na rezanie dlaždíc z dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13098

Dátum: 27.09.2005

Autor: Hindersland Leif Kare

MPK: B27F 1/02, B27M 3/04

Značky: rezanie, dosiek, linií, dlaždíc, doskách, škárových, vytvorenia, spôsob

Text:

...ktorá je odlišná od roviny, vktorej je umiestnené rezacie zariadenie. Posunovací prostriedok preto slúži na prechod z jednej roviny do druhej na uvedenie dosky dokontaktu s listom píl rezacieho zariadenia. Po rezaní kprechodu z jednej roviny na druhúdochádza v opačnom smere a spracovaná doska je posunutá zo stroja pri opätovnom použití podávacieho zariadenia. Opracovaná doska sa potom buď premiestni späť na dopravný pás alebo na druhý...

Stroj na vytvorenie škár na doskách a/alebo na rezanie dlaždíc z dosiek a odpovedajúce spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8764

Dátum: 27.09.2005

Autor: Hindersland Leif Kare

MPK: B27M 3/04

Značky: spôsoby, doskách, rezanie, odpovedajúce, škár, stroj, dosiek, vytvorenie, dlaždíc

Text:

...zariadenie obsahuje viac ako dve píly, ktoré majú ich listy s výhodou usporiadané paralelne asú umiestnene na pohyblivom vozíku. Takto môže byt súčasnevytvorené niekoľko rezných alebo škárových línií poskytnutím jedného pohyblivého vozíka.Namontovaním štandardnej píly na pohyblivý vozík sa môže dosiahnut jednoduchá technická realizácia rezacieho zariadenia.Stroj môže ďalej s výhodou obsahovať posunovaci prostriedok, ktorý je...

Rezačka dlaždíc a obkladačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 282887

Dátum: 02.12.2002

Autor: Jöcker Eduard Junior

MPK: B28D 1/22

Značky: obkladačiek, řezačka, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má podlhovastú základnú dosku (1), ktorá je vybavená priečne orientovanou dorazovou lištou (16) a pozdĺžne prebiehajúcou lámacou stojinou (14), nad ktorou sú na vodorovnom vodidle (4) uložené posuvné sane (7), nesúce výkyvne uloženú zalomenú páku (8) vybavenú rezným kolieskom (12), lámacou hlavou (13) a ovládacím ramenom (10), pričom časť základnej dosky (1), ktorá leží na jednej strane od lámacej stojiny (14), je vytvorená vo forme...

Zariadenie na zhotovovanie betónových dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2499

Dátum: 12.06.2000

Autor: Híveš György

MPK: E01C 23/02, B28B 1/08, B28B 1/29...

Značky: zhotovovanie, betonových, zariadenie, dlaždíc

Text:

...riešenia, obr.2 pohľad zhora na zariadenie a obr.3 detail profilu pásov tvoriacich stenyZariadenie na zhotovovanie dlaždíc pozostáva z nosného rámu l,V ktorom je upravený delič g dlaždíc s vibrátorom s. Nosný rám l je opatrený prostriedkami g pre ručnú alebo mechanizovanú manipuláciu. Delič z dlaždíc je vytvorený z pásov lichobežxníkového prierezuže pásy vytvárajúviacbunkovú formu. Steny Q buniek 5 majú nožovitý prierez orientovaný...

Dávkovací dopravník dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265524

Dátum: 13.10.1989

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/14

Značky: dávkovací, dlaždíc, dopravník

Text:

...a na ob. 2 pôdorys dávkovacieho dopravníka dlaždío podľa vynálezu.Retazový dopravník ł je umiestnený na zdvižnom mostíku 3. Valčekový dopravník Ě je vložený medzi retaze dopravníka ł. Valčeky Ž dopravníka 5 majú priemer v mieste § prísunu dlaždío väčší a hrúbku reťazí reťazového dopravníka ł ako v mieste dávkovanie dlaždíc.V mieste É prísunu dlaždíc na konci valčekového dopravníka § je umiestnená zarážka Q.Dlaždioe sa dopravujú v mieste §...

Zlučovacie zariadenie dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265523

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kapolka Jozef, Podhradský Dušan, Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Mahutová Elena, Matyas Karol

MPK: B65G 47/14

Značky: zlučovacie, dlaždíc, zariadenie

Text:

...zariadenia a znižuje opotrebenie klinových remeňov.Zlučovacie zariadenie dlaždíc podľa vynálezu je znázornená na obrázku č. 1.Zlučovaoie zariadenie dlaždíc pozostávajúce zo zdvižného môstika, valčekového dopravnĺka,dopravníka s klinovými remeñmi a zarážky je usporiadané tak, že dopravník § s klinovými remeňmi je umiestnený na zdvižnom môstiku g. Medzi klinové remene dopravníka § je vložený valčekový dopravník A a další dopravník l s...

Zariadenie pre vytváranie vrstiev dláždíc pre paletizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264830

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kavka Jaroslav, Ďuratný Miloslav, Velič Karol, Sliviak Peter, Mach Antonín, Podhradský Dušan, Matyas Karol, Fuljer Jozef, Ďuratný Zdeno, Kapolka Jozef

MPK: B65G 47/14

Značky: vrstiev, dlaždíc, zariadenie, paletizáciu, vytváranie

Text:

...mostíku tesne nad valčekmi tak, že umožňujú vysúvanie s zasuvsnie roštu medzi vslčekmi mostíka.zariadenie pre vytváranie vrstiev dleždíc pre psletizáciu je znázornená na výkrese, kde na obr. 1 je púdorys a na obr. 2 podelný rez.Valčeky ł mostíka 3 sú z časti kryté nosníkmi Q. Nosníky g majú výrezy a sú upevnené na mostíku 3 tesne nad valčekmi ł mostíku 3. Medzi valčeky ł a nosník 3 mostíka 3 je vložený rošt 1. Dlaždice sa v rade dqprsvujú po...

Zařízení pro třídění režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263626

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štrbík Pavel, Koldinský František, Široký Václav

MPK: B07C 5/00

Značky: řezných, dlaždíc, zařízení, třídění

Text:

...vzdálenosti E, dále optického nebo indukčního čidla 3, vyhodnocovacího členu 3 a akčního členu Q. Dopravním elementem dopravníku je femen poháněný elektromotorem nebo spojený s pohonem odvozeným od návazné linky. Snímací doteky 1, jsou tvořeny vodivými kartáči nebo proužky plechu, případně jiného materiálu s dobrou vodivosti. Jsou zavěšeny na pracovní části § tak, aby se spolehlivě dotýkaly povrchu označené dlaždice g. uložené na řemenech...

Způsob výroby glazovaných keramických obkládaček a dlaždic a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262665

Dátum: 14.03.1989

Autor: Marazzi Filippo

MPK: C04B 33/34

Značky: způsobu, provádění, zařízení, způsob, glazovaných, dlaždíc, tohoto, obkládaček, keramických, výroby

Text:

...pro rozprostírání sypké suché glvazury na keramická tělesa, dopravovaná na dopravních prostředcích.Způsob podle vynálezu má ve srovnání se známymi postupy několik základních výhod především Se rpři této technologií 0 dstraňuje veškerá manipulace se sur-ovými ohkládačkami kromě jejich vkládání do pecc, takže odpadá nebezpečí jejich zlomení nebo jiného poškození, například odlomením části. Značně se zjednodušuje výrobní proces, ze kterého se v...

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236218

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koldinský František, Frundl Zdeněk

MPK: C04B 41/02, B28D 1/22

Značky: sloupcích, dlaždíc, zařízení, výpalem, spojených, rozpojování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích je určeno pro dodatečnou úpravu vypálených dlaždic, které se výpalem ve sloupcích spojily. V rámu zařízení je vytvořena šachta, jejíž spodní hrana je opatřena čelistmi, proti které směřuje s držákem spojený stranově přestavitelný nůž přiléhající k vodítku. Pod svislou šachtou je uspořádán vynášecí dopravník a výškově stavitelné podpěry, které břit nože převyšuje o tloušťku...

Přípravek pro barvení režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253790

Dátum: 17.12.1987

Autori: Choc Svatopluk, Luňáček Jiří

MPK: C04B 41/86

Značky: přípravek, barvení, dlaždíc, řezných

Text:

...močoviny anebo triethanolaminu.Přípravek pro barvení režných dlaždic podle vynálezu umožňuje rovnoměrné probarvení keramické hmoty min. do 0,5 mm bez jejího narušení, přičemž vsáknutí barvy lze urychlit zvýšením teploty. S výhodou lze použít barev na bázi roztoků dusičnanů barvotvorných kovů v kombinaci s močovinou, jelikož při výpalu nevzníkají škodlivé exhaláty. Regulace viskozity barev obsahem vody nezpůsobuje nežádoucí zadržování...

Spôsob výroby glazovaných keramických obkladačiek, glazovaných a glazovaných dekorovaných dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 252733

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kiselovič Ján, Jesenák Viktor, Macura Michal, Giduška Michal

MPK: C04B 35/14, C04B 5/00

Značky: výroby, spôsob, keramických, glazovaných, dekorovaných, dlaždíc, obkladačiek

Text:

...noriem.Granulované Vysokopecné trosky sú v podstate väpenatokremičité sklá ich dalšími dôležitými zložkami sú MgO a A 120) vznikajúce prudkým ochladením tekutej trosky vodou v granulačných zariadeniach. V zá 4vislosti od chemického zloženia, vyjadrovaného v skrátenej forme rozšíreným modulom zásaditostiB m 0/0 S 102 Alzos granulované vysokopecné trosky pri opätovnom zahrievaní ostávajú bud naďalej vskiovitom stave B 0,9 - kyslé troskyj,...

Způsob výroby vzorovaných rožných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240578

Dátum: 15.08.1987

Autori: Rodin Jurij Konstantinovie, Moisejev Leonid Petrovie

MPK: C04B 33/20

Značky: způsob, vzorovaných, rôznych, dlaždíc, výroby

Text:

...uvedené nevýhody a nedo- .statky. jeho podstatou je, že vzorované režné dlaždice se vyráběji z předvyrobených částí vzoru, mechanicky vykrajovaných z tenkého 2 až 4 mm silného pásma barevné keramické hmoty tím, že se tyto části vzoru mechanicky ukládají na dno formy, -načež se tato doplní základní keramickou hmotou a celek se zalisuje do tvaru vzorované keramické dlaždice. je možný i obrácený způsob,kdy se předvyrobené části vzoru...

Způsob výroby vzorovaných režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240791

Dátum: 01.08.1987

Autori: Rajniak Igor, Ivan Miroslav, Dimun Milan

MPK: C04B 33/20

Značky: řezných, vzorovaných, výroby, dlaždíc, způsob

Text:

...dlaždioe a takto vytvořeným vzoromse pod tepelným zdrojom vyeuěí o. dále zpreoovâvá běžnou keramickou technologií výpelu.výhoda předmětu vynálezu spočívá v tom,žmxjím umožňuje průmyslové,autonatizovaní výroba nového druh vzorovanýoh režných dlaždio bez surovinově a energeticky náročného glazování a sítotiakováho dekorování. Různě vzorovaně režně dlaždice předetavuáí rozšíření sortimentu zdobených keramických podlahových krytin,kter 6 se...

Zařízení pro ukládání obkládaček a dlaždic do kartónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242988

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kabátník Milan, Máša Jaroslav

MPK: B65B 5/10

Značky: obkládaček, ukládání, kartónu, zařízení, dlaždíc

Text:

...pohon od hnacího kotouče 23 přes spojku âä ovládanou ovlšdačem âi spojky,horní řemenici gg, dvojitou řemenici 31, od motoru 33. Proti střední části řetězového dopravníku 3 ve výškové úrovni vozíku łł jsou umístěny dvě chlopně gg upevněné na otočných válcích 2 ovládaných lankem gg, jehož jeden konec je upevněn na tažné pružině âá, druhý uchycen na dvojité páce 23, která druhým ramenem kopíruje povrch vačky gł. Vąška gł s talířem gg je k rámu...

Lepicí a hydroizolační tmel pro lepení obkládaček a dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 242921

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ševcech Marián, Oddejovie Anton

MPK: C09J 3/14, C08L 33/02

Značky: hydroizolační, lepení, obkládaček, lepicí, dlaždíc

Text:

...možne jeho aplikace 1 na savé podklady bez použití tradičních izolací.Lepicí a hydroizoleční tmel podle vynálezu se pŕipraví tak, že se do 5 až 10 hmotnostních dílů akrylátová kopolymerní disperze o suělně 45 až 55 hmot. 5 o složení 25 až 40 hmot. styrenu a 60 až 75 hmot. 2-etylhexylakrylátu a popřípadě 0,1 až 0,2 hmotnostních díld bezvodého síranu sodného a popřípedě 0,2 až 0,7 hmotnoatních dílů karbeniduvmísí 25 až 50 hmotnotních dílů...

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250607

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koldinský František, Štrbík Pavel

MPK: B65G 47/22

Značky: překlápění, dlaždíc, výrobků, zejména, plochých, zařízení, keramických

Text:

...pálení keramických dlaždic, kde k sobě páry pálených dlaždic přilehají rubem nebo lícem. Při této technologř-je nezbytné pek 1 opít vrchní výrobek ze spojeného páru za spodní výrobek.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména- keramických dlaždic. Sestává se z lineárního dopravníku, nad kteným je kyvně uloženo záchytné rameno. Volný konec záchytného ramene je opatren zá chytem a přiklonítelný k...

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234487

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zoubek Roman, Koldinský František, Frundl Zdeněk

MPK: 665G 47/22

Značky: zejména, plochých, dlaždíc, překlápění, zařízení, výrobků, keramických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic, sestává z lineárního dopravníku. Nad lineárním dopravníkem je kyvně uloženo rameno, jehož volný konec je opatřen záchytem a je přiklonitelný k lineárnímu dopravníku. Na lineární dopravník shora přiléhá válec. Volný konec ramene je k lineárnímu dopravníku přiklonitelný za válcem ve smyslu pohybu lineárního dopravníku. Proti ramenu zdola směřuje zarážka sklopné páky, jejíž...

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 234486

Dátum: 01.03.1987

Autori: Koldinský František, Frundl Zdeněk, Zoubek Roman

MPK: B65G 47/22

Značky: dlaždíc, zařízení, zejména, překlápění, keramických, výrobků, plochých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic, sestává z lineárního dopravníku. Nad dopravníkem je kyvně uloženo rameno, jehož volný konec je přiklonitelný k lineárnímu dopravníku a zakončený záchytem. Volný konec ramene opatřený záchytem je k lineárnímu dopravníku přiklonitelný za válcem ve smyslu pohybu lineárního dopravníku.

Zařízení pro výrobu vzorovaných režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238684

Dátum: 15.01.1987

Autori: Procházka Jan, Frundl Zdeněk

MPK: C04B 33/20, B65G 49/08, B28B 5/00...

Značky: dlaždíc, zařízení, vzorovaných, řezných, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká oboru stavební keramiky a řeší se jím problém průmyslové, automatizované výroby vzorovaných režných, to jest neglazovaných dlaždic s vícebarevným hloubkovým ornamentem. Zařízení sestává z pohyblivé, popřípadě otočné formy o více otvorech podle počtu použitých barevných hmot a s otvorem pro násyp základní keramické hmoty. Plnění barev do ornamentu je vymezeno šablonami s použitím zakrývacích plechů. Po průchodu všemi polohami a...

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233179

Dátum: 01.12.1986

Autori: Frundl Zdeněk, Koldinský František

MPK: B28D 1/26

Značky: rozpojování, dlaždíc, spojených, zařízení, výpalem, sloupcích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích sestávající ze svislé šachty pro vedení sloupce dlaždic a ustavené v rámu. Šachta je opatřena čelistí, proti které směřuje nůž stranově přestavitelný a pod svislou šachtou je uspořádán vynášecí dopravník. Mezi volným okrajem svislé šachty proti čelisti a pákou kinematicky spojenou s pohonem je včleněna pružina. Volný okraj je prodloužen vodítkem suvně uloženým ve vedení.

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233178

Dátum: 01.12.1986

Autori: Frundl Zdeněk, Koldinský František

MPK: B28D 1/26

Značky: výpalem, sloupcích, dlaždíc, rozpojování, spojených, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rozpojování dlaždic spojených výpalem ve sloupcích sestávající ze svislé šachty pro vedení sloupce dlaždic ustavené v rámu. Svislá šachta je opatřena čelistí, proti které se nachází volný okraj spojený s pákou svázanou kinematicky s pohonem. Stěnu svislé šachty prostupuje pracovní rameno lomené páky výkyvně uchycené v rámu.Vnější rameno lomené páky je opatřeno záchytem směřujícím proti výstupku na páce.

Zmes pre výrobu nášľapnej vrstvy terazzo dlaždíc alebo sypaného terazza

Načítavanie...

Číslo patentu: 220952

Dátum: 15.03.1986

Autori: Miazdra Marian, Bajčík Jozef

Značky: sypaného, výrobu, nášľapnej, terazzo, vrstvy, terazza, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa pri príprave zmesi pre výrobu nášlapnej vrstvy terazzo dlaždíc alebo sypaného terazza použije umelé kamenivo - kusová troska, ktorá tvorí odpad pri výrobe ferromangánsilícia. Troska sa okrem fyzikálnomechanických vlastností vhodných pre výrobu terazzo dlaždíc vyznačuje zelenou farbou takej sýtosti, akú nemá žiadne prírodné kamenivo, používané pre tieto účely. Riešenie vynálezu súčasne prispieva k...

Keramická hmota pro výrobu dlaždic anebo hutných obkládaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 223019

Dátum: 15.03.1986

Autor: Brotánek Stanislav

Značky: hmota, výrobu, hutných, dlaždíc, obkládaček, anebo, keramická

Zhrnutie / Anotácia:

Keramická hmota pro výrobu dlaždic anebo hutných obkládaček se sníženou nasákavostí pod 1 %, sníženým smrštěním výpalem do konstantních 7 % a se zvýšenou bělostí a možností zabarvování keramickými barvítky, vyznačená tím, že hmotu tvoří hmotnostně 40 až 60 dílů surového kaolinu, 20 až 30 dílů plaveného kaolinu, 30 až 40 dílů pórového jílu, 1 až 2 díly žáru vzdorného jílu a nad 100 dílů přísada 1 až 5 dílů dolomitu. Vynález se uplatní ve výrobë...

Zařízení pro pokládání dlaždic a obkládaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 226606

Dátum: 15.02.1986

Autor: Ježek Václav

Značky: dlaždíc, pokládání, zařízení, obkládaček

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pokládání dlaždic a obkládaček, sestávající ze dvou stejně dlouhých vzájemně rovnoběžných obdélníkových vodicích pravítek, opatřených na lícní straně otvory se závity, rozmístěnými v pravidelných roztečích, a ze dvou rozdělovacích pravítek, opatřených na konci dvěma otvory pro připevnění k vodicím pravítkům šrouby, přičemž vodicí pravítka jsou opatřena opěrkou a šrouby pro výškové ustavení, vyznačené tím, že rozdělovací pravítka...

Zařízení pro rozřazování zejména obkládaček a dlaždic z jednoho do dvou proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229975

Dátum: 01.02.1986

Autori: Fencl Vratislav, Hořica Miloš

MPK: B65G 47/26

Značky: dlaždíc, proudu, obkládaček, zařízení, jednoho, rozřazování, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rozřazování obkládaček, dlaždic a jim podobných výrobků na dopravnících. Zařízení sestává z přísunového dopravníku, na který navazují dva od sebe se rozbíhající dopravníky, které jsou opatřeny,přítlačnými pásky. Třídičkou jsou na přísuvném dopravníku podle jakosti posunuty výrobky kolmo k jeho ose doprava nebo doleva, a dále rozřazování probíhá samo. Výhodou zařízení je jeho jednoduchost.

Zařízení pro zdobení obkládaček, dlaždic a jim podobných výrobků postřikem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228630

Dátum: 01.01.1986

Autor: Široký Oldřich

MPK: B05B 3/00

Značky: postřikem, zdobení, výrobků, zařízení, podobných, dlaždíc, obkládaček

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zdobení postřikem kapkami různé velikosti. Zařízení tvoří kabina s přívodem glazury na kterém je otočně uložen náboj. Vně kabiny je opatřen řemenicí pro pohon a na druhém konci v kabině je uchycen roztřikový kotouč. Ten je složen z lamel o nestejném vnějším průměru přičemž jsou lamely plynule uspořádány podle velikosti vnějšího průměru. Ke kabině je upevněn vnitřní kruh, který je otočně uložen ve vnějším kruhu pevně...

Hmota pro výrobu elektricky vodivých keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222343

Dátum: 01.12.1985

Autori: Motyčka Vladislav, Fiala Miloš, Kačín Jan

Značky: elektricky, vodivých, dlaždíc, keramických, výrobu, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektricky vodivých keramických dlaždic, vyznačených tím, že splňují podmínky ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny. Dlaždice se vyrábějí ze směsi 10 až 25 hmotn. % tuhy anebo mletého grafitu, 25 až 40 hmotn. % kameninového jílu utřeného pod 0,09 mm a 40 až 60 hmotn. % kameninového ostřiva anebo mletého kameninového zlomu. K zavlhčení hmoty na výslednou vlhkost 3 až 5 % se použije vodný roztok...

Spôsob fixacie keramických, betónových, xylolitových a čadičových dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 228262

Dátum: 01.11.1985

Autor: Štepita Rastislav

Značky: fixácie, xylolitových, spôsob, čadičových, keramických, betonových, dlaždíc

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká odboru stavebnej výroby a rieši spôsob fixácie keramických betónových, xylolitových a čadičových dlaždíc do tradičných cementových mált, pričom vysoká súdržnosť dlažby so spojovacou maltou sa dosahuje vytvorením adhéznej mikrovrstvy polymérocementu pripravenej z cementu, vodnej disperzie syntetickej živice a vody. Vrstva polymércementového mlieka sa roztiahne napr. murárskou lyžicou na zavlhnutú cementovú maltu pred záklepom...